Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Ollé János 1 A tanulók megismerésének módszerei A program megvalósulását az Apertus Közalapítvány támogatta.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Ollé János 1 A tanulók megismerésének módszerei A program megvalósulását az Apertus Közalapítvány támogatta."— Előadás másolata:

1 Készítette: Ollé János 1 A tanulók megismerésének módszerei A program megvalósulását az Apertus Közalapítvány támogatta.

2 Készítette: Ollé János 2 Mindennapi és tudományos emberismeret, a tanulók megismerése eredményesen megváltoztatni csak azt lehet, amit a tevékenység előtt és a fejlesztési folyamat alatt is alaposan megismertünk a tanulók megismerése a pedagógus alapvető, mindennapi feladatai közé tartozik A nevelési-oktatási folyamat anélkül is lezajlik, hogy a pedagógus felismerné és figyelembe venné a tanulói sajátosságokat 1.Ez a folyamat csak kevésbé lehet hatékony 2.Több esetben kifejezetten káros lehet Példa: diszgráfiagyanús tanuló tüneteinek rossz értelmezése

3 Készítette: Ollé János 3 A pedagógus számára a tanulói sajátosságok megismerésén túl feladata:

4 Készítette: Ollé János 4 Tanulói sajátosságok Családi háttér Olvasás-szövegértés Tanulási nehézségek Napirend Érdeklődés Életkor Személyiség Énkép Motiváció Vélemények a tanárról Osztályzatok IQ Magánórák Tanulási szokások Társas kapcsolatrendszer Attitűdök Értékrend

5 Készítette: Ollé János 5 nincs két egyforma tanuló nincs homogén tanulócsoport sem A leggyakrabban hallott tanuló „sajátosságok”: jó és rossz képességű tanulók, lusta és szorgalmas tanulók, a fegyelmezetlen és csendes tanuló az első benyomás dominanciájának hatására „skatulyába” sorolja be a tanulót Az első benyomás hatása nem küszöbölhető ki teljesen pedagógus ne csak egyetlen, vagy akár néhány domináns hatás alapján ítélje meg a tanulót

6 Készítette: Ollé János 6 Egy szűklátókörű és egy felkészült pedagógus

7 Készítette: Ollé János 7 Egy felkészült pedagógus

8 Készítette: Ollé János 8 szakmai munkaközösségek azonos szaktárgyakat tanító pedagógusok esetmegbeszélő csoportok ugyanazokat a tanulókat, ugyanazt az osztály tanító pedagógusok

9 Készítette: Ollé János 9 A tanulók fontosabb sajátosságai és azok megismerési lehetőségei A szocioökonómiai státusz: a tanulók családi hátterének komplex meghatározása az otthonról hozott családi háttér jelentős mértékben képes befolyásolni az iskolai teljesítményt Az olvasás-szövegértési teljesítmény aki az olvasás során megfelelően képes értelmezni az olvasott szöveget, rövidebb idő alatt képes megérteni és ennek alapján megtanulni a tanuló olvasás-szövegértési teljesítménye közvetlen hatással van a tanulási folyamat eredményességére A szociometria és a szociogram A tanuló társas kapcsolatrendszerben elfoglalt helye, a csoport kapcsolatrendszere A pedagógus a különböző tanulásszervezési eljárásokkal indirekt módon befolyásol(hat)ja egy csoport kapcsolatrendszerét

10 Készítette: Ollé János 10 A tanulók vagy a tanulócsoport értékrendje A pedagógus elsődleges feladata az értékfelfogás megismerése és alakítása Iskolával, a tanárral, a társakkal és a tanulással kapcsolatos attitűd asszociációs kérdések módszere célzottan készített állításokkal kapcsolatos véleménynyilvánítás a saját egyetértésük kifejezésére a legtöbb esetben ötfokú skálát használhatnak Az iskola olyan mint… pedagógusnak feladata, hogy: a társadalom által elfogadott, a tantervekben rögzített, az iskola által kiemelt és ezekkel összhangban az egyéni felfogásának megfelelő értékeket közvetítse a tanulók értékrendjét, amennyiben szükséges, tudatosan is alakítsa

