Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BIZALMI VAGYONKEZELÉS MAGYARORSZÁGON avagy Itt a magyar trust? Dr. B. Szabó Gábor ügyvéd, senior partner, TEP Balogh B. Szabó Jean és Társai Ügyvédi Iroda.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BIZALMI VAGYONKEZELÉS MAGYARORSZÁGON avagy Itt a magyar trust? Dr. B. Szabó Gábor ügyvéd, senior partner, TEP Balogh B. Szabó Jean és Társai Ügyvédi Iroda."— Előadás másolata:

1 BIZALMI VAGYONKEZELÉS MAGYARORSZÁGON avagy Itt a magyar trust? Dr. B. Szabó Gábor ügyvéd, senior partner, TEP Balogh B. Szabó Jean és Társai Ügyvédi Iroda ECOVIS ® BUDAPEST the lawyer the auditor the accountant the tax adviser Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

2  A bizalmi vagyonkezelés gazdasági indokoltsága  De lege lata: a bizalmi vagyonkezelés hazai szabályozása az új Ptk-ban  De lege ferenda: további jogalkotási feladatok  Röviden az alapítványi szabályok változásáról: az alapítvány, mint a jövő vagyonkezelésének lehetséges eszköze TARTALOM Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

3 GAZDASÁGI INDOKOK Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu Mottó: Nehezebb a vagyont megtartani, mint megszerezni, de még nehezebb működtetve megőrizni és gyarapítani. 1980-as évek eleje – piacgazdasági nyitás és átmenet, a magánszféra fokozatos erősödése 1989 – gazdasági rendszerváltás, privatizáció jelentős számú családi vállalkozások létrejötte a privatizáló korosztály a ‘80-as évek „negyvenesei” gazdaságilag és politikailag nagy befolyással bíró réteg relatíve jelentős vagyonok felhalmozódása mostanra aktív életpályájuk végéhez közelítenek szabályozott generációváltás szükségessége, amelynek hiánya jelentős vagyonvesztést eredményezhet

4 GAZDASÁGI INDOKOK (folyt.) A vagyon ciklikus természete: a jelentős vagyonok többsége organikus módon 1-2 generáció alatt alakul ki első generáció: épít; második generáció: gyarapít és konzervál; harmadik generáció: rombol A szabályozott generációváltás jogi környezetének kialakítása: nem csak magánügy! munkahelyek elvesztése adóbevételek kiesése fokozódó állami tehervállalások Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu

5 GAZDASÁGI INDOKOK (folyt.) Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu Mindennek állami, jogalkotói felismeréseként: állami/gazdasági kamarai programok (pl. Hollandia, Spanyolország) megfelelő jogi környezet kialakítása, erre modellezett jogintézmények (pl. bizalmi vagyonkezelés) bevezetésével A francia fiducie 2007-es pánikszerű bevezetésének indokai: nemzetközi gazdasági versenyben történő lemaradástól és a tőke elvándorlásától való félelem az európai versenytársak e téren lényegesen Franciaország előtt járnak  Anglia – trust (minimum 800 éves hagyományok)  Lichtenstein – bvk (1926)  Luxemburg – bvk (2003)

6 BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu A BVK elhelyezkedése a Ptk. rendszerében: HATODIK KÖNYV: Kötelmi jog HARMADIK RÉSZ: Egyes szerződések XVI. CÍM: A megbízási típusú szerződések XLIII. FEJEZET: A bizalmi vagyonkezelési szerződés dogmatikailag egyértelműen kötelmi jogi intézmény és ezen belül sem tulajdonátruházó szerződés (XIV. Cím), hanem megbízási típusú szerződés a Code Civil pl. a „fiducie”-t a tulajdonszerzés módozatairól szóló harmadik Könyvében szabályozza

7 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) Én dicsérni jöttem Caesart, nem temetni. A bizalmi vagyonkezelés fogalma Ptk. 6:310.§ (1) „Bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok, átruházott jogok és kötelezettségek (a továbbiakban: kezelt vagyon) saját nevében a kedvezményezett javára történő kezelésére, a vagyonrendelő díjfizetésére köteles”

8 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) A bizalmi vagyonkezelés fogalma (folyt.) tipikusan szerződéssel jön létre, de alapítható egyoldalú jognyilatkozattal és végrendelettel is (6:329. §) a tulajdon tényleges átruházása, mint feltétel saját néven történő joggyakorlás, rendelkezés a tulajdon felett kizárólag a kedvezményezett javára (tulajdonjogi korlát) vegyes természetű jogintézmény, amelyben keverednek a dologi és kötelmi jogi elemek – a tulajdonjog megkettőződése:  jogi tulajdonos  gazdasági vagy kedvezményezett tulajdonos

9 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) FELEK: vagyonrendelő – bármilyen természetes vagy jogi személy, inc. állam vagyonkezelő – természetes vagy jogi személyek; a jogviszony központi szereplője (a Ptk. rendelkezéseinek többsége rá vonatkozik, ugyanakkor a „legszabályozatlanabb” szereplő) kedvezményezett – bármilyen természetes vagy jogi személy  maga a vagyonrendelő is lehet!  a vagyonkezelő is de! 6:311.§ (4): „a vagyonkezelő kizárólagos kedvezményezetté nevezése semmis” – HIBA!  nem feltétlenül a vagyonrendelő határozza meg, a vagyonkezelő is kijelölheti – 6:311.§ (3)

10 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) FELEK (folyt.): „vagyonfelügyelő” (protector)  a Ptk. nem szól róla  de a vagyonkezelő tevékenységét ellenőrző céllal kijelölhet ilyet a vagyonrendelő vagy akár a kedvezményezett is az őket megillető ellenőrzési jog keretében (6:315.§)  hatásköre azonban szabályozatlansága folytán korlátozott (perelheti-e pl. a vagyonkezelőt?) speciális eset 6:329.§ (1): a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személye egybeesik; további alaki érvényességi kellék: visszavonhatatlan közokiratba foglalt jognyilatkozat

11 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) A vagyonkezelő kötelezettségei és jogai KötelezettségekJogok Vagyon elkülönítés 6:312.§Vagyon feletti rendelkezés 6:318.§ A vagyonrendelő vagy a kedvez- ményezett ellenőrzésének tűrése 6:315.§ Nem utasítható! 6:316.§ Titoktartás! 6:319.§Költség- és díj igény 6:322.§ Tájékoztatás és számadás 6:320.§ Elszámolás 6:327.§ Vagyon kiadása 6:328.§

12 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) A kezelt vagyon védettsége (6:311-314.§) vagyon elkülönítés mint előfeltétel  elkülönítés a vagyonkezelő saját vagyonától  elkülönítés más kezelt vagyonoktól a vagyonkezelő saját személyes vagy az általa kezelt más vagyonok hitelezői a kezelt vagyonra nem támaszthatnak igényt a kezelt vagyon nem része a vagyonkezelő hagyatékának a kedvezményezett hitelezői is csak attól kezdve támaszthatnak igényt a kezelt vagyonra, amikor annak, illetve hozamainak kiadása esedékessé vált de mi a helyzet a vagyonrendelő hitelezőivel?

13 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) A bizalmi vagyonkezelés megszűnése (6:326.§) a kezelt vagyon elfogy a vagyonkezelés felmondása esetén (3 hónapos felmondási idő) „ha a kezelt vagyonnak három hónapot meghaladó ideig nincs vagyonkezelője a vagyonkezelői megbízás megszűnésének időpontjában” a vagyonrendelő halálakor, ha ő volt az egyetlen kedvezményezett ötven év elteltével határozott idejű vagyonrendelés esetén a határozott idő elteltével

14 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu BIZALMI VAGYONKEZELÉS AZ ÚJ PTK-BAN (folyt.) A bizalmi vagyonkezelés megszűnése (folyt.) Nem szűnik meg a vagyonkezelés: a vagyonrendelő halála vagy megszűnése a vagyonkezelő halála vagy megszűnése a kedvezményezett halála vagy megszűnése a vagyonrendelő a vagyonkezelő jogutódjává válik

15 TOVÁBBI JOGALKOTÁSI FELADATOK Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu Felügyeleti és tevékenységi szabályozási feladatok a bizalmi vagyonkezelési tevékenység állami engedélyezési, felügyeleti és nyilvántartási szabályai (pl. a bvk szerződések központi nyilvántartása) a vagyonkezelővé válás személyi feltételei (szakképzettség, iskolai végzettség, szakmai tapasztalatok, büntetlen előélet, stb.) a vagyonkezelővé válás tárgyi feltételei (kötelező minimális alaptőke, felelősségbiztosítás, stb.) a vagyon elkülönítés és az elkülönített vagyon nyilvántartásának részletszabályai a vagyonkezelő halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetén alkalmazandó eljárások

16 Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu TOVÁBBI JOGALKOTÁSI FELADATOK (folyt.) A tulajdonszerzéssel összefüggő állami nyilvántartási szabályok módosítása cégnyilvántartás ingatlan nyilvántartás gépjármű nyilvántartás hajó nyilvántartás A bvk tevékenység folytatásával összefüggő adó és illetékszabályok megalkotása adósemlegesség Hivatásrendi normák kidolgozása etikai és fegyelmi szabályok összeférhetetlenségi szabályok együttműködés a társ hivatásrendekkel

17 RÖVIDEN A VAGYONKEZELŐ ALAPÍTVÁNYOKRÓL Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu bvk v. alapítvány (országonként eltérő megközelítés és eredmény) az új Ptk. – legalábbis egyenlőre – eldöntötte a kérdést, amennyiben nem alkotta meg az új típusú családi vagy magánvagyon kezelésére alkalmas alapítványok részletes szabályait De! 3:386.§ „az alapító … hozzátartozója abban az esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány célja a hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása, egészségügyi ellátási költségeinek viselése, iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő támogatása” - jelentős áttörés!

18 Csak a gazdagok „játéka”? Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu De ki minősül gazdagnak? Boston Consulting Group 2011-es tanulmánya a világméretű vagyongyarapodásról 1 M USD vagyon felhalmozó háztartások száma 2010-ben 12,5 M (12,2%-os növekedés 2009-hez képest) No. 1. USA (5,2 M háztartás), Japán, Kína, UK, Németország kezelt összvagyon: 121,8 trillió USD folyamatos és jelentős mértékű vagyonnövekedés és koncentráció High-Net-Worth-Individual: 1 M USD > 100 M USD Ultra-High-Net-Worth-Individual: >100 M USD ekkora vagyonok fejlett szolgáltató ipart igényelnek

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Society of Trust and Estate PractitionersCím: H-1036 Budapest, Bécsi út 52. I/1. Hungarian Chapter Tel:+36 30 9220164 E-mail: gabor.szabo@step-hungary.hu


Letölteni ppt "BIZALMI VAGYONKEZELÉS MAGYARORSZÁGON avagy Itt a magyar trust? Dr. B. Szabó Gábor ügyvéd, senior partner, TEP Balogh B. Szabó Jean és Társai Ügyvédi Iroda."

Hasonló előadás


Google Hirdetések