Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MTA Regionális Kutatások Központja Gazdaságfejlesztés a határ menti térségben Dr. Grosz András tudományos munkatárs MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MTA Regionális Kutatások Központja Gazdaságfejlesztés a határ menti térségben Dr. Grosz András tudományos munkatárs MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos."— Előadás másolata:

1 MTA Regionális Kutatások Központja Gazdaságfejlesztés a határ menti térségben Dr. Grosz András tudományos munkatárs MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intéztet AGGLONET - Gazdasági fejlődés, gazdaságfejlesztés egy főváros árnyékában Pozsonypüspöki, 2010. március 10.

2 MTA Regionális Kutatások Központja Az előadás felépítése 1.A határtérség lehelyezése egy tágabb európai, közép-európai dimenzióban 2.A gazdasági folyamatok, a fejlődés sajátosságai 3.A határ menti együttműködések a gazdaság terén

3 MTA Regionális Kutatások Központja Az érintett határtérség az európai térben Forrás: Eurostat, 2009. 1 főre jutó GDP régiónként, 2006 vásárlóerő paritáson (EU27=100)

4 MTA Regionális Kutatások Központja Az átalakulás térségei Kelet-Közép-Európában

5 MTA Regionális Kutatások Központja Bécs-Pozsony-Győr potenciális várostérség

6 MTA Regionális Kutatások Központja A CENTROPE térség Forrás: Centrope, 2009. In the Heart of the „New Europe” 4 Countries – 1 Unique Business Opportunity

7 MTA Regionális Kutatások Központja Gazdasági fejlődés és szerkezetváltás sajátosságai  A szűkebb térség eltérő és közös jellemzői: ‒ sikeres gazdasági szerkezetváltás, dinamikus növekedés ‒ hasonló gazdaságfejlesztési eszközök ‒ külföldi működőtőke meghatározó szerepe (új technológiák, szektorok, stb.) ‒ részben hasonló ágazati szerkezet (gépipar, turizmus) ‒ eltérő makrogazdasági és politikai keretfeltételek és annak időbeli változása ‒ eltérő hatalmi pozíció (főváros vs. nem főváros) ‒ magyar oldalon a fő tengely Duna mentén (M1 autópálya) ‒ szlovák oldalon a fő tengely nem a Duna mente (D1 autópálya) ‒ Pozsony komoly K+F tudásközpont, szolgáltató szféra

8 MTA Regionális Kutatások Központja Gazdaságfejlesztési eszközök a magyar oldalon  Kereslet orientált, intenzív fejlesztés: ‒ innováció, versenyképesség ‒ innovációs központok ‒ hálózatosodás, klaszteresedés ‒ tudásbázis (Győr, Sopron, Móvár)  Kínálat orientált, extenzív fejlesztés: ‒ termelő infrastruktúra ‒ ipari parkok és logisztikai központok ‒ támogatások, kedvezmények

9 MTA Regionális Kutatások Központja A kiskereskedelemi kapcsolatok alakulása  Befolyásoló tényezők: ‒ regionális központok, mint célterületek (Pozsony, Győr) ‒ közlekedési infrastruktúra fejlettsége (pl. hidak száma) ‒ árfolyamváltozás (HUF/EUR), adómérték változása ‒ piacok homogenizálódása, kereskedelmi hálózatfejlesztés  Területi mintázat: ‒ Győr komoly központi szerepe a Csallóköz számára ‒ Pozsony kereskedelmi központi szerepe feltáratlan

10 MTA Regionális Kutatások Központja Gazdasági együttműködések a határ menti térségben  Háttér: ‒ sok tekintetben hasonló gazdasági fejlődési pálya (gazdaságszerkezet, munkaerőpiac, külföldi működőtőke) ‒ EU csatlakozás: munkaerőpiac megnyitása, szabad vállalkozás, közvetlenebb kereskedelem ‒ Schengeni Egyezményhez való csatlakozás: korábbi nem túl szigorú határellenőrzés miatt kisebb hatás ‒ euró övezethez való csatlakozás: eltérő időpont, HUF/EUR árfolyam komoly hatása, bevásárló turizmus felélénkülése ‒ külpolitikai problémák: hatásuk a gazdasági életben talán kevésbé jelentősek, mint más területeken ‒ közlekedési infrastruktúra: Duna mint akadályozó tényező

11 MTA Regionális Kutatások Központja Gazdasági együttműködések a határ menti térségben  Szervetek, intézmények: ‒ hasonló szereplők mindkét oldalon ‒ gazdasági kamarák, munkaügyi központok, vállalkozásfejlesztési és információs központok, hálózati kezdeményezések: eseti jelegű kapcsolatok (közös rendezvények, közös pályázat, projekt megvalósítása, szakmai találkozók partnerközvetítés) ‒ felsőoktatási intézmények: személyes kapcsolatokon nyugszanak, inkább hallgatói, oktatói csere, K+F és oktatási kooperáció még nem nagyon

12 MTA Regionális Kutatások Központja Gazdasági együttműködések a határ menti térségben  Gazdasági szereplők: ‒ a gazdasági szereplők viszonylag szűk körét érinti még, nem cél egyenlőre a szomszédos piac (ismeret hiánya, mérete stb.) ‒ a határ másik oldalán befektetők száma alacsony (terjeszkedni kívánó tőkeerős cégek hiánya) ha van elsősorban SK felé irányul (eltérő célok, optimalizálás) ‒ a szomszédos piacon való megjelenés nem feltétlenül igényel új vállalkozást, inkább kinti potenciális partner cég bevonását ‒ nemzeti kisebbség, közös nyelv mint összekötő kapocs szerepe a gazdaságban is

13 MTA Regionális Kutatások Központja Gazdasági együttműködések a határ menti térségben  Gazdasági szereplők: ‒ az érintett határ menti térségben működő vállalkozások fő profilja: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás, információs és kommunikációs technológiák, gépipar, partner közvetítés ‒ mélyülő gazdasági kapcsolatok, de továbbra is szerény volumen ‒ gátló tényezők: infrastrukturális hiányosságok (hiányzó hidak, közlekedési korridorok), eltérő szabályozási rendszerek, különböző gazdasági feltételek, bizalmatlanság, ismerethiány ‒ integrált határgazdaság? még messze van, de egyre több eszköz áll rendelkezésre annak fejlesztéséhez

14 MTA Regionális Kutatások Központja A HU-SK programtérség Forrás : Hungary–Slovakia Cross-border Co-operation Programme 2007-2013, 2007.

15 MTA Regionális Kutatások Központja A határon átnyúló együttműködés támogatása  Gazdasági területhez kapcsolódó intézkedések: ‒ 1.1.1. Üzleti infrastruktúra fejlesztése ‒ 1.1.2. Üzleti együttműködések elősegítése ‒ 1.2.1. KTF és innovációs infrastruktúra közös fejlesztése és határon átnyúló kutatási együttműködés ‒ 1.3.1. Turisztikai infrastruktúra felállítása ‒ 1.3.2. Közös turisztikai célpontok fejlesztése és marketing ‒ 1.5.1. Hálózati, partnerségi, program- és projekttervezési és -irányítási kapacitások fejlesztése ‒ 1.6.1. Közös képzés, oktatás és hálózatépítés ‒ 1.6.2. Munkaerő-piaci együttműködési kezdeményezések

16 MTA Regionális Kutatások Központja Köszönöm a figyelmet! Dr. Grosz András tudományos munkatárs MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intéztet 9022 Győr, Liszt F. u. 10. 9002 Győr, Pf: 420. Tel.: +36 96 516-578 Fax: +36 96 516-579 e-mail: grosza@rkk.hu web: http://www.nyuti.rkk.hu


Letölteni ppt "MTA Regionális Kutatások Központja Gazdaságfejlesztés a határ menti térségben Dr. Grosz András tudományos munkatárs MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések