Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TANULÓK MEGISMERÉSÉNEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TANULÓK MEGISMERÉSÉNEK"— Előadás másolata:

1 A TANULÓK MEGISMERÉSÉNEK
MÓDSZEREI Pedagógia 2 / Neveléselmélet/ Kárpáti Andrea Az előadás honlapja:

2 Mindennapi és tudományos emberismeret, a tanulók megismerése
eredményesen megváltoztatni csak azt lehet, amit a tevékenység előtt és a fejlesztési folyamat alatt is alaposan megismertünk A nevelési-oktatási folyamat anélkül is lezajlik, hogy a pedagógus felismerné és figyelembe venné a tanulói sajátosságokat 1. Ez a folyamat csak kevésbé lehet hatékony 2. Több esetben kifejezetten káros lehet Példa: diszgráfia-gyanús tanuló tüneteinek rossz értelmezése

3 A pedagógus és a tanuló viszonya
az oktatásban

4 Tanulói sajátosságok Családi háttér Vélemények a tanárról
Olvasás-szövegértés Osztályzatok Tanulási nehézségek IQ Napirend Magánórák Érdeklődés Tanulási szokások Életkor Társas kapcsolatrendszer Személyiség Attitűdök Énkép Értékrend Motiváció

5 Egy szűklátókörű és egy felkészült pedagógus

6 Egy felkészült pedagógus

7 szakmai munkaközösségek
azonos szaktárgyakat tanító pedagógusok esetmegbeszélő csoportok ugyanazt az osztály tanító pedagógusok

8 A szociometria és a szociogram
A tanulók fontosabb sajátosságai és azok megismerési lehetőségei A szocioökonómiai státusz: a tanulók családi hátterének komplex meghatározása az otthonról hozott családi háttér jelentős mértékben képes befolyásolni a teljesítményt Az olvasás-szövegértési teljesítmény képes értelmezni az olvasott szöveget, rövidebb idő alatt képes megérteni és megtanulni a tanuló olvasás-szövegértési teljesítménye közvetlen hatással van a tanulás eredményességére A szociometria és a szociogram A tanuló társas kapcsolatrendszerben elfoglalt helye, a csoport kapcsolatrendszere Tanulásszervezési eljárásokkal indirekt módon befolyásol(hat)ó egy csoport kapcsolatrendszere

9 Iskolával, a tanárral, a társakkal és a tanulással
A tanulók vagy a tanulócsoport értékrendje A pedagógus elsődleges feladata az értékfelfogás megismerése és alakítása a társadalom által elfogadott, a tantervekben rögzített, az iskola által kiemelt az egyéni felfogásának megfelelő értékeket közvetítse a tanulók értékrendjét, amennyiben szükséges, tudatosan is alakítsa Iskolával, a tanárral, a társakkal és a tanulással kapcsolatos attitűd Célzottan készített állításokkal kapcsolatos véleménynyilvánítás a saját egyetértésük kifejezésére ötfokú skálát használhatnak Asszociációs kérdések módszere: Az iskola olyan mint…

10 Önismereti csoportok 1. „Énképző” technikák
„Forgó szék” - középen ülő mindenkitől kérdez „Forró szék” - mindenki kérdez a középen ülőtől „Mondj rólam véleményt” - egymástól kérik, választva „Változásjelző” - csoporttagok középen ülő változásait elemzik „Abban hasonlítasz rám...´ abban különbözöl tőlem...” - középen ülő mindenkiről állít valamit BÁCSKAI Júlia: Az önismeret pszichológiája.

11 Önismereti csoportok 2: sajátélményű csoportok
Szabad interakciós: hozott vagy itt szerzett élmény, esemény, indirekt vezetés - „csend-szülte feszültség. Csoportvezető szerepe: visszajelzés, értelmezés, lezárás Encounter: Carl Rogers, kliens-szemléletű pszichoterápia, csoportvezető, facilitátor, empatikus, toleráns, élményszintû, eleven találkozás Pszichodráma: Jacob Levy Moreno, „Rögtönzések SzínházaCsoportvezető szerepe: = játékmester, de nem rendező

12 A tanulási zavarokra (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia)
A tanulászavarral és magatartászavarral küzdő tanulók A tanulási zavarokra (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) utalhatnak a következő tünetek betűtévesztések, betűkihagyások, szótagkihagyások betű betoldások, szótag betoldások komoly szövegértési problémák lassú tempójú olvasás, lassabb írás rendszeres és súlyos helyesírási hibák hosszú-rövid ékezetek gyakori tévesztései egybeírási és különírási problémák írással, olvasással kapcsolatos erős ellenérzés csúnya, alig olvasható írás diktálás utáni leírásban és megértésben gyenge teljesítmény szegényes szókincs gyenge emlékezet

13 A tanuló hiperaktivitására utalnak az alábbi jelenségek
türelmetlen, nehézséget okoz neki a várakozás túlzott mozgásigény nem tud másokkal együttműködni nem tudja elviselni, ha nem történik azonnal az, amit éppen szeretne feladattól eltérő külső ingerek képesek a figyelmét a feladattól elvonni nem fejezi be a feladatokat olyan helyzetekben is feláll és céltalanul járkál, amikor a feladatmegoldás során nem szabad

14 Időmérleg, a tanuló napirendje
Különórákra járók aránya aszerint, hogy hányféle különórája van (%) Forrás: OM, Tanulói munkaterhek, január.

15 A szociometriai felmérést akár negyedévente is elvégezheti.
A szociometria csoport társas kapcsolatrendszerének megismerését szolgáló kérdőíves eljárás Kötött számú választás A szociometriai felmérést akár negyedévente is elvégezheti. Egyének csoporton belüli helyzetéről, a csoport, mint közösség fejlődési állapotáról Összesítések Kölcsönösségi és gyakorisági táblázatok Szociometrikus mutatók Egyéni vagy csoportos szociogram

16 A szociometria 2. A szociometria (Jacob L. Moreno) - spontán rokonszenvi választás Előzmény: csoportdinamikai vizsgálatok: pár-effektus, csoport-többlet (René Zazzo) , Bécs: „Rögtönzések Színháza” (Stegreiftheater): acting out Módszer: KÉRDÉSSOR a közösség valamennyi tagjához: fontos élethelyzetekben kit választanának / kit utasítanának el - együttélés együttes társas élet - együtt dolgozás válságkezelés

17 A szociometria 3. Szociogram: „a társadalmi mező csoportosulásainak, kapcsolódásainak térképe” (Mérei Ferenc). A spontán társulások hálózata státusokból álló intézményes rendszer. minden egyént bekarikázott szám jelöl a nemet is ábrázolhatjuk kölcsönös választások: kettős vonal vezéregyéniség, párok, kirekesztettek fő- és alcsoportok „Társas atom”: egy személy valamennyi kapcsolata

18 I. ütem: társas atomok elhatárolása II. a szociometriai osztályozás
A szociometria célja: a társas alakzatban határozza meg az egyén helyét A szociometriai feldolgozás lépései: I. ütem: társas atomok elhatárolása II. a szociometriai osztályozás III. a viszonylatok grafikus ábrázolása IV. a közösségi dinamika vizsgálata

19 Fejletlen, halmazszerkezetű csoport

20 Normál társas kapcsolatrendszer, fejlett szerkezet

21 Perifériára szorult, magányos tanulók

22 Sztárközpontú csillagalakzat

23 Többközpontú elrendezés, fiú-lány klikkek

24 A társas kapcsolatrendszer alakulása 1.

25 A társas kapcsolatrendszer alakulása 2.

26 A társas kapcsolatrendszer alakulása 3.

27 A társas kapcsolatrendszer alakulása 4.

28 A társas kapcsolatrendszer alakulása 5a
(zárt osztálytermi elrendezés, kötött padsorok)

29 A társas kapcsolatrendszer alakulása 5b
(szabad osztálytermi elrendezés, a munkához igazított padok)


Letölteni ppt "A TANULÓK MEGISMERÉSÉNEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések