Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében"— Előadás másolata:

1 Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében
Steklács János Kecskeméti Főiskola Humán Tudományok Intézete

2 Vázlat Számolás és olvasás Szöveges feladatok
Az olvasási képesség, annak fejlődése, jellemzői, problémái

3 Számolás és olvasás Piktografikus írásrendszer I, II, III
Ideografikus IV, C, D, 5, 3,2 Számok = betűk, szavak 9, 8, 98 Műveletek= grammatika (kommunikáció, funkcionális szint) Állítás, kérdés = Melyik a legnagyobb kétjegyű páros szám? Mi a legnagyobb szárazföldi emlős? Megoldás keresése halmazon belül

4 Számolás és olvasás A funkcionális analfabetizmus fogalmáról és természetéről „Az a személy funkcionálisan írástudó, aki birtokában van mindannak a szükséges tudásnak és képességnek, amely képessé teszi őt arra, hogy gyakorolhassa mindazokat a tevékenységeket, amelyekhez az írástudás szükséges ahhoz, hogy hatékonyan közreműködhessen az adott csoportban és közösségben, valamint az a személy, akinek az olvasás-, írás- és matematikai tudása lehetővé teszi, hogy használhassa ezeket a tevékenységeket a saját és közössége fejlődése érdekében.” UNESCO, 1999.

5 Számolás és olvasás Kommunikáció, problémamegoldás
Ezek fejlődése, képessége, összefüggései Kognitív stratégiák, tervezés, kivitelezés, ellenőrzés

6 Szöveges feladatok Kognitív szempontból olvasás és matematika közös területe Mit nevezünk szöveges feladatnak? 4 + 2= Mennyi négy meg kettő? Számold ki, mennyi négy meg kettő! A kontextus megjelenése Zoli délelőtt 4 sonkás szendvicset eszik, uzsonnára 2-t. Hány sonkás szendvicset eszik naponta?

7 Szöveges feladatok A felesleges adatok megjelenése, kiszűrése
Zoli 9 éves, 3 szilvás gombócot tud megenni 1szerre, 4 órája van naponta az iskolában 10 óraira 4 sonkás szendvicset eszik, uzsonnára 2-t. Hány sonkás szendvicset eszik naponta? Elmondva vagy leírva? A szöveg lehet írott és hangzó (beszélt nyelvi) Kémia, fizika, hétköznapi életünk?

8 Szöveges feladatok Iskolai konvenció
Iskolai feladat, életszerű feladat Motiváció. Kinek oldjuk meg? A tanítónak, tanárnak? Magunknak? Konzervdoboz Írj levelet a barátodnak! Hógolyó - Add fel postán!

9 Szöveges feladatok funkcionális képességek felmérése, fejlesztése
„Ha egy 120 kilométerre lévő városba utazunk 80 km/órás átlagsebességgel, mennyi idő alatt érünk oda?” 80 helyes válasz a 143-ból Átlag: 60,84% Szórás: 46,40%

10 „A teraszunk 4 méter hosszú és 3 méter széles
„A teraszunk 4 méter hosszú és 3 méter széles. Szeretnénk lerakni járólappal. Egy doboz járólap 2 négyzetméterre elég. Összesen hány doboz járólapot kell vennünk?” 87 helyes válasz a 147-ből Átlag: 60,84% Szórás: 48,98%

11 „Egy nagyfröccs 2 dl. borból és 1 dl. szódából áll
„Egy nagyfröccs 2 dl. borból és 1 dl. szódából áll. Hány ilyen italt tud készíteni a vendéglős 3 liter szódából és 8 liter borból?” 84 helyes válasz a 143-ból Átlag: 60,14% Szórás: 48,41%

12 „Van 12 galambunk. Egyharmaduk fehér, egyharmaduk szürke, egyharmaduk fekete. Eladunk 2 szürkét és egy fehéret. Hány fehér, szürke és fekete galambunk marad?” 88 helyes a 143-ból Átlag: 63,29% Szórás: 47,45%

13 Szöveges feladatok Nincs szignifikáns különbséget a nemek között
Sem az apa iskolai végzettségével vett korreláció, sem a településtípus szerinti nincs kapcsolatban ebben az esetben sem a számolási képességekkel. szignifikáns különbséget mutat az elemzésünk az iskolai végzettség és az anya iskolai végzettségét illetően.

