Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a gyermekrajz fejlődésének vizsgálatába Kárpáti Andrea MIE Tanárképző Tanszék - ELTE TTK, Multimédiapedagógiai Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a gyermekrajz fejlődésének vizsgálatába Kárpáti Andrea MIE Tanárképző Tanszék - ELTE TTK, Multimédiapedagógiai Központ."— Előadás másolata:

1 Bevezetés a gyermekrajz fejlődésének vizsgálatába Kárpáti Andrea karpatian@axelero.hu MIE Tanárképző Tanszék - ELTE TTK, Multimédiapedagógiai Központ

2 Ernst Herbert GOMBRICH: Művészet és illúzió. Corvina, 1983

3 Fiú rajzával: G.F. CAROTTO /1480-1546/

4 A GYERMEKRAJZ FEJLŐDÉSTÖRTÉNETÉBŐL: A kétszemű profil eltűnése BRENT és HARJORIE WILSON összeállítása 1890-1923

5 A vizuális képességek rendszere VIZUÁLIS MEGISMERÉS VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Grafikai képalkotásGrafikai kommunikáció Színes képalkotás Alkalmazott grafikai tervezés Plasztikai formaalkotás Géppel segített képalkotás KÖRNYEZETKULTÚRAMŰVÉSZETTÖRTÉNET TárgyalkotásLeírás, értékelés, elemzés, Tárgyelemzés megítélés Imitatív, informatív, dekoratív és expresszív megjelenítés

6 A GYERMEKI ÁBRÁZOLÓ KÉPESSÉG FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY MODELLJE LINEÁRIS MODELLEK 1. Az ábrázoló képesség párhuzamos a mentális fejlődéssel – a gyermekrajz, mint intelligencia teszt (Piaget, Lowenfeld) 2. A vizuális nyelvet a gyermek a „valóság” minél pontosabb leképezésére használja – behaviorista magyarázat, teljesítmény tesztek (Goodenough-Harris, Freeman) 3. Az érzékelés és ábrázolás nem választható ketté: a világ holisztikus érzékelésének a kezdeti gyermekrajzok globális ábrázolásmódja felel meg – strukturális ekvivalensek feltárása (Arnheim, Golomb)

7

8 Emberrajzok (V. LÖWENFELD gyűjtése)

9 A rajzfejlődés modelljei Lineáris –Read, Lowenfeld, Arnheim, Goodenough –fejlődési korszakok –rajz és intelligencia Spirális –Goodnow, Colomb, Freeman, Kellogg –alapjelek, kombinációk –„megszüntetve megőrzés ” U alakú –Gardner, „Project Zero” csoport –kisgyermek-zseni  iskola  mélypont  művész önképzése Poliszenzoriális –Darras, Kindler –kép+mozgás+szó+ zene+színjáték = mű –multimediális kifejezés

10 Az emberalak ábrázolásának fejlődése (SZÉKÁCSNÉ VIDA MÁRIA) 1. „fej-láb” emberke (Kopffüsser, tadpole figure) - a kör az egész testet reprezentálja, a végtagok ehhez illeszkednek 2. „vonalséma”: a karok, lábak – egy-egy vonallal 3. körvonal séma: az arc és a ruha részleteit is ábrázolja, a végtagok párhuzamos vonalak 4. „kevert profil” (two-eyed profil): az orr profilból, az arc szemből, tehát mindkét szem látszik 5. teljes profil, de a végtagok és/vagy a test részben szemből 6. jelenségszerű ábrázolás: 8 éves kor alatt igen ritka, „élethű”, de nem perspektivikus

11 Az emberalak ábrázolásának fejlődési irányai AB C

12 Az emberábrázolás fejlődése Burt (1921) „fej-láb” emberke: (tadpole figure, azaz ebihal, Kopffüssler, homme tetard)) „vonalséma”: a karokat egy-egy vonal reprezentálja körvonalséma: arc és ruha részleteit is ábrázolja „kevert profil” (two-eyed profil): az orr profilból az arc szemből, mindkét szem látszik teljes profil jelenség szerű ábrázolás: „élethű”, d nem perspektívikus

13 7-8 éves gyermekek emberrajzai5-6 éves gyermekek emberrajzai

14 9-10 éves gyermekek emberrajzai 7 éves és 4 hónapos autisztikus gyermekek emberrajzai

15 EMBERRAJZOK – Egyesült Álamok EMBERRAJZOK – Közép – Kelet (B. ÉS M. WILSON gyűjtése)

16

17 Az emberalak mozgása mozgásjelzés nélküli figura, „merev mozgású” alak, kimerevített gesztusokkal, ízületben mozgó alak, behajlított könyökkel és térddel, mindenütt mozgó alak

18 Mozgásábrázolás

19 Mozgásábrázolás Mozgásábrázolás /HELGA JOHN – WINDE gyűjtése/

20

21 HERBERT READ NYOLC KATEGÓRIÁJA A GYERMEK RAJZOK EMPÍRIKUS OSZTÁLYOZÁSÁHOZ 1. ORGANIKUS – a tárgy megjelenését optikai hűséggel követ 2. BELEÉRZŐ – „lírai”, „impresszionisztikus” 3. RITMIKUS – organikus vagy lírai motívumokkal 4. STRUKTURÁLT – geometriai alapformákra redukált 5. HAPTIKUS-kinesztetikus élmények, érzelemgazdag 6. FELSOROLÓ – „mérnöki, nem művészi realizmus” 7. DEKORATÍV – színpompás síkformák díszítmény jellegű ritmikus együttese 8. IMAGINATÍV – „romantikus” és „irodalmi”

22

23 A GYERMEKI ÁBRÁZOLÓ KÉPESSÉG FEJLŐDÉSÉNEK NÉHÁNY MODELLJE „HULLÁMZÓ” MODELLEK 4. Spirális fejlődés, visszacsatolásokkal – a kultúra meghatározó szerepe (B. és M. Wilson, H. és S. Kreitler) 5. Az U-formájú görbe – a zseniális kisgyermekből a formális tréning hullámvölgyén át: Zseniális művész (Gardner, Winner) 6. A gyermekrajz, alkotója érzelmi/pszichés állapotának tükre – művészetterápia, diagnosztika rajzzal (Koppitz, Langer)

24 RAJZFEJLŐDÉS - ELMÉLETEK 1. RUDOLF ARNHEIM: „ÖNTÖRVÉNYŰSÉGI” ELMÉLET (A vizuális élmény - Az alkotó látás pszichológiája. Gondolat, 1979) „A gyermekrajz figurája ugyanannyira „séma”, mint Rubens valamelyik alakja. Csak nem annyira differenciált.” (188. old.) * a gyermek vizuális fogalmakat jelenít meg * friss élmény nem szükséges és nem is használható * a törzsi művész is a modell vizuális struktúráit jeleníti meg  az ábrázolás minőségét „a rajzoló mércéi és képének feladata” határozza meg  kísérletezés  a kielégítő képmás megtalálása, „egyenérték” * hatásészlelés és formaészlelés * „mozgásöröm” * térköz = szünet: a mozgás megszakítása (J. Goodnow: hangsor ábrázolása)

25 ( ARNHEIM )

26 MANDALÁK ( R. Kellogg)

27 RAJZFEJLŐDÉS - ELMÉLETEK - 2 * elemek rajzolásának sorrendje  összetartozó dolgok időben egymás után, térben nem * „...az emberalak ábrázolása genetikusan fejlődik ki az ”ősi körből”, amely eredeti fokon az egész alakot képviseli.” (197. old.)  kerekség = „dologság”, elkülönülés a háttértől * a differenciálódás törvénye: „minden alak annyira marad differenciálatlan, amennyire a rajzolónak a céltárgyról alkotott fogalma megengedi.” (203. old.)  összefüggés az intelligenciával: strukturális kritériumok

28 KELLOGG : Placement Patterns

29 A GYERMEKI ÁBRÁZOLÓ KÉPESSÉG KÜLÖNÖS ÚTJAI 1. A vizuális nyelv jelei és szintaxisa a korai gyermek- korban rögzül és felnőttkorban is változatlan marad * „naív művészet” * cigány gyermekek rajzi fejlődése 2. Autisztikus gyermekek különleges rajzi tehetsége * a verbális és a vizuális közlésmód összefüggései * az intelligencia és a rajzi teljesítmény „fordított” összefüggései

30 Roma gyermekek festményei és szőttesei: példák a szubkultúrára jellemző egyéni színvilágra és motívumkincsre. Pongrácz Éva művész-tanár KREATEAM Stúdiójából, Pécs

31

32 A GYERMEKI ÁBRÁZOLÓ KÉPESSÉG KÜLÖNÖS ÚTJAI 3. A távol-keleti kultúrákban mások a fejlődési korszakok időhatárai * a másolás és a rajzi teljesítmény kapcsolata * nincs „rajzi törés” mozgás és ábrázolás integrációja 4. Művészek egészen különböző rajzi fejlődése rokon stílusokat eredményezhet

33

34

35 Pablo Picasso Claude Picasso Paul Klee Felix Klee


Letölteni ppt "Bevezetés a gyermekrajz fejlődésének vizsgálatába Kárpáti Andrea MIE Tanárképző Tanszék - ELTE TTK, Multimédiapedagógiai Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések