Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A TANULÓK MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI Pedagógia 2 / Neveléselmélet/ Kárpáti Andrea Az előadás honlapja:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A TANULÓK MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI Pedagógia 2 / Neveléselmélet/ Kárpáti Andrea Az előadás honlapja:"— Előadás másolata:

1 A TANULÓK MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI Pedagógia 2 / Neveléselmélet/ Kárpáti Andrea karpatian@axelero.hu Az előadás honlapja: http://edutech.elte.hu/moktato

2 Mindennapi és tudományos emberismeret, a tanulók megismerése eredményesen megváltoztatni csak azt lehet, amit a tevékenység előtt és a fejlesztési folyamat alatt is alaposan megismertünk A nevelési-oktatási folyamat anélkül is lezajlik, hogy a pedagógus felismerné és figyelembe venné a tanulói sajátosságokat 1. Ez a folyamat csak kevésbé lehet hatékony 2. Több esetben kifejezetten káros lehet Példa: diszgráfia-gyanús tanuló tüneteinek rossz értelmezése

3 A pedagógus és a tanuló viszonya az oktatásban

4 Tanulói sajátosságok Családi háttér Olvasás-szövegértés Tanulási nehézségek Napirend Érdeklődés Életkor Személyiség Énkép Társas kapcsolatrendszer Attitűdök Motiváció Értékrend Vélemények a tanárról Osztályzatok IQ Magánórák Tanulási szokások

5 Egy szűklátókörű és egy felkészült pedagógus

6 Egy felkészült pedagógus

7 szakmai munkaközösségek esetmegbeszélő csoportok azonos szaktárgyakat tanító pedagógusok ugyanazt az osztály tanító pedagógusok

8 A tanulók fontosabb sajátosságai és azok megismerési lehetőségei A szocioökonómiai státusz: a tanulók családi hátterének komplex meghatározása Az olvasás-szövegértési teljesítmény az otthonról hozott családi háttér jelentős mértékben képes befolyásolni a teljesítményt a tanuló olvasás-szövegértési teljesítménye közvetlen hatással van a tanulás eredményességére képes értelmezni az olvasott szöveget, rövidebb idő alatt képes megérteni és megtanulni 1.A tanuló társas kapcsolatrendszerben elfoglalt helye, 2.a csoport kapcsolatrendszere Tanulásszervezési eljárásokkal indirekt módon befolyásol(hat)ó egy csoport kapcsolatrendszere A szociometria és a szociogram

9 A tanulók vagy a tanulócsoport értékrendje A pedagógus elsődleges feladata az értékfelfogás megismerése és alakítása Iskolával, a tanárral, a társakkal és a tanulással kapcsolatos attitűd Asszociációs kérdések módszere: Az iskola olyan mint… Célzottan készített állításokkal kapcsolatos véleménynyilvánítás a saját egyetértésük kifejezésére ötfokú skálát használhatnak a tanulók értékrendjét, amennyiben szükséges, tudatosan is alakítsa a társadalom által elfogadott, a tantervekben rögzített, az iskola által kiemelt az egyéni felfogásának megfelelő értékeket közvetítse

10 Önismereti csoportok 1. „Énképző” technikák „Forgó szék” - középen ülő mindenkitől kérdez „Forró szék” - mindenki kérdez a középen ülőtől „Mondj rólam véleményt” - egymástól kérik, választva „Változásjelző” - csoporttagok középen ülő változásait elemzik „Abban hasonlítasz rám...´ abban különbözöl tőlem...” - középen ülő mindenkiről állít valamit BÁCSKAI Júlia: Az önismeret pszichológiája.

