Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vereckei Judit Tatabánya, június 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vereckei Judit Tatabánya, június 29."— Előadás másolata:

1 Vereckei Judit Tatabánya, 2011. június 29.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának bemutatása Vereckei Judit Tatabánya, június 29.

2 A szervezeti egység és feladatkörei
Új szervezeti egység Oktatással foglalkozó osztály/főosztály nem volt a Kormányhivatal jogelődjének számító Közigazgatási Hivatalban Feladatai Oktatási Hivatal közoktatási feladatköréből, illetve főjegyzői, jegyzői feladatkörből kerülnek ki + megyei szintű oktatás-szervezési feladatokat kap

3 Oktatási Hivatal és Oktatási Főosztály
2011. január 1-jéig: Budapest + 7 regionális igazgatóság 2011. január 1-je után: csak Budapesten Feladatai változatlanok: Közoktatási és szakképzési Felsőoktatási regisztrációs Nyelvvizsga-akkreditáció Végzettségek elismerése Oktatási Főosztály 2011. január 1-jéig: nem működött 2011. január 1-je után: minden KH-ban megalakul Feladatai: 325/2010. (XII.27) Korm. rend. az OH több közoktatási feladatának ellátására kijelöli

4 A feladatkör kialakulása
A feladatkör kialakulása több ütemben történik: január 1-jétől ellátandó feladatok (közoktatási feladatok + megyei szintű oktatás-szervezési feladatok) július 1-jétől ellátandó feladatok (nem önkormányzati fenntartású intézmények) szeptember 1-jétől ellátandó feladatok (közoktatási feladatok)

5 2011. január 1-jétől ellátott feladatok
közreműködés a szakmai vizsgák lebonyolításában, független vizsgabizottság működtetése független szakértő ajánlása átszervezésekhez vizsgaelnök kijelölése digitális középiskolában a méréseken a minimum szint alatt teljesítő iskolák fenntartóinak felhívása intézkedési terv készítésére, a terv jóváhagyása, végrehajtásának ellenőrzése diákkedvezményekkel, pedagógus- és oktatói kedvezményekkel, illetve pedagógus igazolványával kapcsolatos ügyintézés elsőfokú döntéshozatali jogkör

6 Elsőfokú döntéshozatali jogkör
egyenlő bánásmód követelménye megsértésének megállapítása óvodai felvétellel, tanulói és kollégiumi tagsági jogviszonnyal kapcsolatban, a kötelező felvételt biztosító óvoda, illetve iskola kijelölése, a nyolc évfolyamnál kevesebbel működő általános iskola további működésének engedélyezése, az osztályindítási tilalom alóli felmentés, hozzájárulás megadása az egyházi szerv egyoldalú nyilatkozattételéhez (egyházi fenntartású iskola) Elsőfokú döntése ellen az Oktatási Hivatalnál lehet fellebbezni.

7 2011. január 1-jétől ellátott feladatok
Megyei szintű oktatás-szervezési feladatok önkormányzati intézkedési terv, fejlesztési terv véleményezése, képviselet a regionális és a megyei fejlesztési tanács munkájában a megyei közoktatási közalapítvány munkájában, megyei közoktatási egyeztető fórum működtetése a megye közoktatás-fejlesztési stratégiájának elkészítésére, az ezt szolgáló pénzügyi források hatékony felosztása a megyét érintő intézkedések, programok, projektek, pályázatok összehangolására,

8 2011. július 1-jétől ellátott feladatok
Nem önkormányzati intézményekkel kapcsolatos ügyintézés törvényességi felügyelet és ellenőrzés az igényelt normatív hozzájárulás alapjául szolgáló nyilvántartások, dokumentumok meglétének, az igénylés megalapozottságának vizsgálata nyilvántartásba vételük és működési engedélyük módosítása

9 Nem önkormányzati intézmények átvétele
Ütemezés június 22.: visszajelzés a feladatellátásban való érintettségről június 27.: jegyzőkönyv mellékletének kitöltése az átadandó dokumentumokról június : a dokumentumok átadása (csak működő intézmények esetén) + a fenntartó értesítése az ügy átkerüléséről Érintett önkormányzatok: Dorog, Esztergom, Komárom, Tata, Tatabánya időpontegyeztetés az átadásról

10 2011. szeptember 1-jétől ellátott feladatok
Érettségi vizsga szervezése Egyéb közoktatás-szervezési feladatok Hatósági ellenőrzés Szabálysértési jogkör ellátása A szomszédos államokban élő magyarok diákigazolványával összefüggő ügyek intézése

11 Érettségi vizsga szervezése
az érettségi vizsgák szervezésében való részvétel, az érettségi vizsgabizottság működtetése, az érettségi vizsgabizottság elnökének megbízása, a vizsgabizottság tevékenységének ellenőrzése, másodfokú döntés meghozatala a vizsgabizottság döntése ügyében benyújtott törvényességi kérelemről, az OH értesítése az érettségi vizsga törvényes megtartását veszélyeztető eseményről

12 Szervezési feladatok szakmai ellenőrzések szervezése
országos közoktatási mérések szervezése országos tanulmányi versenyek szervezése középfokú felvételi eljárás szervezése

13 Hatósági ellenőrzési jogkör
az egyenlő bánásmód követelményének betartását, a kötelező felvételre vonatkozó feladatok megszervezését, az osztály-, csoportlétszámra a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, illetve a tanulói óraterhelésre vonatkozó rendelkezések megtartását, az állami vizsgák lebonyolítását az alkalmazási feltételek meglétét a kötelező tanügyi dokumentumok vezetését, a költségvetési támogatás igénylését, a kötelező eszközök és felszerelések meglétét, az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését az adatok nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezések, illetve az oktatás ingyenességére, a tankönyvek és más tanulói felszerelések biztosítására vonatkozó rendelkezések megtartását

14 Szabálysértési jogkör
Bírság kiszabása az állami vizsgák, az osztály, csoport szervezésével, a kötelező tanügyi okmányok vezetésével kapcsolatban, illetve gyermekek, tanulók hátrányos megkülönböztetése miatt. A szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményének felülvizsgálata

15 Az Oktatási Főosztály felállása
2011. július 1-től fog működni, 5 fős főosztályként a Megyeháza 1. emeletén ( szobák) a szervezet felállása még folyamatban van OH szakmai kollégiumot működtet a feladatok összehangolására

16 Elérhetőségek: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Oktatási Főosztály 2800 Tatabánya, Fő tér 4. Tel.: 34/ , 34/ Fax.: 34/ Vereckei Judit főosztályvezető 34/

17 Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "Vereckei Judit Tatabánya, június 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések