Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Kárpáti Andrea 1 Differenciálás a nevelés szemszögéből.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Kárpáti Andrea 1 Differenciálás a nevelés szemszögéből."— Előadás másolata:

1 Készítette: Kárpáti Andrea 1 Differenciálás a nevelés szemszögéből

2 Készítette: Kárpáti Andrea 2 Differenciálás a tanítási órán = „ Különbségtevés” az iskolarendszer, az osztály, a tanítási óra szintjén Tartalom alakítása a gyermek érdeklődése, előzetes tudása szerint Oktatási célban, szintben való igazodás a gyermek tapasztalataihoz, ismereteihez, képességfejlődési szintjéhez A munkaformák igazítása a gyermeki igényekhez A szervezés módjának igazítása a gyermeki igényekhez Irányítás módját is igazíthatjuk a gyermeki igényekhez A közvetítés csatornájának megválasztása Az információszerző tevékenység folyamatának felépítése A nevelés stílusának megválasztása A munkavégzés ütemében, tempójában való igazodás a gyermekhez Önállóság fokának meghatározása, a segítségadás módja

3 Készítette: Kárpáti Andrea 3 Esélyegyenlőség és differenciálás „ Kettős iskolarendszer ” – „családi érdem” alapján A „hatékonyság elve”: legjobb forráshasznosítás, igazságosság nem szempont Az esélyegyenlőség demokratikus elve: – Az oktatás ingyenessége a munkába állás (változó) idejéig – Azonos tananyag biztosítása –A különböző háttérrel rendelkező gyerekek azonos iskolába járnak, tilos a társadalmi alapú szegregáció. –A források ráfordításának egyenlősége: az iskolák azonos központi ellátmánnyal rendelkezzenek.

4 Készítette: Kárpáti Andrea 4 Hátrányos helyzetűek differenciált képzése –1990-1995: 250 ezer főnek, a fiatalok közel 30 %-ának nem volt szakképzettsége –Ma 20-25% alulképzett, szakképzetlen, v. nem versenyképes képzettséggel rendelkező fiatal –" Nem fogyatékosok speciális szakiskolái " –Szakiskolák: 16 éves korig tartó képzés biztosítása, szakmaszerzés (pl. gazda- és gazdasszonyképzés) – Nemzetközi együttműködési programok: SOCRATES / MINERVA, LEONARDO – Peremcsoportok rehabilitálására, felzárkóztatására, szakképzésére kialakult európai modellekkel.

5 Készítette: Kárpáti Andrea 5 A tehetség Meghatározásai: 1.Stabil tulajdonság, kevéssé függ a kulturális-társadalmi feltételektől. 2.Kognitív természetű képesség, amely elsősorban az információfeldolgozás minőségével, nem pedig a tesztekben mérhető teljesítményekkel függ össze. 3.A tehetség megkülönböztető jegye elsősorban a teljesítmény 4.A tehetséget elsősorban gazdasági, társadalmi feltételek függvényének tekinti Tehetségtípusok : –Általános intellektuális képességek, – Specifikus iskolai alkalmasság, – Kreatív vagy produktív gondolkodás, – Vezetői képesség, –Zene, ill. képzőművészetek iránti képesség –Pszichomotoros ügyesség.

6 Készítette: Kárpáti Andrea 6 A vizuális tehetség –Képalkotó ügyesség korán, a tehetség csak a kamaszkor végén ismerhető fel –Hat rá: kortárs (populáris) kultúra, társak ábrázolásai, társművészetek, tudományos felfedezések –Képi repertoárba beépülnek a gyermekkori sémák, a 20. században gyakran stílusteremtő szereppel –„Nagyművészet” és „gyermekművészet” ( child art, Kinderkunst) között alapvető különbségek: a komponálási szándék kifejezés tudatossága