11 Önismereti csoportok 2: sajátélményű csoportok Szabad interakciós: hozott vagy itt szerzett élmény, esemény, indirekt vezetés - „csend- szülte feszültség. Csoportvezető szerepe: visszajelzés, értelmezés, lezárás Encounter: Carl Rogers, kliens-szemléletű pszichoterápia, csoportvezető, facilitátor, empatikus, toleráns, élményszintû, eleven találkozás Pszichodráma: Jacob Levy Moreno, „Rögtönzések SzínházaCsoportvezető szerepe: = játékmester, de nem rendező

12 A tanulászavarral és magatartászavarral küzdő tanulók A tanulási zavarokra (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) utalhatnak a következő tünetek betűtévesztések, betűkihagyások, szótagkihagyások betű betoldások, szótag betoldások komoly szövegértési problémák lassú tempójú olvasás, lassabb írás rendszeres és súlyos helyesírási hibák hosszú-rövid ékezetek gyakori tévesztései egybeírási és különírási problémák csúnya, alig olvasható írás szegényes szókincs gyenge emlékezet diktálás utáni leírásban és megértésben gyenge teljesítmény írással, olvasással kapcsolatos erős ellenérzés

13 A tanuló hiperaktivitására utalnak az alábbi jelenségek türelmetlen, nehézséget okoz neki a várakozás túlzott mozgásigény nem tud másokkal együttműködni nem tudja elviselni, ha nem történik azonnal az, amit éppen szeretne feladattól eltérő külső ingerek képesek a figyelmét a feladattól elvonni nem fejezi be a feladatokat olyan helyzetekben is feláll és céltalanul járkál, amikor a feladatmegoldás során nem szabad

14 Időmérleg, a tanuló napirendje Forrás: OM, Tanulói munkaterhek, 2003. január. http://www.om.hu/letolt/kozokt/idomerleg.ppt Különórákra járók aránya aszerint, hogy hányféle különórája van (%)

15 A szociometria 1. A szociometria csoport társas kapcsolatrendszerének megismerését szolgáló kérdőíves eljárás Egyének csoporton belüli helyzetéről, a csoport, mint közösség fejlődési állapotáról A szociometriai felmérést akár negyedévente is elvégezheti. Összesítések Kölcsönösségi és gyakorisági táblázatok Szociometrikus mutatók Egyéni vagy csoportos szociogram Kötött számú választás

16 A szociometria 2. A szociometria (Jacob L. Moreno) - spontán rokonszenvi választás Előzmény: csoportdinamikai vizsgálatok: pár- effektus, csoport-többlet (René Zazzo) 1917-19, Bécs: „Rögtönzések Színháza” (Stegreiftheater): acting out Módszer: KÉRDÉSSOR a közösség valamennyi tagjához: fontos élethelyzetekben kit választanának / kit utasítanának el - együttélés - együttes társas élet - együtt dolgozás - válságkezelés

17 A szociometria 3. Szociogram: „a társadalmi mező csoportosulásainak, kapcsolódásainak térképe” (Mérei Ferenc). A spontán társulások hálózata státusokból álló intézményes rendszer. minden egyént bekarikázott szám jelöl a nemet is ábrázolhatjuk kölcsönös választások: kettős vonal vezéregyéniség, párok, kirekesztettek fő- és alcsoportok „Társas atom”: egy személy valamennyi kapcsolata

18 A szociometria 4. A szociometria célja: a társas alakzatban határozza meg az egyén helyét A szociometriai feldolgozás lépései: I. ütem: társas atomok elhatárolása II. a szociometriai osztályozás III. a viszonylatok grafikus ábrázolása IV. a közösségi dinamika vizsgálata

19 Fejletlen, halmazszerkezetű csoport

20 Normál társas kapcsolatrendszer, fejlett szerkezet

21 Perifériára szorult, magányos tanulók

22 Sztárközpontú csillagalakzat

23 Többközpontú elrendezés, fiú-lány klikkek

24 A társas kapcsolatrendszer alakulása 1.

25 A társas kapcsolatrendszer alakulása 2.

26 A társas kapcsolatrendszer alakulása 3.

27 A társas kapcsolatrendszer alakulása 4.

28 A társas kapcsolatrendszer alakulása 5a ( zárt osztálytermi elrendezés, kötött padsorok)

29 A társas kapcsolatrendszer alakulása 5b ( szabad osztálytermi elrendezés, a munkához igazított padok )


Letölteni ppt "A TANULÓK MEGISMERÉSÉNEK MÓDSZEREI Pedagógia 2 / Neveléselmélet/ Kárpáti Andrea Az előadás honlapja:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések