Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében Steklács János Kecskeméti Főiskola Humán Tudományok Intézete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében Steklács János Kecskeméti Főiskola Humán Tudományok Intézete"— Előadás másolata:

1 Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében Steklács János Kecskeméti Főiskola Humán Tudományok Intézete steklacs@gmail.com

2 Vázlat Számolás és olvasás Szöveges feladatok Az olvasási képesség, annak fejlődése, jellemzői, problémái

3 Számolás és olvasás Piktografikus írásrendszer I, II, III Ideografikus IV, C, D, 5, 3,2 Számok = betűk, szavak 9, 8, 98 Műveletek= grammatika (kommunikáció, funkcionális szint) Állítás, kérdés 24 + 32= Melyik a legnagyobb kétjegyű páros szám? Mi a legnagyobb szárazföldi emlős? Megoldás keresése halmazon belül

4 Számolás és olvasás A funkcionális analfabetizmus fogalmáról és természetéről „Az a személy funkcionálisan írástudó, aki birtokában van mindannak a szükséges tudásnak és képességnek, amely képessé teszi őt arra, hogy gyakorolhassa mindazokat a tevékenységeket, amelyekhez az írástudás szükséges ahhoz, hogy hatékonyan közreműködhessen az adott csoportban és közösségben, valamint az a személy, akinek az olvasás-, írás- és matematikai tudása lehetővé teszi, hogy használhassa ezeket a tevékenységeket a saját és közössége fejlődése érdekében.” UNESCO, 1999.

5 Számolás és olvasás Kommunikáció, problémamegoldás Ezek fejlődése, képessége, összefüggései Kognitív stratégiák, tervezés, kivitelezés, ellenőrzés

6 Szöveges feladatok Kognitív szempontból olvasás és matematika közös területe Mit nevezünk szöveges feladatnak? 4 + 2= Mennyi négy meg kettő? Számold ki, mennyi négy meg kettő! A kontextus megjelenése Zoli délelőtt 4 sonkás szendvicset eszik, uzsonnára 2-t. Hány sonkás szendvicset eszik naponta?

7 Szöveges feladatok A felesleges adatok megjelenése, kiszűrése Zoli 9 éves, 3 szilvás gombócot tud megenni 1szerre, 4 órája van naponta az iskolában 10 óraira 4 sonkás szendvicset eszik, uzsonnára 2-t. Hány sonkás szendvicset eszik naponta? Elmondva vagy leírva? A szöveg lehet írott és hangzó (beszélt nyelvi) Kémia, fizika, hétköznapi életünk?

8 Szöveges feladatok Iskolai konvenció Iskolai feladat, életszerű feladat Motiváció. Kinek oldjuk meg? A tanítónak, tanárnak? Magunknak? Konzervdoboz - Írj levelet a barátodnak! Hógolyó - Add fel postán!

9 Szöveges feladatok funkcionális képességek felmérése, fejlesztése „Ha egy 120 kilométerre lévő városba utazunk 80 km/órás átlagsebességgel, mennyi idő alatt érünk oda?” 80 helyes válasz a 143-ból Átlag: 60,84% Szórás: 46,40%

10 „A teraszunk 4 méter hosszú és 3 méter széles. Szeretnénk lerakni járólappal. Egy doboz járólap 2 négyzetméterre elég. Összesen hány doboz járólapot kell vennünk?” 87 helyes válasz a 147-ből Átlag: 60,84% Szórás: 48,98%

11 „Egy nagyfröccs 2 dl. borból és 1 dl. szódából áll. Hány ilyen italt tud készíteni a vendéglős 3 liter szódából és 8 liter borból?” 84 helyes válasz a 143-ból Átlag: 60,14% Szórás: 48,41%

12 „Van 12 galambunk. Egyharmaduk fehér, egyharmaduk szürke, egyharmaduk fekete. Eladunk 2 szürkét és egy fehéret. Hány fehér, szürke és fekete galambunk marad?” 88 helyes a 143-ból Átlag: 63,29% Szórás: 47,45%

13 Szöveges feladatok Nincs szignifikáns különbséget a nemek között Sem az apa iskolai végzettségével vett korreláció, sem a településtípus szerinti nincs kapcsolatban ebben az esetben sem a számolási képességekkel. szignifikáns különbséget mutat az elemzésünk az iskolai végzettség és az anya iskolai végzettségét illetően.

