Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konferencia Program Egyesületek bírósági nyilvántartásba vételének országos joggyakorlata Levezető elnök: Dr. Fülöp Sándor, az EMLA igazgatója 9:30-10:00Regisztráció,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konferencia Program Egyesületek bírósági nyilvántartásba vételének országos joggyakorlata Levezető elnök: Dr. Fülöp Sándor, az EMLA igazgatója 9:30-10:00Regisztráció,"— Előadás másolata:

1 Konferencia Program Egyesületek bírósági nyilvántartásba vételének országos joggyakorlata Levezető elnök: Dr. Fülöp Sándor, az EMLA igazgatója 9:30-10:00Regisztráció, kávé 10:00-10:15Köszöntőt mond Dr. Bándi Gyula professzor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar dékánja 10:15-10:25Az összehasonlító kutatást finanszírozó CivilTárs program rövid bemutatása Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány programigazgatója 10:25-10:40Az elsőfokú végzések összehasonlítása nyomán feltárt nyitott kérdések Dr. Fülöp Sándor, az EMLA igazgatója 10:40-10:50Az ítélőtáblák döntéseinek összefoglaló bemutatása Dr. Gács Heléna, ügyvéd 10:50-11:10A Legfőbb Ügyészség tapasztalatai a közhasznú szervezetekkel kapcsolatban Dr. Virág Mária, legfőbb ügyészségi ügyész 11:10-11:30Európai tapasztalatok, kutatások az egyesületek alapításához kapcsolódó állami eljárásokról Katerina Hadzi-Miceva, az Európai Nonprofit Jogi Központ (ECNL) jogi tanácsadója 11:30-12:00Kérdések, hozzászólások 12:00-13:00EBÉD 13:00-14:30Kerekasztal vita felkért bírók és szakértők vezetésével 14:30-15:00 Kerekasztal viták összefoglalója 15:00-15:30Zárszó Dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság elnöke 15:30A konferencia zárása

2 Civil-Társ Trust Programiroda – A civil szektor pénzügyi és jogi fenntarthatóságát elősegítő jogszabályi környezet kialakítása

3 A Trust-program A közép-kelet-európai régióban műkö- dő Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe nevű alap tevékenységének részeként 2003-ban Magyarországon is elindult a nonprofit szektor felzárkóztatása és felemelkedése érdekében létrehozott program. Hazánkban az Ökotárs Alapítvány a jogi-, szabályozási környezet átalakításának elősegítésével járul hozzá a hazai nonprofit szektor fenntarthatóságának és független- ségének növeléséhez.

4 A magyar nonprofit jogrendszer átalakítására tett javaslatainkkal, kezdeményezéseinkkel célunk, hogy a szektor sajátos érdekeit középpontba állító, a hazai civil szektor tényleges fenntart-hatóságához hozzájáruló jogszabályok jöjjenek létre. Támogatásainkkal olyan programok, kutatások megvalósításához járulunk hozzá, amelyek a civil szektor fenntartható fejlődésének irányába hatnak. Céljaink Az Ökotárs Alapítvány által koordinált Civil-Társ Trust Programiroda megalakulása óta elkötelezett szereplője a magyarországi civil szektor megerősí- tésért és fenntarthatóvá tételért folytatott küzde- lemnek.

5 Tevékenységünk 2003-5 között Civil Jövőkép – Átfogó non-profit jogi reform koncepció összeállítása A közfeladat-ellátásban való civil részvétel és az egyesületek bírósági nyilvántartásba vételi gyakorlatának átfogó vizsgálata Aktív szerepvállalás a Civil Lobbi Kerekasztal és a Civilek az NFT Nyilvánosságáért munkacsoportok tevékeny- ségében Közreműködtünk a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény előkészítésében és támogatásában Részt vettünk a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló rendelet módosításának előkészítésében

6 ! A Civil-Társ Trust Programiroda koordinálja a nonprofit joganyag fejlesztését kitűző civil kezdeményezést és a nonprofit szakértők tevékenységét, és kezdeményezte egy, a civil társadalom egészére vonatkozó, koherens, minden eddiginél átfogóbb jogi koncepció kidolgozását. Partnereink

7 A Civil jövőkép koncepció-tervezet egyedüláló módon vizsgálja a mai magyar nonprofit jogi szabályozást : átfogóan és stratégiai jelleggel. Célja, hogy elméleti és gyakorlati áttekintést adjon a civil nonprofit szektor jogszabályi környezetéről; hogy felvesse a legfonto- sabbnak tartott kérdéseket, és alternatívákat mutasson fel azok megválaszolására, hiszen a civil szervezetek létrehozásával és működésével kapcsolatos problémák, a civil szervezetek és a közigazgatási szektor közötti tisztázatlan viszonyok feloldása csak komplex gondolkodással mehet végbe. Átfogó nonprofit jogi reform koncepció

8 Civil Jövőkép I. Előzetes koncepcionális tervezés Széleskörű véleményezés Véglegesítés Civil szervezeti vezetők, jogalkalmazók előzetes véleményének felmérését követően jogi műhelymunka Civil Jövőkép konferencia sorozat Beérkezett vélemények feldolgozása, a koncepció véglegesítése

9 Civil Jövőkép II. Másfél hónap alatt 17 rendezvény, szerte az országban. Összesen több, mint 350 civil szervezet képviselői vettek részt. Sok száz hozzászólás és javaslat. Szinte mindenhol nyomtatott és elektronikus megjelenés. A Civil Jövőkép konferencia sorozat ! A tervezet adekvát megoldást biztosít az egyes szektorok képviselőinek – így a politikusok, az államigazgatási szférában működő kodifikációs csoportok, illetve a nonprofit szakértők és jogászok – további együttműködéséhez.

10 A koncepció három, egymással összefüggő területen vizsgálja a magyar civil nonprofit joganyagot. A civil nonprofit szektor autonómiája A civil nonprofit szektor és az állam viszonyrendszere A civil nonprofit és a magánszektor viszonyrendszere 1.) Az egyesülési szabadság kiteljesítése 2.) Az alapítványok strukturális reformja 3.) A civil működés megkönnyítése 4.) A civil-állam viszony új alapokra helyezése 5.) A részvételi elvű demokrácia szélesítése 6.) A közhasznúság rendszerének átgondolása 7.) A civilek gazdasági forgalomban való részvétele 8.) A társadalmi támogatottság ösztönzése 9.) A civil szervezetek átláthatóságának növelése Civil Jövőkép III.

11 Köszönöm a figyelmet! Móra Veronika www.okotars.hu/trust

12 NGO Registration Principles Katerina Hadzi-Miceva European Center for Not-for-Profit Law

13 European Court of Human Rights: The right to form an association is an inherent part of the right to freedom of association  Sidiropoulos and Others v. Greece (July 1998)

14 European Court/Convention: Registration: assessment whether objectives or activities are unconstitutional or unlawful Interference (denial/delay):  Prescribed by law (predictability)  Legitimate government aim  Necessary in democratic society (proportionality)

15 CoE Fundamental Principles on Legal Status of NGOs in Europe “The rules governing the acquisition of legal personality should be objectively framed and not subject to the exercise of discretion by the relevant authority.” “Consistency in decision-making should be ensured, and all decisions should be subject to appeal.”

16 CoE Fundamental Principles on Legal Status of NGOs in Europe, cont. “The registration procedure should not constitute an opportunity for states to request information to which they have no entitlement.” “The procedure should also not provide states with an excuse for discriminating between NGOs as to whether their objectives or members are deemed ‘acceptable’, in so far as the objectives and the means employed are lawful.”

17 Basic principles Registration is a formal legal act of acquiring legal personality Easy, quick and inexpensive process Clear law Check list Registration form Low fees Limited substantive assessment during registration; oversight/control during existence

18 Basic principles, cont’d. Some countries no formal registration process “The underlying logic is: the procedure must be as simple and undemanding as possible and must not entail the exercise of discretion.” (F.P. CoE)

19 CoE Fundamental Principles on the Status of NGOs in Europe, cont. “As regards their organization and decision- making processes, NGOs must heed the needs of various parties” “They must therefore have clear statutes, setting out the conditions under which they operate and which should be available for consultation with a view to ensuring legal certainty.”

20 Fundamental Principles of CoE The law should prescribe the minimum provisions a statute should contain but: “The conditions under which an NGO operates, as set out in their statutes, are entirely a matter for the NGO itself, in the persons of its members.” (proportionality)

21 International best practice The approval/registration process should not be used to impose constraints on: Ability to draw own rules Administer own affairs Link with other bodies… as these are essential elements of freedom of association.

22 Some actions to harmonize registration practices: Develop guidelines on registration for NGOs & authorities (F.P. CoE) Agree on common principles to be followed by registration authorities Organize periodic discussions and system of consultation among registration authorities


Letölteni ppt "Konferencia Program Egyesületek bírósági nyilvántartásba vételének országos joggyakorlata Levezető elnök: Dr. Fülöp Sándor, az EMLA igazgatója 9:30-10:00Regisztráció,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések