Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A pedagógus Kárpáti Andrea

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A pedagógus Kárpáti Andrea"— Előadás másolata:

1 1 A pedagógus Kárpáti Andrea karpatian@t-online.hu

2 2. A pedagógus személyisége, az ideális tanár 1. A pedagógus személyisége, az ideális tanár 2. A nevelési stílusok, a pedagógus mint vezető 3. Az osztályfőnök munkája

3 3 Az ideális tanár tulajdonságai Megértő Igazságos Elhivatott Kedves Felkészült Hatékony Rugalmas Kreatív Nyitott

4 4 A pedagógus szakmai-cselekvési kompetenciái Szakmai kompetencia Eszközök használatának kompetenciája Reflexiós kompetencia Szociális kompetencia Kron, 1997. 428-429. oldal alapján

5 5 A hatékony tanár I. „ szabályrendszert alkalmaz személyi és eljárási ügyekben„ szabályrendszert alkalmaz személyi és eljárási ügyekben a kezdetétől megakadályozza a rendbontásta kezdetétől megakadályozza a rendbontást olyan szabályrendszert alkalmaz, hogy a gyerekek minimális irányítással tudjanak dolgozni a feladatonolyan szabályrendszert alkalmaz, hogy a gyerekek minimális irányítással tudjanak dolgozni a feladaton pontosan irányítja a fegyelmezéstpontosan irányítja a fegyelmezést lehetőleg nem verbális szinten megoldja a zavaró szituációkat (pl. szemkontaktussal, térközszabályozással).lehetőleg nem verbális szinten megoldja a zavaró szituációkat (pl. szemkontaktussal, térközszabályozással). figyeli a diákok munkáját, sokszor körbejár az osztályteremben figyeli a diákok munkáját, sokszor körbejár az osztályteremben optimalizálja a tanóra tanításra fordított idejét optimalizálja a tanóra tanításra fordított idejét érdekes és hasznos feladatokat ad a tanulóknakérdekes és hasznos feladatokat ad a tanulóknak

6 6 A hatékony tanár II. állandó jelzést használ a tanulók figyelmének megszerzéséreállandó jelzést használ a tanulók figyelmének megszerzésére nem kezd el beszélni addig a csoporthoz, amíg mindenki oda nem figyelnem kezd el beszélni addig a csoporthoz, amíg mindenki oda nem figyel változatos tanítási technikákat használ, melyek alkalmazkodnak a tanulók érdeklődéséhezváltozatos tanítási technikákat használ, melyek alkalmazkodnak a tanulók érdeklődéséhez következetes hibaellenőrző módszert alkalmazkövetkezetes hibaellenőrző módszert alkalmaz az új fogalmakat játékosan, a meglévő ismeretek felhasználásával tanítjaaz új fogalmakat játékosan, a meglévő ismeretek felhasználásával tanítja olyan technikákat használ, melyek biztosítják a folyamatos átmenetet a konkréttól az elvont gondolkodási tevékenységigolyan technikákat használ, melyek biztosítják a folyamatos átmenetet a konkréttól az elvont gondolkodási tevékenységig

7 7 A hatékony tanár III. megfelelő arányban alkalmazza az egyszerű és komplex választ igénylő kérdéseketmegfelelő arányban alkalmazza az egyszerű és komplex választ igénylő kérdéseket követi az osztály reakcióit, egy időben több dologra figyel követi az osztály reakcióit, egy időben több dologra figyel biztosítja az óra egyenletes lefolyását, illetve az egyik tevékenységről a másikra való zökkenőmentes átmenetetbiztosítja az óra egyenletes lefolyását, illetve az egyik tevékenységről a másikra való zökkenőmentes átmenetet fenntartja az óra tempójátfenntartja az óra tempóját érthetően magyaráz érthetően magyaráz ismeri a motiválási lehetőségeketismeri a motiválási lehetőségeket érezteti a gyerekekkel, hogy elfogadja, értékeli és támogatja őketérezteti a gyerekekkel, hogy elfogadja, értékeli és támogatja őket reagál a gyerekek rejtett és nyílt megnyilvánulásaira, kérdéseire reagál a gyerekek rejtett és nyílt megnyilvánulásaira, kérdéseire

8 8 A hatékony tanár IV. a különböző tanulók számára is egyaránt érthető kérdéseket tesz fela különböző tanulók számára is egyaránt érthető kérdéseket tesz fel segít, hogy a tanuló tökéletes választ adjon, ha a válasza hibás volt vagy csak részben volt jó – újrafogalmazza a kérdést, rávezető kérdést tesz felsegít, hogy a tanuló tökéletes választ adjon, ha a válasza hibás volt vagy csak részben volt jó – újrafogalmazza a kérdést, rávezető kérdést tesz fel jutalmazással megerősíti a kiemelkedő munkát és ösztönzi azokat a tanulókat is, akik nem mindig képesek kiemelkedő teljesítményre jutalmazással megerősíti a kiemelkedő munkát és ösztönzi azokat a tanulókat is, akik nem mindig képesek kiemelkedő teljesítményre a többre képes tanulók kíméletes kritizálásával a későbbi elismerés reményét sugalljaa többre képes tanulók kíméletes kritizálásával a későbbi elismerés reményét sugallja elfogadja és integrálja a tanulók kezdeményezéseit, pl. kérdés, megjegyzés stb.”elfogadja és integrálja a tanulók kezdeményezéseit, pl. kérdés, megjegyzés stb.” (MacKay, idézi Zétényi, 1997.b, 289. o.)(MacKay, idézi Zétényi, 1997.b, 289. o.)

9 9 Zétényi Ágnes: A tanár mint vezető, vezetési stílusok In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 1997. 279. o.

10 10 Nevelési stílusok autokratikus (tekintélyelvű),autokratikus (tekintélyelvű), demokratikusdemokratikus -"laissez faire" (ráhagyó, felnőtt tényeleges részvétele nélkül folyó csoportélet).-"laissez faire" (ráhagyó, felnőtt tényeleges részvétele nélkül folyó csoportélet).

11 11 Adelson három pedagógus-típusa a pedagógus mint "sámán";a pedagógus mint "sámán"; a tanár mint "lelkész";a tanár mint "lelkész"; a tanár mint "misztikus gyógyító".a tanár mint "misztikus gyógyító".

12 12

13 13 Mely tevékenységek tartoznak az osztályfőnök feladatkörébe? Osztályfőnöki tevékenységHány százalék említette Kapcsolattartás a szülőkkel96,3 Kapcsolattartás az osztályban tanító tanárokkal94,8 Törődés a gyerekek aktuális problémáival92,8 Az osztály konfliktusainak megoldása92 Erkölcsi nevelés84,5 Az osztály közéletének szervezése83,7 Egészségnevelés68 Segítségnyújtás a tanulásban62,8 Állampolgári nevelés50 Szülők közötti felvilágosító munka42,7 Gyermekvédelmi munka40,7 Családlátogatás37,2 Szabadidős tevékenység szervezése30,7 Egyéb tevékenység7

14 14 Az osztályfőnöki munkát nehezítő problémák rangsora (az általános iskolai ranghelyek feltüntetésével) 1. Pontértékek: 1 = általánosan jellemző az iskolában, 3 = egyáltalán nem jellemző az iskolában Problémák Ált. isk. ranghely VálaszszámÁtlagSzórás 1.A média károsan befolyásolja a tanulók gondolkodását.121641,47,547 2. A tanulók nehezen mozgósíthatók közös szabadidős programokra. 141651,68,724 3. A diákok nagy része komoly tanulási nehézségekkel küzd.41641,77,697 4. A diákok között nagy anyagi különbségek vannak.111651,77,580 5. A diákok motiválatlanok az iskolai munkára.61621,81,623 6. Sok az igazolatlan hiányzás.161651,87,655 7. A szülők nem törődnek eleget a gyerekeikkel.11651,88,578 8. A diákok túlterheltek.–1651,88,684

15 15 Az osztályfőnöki munkát nehezítő problémák rangsora (az általános iskolai ranghelyek feltüntetésével) 2. Pontértékek: 1 = általánosan jellemző az iskolában, 3 = egyáltalán nem jellemző az iskolában 9. A diákok között nagy kulturális különbségek vannak.–1641,98,645 10. A diákok jelentős része súlyos magánéleti problémákkal küzd.31641,98,586 11. Az Internet erősen befolyásolja a tanulók életvitelét és gondolkodását.–1652,07,590 12. A diákok tiszteletlenek a tanárokkal.21652,19,489 13. A diákok nem szolidárisak egymással.51642,20,556 14. A szülők bizalmatlanok a pedagógusokkal.131632,27,534 15. A diákok nincsenek bizalommal a tanáraik iránt.–1622,33,588

16 16 Az osztályfőnöki munkát nehezítő problémák rangsora (az általános iskolai ranghelyek feltüntetésével) 3 Az osztályfőnöki munkát nehezítő problémák rangsora (az általános iskolai ranghelyek feltüntetésével) 3. Pontértékek: 1 = általánosan jellemző az iskolában, 3 = egyáltalán nem jellemző az iskolában 16. Gyakori a deviancia (alkohol, drog, szökés otthonról stb.).81632,37,587 17. Egyéb súlyos probléma iskolánkban:–722,63,615 18. A család és az iskola között megoldatlan konfliktusok vannak.131622,70,509 19. Az osztályfőnöki funkció tartalma tisztázatlan.–1632,77,504 20. A tanárok többségét nem érdeklik a tanulók egyéni problémái.181642,79,426 (Forrás: Az osztályfőnöki szerep aktuális helyzete a középfokú iskolákban. Gyorsjelentés. www.osztalyfonok.hu)


Letölteni ppt "1 A pedagógus Kárpáti Andrea"

Hasonló előadás


Google Hirdetések