Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztató a 2011. évi népszámlálásról Szemes Mária Dancs Kálmán KSH Veszprémi Igazgatósága.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztató a 2011. évi népszámlálásról Szemes Mária Dancs Kálmán KSH Veszprémi Igazgatósága."— Előadás másolata:

1 Tájékoztató a 2011. évi népszámlálásról Szemes Mária Dancs Kálmán KSH Veszprémi Igazgatósága

2 A népszámlálás célja, funkciója Az egyetlen olyan teljes körű adatfelvétel, amely a népesség és a lakásállomány jellemzőit illetően az ismérvek tetszőleges kombinációjára tetszőleges területi mélységben nyújt információkat. Az eredmények felhasználása: a társadalmat, gazdaságot érintő döntések megalapozása, hatásvizsgálata, nemzetközi adatigények kielégítése, a következő 10 éves időszak mintavételes statisztikáinak alapja.

3 Jogi háttér ENSZvilágprogramja Az ENSZ 2010-es világprogramja: minden ország készítsen részletes népesség- és lakásstatisztikát legalább egyszer a 2005-2014 közötti periódusban ENSZ-EGB-Eurostat ENSZ-EGB-Eurostat európai regionális ajánlás (2006): lehetséges módszerek, technológiák ismérvek definíciói, az osztályozások alapvető és nem alapvető témák EU-szintű EU-szintű: Az Európai Parlament és a Tanács 763/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a nép- és lakásszámlálásról Magyar Magyar: a 2011. évi népszámlálásról szóló, többször módosított 2009. évi CXXXIX. törvény a 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

4 A népszámlálási törvény tartalma Eszmei időpont: 2011. október 1. A végrehajtás időtartama: október 1. – október 31. Pótösszeírás: november 1. – november 8. A végrehajtás módja: internetes kitöltés: október 1.- október 15. között lehetséges papíralapú önkitöltés interjú

5 Az összeírás köre Személyek A Magyar Köztársaság területén élő, vagy átmenetileg külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárok, A Magyar Köztársaság területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó EGT-állampolgárok, harmadik országbeli állampolgárok, hontalan személyek. Lakások lakások, lakott üdülők, lakott egyéb lakóegységek. Közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmények (intézetek)

6 Adatkörök lakásokra vonatkozóan cím rendeltetés tulajdoni jelleg helyiségek száma alapterület kommunális ellátottság felszereltség építési év falazat környezet lakóövezeti jellege

7 Adatkörök természetes személyekre vonatkozóan Kötelezően kitöltendő kérdések: nem, születési idő állampolgárság lakóhely lakáshasználati jogcím családi állapot családi állás élve született gyermekek adatai iskolába járás iskolai végzettség gazdasági aktivitás foglalkozás munkáltató napi ingázás nyelvismeret Önkéntesen kitölthető (szenzitív) kérdések: nemzetiség anyanyelv vallás egészségi állapot fogyatékosság

8 Népszámlálási módszerek Európában Módszerek: Teljes körű kérdőíves Regiszteres Regiszteres + mintavételes adatfelvétel „Gördülő”

9 Végrehajtásban részt vevők közötti együttműködés keretei Együttműködési megállapodás pénzeszköz átadásának rögzítése kormányrendelet 2. számú melléklete alapján határidő: május 6-a Települési népszámlálási felelős (jegyző) megbízása

10 Kommunikáció általános felhívás, tájékoztatás adatvédelem, adatbiztonság online kitöltés hatékonysága Megjelenés TV, rádió napi-, hetilapok újság plakát Helyi tájékoztatás szerepe, lehetősége

11 Hazai jogi háttér 2009. évi CXXXIX. többször módosított törvény a 2011. évi népszámlálásról a Kormány 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról

12 Kormányrendelet a 2011. évi népszámlálás végrehajtásáról A népszámlálás résztvevői A KSH részéről Megyei népszámlálási felelős Népszámlálási területfelelősök Felülvizsgálók A települési önkormányzatok részéről Jegyzők, körjegyzők (települési népszámlálási felelős) Számlálóbiztosok A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által fenntartott intézetek vezetői Megyei közigazgatási népszámlálási felelősök A személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető központi szerv 1. sz. melléklet: a felveendő adatok leírása 2. sz. melléklet: a feladatok díjtételei és normatívái

13 Az összeírás szervezete

14 A KSH feladatai Az előkészítés és végrehajtás szakmai irányítása, segítése és ellenőrzése Feladatok részletes leírása, határidők megjelölése Útmutatók kidolgozása Kérdőívek, utasítások, címjegyzékek és egyéb nyomtatványok előállítása,rendszerezése és eljuttatása a települési népszámlálási felelősökhöz A végrehajtásban résztvevők oktatása Az elektronikus adatszolgáltatáshoz szükséges rendszer kidolgozása, működtetése Az elektronikus monitoring rendszer kialakítása, üzemeltetése A kérdőívek összegyűjtése, elszállítása Az adatok feldolgozása és közzététele

15 Közigazgatási népszámlálási felelős A megyei kormányhivatal vezetője a népszámlálás területi előkészítési és összeírási időszakára megyei közigazgatási népszámlálási felelőst jelöl ki Feladatai: a települési népszámlálási felelősök kötelezettségei teljesítésének elősegítése jogszabályokban, útmutatókban foglaltak ütemes teljesítése érdekében folyamatos együttműködés a KSH megyei népszámlálási felelősével

16 Jegyzői feladatok– előkészítés A népszámlálási előadó és ügyintéző(k) kijelölése Közreműködés a címállomány felülvizsgálatában,a címek pontosításában, a kialakított számlálókörzetek ellenőrzése Számlálóbiztosi hálózat létrehozása a KSH útmutatása alapján, igazoló okmányok kiállítása, összeírási dossziék átadása Részvétel a felülvizsgálói hálózat szervezésében Népszámlálási oktatásokról az értesítések kiküldése, oktatási helyszín és technikai feltételek biztosítása Nyomtatványok fogadása, tárolása, továbbítása A lakosság tájékoztatása a népszámlálásról a helyben szokásos módon a KSH által meghatározott tartalommal

17 Jegyzői feladatok– végrehajtás A népszámlálás végrehajtásával összefüggő feladatok ellátása a KSH által kiadott útmutatók szerint Összeírások teljességének biztosítása A kieső számlálóbiztosok pótlása Meghiúsulások kezelése, megtagadókkal szembeni szabálysértési eljárás lefolytatása Pótösszeírás megszervezése, végrehajtása A közterületen élő hajléktalan személyek összeírásának megszervezése, lebonyolítása Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a KSH területfelelősével Folyamatos kapcsolattartás a kiemelt intézetek vezetőivel

18 Jegyzői feladatok– adminisztráció Együttműködési megállapodások megkötése Az elektronikus monitoring rendszer kezelése Költségvetési támogatás felhasználásáról pénzügyi elszámolás készítése Szerződések megkötése Munkadíjak számfejtése Összefoglaló készítése a népszámlálás befejezéséről

19 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Tájékoztató a 2011. évi népszámlálásról Szemes Mária Dancs Kálmán KSH Veszprémi Igazgatósága."

Hasonló előadás


Google Hirdetések