Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számítógépes adatkezelés és nyilvántartások a Vám- és Pénzügyőrségnél dr. Nagy János altábornagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számítógépes adatkezelés és nyilvántartások a Vám- és Pénzügyőrségnél dr. Nagy János altábornagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka."— Előadás másolata:

1 Számítógépes adatkezelés és nyilvántartások a Vám- és Pénzügyőrségnél dr. Nagy János altábornagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka

2 Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentett adatkezelések
Központi Folyószámla Rendszer Bűnügyi Kockázatelemző Adatbázis (Rabán) Nyomozati Adatszolgáltató Rendszer (NYOSZAD I.) Szabálysértési Adatszolgáltató Rendszer (NYOSZAD II.) Gazdálkodói Törzsadat-kezelő Rendszer (GTR) Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer Engedélyezési Törzsadat-kezelő Rendszer (ETR) Vámfeldolgozó Rendszer (CDPS) Igazoltatott Személyek Nyilvántartása Elektronikus Hírlevél Szolgáltatás Közösségi Árutovábbításokat Kezelő Rendszer Bűnügyi Ügyfeldolgozó Rendszer (RobotzsaruNeo) Vámügyek Regisztrációs Rendszere (VÁMREG) Kiviteli Vámeljárások Adatkezelő Rendszere (ECN+) Környezetvédelmi Termékdíj Nyilvántartás Határon Átlépő Készpénzforgalom Nyilvántartása Pmt. Adatkezelés PVKI (Pénzügyi, Vagyoni Korlátozó Intézkedések) adatkezelés Gépjármű Ellenőrzési és Adónyilvántartó Rendszer (GEAR)

3 A Vám- és Pénzügyőrség informatikai rendszereiben kezelt adatkörök
1. Alapfeladatok ellátásából származtatható (szakmai) adatok Vámigazgatási (vámellenőrzés, vám-, és kapcsolódó adók, díjak, környezetvédelmi termékdíj) Jövedéki igazgatási (jövedéki ellenőrzés, jövedéki adóügyek, stb.) Rendészeti és igazgatási (szabálysértések, személyi-és őrzésvédelem, mélységi/mobil ellenőrzés, rendvédelmi feladatok, stb.) Nyomozóhatósági (bűncselekmények nyomozása) Nemzetközi tevékenység (informatikai rendszerek működtetésének tagállami feladatai, EU ügyek/támogatások, OLAF, stb.) 2. Működési, funkcionális feladatok ellátásához kapcsolódó adatok

4 Vámigazgatási feladatokhoz kapcsolódó adatkezelések
Gazdálkodói Törzsadat-kezelő Rendszer (GTR) A vámigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó nyilvántartásaink - az eljárások gazdasági jellegéből adódóan – jellemzően gazdálkodói adatokat tartalmaznak. A GTR-rendszer a Vám- és Pénzügyőrség ügyfeleinek ún. vámazonosító szám (VPID-szám) alapján történő nyilvántartására szolgál. A későbbiekben a VPID-szám szolgál az ügyfél azonosítására a Vám- és Pénzügyőrségnél kezdeményezett eljárásokban.

5 Jövedéki igazgatáshoz kapcsolódó adatkezelések
A Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer moduljai: Jövedéki engedélyezés, Jövedéki adó, Adó- és zárjegy, E-jövedék, Jövedéki ellenőrzés, Mobilellenőrzés, Országos lekérdező, Üzemeltetés A modulok többsége jövedéki tevékenységet folytató gazdálkodók adatait tartalmazza, természetes személyek adatai a jogsértések kapcsán, jellemzően a Jövedéki ellenőrzés modulban kerülnek rögzítésre.

6 Rendészeti feladatokhoz kapcsolódó adatkezelések
1. Térfigyelő kamerarendszer működtetése határátkelőkön, összesen 21 helyszínen vannak kamerák elhelyezve, érintettekről, helyszínekről, lényeges körülményekről készül felvétel, helyszínen elkövetett bűncselekmény, szabálysértés, közigazgatási jogsértés bizonyítására, érintett jogainak gyakorlása céljából használható, a rögzítést követő 30. napon felülírással törlés. 2. Gépjármű ellenőrzési és Adónyilvántartó Rendszer Gépjárművek közlekedésével kapcsolatos jogkövetkezmények nyilvántartására.

7 Nyomozóhatósági feladatokhoz kapcsolódó adatkezelés
1. Robotzsaru: két modulból álló ügyfeldolgozó rendszer RobotzsaruNeo: büntetőügyek iktatása, nyomozati szakban történő nyilvántartása Netzsaru: az országos adatbázisból történő statisztikai lekérdezés 2. NYOSZAD-rendszer Folyamatban lévő, illetve lefolytatott szabálysértési eljárások adatainak nyilvántartása. 3. Bűnügyi Kockázatelemző Adatbázis (Rabán) Kiemelt felderítési tárgyak (cigaretta, prekurzor, kábítószer) adatai. Szervezett, illetőleg az országhatáron átnyúló bűnözéssel kapcsolatos adatok. Célja a kockázatelemzések támogatása.

8 Kockázatelemzés a bűncselekmények megakadályozása érdekében
FELADATA: azon tényezők meghatározása, amelyek az adott jogszabályi és gazdasági környezet, az ügyféli magatartások összefüggésében lehetővé teszik a kockázati elemek objektív jelzését. FOGALMA: intézkedések sorozata, mely a kockázati tényezők meghatározásából, a rendelkezésre álló információk elemzéséből, a kapott adatok folyamatos értékeléséből, az értékelés eredményeként intézkedési javaslat megfogalmazásából áll. CÉLJA: nem elsődlegesen a kockázatok számának csökkentése, hanem azok hatásainak, a következményeknek a csökkentése. EREDMÉNYE: a rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználása, a korábban lokális tapasztalatok széles körű felhasználása.

9 Titkos információgyűjtés
1. Bírói engedélyhez nem kötött eszközök: Informátor, Fedett nyomozó, fedőokirat, fedőszerv, Esemény, kép, hang, egyéb jel, nyom rögzítése, Csapda, sértett helyettesítése, Közigazgatási nyilvántartásokban fedőadat elhelyezése 2. Bírói engedélyhez kötött eszközök: Magánlakás titokban történő átkutatása, Technikai eszközzel magánlakás megfigyelése, látottak rögzítése, Levél, postai küldemény, telefonon vagy más hírközlő eszközön továbbított információ tartalmának megismerése, rögzítése, Interneten vagy más számítástechnikai úton történő levelezés ( ) megismerése, felhasználása. Az eljárásban nem érintett személyekre vonatkozó adatokat haladéktalanul meg kell semmisíteni.

10 Informatikai rendszerek védelme
1. Belső védelem Hálózati forgalom, esetleges támadások figyelése, Vírus és kártékonykód elleni menedzsment, 2. Külső védelem Tűzfal alkalmazása, 3. Logikai és humán védelem Adat- és informatika-biztonsági belső szabályozás, Hozzáférések központi szabályozása, Tevékenységek naplózása, 4. Fizikai, objektum védelem Élőerős portaszolgálat, kártyás beléptető rendszerek, Mentések több helyszínen történő tárolása

11 Köszönöm a figyelmüket!
06-40-FINÁNC ; Contact Center: ; Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Számítógépes adatkezelés és nyilvántartások a Vám- és Pénzügyőrségnél dr. Nagy János altábornagy a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka."

Hasonló előadás


Google Hirdetések