Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

XVI. DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK Az MBFH gáziparral kapcsolatos szabályozási tevékenysége dr. Káldi Zoltán főosztályvezető Magyar Bányászati és Földtani Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "XVI. DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK Az MBFH gáziparral kapcsolatos szabályozási tevékenysége dr. Káldi Zoltán főosztályvezető Magyar Bányászati és Földtani Hivatal."— Előadás másolata:

1 XVI. DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK Az MBFH gáziparral kapcsolatos szabályozási tevékenysége dr. Káldi Zoltán főosztályvezető Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

2 Szabályozási tevékenység Hatósági engedélyezés, ellenőrzés gyakorlata - bányafelügyeleti engedély határozatok (bírósági ítéletek) - üzemzavar, baleset vizsgálatok - elnöki utasítások (kakukktojás, 7/2004.sz. Elnöki Utasítás PB palackok „nyomáspróbázás”, „jóváhagyott szervezet”) Konferenciák, szakmai napok, konzultációk Jogszabály előkészítés

3 Az MBFH jogszabály előkészítő tevékenysége A mozgató rugók: - a jogszabályok hatályosulásának vizsgálata - a szabályozatlan társadalmi, gazdasági viszonyok szabályozási igénye - az állami akarat érvényesítése - az EU irányelveinek átültetése - a deregulációs jogszabályok - az OBF utasítások kiváltása A tevékenységet segítők: - szakmai szervezetek - szakági műszaki bizottságok

4 Az EU irányelveinek átültetése Az EU-s jogszabálygyár működik Az Európai Parlament és a Tanács 1994. május 30-i 94/22/EK irányelve a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről. Az Európai Parlament és a Tanács 2006. március 15-i 2006/21/EK irányelve az ásványinyersanyag-kitermelő iparban keletkező hulladék kezeléséről és a 2004/35/EK irányelv módosításáról. (Bt., Vhr., miniszteri rendelet) A CO 2 geológiai tárolásáról (tervezet) [kutatás, tárolás, szállítás]

5 A deregulációs jogszabályok Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII.törvény Az 1989. október 23-át megelőzően alkotott rendeleti szintű jogszabályok rendezéséről szóló 383/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet „Lauf” (2009.01.01.) egyes jogszabályok hatályon kívül helyezését illetően: - a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről szóló 4/1981. (III.1.) KPM-IpM r. - a gáz- és kőolajüzemű létesítmények biztonsági övezetéről szóló 6/1982. (V.6.) IpM rendelet - a Robbanóanyagipari Biztonsági Szabályzat közzétételéről szóló 2/1987 (II.17.) IpM r.

6 Az OBF utasítások kiváltása Vhr. 35. § (9) Az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség elnöke által közzétett szabályzatok kiváltásáról az új szabályzatok rendelettel történő kiadásával a miniszter intézkedik. 267/2006.(XII.20.) Korm.rendelet [3.§ (5) g)] az MBFH hatáskörébe utalja a Bt. 34. §-ának(2) bekezdésében foglalt bányászati, gázipari biztonsági szabályzatok előkészítését. Felülvizsgáltuk és szakmai vitára elkészítettük: - a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatot - a bányatérképek méretarányáról és tartalmáról szóló Biztonsági Szabályzatot

7 A jogszabályok hatályosulásának vizsgálata, visszacsatolás A jogalkalmazás tapasztalatai (a feltárt hibák): - „belső” jogalkalmazók (engedélyező hatóság): amikor a bányafelügyelet észleli, hogy szabályozási hiány maradt, vagy ellentmondó, akár magasabb rendű jogszabályba ütközik a szabályozás, hatásköri kollízió - „külső” jogalkalmazók: a „szenvedő alanyok” a bányavállalkozók, illetve az engedélyesek észlelik a szabályozási anomáliákat (79/2005 GKM rendelet I.6.1. biztonsági övezet) társhatóságok, minisztériumok, országgyűlési biztos (Bt. 38.§) bíróságok

8 Az MBFH jogszabály előkészítő tevékenységét segítő szervezetek Szakmai szervezetek - MBSZ - Magyar PB Gázipari Egyesület - OMBKE Szakági műszaki bizottságok - szállítóvezetéki - elosztóvezetéki Flexibilitás a jogalkalmazás terén (SzMK) Nincs szereptévesztés

9 Szállítóvezetéki SzMB 1/2007 sz. állásfoglalása A SzSzBSz II.fejezet 6.1., 6.2. és 6.3. pontjaiban előírt követelmények teljesítéséről 2/2007 sz. állásfoglalása a fáklyák biztonsági övezetének meghatározásáról 3/2007 sz. állásfoglalása nagynyomású szállítóvezeték maximális üzemi nyomása módosításának tárgyában 4/2007 sz. állásfoglalása a technológiai rendszerek (átadó mérőállomások, stb.) biztonsági övezetének megállapítása tárgyában Kidolgozta és a vasúti hatóságokkal sikerült elfogadtatnia a „Kötelező irányelvek a szénhidrogén szállítóvezetékek gyűrűstér nélküli szálerősítésű polimer kompozit anyagú védőcsöves vasútkeresztezések kialakításáról” című műszaki követelményeket

10 Tájékoztatás az MBFH 2008. évi munkatervének a gázipart érintő feladatairól I. A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosítása. (Már benyújtva a GKM-be, tárcaészrevétel) A szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosítása.

11 Jogszabály előkészítés A gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet módosítása. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet módosítása. Földgáz tárolás biztonsági szabályzatának kidolgozása (figyelemmel CO2-re) A Szállítóvezetéki SzMB-gal már egyeztettünk.

12 Tájékoztatás az MBFH 2008. évi munkatervének a gázipart érintő feladatairól II. Az Országgyűlés előtt lévő GET tervezet 150.§-ának szükség szerinti pontosítása, kiegészítése - kártalanítás kérdése - „elveszett dokumentumok” esete - autópálya építés során kiváltott elosztóvezetékek ügye A Bt. 38.§-ának revíziója (szakma, OGY biztos, ÖTM) - tűrési kötelezettség (rendeltetésszerű használat) - elhelyezési, üzemeltetési szolgalom - kártalanítás Vezetékjogi eljárás szabályainak felülvizsgálata. Várjuk a szakma segítő közreműködését.

13 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "XVI. DUNAGÁZ SZAKMAI NAPOK Az MBFH gáziparral kapcsolatos szabályozási tevékenysége dr. Káldi Zoltán főosztályvezető Magyar Bányászati és Földtani Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések