Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogszerűtlen gazdálkodás miatti felelősségrevonás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogszerűtlen gazdálkodás miatti felelősségrevonás"— Előadás másolata:

1 Jogszerűtlen gazdálkodás miatti felelősségrevonás
Wrongful trading Jogszerűtlen gazdálkodás miatti felelősségrevonás

2 jogszerűtlen gazdálkodás
„Wrongful trading” jogszerűtlen gazdálkodás Hol található ez a jogrendszerben? Mit jelent ez valójában? Csak elvi lehetőség? Alkalmazható a gyakorlatban? Hogyan növelhető a pernyertesség esélye?

3 Jogszabályi alap A társaság felel a tartozásért
F ő s z a b á l y: A társaság felel a tartozásért A vezető a társaság felé felel

4 Részletszabályokat külön törvényre bízza: Cstv. 33/A §
Jogszabályi alap múlt és jelen 2006 (új Gt.): fenyegető fizetésképtelenség után már nem a társaság, hanem a hitelezők érdekei az elsődlegesek Részletszabályokat külön törvényre bízza: Cstv. 33/A §

5 Fogalommeghatározás Cstv. 33/A § mint főszabály alóli kivétel
„A hitelező vagy a felszámoló a felszámolási eljárás ideje alatt keresettel kérheti a bíróságtól [6. § (1) bekezdés] annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el (ideértve a környezeti terhek rendezését is), és ezáltal a társasági vagyon a keresetben meghatározott mértékben csökkent.

6 Felelősség alapja A fizetésképtelenség előidézéséig
A fizetésképtelenség bekövetkezésétől a TÁRSASÁG FELÉ felel a Gt. 30.§ (2) bekezdése alapján a HITELEZŐK FELÉ felel a Cstv. 33/A § alapján

7 Elv vs. gyakorlat ELV GYAKORLAT
A felelősségrevonás elvi lehetősége óta megvolt Szinte nem alkalmazott jogintézmény O K A: Felszámoló a saját nevében perelhet Kétlépcsős jogérvényesítés Megállapítási per a felszámolás alatt megindítható Marasztalást csak a hitelező kérhet és csak a felszámolás befejezését követően

8 Jogalkotói megoldás a felszámoló az adós nevében perelhet
Már a felszámolás alatt megindítható a megállapítási és a marasztalási per is (közbenső mérleg alapján) Újdonság: biztosíték is kérhető

9 Gyakorlati problémák - bizonyítás
Felperes bizonyítja Alperest terheli a bizonyítás fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet időpontja Úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható Vezető felróható magatartása Az állított vagyoncsökkenés (kár) mértéke Okozati összefüggés

10 Fenyegető fizetésképtelenség megállapításának problémái
Vezető előre látta, vagy láthatta, hogy a követeléseket esedékességkor az adós nem lesz képes kifizetni Gyakorlat: EBH ; PITB Gfv /2010/5: nem a mérleg adatai, hanem a valóságban meglévő vagyon vizsgálandó Általános feltevés: fizetésképtelen, ha ellene felszámolás indítható DE! „Joggyakorlat” (Szegedi Ítélőtábla): Felszámolási eljárás indítása körében alkalmazott fizetésképtelenség fogalom eltér az itt alkalmazandótól A kérdés: esedékességkor képes-e fizetni? Ez likvid vagyon létét feltételezi Nem elég, ha a teljes vagyon – készpénzzé tétel esetén – fedezetet nyújtana

11 Károkozó magatartás bizonyítása
Vélelem Bizonyítási teher ha nem helyezte letétbe az éves beszámolót, vagy a felszámoló részére nem adta át a társaság iratait, a hitelezők érdeksérelme fennáll A vezető köteles bizonyítani, hogy úgy járt el, ahogy az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható Árnyékvezető is felelősségre vonható!

12 Mentesülési próbálkozások
Pécsi Ítélőtábla Gf.II /2009/7 Ilyen fogalmat a jogszabályok nem ismernek, bejegyzett vezető ugyanúgy felel, mintha ő bonyolította volna az ügyletet LB /2010/4 helyt adott a döntésnek, kiegészítve: Tényleges ügyvezetői tevékenység ellátása hiányában elmulasztotta az esetleg lehetséges intézkedéseket megtételét ez a felelősségre vonás alapja is lehet.

13 Bács-Kiskun Megyei Bíróság 8.P.20.452/2009:
Kár mértéke – eltérő gyakorlat Bács-Kiskun Megyei Bíróság 8.P /2009: LB: Gfv.X /2011/3: KÁR MÉRTÉKE = felszámolási eljárásban meg nem térült teljes követelés nem feltétlenül érvényesíthető a hitelezői igények teljes összege a vezetővel szemben, hanem csak az az összeg, ami az alperes mulasztása miatt jelenik meg vagyoncsökkenésként

14 Lehetséges bizonyítékok
Pécsi Ítélőtábla Gf.II /2009/7. bíróság által alapul vett iratok (a fizetésképtelenség időpontja és a kár mértéke körében) egyszerűsített éves beszámoló végrehajtási eljárás kezdeményezésével „beszedni” megkísérelt követelések APEH határozatok

15 NAV-FOE együttműködés lehetőségei
- Már a felszámolást megelőzően rendelkezik információkkal - Fa előtti tevékenység ellenőrzése során átvizsgálja az ügyleteket - Megállapíthatná a fenyegető fizetésképtelenség időpontját (folyószámla, forgóeszköz értékesítések, pénztárkészlet, pénzkezelési szabályzat ellenőrzése) - Nyilvántartás adatai a határozat mellékletét képezze - Illetékmentes perlési lehetőség fa után - „Iratok őrzője” - Törvényi vélelem: ha az adós képviselője nem adja át a felszámolónak az iratokat, a hitelezői érdeksérelmet vélelmezni kell - Hitelezői követelések körét ismeri - Cégcsoportok közti ügyletek felderítése a megállapítási per fa. alatti megindításával, illetve a közbenső mérleg alapján a marasztalási pert kezdeményezésével a hitelezők időt (is) nyerhetnek

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Jogszerűtlen gazdálkodás miatti felelősségrevonás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések