Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hálózatosodás mint lehetőség Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határán átnyúló agglomerációjában (AGGLONET) Somorja 2010. Október 6. Dr. Csizmadia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hálózatosodás mint lehetőség Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határán átnyúló agglomerációjában (AGGLONET) Somorja 2010. Október 6. Dr. Csizmadia."— Előadás másolata:

1 Hálózatosodás mint lehetőség Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határán átnyúló agglomerációjában (AGGLONET) Somorja 2010. Október 6. Dr. Csizmadia Zoltán, MTA RKK NYUTI, cszoltan@rkk.hu

2 Általános cél és prioritás Általános cél: Közszolgáltatás-fejlesztési hálózat kialakítása Pozsony határon átnyúló agglomerációjában szervezetfejlesztő workshopok segítségével Fő prioritás: Hálózati, partnerségi, program- és projekttervezési és irányítási kapacitások fejlesztése 2 Dr. Csizmadia Zoltán, MTA RKK NYUTI, cszoltan@rkk.hu

3 Specifikus célok A határ menti területek és társadalom integrációját elősegíti azáltal, hogy feltárja, és kezelési eljárásokat kínál a határon átnyúló szuburbanizációból eredő problémákra. 3 Dr. Csizmadia Zoltán, MTA RKK NYUTI, cszoltan@rkk.hu

4 Alapkérdések - Tóth Károly összeállítása 4 Dr. Csizmadia Zoltán, MTA RKK NYUTI, cszoltan@rkk.hu Önkormányzatokkal kapcsolatos problémák (működés, lakossági nyilvántartás, adózás, szolgáltató ellátó rendszerek) Társadalmi viszonyok és kapcsolatok megváltozása (kulturális igények, hitélet, környezeti követelmények, közösségi normarendszer, közélet, közbiztonság, középréteg összetételének változása, új generációk hatása) Hogyan integrálódik egy új generáció a település életébe Nemzetiségi összetétel változása (szlovák-magyar arányszám, nyelvi problémák, kulturális különbségek kezelése) Egyéni és helyi gazdasági kapcsolatok bővülése és annak hatása (társadalmi tőke) Kulturális különbségek kezelése

5 Hálózat Pontok és vonalak halmaza Szerveződési forma (hálózati szervezet) Intézményi keretrendszer (centrum-periféria, feladatmegosztás, kötelezettségek és jogosultságok) Kommunikációs és döntéshozatali rendszer 5 Dr. Csizmadia Zoltán, MTA RKK NYUTI, cszoltan@rkk.hu

6 Hálózatépítés A sikeres hálózati működés ismérvei: Közös cél (mit szeretnénk elérni, mint csoport) Motiváció (személy szerint mi miért akarunk részt venni) Aktív részvétel (milyen mértékben, intenzitással szeretnénk bekacsolódni a hálózatba) Közös értékek, munkamódszerek, identitás (megkönnyíti, de nem szükségszerű feltétel) Tagok közötti bizalom (elengedhetetlen) Hatékony kommunikáció (redundancia, információs túlterhelés kiszűrése) 6 Dr. Csizmadia Zoltán, MTA RKK NYUTI, cszoltan@rkk.hu

7 Hálózatosodás? – Miért is? Szervezeti siker feltételei: képesség a… 1.a tudás előállítására és 2.az információ hatékony feldolgozására 3.a globális gazdaság- társadalmi változatos geometriájához való alkalmazkodásra 4.elég rugalmasak, hogy eszközeiket olyan gyorsan meg tudják változtatni, mint ahogy a célok változnak 5.és még újítani is tudnak ami kulcstényező a piaci versenyben” Motivációk: 1.Erőforrás-elérés, megosztás 2.Jobb információ és erőforrás áramlás és koordinálás 3.Gyors és hatékony tanulás, tudásátadás 4.Kockázat és bizonytalanság megosztás, csökkentés 5.Költséghatékonyság 6.Összefogás közös riválissal szemben 7.Versenytársak számának csökkentése partnerként 8.Közös fejlesztés, termelés, marketing, eladás

8 8 Dr. Csizmadia Zoltán, MTA RKK NYUTI, cszoltan@rkk.hu Előnyök – ErősségekHátrányok – Gyengeségek 1.Horizontális szerveződési forma (vízszintes szervezet, nincs hierarchia) 2.Heterogén összetétel (sokoldalúság, komplex kérdések kezelése) 3.Demokratikus működés, önkéntesség, saját belső cél, mint integráló erő 4.Szinergia, csoportmunka 5.Dinamikusan fejlődhet, átalakulhat, adaptálódhat 6.Könnyen bővíthető, átkonfigurálható, flexibilis 1.Nehezen fogható össze 2.Nem mindig világos a munkamegosztás 3.Nem mindig egyértelmű a koordinátor 4.Belső kohézió hiánya, túl heterogén 5.Nem biztosított az utóélete, fenntarthatósága 6.Kommunikációs mechanizmusok nem olyan egyértelműek (információ megosztás, elosztás, szűrés, irányítás és időzítés stb.)

9 Hálózatépítés fázisai 9 Dr. Csizmadia Zoltán, MTA RKK NYUTI, cszoltan@rkk.hu

10 Tapasztalatok I. Előkészítő háttérmunka: az előkészítő munkát nem szabad összemosni a hálózatfejlesztés szakaszaival, minél alaposabb és átfogóbb megalapozó fázisra van szükség, annak érdekében, hogy a hat fejlesztési lépcső megvalósítása gördülékenyebb legyen. A megfelelő sorrend a következő lehet: – problémafeltárás, – területlehatárolás (földrajzi és tartalmi), – potenciális szereplők beazonosítása és kiválogatása, – előzetes cél- és prioritásanalízis (ezt később lehet pontosítani). 10 Dr. Csizmadia Zoltán, MTA RKK NYUTI, cszoltan@rkk.hu

11 Tapasztalatok II. Védekezés a kollektív cselekvés problémája ellen: a konkrét egyéni és hálózati szintű eredmények, következmények minél korábbi beazonosítása, körülhatárolása, világos bemutatása és tudatosítása, folyamatos szem előtt tartása és frissítése elengedhetetlen 11 Dr. Csizmadia Zoltán, MTA RKK NYUTI, cszoltan@rkk.hu

12 Tapasztalatok III. Koordináció: alapvetően fontos egy leendő hálózatalkotó, azt összefogó aktív szereplő folyamatos jelenléte. Nem külső szereplőről beszélünk, hanem a későbbi tevékenységekben is érdekelt és ezért motivált partnerszervezetre. Ennek hiányában nagyon nehéz továbblépni a tettek mezejére, elakadhat a folyamat a célok és prioritások szintjén, mert onnan kezdődően már a kooperációs költségek nőnek. 12 Dr. Csizmadia Zoltán, MTA RKK NYUTI, cszoltan@rkk.hu

13 Lehetséges együttműködési irányok 13 Dr. Csizmadia Zoltán, MTA RKK NYUTI, cszoltan@rkk.hu

14 Eredmény Együttműködési megállapodás (partnerségi hálózat) 6 önkormányzat a magja Nyitott hálózat Folyamatosan bővülhet Közös projektek – Kétnyelvű elektronikus portál – A határ menti régiók iskoláiban a szomszéd nemzetek irodalmának, történelmének, kultúrájának oktatása „territoriális lokálpatriotizmus”. 14 Dr. Csizmadia Zoltán, MTA RKK NYUTI, cszoltan@rkk.hu

15 Köszönöm a figyelmet! 15 Dr. Csizmadia Zoltán, MTA RKK NYUTI, cszoltan@rkk.hu


Letölteni ppt "Hálózatosodás mint lehetőség Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határán átnyúló agglomerációjában (AGGLONET) Somorja 2010. Október 6. Dr. Csizmadia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések