Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A vagyonosodási vizsgálatok és a büntetőjog Megfontolások a bírói és a hatósági gyakorlatból Megfontolások a bírói és a hatósági gyakorlatból Dr. Nehéz-Posony.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A vagyonosodási vizsgálatok és a büntetőjog Megfontolások a bírói és a hatósági gyakorlatból Megfontolások a bírói és a hatósági gyakorlatból Dr. Nehéz-Posony."— Előadás másolata:

1 1 A vagyonosodási vizsgálatok és a büntetőjog Megfontolások a bírói és a hatósági gyakorlatból Megfontolások a bírói és a hatósági gyakorlatból Dr. Nehéz-Posony Márton

2 2 Egy kis ismétlés Btk. 310. § (1) Aki az adókötelezettség megállapítása szempontjából jelentős tényre (adatra) vonatkozóan valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy ilyen tényt (adatot) a hatóság elől elhallgat, és ezzel vagy más megtévesztő magatartással az adóbevételt csökkenti, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő. (5) Az (1)-(4) bekezdés szerint büntetendő, aki a megállapított adó meg nem fizetése céljából téveszti meg a hatóságot, ha ezzel az adó behajtását jelentősen késlelteti, vagy megakadályozza.

3 3 A Btk. 310. §-ának alanya és alanyi oldala A bűncselekmény alanya bárki lehet. A tudattartalomnak át kell fognia a nyilatkozat valótlanságát, valamint ennek jelentőségét az adózás szempontjából. Az (1) bekezdés szerinti cselekmény eshetőleges szándékkal is elkövethető, az (5) bekezdés szerinti csak egyenes szándékkal. Egy kis ismétlés

4 4 A Btk. 310. §-ának tárgya és tárgyi oldala A cselekmény jogi tárgya: a költségvetés bevételi érdeke. Mindkét elkövetési magatartás esetén eredmény-bűncselekmény. A megvalósuláshoz szükséges eredmény az első esetben az adóbevétel csökkenése, a másodikban a behajtás késleltetése vagy megakadályozása. A büntethetőség feltétele az okozati összefüggés. Egy kis ismétlés

5 5 A gyakorlat A bírói esetjogból leszűrhető megállapítások Az önellenőrzés nem mentesít a felelősség alól. A bíróság a felelősséget önállóan bírálja el. A megbízott alkalmazása nem szünteti meg az adókötelezettség címzettjének felelősségét. A fiktív számla kibocsátása a kibocsátó részesi felelősségét alapozza meg. A kerettényállási jelleg csak az adókötelezettség megszűnése esetén eredményezi a büntetőjogi védelem megszűnését a Btk. 2. §-a alapján. A bűncselekmény rendbelisége az adónemekhez igazodik.

6 6 A gyakorlat Az adóellenőrzés és a büntetőeljárás kapcsolata Az adóellenőrzés során nincs feljelentési kötelezettség. Az adóhatóság erről mérlegelés alapján dönt. A feljelentésre már az ellenőrzés befejezésekor lehetőség van, e szempontból az adóhiány megfizetésének nincs jelentősége. A mérlegelés alapja az elkövető tudattartalmára levonható következtetés lehet.

7 7 Kérdéseim Mi az elvi alapja a büntetőeljárás megindításának? Mi tekinthető alapos oknak a társadalomra veszélyességben való tévedés szempontjából? A felelősség önálló elbírálása jelenti-e az adóhatósági álláspont felülbírálását a terhelt javára is?


Letölteni ppt "1 A vagyonosodási vizsgálatok és a büntetőjog Megfontolások a bírói és a hatósági gyakorlatból Megfontolások a bírói és a hatósági gyakorlatból Dr. Nehéz-Posony."

Hasonló előadás


Google Hirdetések