14 Szöveges feladatok A kapott eredményekből tehát azt látjuk, hogy az írásbeliséghez tartozó képességek és a számolási képességek külön utakon fejlődnek, más összefüggései vannak, ha az egyén tapasztalataihoz, életkörülményeivel próbáljuk összevetni ezeket. A számolási képesség sokkal inkább tűnik a szocializációtól független képességnek az írásbeliséghez tartozó képességekkel összevetve.

15 Szöveges feladatok Emlékszik hányasa volt olvasásból az első osztályban? (%) 1; 1,6 2; 7,1 3; 29,4 4; 41,3 5; 20,6 Emlékszik hányasa volt matematikából az első osztályban? (%) 1; 1,6 2 2; 4,9 3; 29,3 4; 40,7 5; 23,6

16 Szöveges feladatok Önminősítés a számolás terén és a matematikai teljesítmény kapcsolata A résztvevők önértékelése nem egyezik meg a produkált teljesítménnyel, vagyis nincsenek tisztában saját számolási, matematikai képességeikkel.

17 A szövegesfeladat-megoldó képességet befolyásoló kognitív területek kritérium modellje Kelemen, 2010

18

19 Dekódolás Szövegértés monitorozása Figyele m Folyékony olvasás

20 Az olvasási módok és tanításuk optimális variációja az iskolaévek relációjában Garbe és mtsai,2010

21

22 Az olvasástechnika problémái (pl.: betű-hang megfeleltetés, szófelismerés, folyékony olvasás problémái) Az olvasásra vonatkozó tudatosság, ismeretek hiánya (olv-i stratégiák, metekogníció) Szervi problémák (látás, agyi, idegrendszeri okok) Pszichés problémák, előfeltételként szolgáló részképességek hiánya (pl. figyelem, mem.) Motiválatlanság általános, aktuális (pl. a szöveg típusa, tartalma miatt) Értelmi, kognitív, beszédértési problémák A szövegértő olvasás problémái

23 Olvasás és tanulás relációi az oktatási rendszerben Az olvasás tanulása (képességek megszerzése) Tanulás az olvasásról (ismeretek szerzése a képességről) Tanulás az olvasás által (ismeretek szerzése a képesség által)

24 MeggyőződésTudatosság Tudatos olvasási tevékenység Saját olvasási folyamatra vonatkozó Tárgyi, cselekvésre, folyamatra vonatkozó A saját olvasási folyamatról, képességről Az olvasás funkciójáról jellemzőiről céljáról Tapasztalás Kognitív szint Meta- kognitív szint

25 Összefoglalás Számos azonosságot találunk a matematika és nyelv, … számolás és olvasás között a kognitív folyamatok szempontjából,… mégis úgy tűnik, külön utakon fejlődnek. A mindennapi életben a számolást igénylő problémamegoldás mindig a nyelven keresztül reprezentálódik

26 Összefoglalás Szemléleti kérdés: A matematika tanár… elsősorban matematikus, aki munkáját tekintve gyerekeket tanít. Vagy: tanár, aki a matematikához ért a legjobban a tantárgyak közül? Ha az órákon meg tudják állapítani, hogy egy- egy diák melyik kritériumnál akad el, lényeges fejlődést tudnak elérni. Önök mindannyian olvasástanárok is

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! steklacs@gmail.com


Letölteni ppt "Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében Steklács János Kecskeméti Főiskola Humán Tudományok Intézete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések