Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mihálka Nóra Budapest, november 8.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mihálka Nóra Budapest, november 8."— Előadás másolata:

1 Mihálka Nóra Budapest, 2011. november 8.
A törzslapok kitöltése, benyújtásának módja. Gyakorlati tapasztalatok, leggyakrabban elkövetett hibák. Mihálka Nóra Budapest, november 8.

2 A Törzslapnyilvántartás az NSZFI feladatköre 2010. január 29
A Törzslapnyilvántartás az NSZFI feladatköre január 29.-től a évi CXXXV. törvény alapján Tevékenységi körök: Törzslapok ellenőrzése. Adatainak elektronikus feldolgozása. Az adatok összesítése, központi nyilvántartása. Hibás vagy hiányos kitöltés esetén a törzslap visszaküldése, felszólítva a beküldőt az észlelt hibák 30 napon belüli kijavítására. A törzslapok és a központi nyilvántartás adatainak őrzése 50 évig – más által hozzá nem férhető módon, – majd átadása az illetékes levéltárnak. A vizsgaszervező jogutód nélküli megszűnése, vagy a vizsgaszervező iratainak megsemmisülése esetén – kérelemre – bizonyítvány másodlat kiállítása.

3 A Törzslapnyilvántartás az NSZFI feladatköre 2010. január 29
A Törzslapnyilvántartás az NSZFI feladatköre január 29.-től a évi CXXXV. törvény alapján a Törzslapnyilvántartáshoz kapcsolódó tájékoztatás Tájékoztatja az érintett szakképesítésért felelős minisztereket a beérkezett törzslapokkal összefüggő szakmai vizsgák adatairól. Megjelölve a szakmai vizsgát szervező intézményt, A szakképesítés azonosító számát és megnevezését, A lebonyolított szakmai vizsga helyszínét, A vizsgaelnök nevét, A vizsga időpontját. A szakmai vizsgát szervező intézmény a törzslapok megküldésére, illetve kijavítására vonatkozó kötelezettségének elmulasztása esetén az Oktatási Hivatal tájékoztatása az érintett szakképesítésért felelős minisztérium által. Hatósági megkeresés esetén adatszolgáltatás biztosítása.

4 A szakmai vizsgák törzslapjainak kitöltési szabályait tartalmazó, segítő rendeletek
A 133/2010. (IV.22.) Korm. rendeletben meghatározott OKJ szerinti modulrendszerű vizsga esetében: 20/ (V.21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. A 37/2003. (XII.27.) OM rendeletben meghatározott OKJ szerinti tantárgyas vizsga esetében: 26/2001. (VII.27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Az NSZFI honlapján a Szakképzési dokumentumok menüpontban megtalálhatóak a hatályon kívüli és a hatályos Országos Képzési Jegyzékek (OKJ), a szakmai és vizsgakövetelmények (szvk).

5 Az ellenőrzés fő szempontjai
Nyomtatvány használata Kizárólag hivatalos, sorszámozott, vízjellel ellátott külívet és belívet áll módunkban elfogadni. Hitelesítés Kérjük, a törzslapot összefűzni, lezárni: szalaggal átfűzve, körcímkével lezárni és körbélyegzővel a hátlapon hitelesíteni, oly módon, hogy a bélyegző lenyomat érintse a törzslapot és körcímkét is. Kitöltés Kérjük, ügyeljenek a feltüntetett adatok olvashatóságára! Az NSZFI honlapján ( elhelyezett kitöltési útmutató segíti a vizsgaszervező intézmények munkáját, a törzslapok szabályos kitöltését. Hibajavítás A hibák javítása egyértelmű áthúzással, a helyes adat fölé/mellé írásával, keltezéssel és szignózásával történjen.

6 A törzslap kitöltés fő szempontjai – külív kitöltése
A törzslap külívének fejlécében a vizsgáztatásra jogot adó jogszabály számának feltüntetése szükséges. Iskolarendszeren kívüli szakmai vizsga esetén jogszabályi alap lehet a 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 4/A. § (1) b) c) pont, vagy a 111/2010. (IV.9.) Kormányrendelet a Határozat számával, vagy a szakképesítésért felelős tárca által kiadott vizsgaszervezési jogot biztosító jogszabály. Iskolai rendszerű (iskolarendszeren belüli) vizsga esetén szükséges a vizsgaszervező intézmény OM azonosítójának/ FI számának feltüntetése. A tagintézmény szakmai vizsgát szervezhet: A szakképzési törvény 13. § (1) a) pontja szerint iskolai rendszerű képzés esetén a képző intézmény a vele tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban állók tekintetében az általa oktatott szakképesítések vonatkozásában, külön engedély nélkül szervezhet szakmai vizsgát. (Az Oktatási Hivatal nyilvántartása szerint a tanuló vele van tanulói jogviszonyban.)

7 A törzslap kitöltés fő szempontjai – külív kitöltése
Vizsgaszervező intézmény megnevezése, adatai Csak a vizsgaszervezési joggal rendelkező vizsgaszervező intézmény bélyegzője fogadható el a hitelesítésnél és a záradékolásnál is. A külíven és a belíveken a szakképesítés számát, megnevezését a képzés kezdő dátumakor hatályos OKJ szerint pontosan tüntessék fel. A belíveken szereplő törzslapszámot a -tól -ig rovatban tüntessék fel. Vizsga dátuma: több napos szakmai vizsga esetén csak a vizsga utolsó napját kell feltüntetni. A vizsgáztatásban részt vevő személyek neve, titulusa és aláírása: vizsgabizottság tagjai (vizsgabizottság elnöke, a vizsgaszervező képviselője; az érdekképviselet/kamara képviselője), jegyző, vizsgabizottság munkáját segítő szakértők, vizsgaszervező intézmény vezetője . A vizsgázók pontos létszáma az a tanuló aki nem felelt meg a vizsgára bocsátás feltételeinek – nem vizsgázó; sikertelen vizsgázó – vizsgázó

8 A törzslap kitöltés fő szempontjai - belív kitöltése
Törzslap száma: Egyedi azonosító, mely egy adott vizsgázóhoz tartozik. Meg kell egyeznie a két eredeti példányban, a bizonyítványban és az NSZFI vizsganyilvántartás felé tett lejelentésben! csoport jele/vizsgázó sorszáma/vizsga éve – folyamatos legyen Vizsgázó adatai - Különös körültekintéssel töltsék ki, és ügyeljenek az olvashatóságra! A vizsgázó utólagos beazonosításához, bizonyítvány másodlat kiállításához nélkülözhetetlen. Születési név feltüntetése minden esetben szükséges. Tanulói azonosító szám: információkat a 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet tartalmaz. Iskolarendszeren kívüli vizsga esetében ezt a mezőt húzzák ki! Vizsga adatai: A teljesítmény %-os rovatban az értékeket az általános szabályok szerint kerekítve, egész %-ban kifejezve kell megállapítani. Kivétel, ha az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményéről szóló rendelet másképp rendelkezik. A vizsgázó eredményét akkor is tüntessék fel, ha 50% alatti (illetve az szvk szerinti eredményességi határ alatti) teljesítményt nyújtott! Felmentés esetén is szükséges a megállapított érdemjegy/eredmény % feltüntetése a belívek megfelelő rovatában. Az erre vonatkozó határozatot a záradék rovatba vezessék fel.

9 A törzslap kitöltés fő szempontjai - belív kitöltése
Képző intézmény adatainak feltüntetése a belíveken Iskolarendszeren kívüli képzés esetén: Képző intézmény megnevezése, pontos címét. Képző intézmény nyilvántartásba vételi helyét. Nyilvántartásba vétel tanúsítványának számát. Tanúsítvány érvényességi idejét (kezdete-lejárta, kezdete-folyamatos). Iskolai rendszerű (iskolarendszeren belüli) képzés esetén: OM azonosító/ FI szám Képzés kezdési és befejezési időpontja: A képzés kezdete és vége (év/hó/nap - év/hó/nap).

10 Szakképesítés pontos meghatározása, szabályos feltüntetése
A külíven és a belíveken a szakképesítés számát, megnevezését a képzés kezdő dátumakor hatályos OKJ szerint pontosan tüntessék fel. A szakképesítés körének meghatározása, és ennek megfelelő záradék használata. A záradéknál szükséges feltüntetni: szakképesítés számát, megnevezését, és a szakképesítés körét. A törzslap kitöltése során elengedhetetlen az adott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében foglaltak betartása.

11 Szakképesítés - részszakképesítés
A vizsgázó a szakképesítésből elégtelen vizsgát tett, de a hozzá tartozó részszakképesítést megszerezte. Ebben az esetben mindkét eredménynek meg kell jelennie a törzslapban külön-külön belíven. Egy belívet ki kell tölteni arról, hogy az adott szakképesítésből elégtelen teljesítményt nyújtott, és egy külön belívet ugyanezen vizsgázó adataival a részszakképesítéshez tartozó vizsgarészek és eredmények feltüntetésével, a megfelelő záradék hozzáadásával.

12 A törzslap kitöltés fő szempontjai - belív kitöltése
Záradék 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 3. számú mellékletében (modulos), 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 3. számú mellékletében (tantárgyas), meghatározott záradékok feltüntetése szükséges valamint – egyes esetekben – a vizsgabizottság egyéb határozatai is. Szerepelnie kell: az eredményes vizsga letételéről szóló záradéknak, és/vagy a vizsgázóra vonatkozóan a vizsgabizottság egyéb határozatainak az 1–6. számú záradéknak megfelelően (felmentés, javítóvizsga, pótló vizsga). A záradékokat a vizsgaszervező képviselője/vezetője aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti minden kitöltött oldalon. Kiállított bizonyítvány sorozatjele és sorszáma: Feltétlenül egyezzen meg a vizsgaösszesítő adatlapban szereplő adattal! Ha nem szerzett bizonyítványt, egyértelműen húzzák ki.

13 Törzslap formanyomtatvány
A vizsgadokumentumok a CODEX Értékpapírnyomda Zrt-nél rendelhetők meg. A Megrendelőlap letölthető az NSZFI honlapjáról ( ). A dokumentumok rendelési adatai: Nem moduláris (tantárgyas) szakmai vizsgák [26/2001. (VII. 27.) OM rendelet szerint] Bizonyítvány: SZB 101. r. sz. Törzslap külív: SZT 101. r. sz. Törzslap belív: SZT 102. r. sz. Moduláris szakmai vizsgák [20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet szerint] Bizonyítvány: SZB 201. r. sz. Törzslap külív: SZT 201. r. sz. Törzslap belív: SZT 202. r. sz. A Pátria Nyomdától beszerzett nyomtatványok továbbra is felhasználhatóak.

14 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Mihálka Nóra Budapest, november 8."

Hasonló előadás


Google Hirdetések