7 Készítette: Kárpáti Andrea 7 Autista gyermekek rajzoló tevékenységének sajátosságai –mindig egy nézőpontból (egy enyészpontos perspektívában) rajzol –a papírt igen közel tartja az arcához, teljesen belemerül az alkotásba –rajzolás közben az öröm és elégedettség hangjait hallatja (gurgulázva nevet, vidáman rikkantva értelmetlen szótagokat hangoztat - éles ellentétben szokásos letargikus, szenvtelen viselkedésével) –szívesen készít vázlatokat egy témához, s ehhez igen sok papírt használ –gyakran "elrontja" a megfigyelő által késznek vélt és szépnek tartott alkotásait: belerajzol vagy rárajzol egy újabb képet –szívesen rajzol a képeskönyvek margójára, de az illusztrációk tetejére is –az állandó megerősítés igen fontos a számára, rajzait bemutatja, odaadja –az ábrázolásokat nyelvi deficitje miatt csak a legritkább esetben nevezi meg –kedvenc eszköze a finom vonalak húzására alkalmas rost-toll, vastagabb nyomhagyó eszközzel dolgozni vagy festeni szinte sohasem hajlandó. –szinte valamennyi rajza emlékezetből (képeskönyvek, ábrák alapján) készül, egyetlen fantázia- rajza sincs és az eléje tett modell után csak néha rajzol

8 Készítette: Kárpáti Andrea 8 Egészséges és autista gyermekek rajzainak összehasonlítása Egészséges gyermekAutista gyermek 1) Tehetségére büszke1) Nincs tudatában képességeinek (de észleli, hogy rajzaival örömet okoz ) 2) Gyakran és sokat rajzol 3) Szívesen kísérletezik3) Sohasem kísérletezik 4) A vizuális nyelv törvényeit felismeri, 6-8 éves kortól tudatosan alkalmazza (pl. „álperspektíva”) 4) A vizuális nyelv törvényeit ösztönösen alkalmazza 3 éves korától (felnőttekre jellemző, maga- biztos perspektíva) 5) Érzelemgazdag művek, emberi kapcsolatok ábrázolása 5) Fényképszerű, "hideg", szenvtelen leképezések, emberi kapcsolatok szinte sosem 6) Képalkotó repertoárja gazdag6) Kedvenc motívumát ismétli 7) Nyelvi fejlődése igen gyakran elmarad vizuális képességei mögött 7) Nyelvi képességei mentális korához illőek, sok évvel elmaradnak rajztudásától

9 Készítette: Kárpáti Andrea 9 Egészséges és autista gyermekek rajzainak összehasonlítása

10 Készítette: Kárpáti Andrea 10 Tehetséggondozás Gyorsítás, léptetés: a diák egy vagy valamennyi tantárgyból adott idő alatt többet végez, pl. „osztályt ugrik” Elkülönítés ( szegregáció ): a tanulókat mért képességeik alapján csoportokba sorolják, a kiemelkedők speciális fejlesztő programot kapnak Gazdagítás, dúsítás ( enrichment ): a tehetséges diák megmarad eredeti osztályában, de gazdagabb tananyagot tanul A legelterjedtebb tehetséggondozó módszerek :

11 Készítette: Kárpáti Andrea 11 A tehetséggondozás fórumai Nemzetközi társaságok : World Council for Gifted and Talented, WCGT (Tehetség Világtanács), European Council for Hight Ability, ECHA (Európai Tehetségtanács) Magyar társaságok és intézetek: Magyar Tehetséggondozó Társaság (MTT) Kiadványa, a Tehetség című folyóirat. Szekciói: –Gyermek- és Ifjúságvédelmi –Felsőoktatási, –Kémiai és Környezetvédelmi, –Odyssey of the Mind, –Szülői szekció. Fővárosi Pedagógiai Intézet Tehetség Központja : tehetségfejlesztő programok, kutatási, továbbképzési, egyéni tanácsadói feladatok Fővárosi kerületek Nevelési Tanácsadói (Vö. pl. http://www.c3.hu/~nevtanxi/) elsődleges tehetségdiagnosztika, irányítás fejlesztő intézménybehttp://www.c3.hu/~nevtanxi/

12 Készítette: Kárpáti Andrea 12

13 Készítette: Kárpáti Andrea 13 A deviáns magatartás jellemzői –A társas kapcsolatok hiánya –Szemtelenkedés a felnőttel –Szemtelenkedés a gyerekekkel –Lopás –Hangulati labilitás –Érdeklődésnélküliség –Dac, szorongás –Csavargás –Verekedés –Depresszió –Erőszakosság a felnőttel –Erőszakosság a gyerekekkel –Zárkózottság –Fáradékonyság –Éjszakai felriadás –Ismételt bukás –Trágár beszéd –Túlzott mozgékonyság –Lustaság –Felületes kapcsolatteremtés, félénkség –Hazudozás –Figyelmetlenség

14 Készítette: Kárpáti Andrea 14 A deviáns magatartás kialakulásának okai –Elkényeztetés vagy elhanyagolás a családban –Lezajlott betegségek után visszamaradó testi vagy értelmi fejletlenség –Érzelmi megrázkódtatás –Osztálytársak rossz hatása vagy iskolán kívüli negatív baráti kapcsolat –Egykeség vagy kedvezőtlen helyzet a családban (középső gyermek) –Kettős nevelés, következetlenség a családi nevelésben –A pedagógus közönyössége, túl szigorú vagy túl elnéző bánásmódja –A pedagógus pszichológiai tájékozatlansága –A család rossz anyagi helyzete –A szülők iskolához való negatív viszonya –Túlkorosság –Túlterhelés vagy túlzott szigor a családban

15 Készítette: Kárpáti Andrea 15 Az iskolai teljesítményzavarok fajtái – Időszakosan, átmeneti jelleggel jelentkező –első osztályban, kezdő szakaszban –új ismeretek elsajátításánál –betegséget, környezeti változást követően, –a szülő elvesztését, érzelmi traumát követően, –a prepubertás korban) – Tartósan fennmaradó –iskolaéretlenség következményeként, –egy-egy tantárgyban (pl. számolási részképesség-zavar), – tantárgycsoportban (anyanyelvi tárgyak), –valamennyi tantárgyban (általános tanulási zavar)

16 Készítette: Kárpáti Andrea 16 A nehezen nevelhetőség A gyerek képtelen az adaptációra Viselkedése erősen eltér az életkorra jellemzőtől Szociális szabályok negligálása Nem "gyógypedagógiai eset", értelmi fejlettsége átlagos ill. e feletti A.tünetek, tünetcsoportok szerinti elemzés (fenomenológiai út) a.agresszív, környezetre irányuló b.regresszív, befelé forduló, szorongó, gátolt B.a magatartási rendellenesség eredete, okai ( etiológia = kóroktan) a.környezeti okok (család, iskola) b.organikus, idegrendszeri ártalom C.a lefolyás dinamikája szerint a.akut b.krónikus D.a súlyosság foka szerint a.pedagógus megoldhatja a problémát b.pszichopedagógiai eljárás szükséges c.pszichológiai, pszichiátriai kezelés kell

17 Készítette: Kárpáti Andrea 17

18 Készítette: Kárpáti Andrea 18 Az iskolában megszerezhető tudás meghatározói –: pszichikus adottságok ("képesség") –Társadalmi adottságok: kulturális - gazdasági háttér –Környezet, "családi hatás" (= szülők iskolai végzettsége) a 4. osztályig fontos –Az esztétikai tárgyakban egyáltalán nem számítanak a családi körülmények –8. osztályig az anya végzettsége meghatározó; legerősebb hatás: 4. általános iskolai és 2. középiskolai osztályokban –A matematikai és verbális képességek környezetfüggők, az "örömtárgyak" nem azok


Letölteni ppt "Készítette: Kárpáti Andrea 1 Differenciálás a nevelés szemszögéből."

Hasonló előadás


Google Hirdetések