11 Készítette: Ollé János 11 A tanulászavarral és magatartászavarral küzdő tanulók Gyakoribb hiba, hogy a pedagógus az egyes tüneteket, elméleti tudás nélkül tévesen értelmezi: gyenge tanulói teljesítménnyel, eleve meglévő „rossz képességekkel”, fegyelmezetlenséggel magyarázza

12 Készítette: Ollé János 12 A tanulászavarral és magatartászavarral küzdő tanulók A tanulási zavarok valamelyikére (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) utalhatnak a következő tünetek : betűtévesztések, betűkihagyások, szótagkihagyások betű betoldások, szótag betoldások komoly szövegértési problémák lassú tempójú olvasás, lassabb írás rendszeres és súlyos helyesírási hibák hosszú-rövid ékezetek gyakori tévesztései egybeírási és különírási problémák írással, olvasással kapcsolatos erős ellenérzés csúnya, alig olvasható írás diktálás utáni leírásban és megértésben gyenge teljesítmény szegényes szókincs gyenge emlékezet

13 Készítette: Ollé János 13 A tanuló hiperaktivitására utalnak az alábbi jelenségek türelmetlen, nehézséget okoz neki a várakozás túlzott mozgásigény nem tud másokkal együttműködni nem tudja elviselni, ha nem történik azonnal az, amit éppen szeretne feladattól eltérő külső ingerek képesek a figyelmét a feladattól elvonni nem fejezi be a feladatokat olyan helyzetekben is feláll és céltalanul járkál, amikor például a feladatmegoldás során egyhelyben kellene maradnia

14 Készítette: Ollé János 14 Időmérleg, a tanuló napirendje Forrás: OM, Tanulói munkaterhek, 2003. január. http://www.om.hu/letolt/kozokt/idomerleg.ppt Különórákra járók aránya aszerint, hogy hányféle különórája van (%)

15 Készítette: Ollé János 15 A szociometria A szociometria egy tetszőleges csoport társas kapcsolatrendszerének megismerését szolgáló kérdőíves eljárás. Az eljárás formáját, tartalmát és a kitöltéshez szükséges időt tekintve az egyik legegyszerűbb megismerési módszer. A szociometriai kérdőívet a pedagógus is kitöltetheti a tanulókkal A szociometriai felmérést a pedagógus nem csak egy alkalommal, hanem rendszeresen, akár negyedévente is elvégezheti. Képet kaphatunk az egyes egyének csoporton belüli helyzetéről, a csoport, mint közösség fejlődési állapotáról A vizsgálat eredményeinek a kiértékelése során a következő összesítések keletkezhetnek: Kölcsönösségi és gyakorisági táblázatok Szociometrikus mutatók Egyéni vagy csoportos szociogram

16 Készítette: Ollé János 16 A fejletlen, halmazszerkezetű csoport

17 Készítette: Ollé János 17 Normál társas kapcsolatrendszer, fejlett szerkezet

18 Készítette: Ollé János 18 Perifériára szorult, magányos tanulók

19 Készítette: Ollé János 19 Sztárközpontú csillagalakzat

20 Készítette: Ollé János 20 Többközpontú elrendezés, fiú-lány klikkek

21 Készítette: Ollé János 21 A társas kapcsolatrendszer alakulása a domináns frontális tanulásszervezés hatására

22 Készítette: Ollé János 22 A társas kapcsolatrendszer alakulása a domináns egyéni munka hatására

23 Készítette: Ollé János 23 A társas kapcsolatrendszer alakulása a domináns páros munka hatására

24 Készítette: Ollé János 24 A társas kapcsolatrendszer alakulása a domináns csoportmunka hatására

25 Készítette: Ollé János 25 A társas kapcsolatrendszer alakulása a differenciált tanulásszervezés hatására (zárt osztálytermi elrendezés, kötött padsorok)

26 Készítette: Ollé János 26 A társas kapcsolatrendszer alakulása a differenciált tanulásszervezés hatására (szabad osztálytermi elrendezés, a munkához igazított padok)


Letölteni ppt "Készítette: Ollé János 1 A tanulók megismerésének módszerei A program megvalósulását az Apertus Közalapítvány támogatta."

Hasonló előadás


Google Hirdetések