14 Szöveges feladatok A kapott eredményekből tehát azt látjuk, hogy az írásbeliséghez tartozó képességek és a számolási képességek külön utakon fejlődnek, más összefüggései vannak, ha az egyén tapasztalataihoz, életkörülményeivel próbáljuk összevetni ezeket. A számolási képesség sokkal inkább tűnik a szocializációtól független képességnek az írásbeliséghez tartozó képességekkel összevetve.

15 Szöveges feladatok Emlékszik hányasa volt olvasásból az első osztályban? (%) 1; 1,6 2; 7,1 3; 29,4 4; 41,3 5; 20,6 Emlékszik hányasa volt matematikából az első osztályban? (%) 1; 1,6 22; 4,9 3; 29,3 4; 40,7 5; 23,6

16 Szöveges feladatok Önminősítés a számolás terén és a matematikai teljesítmény kapcsolata A résztvevők önértékelése nem egyezik meg a produkált teljesítménnyel, vagyis nincsenek tisztában saját számolási, matematikai képességeikkel.

17 A szövegesfeladat-megoldó képességet befolyásoló kognitív területek kritérium modellje Kelemen, 2010

18

19 Folyékony olvasás Dekódolás Figyelem Szövegértés Szövegértés
Figyelem Szövegértés Szövegértés monitorozása

20 Az olvasási módok és tanításuk optimális variációja az iskolaévek relációjában Garbe és mtsai,2010

21

22 A szövegértő olvasás problémái
Az olvasástechnika problémái (pl.: betű-hang megfeleltetés, szófelismerés, folyékony olvasás problémái) Az olvasásra vonatkozó tudatosság, ismeretek hiánya (olv-i stratégiák, metekogníció) Szervi problémák (látás, agyi, idegrendszeri okok) Pszichés problémák, előfeltételként szolgáló részképességek hiánya (pl. figyelem, mem.) Motiválatlanság általános, aktuális (pl. a szöveg típusa, tartalma miatt) Értelmi, kognitív, beszédértési problémák A szövegértő olvasás problémái

23 Olvasás és tanulás relációi az oktatási rendszerben
Az olvasás tanulása (képességek megszerzése) Tanulás az olvasásról (ismeretek szerzése a képességről) Tanulás az olvasás által (ismeretek szerzése a képesség által)

24 Tudatos olvasási tevékenység
Meggyőződés Tudatosság Tudatos olvasási tevékenység Saját olvasási folyamatra vonatkozó Tárgyi, cselekvésre, folyamatra vonatkozó A saját olvasási folyamatról, képességről Az olvasás funkciójáról jellemzőiről céljáról Tapasztalás Kognitív szint Meta- kognitív szint

25 Összefoglalás Számos azonosságot találunk a matematika és nyelv, …
számolás és olvasás között a kognitív folyamatok szempontjából,… mégis úgy tűnik, külön utakon fejlődnek. A mindennapi életben a számolást igénylő problémamegoldás mindig a nyelven keresztül reprezentálódik

26 Összefoglalás Szemléleti kérdés: A matematika tanár…
elsősorban matematikus, aki munkáját tekintve gyerekeket tanít. Vagy: tanár, aki a matematikához ért a legjobban a tantárgyak közül? Ha az órákon meg tudják állapítani, hogy egy-egy diák melyik kritériumnál akad el, lényeges fejlődést tudnak elérni. Önök mindannyian olvasástanárok is

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Az olvasási képesség szerepe a matematikai gondolkodás fejlődésében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések