Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számítógépes adatkezelés és nyilvántartások a Vám- és Pénzügyőrségnél dr. Nagy János altábornagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számítógépes adatkezelés és nyilvántartások a Vám- és Pénzügyőrségnél dr. Nagy János altábornagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka."— Előadás másolata:

1 Számítógépes adatkezelés és nyilvántartások a Vám- és Pénzügyőrségnél dr. Nagy János altábornagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka

2 Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentett adatkezelések Központi Folyószámla Rendszer Bűnügyi Kockázatelemző Adatbázis (Rabán) Nyomozati Adatszolgáltató Rendszer (NYOSZAD I.) Szabálysértési Adatszolgáltató Rendszer (NYOSZAD II.) Gazdálkodói Törzsadat-kezelő Rendszer (GTR) Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer Engedélyezési Törzsadat-kezelő Rendszer (ETR) Vámfeldolgozó Rendszer (CDPS) Igazoltatott Személyek Nyilvántartása Elektronikus Hírlevél Szolgáltatás Közösségi Árutovábbításokat Kezelő Rendszer Bűnügyi Ügyfeldolgozó Rendszer (RobotzsaruNeo) Vámügyek Regisztrációs Rendszere (VÁMREG) Kiviteli Vámeljárások Adatkezelő Rendszere (ECN+) Környezetvédelmi Termékdíj Nyilvántartás Határon Átlépő Készpénzforgalom Nyilvántartása Pmt. Adatkezelés PVKI (Pénzügyi, Vagyoni Korlátozó Intézkedések) adatkezelés Gépjármű Ellenőrzési és Adónyilvántartó Rendszer (GEAR)

3 A Vám- és Pénzügyőrség informatikai rendszereiben kezelt adatkörök 1. Alapfeladatok ellátásából származtatható (szakmai) adatok  Vámigazgatási (vámellenőrzés, vám-, és kapcsolódó adók, díjak, környezetvédelmi termékdíj)  Jövedéki igazgatási (jövedéki ellenőrzés, jövedéki adóügyek, stb.)  Rendészeti és igazgatási (szabálysértések, személyi-és őrzésvédelem, mélységi/mobil ellenőrzés, rendvédelmi feladatok, stb.)  Nyomozóhatósági (bűncselekmények nyomozása)  Nemzetközi tevékenység (informatikai rendszerek működtetésének tagállami feladatai, EU ügyek/támogatások, OLAF, stb.) 2. Működési, funkcionális feladatok ellátásához kapcsolódó adatok

4 Vámigazgatási feladatokhoz kapcsolódó adatkezelések Gazdálkodói Törzsadat-kezelő Rendszer (GTR) A vámigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó nyilvántartásaink - az eljárások gazdasági jellegéből adódóan – jellemzően gazdálkodói adatokat tartalmaznak. A GTR-rendszer a Vám- és Pénzügyőrség ügyfeleinek ún. vámazonosító szám (VPID-szám) alapján történő nyilvántartására szolgál. A későbbiekben a VPID-szám szolgál az ügyfél azonosítására a Vám- és Pénzügyőrségnél kezdeményezett eljárásokban.

5 Jövedéki igazgatáshoz kapcsolódó adatkezelések A Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer moduljai:   Jövedéki engedélyezés,   Jövedéki adó,   Adó- és zárjegy,   E-jövedék,   Jövedéki ellenőrzés,   Mobilellenőrzés,   Országos lekérdező,   Üzemeltetés A modulok többsége jövedéki tevékenységet folytató gazdálkodók adatait tartalmazza, természetes személyek adatai a jogsértések kapcsán, jellemzően a Jövedéki ellenőrzés modulban kerülnek rögzítésre.

6 Rendészeti feladatokhoz kapcsolódó adatkezelések 1. Térfigyelő kamerarendszer működtetése  határátkelőkön, összesen 21 helyszínen vannak kamerák elhelyezve,  érintettekről, helyszínekről, lényeges körülményekről készül felvétel,  helyszínen elkövetett bűncselekmény, szabálysértés, közigazgatási jogsértés bizonyítására, érintett jogainak gyakorlása céljából használható,  a rögzítést követő 30. napon felülírással törlés. 2. Gépjármű ellenőrzési és Adónyilvántartó Rendszer Gépjárművek közlekedésével kapcsolatos jogkövetkezmények nyilvántartására.

7 Nyomozóhatósági feladatokhoz kapcsolódó adatkezelés 1. Robotzsaru: két modulból álló ügyfeldolgozó rendszer  RobotzsaruNeo: büntetőügyek iktatása, nyomozati szakban történő nyilvántartása  Netzsaru: az országos adatbázisból történő statisztikai lekérdezés 2. NYOSZAD-rendszer  Folyamatban lévő, illetve lefolytatott szabálysértési eljárások adatainak nyilvántartása. 3. Bűnügyi Kockázatelemző Adatbázis (Rabán)  Kiemelt felderítési tárgyak (cigaretta, prekurzor, kábítószer) adatai.  Szervezett, illetőleg az országhatáron átnyúló bűnözéssel kapcsolatos adatok.  Célja a kockázatelemzések támogatása.

8 Kockázatelemzés a bűncselekmények megakadályozása érdekében FELADATA: azon tényezők meghatározása, amelyek az adott jogszabályi és gazdasági környezet, az ügyféli magatartások összefüggésében lehetővé teszik a kockázati elemek objektív jelzését. FOGALMA: intézkedések sorozata, mely a kockázati tényezők meghatározásából, a rendelkezésre álló információk elemzéséből, a kapott adatok folyamatos értékeléséből, az értékelés eredményeként intézkedési javaslat megfogalmazásából áll. CÉLJA: nem elsődlegesen a kockázatok számának csökkentése, hanem azok hatásainak, a következményeknek a csökkentése. EREDMÉNYE: a rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználása, a korábban lokális tapasztalatok széles körű felhasználása.

9 Titkos információgyűjtés 1. Bírói engedélyhez nem kötött eszközök:  Informátor,  Fedett nyomozó, fedőokirat, fedőszerv,  Esemény, kép, hang, egyéb jel, nyom rögzítése,  Csapda, sértett helyettesítése,  Közigazgatási nyilvántartásokban fedőadat elhelyezése 2. Bírói engedélyhez kötött eszközök:  Magánlakás titokban történő átkutatása,  Technikai eszközzel magánlakás megfigyelése, látottak rögzítése,  Levél, postai küldemény, telefonon vagy más hírközlő eszközön továbbított információ tartalmának megismerése, rögzítése,  Interneten vagy más számítástechnikai úton történő levelezés (e-mail) megismerése, felhasználása. Az eljárásban nem érintett személyekre vonatkozó adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.

10 Informatikai rendszerek védelme 1. Belső védelem  Hálózati forgalom, esetleges támadások figyelése,  Vírus és kártékonykód elleni menedzsment, 2. Külső védelem  Tűzfal alkalmazása, 3. Logikai és humán védelem  Adat- és informatika-biztonsági belső szabályozás,  Hozzáférések központi szabályozása,  Tevékenységek naplózása, 4. Fizikai, objektum védelem  Élőerős portaszolgálat, kártyás beléptető rendszerek,  Mentések több helyszínen történő tárolása

11 06-40-FINÁNC ; Contact Center: 06-40-346 262; 06-1-301-6951 vam.info@vam.gov.hu www.termékdijinfo.hu Köszönöm a figyelmüket! http://vam.gov.hu


Letölteni ppt "Számítógépes adatkezelés és nyilvántartások a Vám- és Pénzügyőrségnél dr. Nagy János altábornagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka."

Hasonló előadás


Google Hirdetések