Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Aromaticitási indexek topológiai rezonancia- energia/elektron (TREPE) gyűrű középpontjában számított mágneses árnyékolás (NICS ) aromás, antiaromás és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Aromaticitási indexek topológiai rezonancia- energia/elektron (TREPE) gyűrű középpontjában számított mágneses árnyékolás (NICS ) aromás, antiaromás és."— Előadás másolata:

1 Aromaticitási indexek topológiai rezonancia- energia/elektron (TREPE) gyűrű középpontjában számított mágneses árnyékolás (NICS ) aromás, antiaromás és nem aromás osztályozás lehetséges

2 Exotikus aromás rendszerek 2(N+1) 2 szabály (gömbszimmetrikus elektrongáz)

3 Exotikus aromás rendszerek nanocsövek stabilitása arányos a Kekulé szerkezetek számával K = det|S 1/2 | csövek lezárásánál fontos

4 Magányos pár egyetlen atomra lokalizálódik erősebb delokalizáció önálló dipólusnyomaték H-híd akceptor könnyen protonálható

5 Többcentrumos kötés elektronhiányos: diborán nemklasszikus: karbokationok allilgyök

6 Többcentrumos kötés C=C…Ru…C=C kötés

7 Többcentrumos kötés Si=Si…Ba…Si=Si a Si 20 @Ba komplexben

8 Fém-fém kötés könnyen gerjeszthető (pl. HWWH) W-W  -pálya W-W  -pálya

9 Fém-fém kötés HWWH W-W  -pálya hatos kötés a Mo 2 molekulában 9  g 2 5  u 4 2  g 4 10  g 2 kötéshosszak (pm) egyes: 270, hármas: 217-224, négyes: 207-215, hatos: 193 atomok akkor vannak kötésben, ha távolságuk nem nagyobb, mint a fémben

10 Koordinációs kötés részben betöltött d -pályák részvételével jönnek létre pl. MnH(CO) 5 laza kapcsolat csekély átfedés elektrosztatika fontos

11 Viszontkötés elektronegativitás függ a kötés típusától töltésátmenet iránya ellentétes  -kötés: ligandumról a fémre  -kötés: fémről a ligandumra

12 Izolobális analógia azonos számú, szimmetriájú, betöltöttségű, alakú határpálya esetén két atom- csoportot izolobálisnak nevezünk izolobális csoportok helyettesíthetik egymást

13 Izolobális analógia 8 elektron 18 elektron 16 elektron

14 Hidrogénhíd- kötés erős elektrosztatikus jelleg, <10 % elektronátmenet kötési energia 5…50 kJ/mol pillératomok van der Waals rádiuszok összegénél közelebb kerülnek egymáshoz formaldehid…benzol komplex

15 Hidrogénhíd- kötés proton donor (HF: pont-dipólus) kötési energiája arányos az akceptor atomon kialakuló elektrosztatikus potenciállal

16 Morokuma- analízis  E =  E elszt +  E kics +  E pol +  E töltátm +  E kevert H-hídak acetilén hármas kötésével, elektrosztatikus potenciál az acetilén hidrogénatomján

17 Morokuma- analízis töltátm kevert kics elszt pol


Letölteni ppt "Aromaticitási indexek topológiai rezonancia- energia/elektron (TREPE) gyűrű középpontjában számított mágneses árnyékolás (NICS ) aromás, antiaromás és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések