Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Wrongful trading Jogszerűtlen gazdálkodás miatti felelősségrevonás 2011.11.30.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Wrongful trading Jogszerűtlen gazdálkodás miatti felelősségrevonás 2011.11.30."— Előadás másolata:

1 Wrongful trading Jogszerűtlen gazdálkodás miatti felelősségrevonás 2011.11.30.

2 „Wrongful trading” Mit jelent ez valójában? Csak elvi lehetőség? Alkalmazható a gyakorlatban? Hogyan növelhető a pernyertesség esélye? Hol található ez a jogrendszerben? jogszerűtlen gazdálkodás

3 Jogszabályi alap F ő s z a b á l y: A vezető a társaság felé felel A társaság felel a tartozásért

4 Jogszabályi alap múlt és jelen 2006 (új Gt.): fenyegető fizetésképtelenség után már nem a társaság, hanem a hitelezők érdekei az elsődlegesek Részletszabályokat külön törvényre bízza: Cstv. 33/A §

5 Cstv. 33/A § mint főszabály alóli kivétel Fogalommeghatározás „A hitelező vagy a felszámoló a felszámolási eljárás ideje alatt keresettel kérheti a bíróságtól [6. § (1) bekezdés] annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetői voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el (ideértve a környezeti terhek rendezését is), és ezáltal a társasági vagyon a keresetben meghatározott mértékben csökkent.

6 Felelősség alapja A fizetésképtelenség előidézéséig A fizetésképtelenség bekövetkezésétől a TÁRSASÁG FELÉ felel a Gt. 30.§ (2) bekezdése alapján a HITELEZŐK FELÉ felel a Cstv. 33/A § alapján

7 ELV Elv vs. gyakorlat GYAKORLAT A felelősségrevonás elvi lehetősége 2006. óta megvolt Szinte nem alkalmazott jogintézmény O K A: Felszámoló a saját nevében perelhet Kétlépcsős jogérvényesítés Megállapítási per a felszámolás alatt megindítható Marasztalást csak a hitelező kérhet és csak a felszámolás befejezését követően

8 Jogalkotói megoldás a felszámoló az adós nevében perelhet Már a felszámolás alatt megindítható a megállapítási és a marasztalási per is (közbenső mérleg alapján) Újdonság: biztosíték is kérhető

9 Gyakorlati problémák - bizonyítás Felperes bizonyítjaAlperest terheli a bizonyítás Úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet időpontja Vezető felróható magatartása Az állított vagyoncsökkenés (kár) mértéke Okozati összefüggés

10 Fenyegető fizetésképtelenség megállapításának problémái Gyakorlat: Vezető előre látta, vagy láthatta, hogy a követeléseket esedékességkor az adós nem lesz képes kifizetni EBH 2001.543; PITB Gfv.30.248/2010/5: nem a mérleg adatai, hanem a valóságban meglévő vagyon vizsgálandó Általános feltevés: fizetésképtelen, ha ellene felszámolás indítható DE! „Joggyakorlat” (Szegedi Ítélőtábla): Felszámolási eljárás indítása körében alkalmazott fizetésképtelenség fogalom eltér az itt alkalmazandótól A kérdés: esedékességkor képes-e fizetni? Ez likvid vagyon létét feltételezi Nem elég, ha a teljes vagyon – készpénzzé tétel esetén – fedezetet nyújtana

11 Károkozó magatartás bizonyítása VélelemBizonyítási teher A vezető köteles bizonyítani, hogy úgy járt el, ahogy az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható ha nem helyezte letétbe az éves beszámolót, vagy a felszámoló részére nem adta át a társaság iratait, a hitelezők érdeksérelme fennáll Árnyékvezető is felelősségre vonható!

12 Mentesülési próbálkozások Pécsi Ítélőtábla Gf.II.30.266/2009/7 Ilyen fogalmat a jogszabályok nem ismernek, bejegyzett vezető ugyanúgy felel, mintha ő bonyolította volna az ügyletet LB 30.249/2010/4 helyt adott a döntésnek, kiegészítve: Tényleges ügyvezetői tevékenység ellátása hiányában elmulasztotta az esetleg lehetséges intézkedéseket megtételét ez a felelősségre vonás alapja is lehet.

13 Kár mértéke – eltérő gyakorlat Bács-Kiskun Megyei Bíróság 8.P.20.452/2009: LB: Gfv.X.30.047/2011/3: KÁR MÉRTÉKE = felszámolási eljárásban meg nem térült teljes követelés nem feltétlenül érvényesíthető a hitelezői igények teljes összege a vezetővel szemben, hanem csak az az összeg, ami az alperes mulasztása miatt jelenik meg vagyoncsökkenésként

14 Lehetséges bizonyítékok egyszerűsített éves beszámoló végrehajtási eljárás kezdeményezésével „beszedni” megkísérelt követelések APEH határozatok Pécsi Ítélőtábla Gf.II.30.266/2009/7. bíróság által alapul vett iratok (a fizetésképtelenség időpontja és a kár mértéke körében)

15 NAV-FOE együttműködés lehetőségei NAVFOE - Már a felszámolást megelőzően rendelkezik információkkal - Fa előtti tevékenység ellenőrzése során átvizsgálja az ügyleteket - Megállapíthatná a fenyegető fizetésképtelenség időpontját (folyószámla, forgóeszköz értékesítések, pénztárkészlet, pénzkezelési szabályzat ellenőrzése) - Nyilvántartás adatai a határozat mellékletét képezze - Illetékmentes perlési lehetőség fa után - „Iratok őrzője” - Törvényi vélelem: ha az adós képviselője nem adja át a felszámolónak az iratokat, a hitelezői érdeksérelmet vélelmezni kell - Hitelezői követelések körét ismeri - Cégcsoportok közti ügyletek felderítése a megállapítási per fa. alatti megindításával, illetve a közbenső mérleg alapján a marasztalási pert kezdeményezésével a hitelezők időt (is) nyerhetnek

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Wrongful trading Jogszerűtlen gazdálkodás miatti felelősségrevonás 2011.11.30."

Hasonló előadás


Google Hirdetések