Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Menekültügyi Alap 2011. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok A pályázók tájékoztatása, 2011. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Menekültügyi Alap 2011. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok A pályázók tájékoztatása, 2011. szeptember."— Előadás másolata:

1 Európai Menekültügyi Alap 2011. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok A pályázók tájékoztatása, 2011. szeptember 8.

2 EMA 2011. nyílt Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása (2007-2013) általános keretprogram: Európai Menekültügyi Alap (EMA) Harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap (EIA) Európai Visszatérési Alap (EVA) Külső Határok Alap (KHA)

3 Jogi háttér - EU  2007/815/EK bizottsági határozat a 2007/573/EK határozat stratégiai végrehajtásáról („prioritások”)  2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008-2013-as időszakra az EMA létrehozásáról („célkitűzések” és „tevékenységek”)  2008/22/EK bizottsági határozat a (…) 2007/573/EK határozatnak az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályai tekintetében a végrehajtási szabályok megállapításáról

4 Jogi háttér - HU 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról 301/2007. (XI. 9.) kormányrendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet a menekültügy szervezeti rendszeréről Pályázati útmutató I.4. !

5 Főbb jogszabályváltozások A Met. legfontosabb módosításai: Jogorvoslati rendszer változása (megszűnt a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékessége) Az elhelyezési szabályok változása (knk kérelmezők gyermekvédelmi intézményben történő elhelyezése; őrizetben lévő menedékkérőket nem kötelező befogadó állomáson elhelyezni) A menekültügyi eljárás szakaszainak változása

6 Célkitűzések: 1)a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárás biztosítása; 2)a befogadási feltételek fejlesztése; 3)menekültek és oltalmazottak társadalomba való beilleszkedése; 4)a menekültpolitika fejlesztését és javítását célzó tagállami képességek elősegítése; 5)áttelepítési program kidolgozása

7 Célcsoportok: a) menedékkérő (aki menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerésre irányuló kérelmet terjesztett elő) b) menekült c) oltalmazott d) harmadik ország állampolgára vagy hontalan személy, akit egy tagállamba áttelepítenek vagy telepítettek át

8 Célkitűzések - célcsoportok: 1.a tisztességes és hatékony menekültügyi eljárás 2.a befogadási feltételek fejlesztése 3.menekültek és oltalmazottak társadalomba való beilleszkedése 4.a menekültpolitika fejlesztését, figyelemmel kísérését és értékelését célzó tagállami képességek javítása 5.áttelepítési program kidolgozásának elősegítése menedékkérők (*), közvetett célcsoport menedékkérők menekültek, oltalmazottak közvetett célcsoport áttelepítésre várók, áttelepített személyek, közvetett célcsoport

9 EGY TEVÉKENYSÉG EGY PROJEKT ELV Egy projekt egy tevékenységre irányulhat, vagyis tevékenységenként egy projektet lehet benyújtani A számokkal jelölt kategóriák a célkitűzések A betűkkel jelölt kategóriák a tevékenységek A jelöletlen, tevékenységeken belüli alkategóriák példák a tevékenységek tartalmára Mind a célkitűzések mind a tevékenységek felsorolása kimerítő, tehát kizárólag az ezekre irányuló projektek támogathatók, az ezeken kívüli célkitűzésekre és tevékenységekre irányuló projektek nem támogathatók. A példákra vonatkozó felsorolás csupán példálózó jellegű, azoktól el lehet térni, amennyiben a projekt olyan programra irányul, ami a meghatározott tevékenységnek megfeleltethető.

10 Hasznos tudnivalók 1)A Bizottság 2011. június 23-án hivatalosan jóváhagyta az EMA 2011-es éves programot a pályázati útmutató azzal összhangban van táblázat jelzi az éves programban a tevékenységre allokált összeget és tervezett indikátort „almát az almával” elv érvényesülése az értékelésnél (pályázati útmutató 30. oldal) 2)Nyertes pályázat esetén a pályázó felelőssége hitelt érdemlően igazolni, hogy az EMA célcsoportjába tartozó személyeket vont be 3) Javasoljuk már az előkészítés szakaszában felvenni a kapcsolatot a menekültügyi hatósággal a szakmai megalapozottság érdekében

11 1. A TISZTESSÉGES ÉS HATÉKONY MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁS BIZTOSÍTÁSA a) A menekültügyi eljárás fejlesztése b) A jogi segítségnyújtáshoz való hozzáférést és minőségi jogi segítségnyújtás biztosítását célzó intézkedések !Képzésre/egyeztetésre/konferenciára irányuló projekteknél a tematikát csatolni kell a pályázati anyaghoz!

12 2. A BEFOGADÁSI FELTÉTELEK FEJLESZTÉSE a) A befogadási feltételek fejlesztését célzó kiegészítő szolgáltatások biztosítása b) A befogadási feltételek fejlesztése a különleges bánásmódot igénylő menedékkérők vonatkozásában

13 3. MENEKÜLTEK ÉS OLTALMAZOTTAK TÁRSADALOMBA VALÓ BEILLESZKEDÉSE a) A helyi önkormányzatok menekültek, oltalmazottak magyar társadalomba való beilleszkedését elősegítő komplex kísérleti projektjei b)Személyre vagy meghatározott csoportra szabott komplex, vagy speciális projektek kialakítása, működtetése, fejlesztése a menekültek és oltalmazottak magyar társadalomba való beilleszkedésének elősegítésére c)Különleges bánásmódot igénylő személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése

14 4. A MENEKÜLTPOLITIKA FEJLESZTÉSÉT ÉS JAVÍTÁSÁT CÉLZÓ TAGÁLLAMI KÉPESSÉGEK ELŐSEGÍTÉSE a) A magyar menekültpolitika fejlesztéséhez hozzájáruló tanulmány, kutatás vagy módszertan Például: - származási országinformációk felhasználása, - menekültek, oltalmazottak integrációjának stratégiája, - életkor-meghatározási eljárás

15 5. ÁTTELEPÍTÉSI PROGRAM KIDOLGOZÁSA a)A nemzeti áttelepítési program végrehajtásának elősegítése A kiválasztási misszió végrehajtása

16 KIEGÉSZÍTŐ JELLEG Az EMA Alaphatározat (2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2008-2013-as időszakra az EMA létrehozásáról) 7. cikke: „Kiegészítő jelleg, összhang és megfelelés (1) Az alapból nyújtott támogatás a nemzeti, regionális és helyi intézkedéseket egészíti ki, beépítve ezekbe a Közösség prioritásait.”

17 Kérdések és válaszok A pályázati útmutatóban foglaltakkal kapcsolatos további tisztázó kérdéseket legkésőbb 2011. szeptember 30-ig lehet megküldeni az ema@bm.gov.hu címre. ema@bm.gov.hu A Felelős Hatóság a fenti címre küldött kérdéseket és azok válaszait összegyűjtve előreláthatólag 2011. október 4-ig közzéteszi a Felelős Hatóság honlapján. (www.solidalapok.hu )www.solidalapok.hu Telefonon tájékoztatást nem tudunk adni.

18 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Dr. Drienyovszki Lilla – BM EUEFO


Letölteni ppt "Európai Menekültügyi Alap 2011. évi allokációja SZAKMAI RÉSZ Pályázható célkitűzések és tevékenységek Célcsoportok A pályázók tájékoztatása, 2011. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések