Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Veszelszki Ágnes XIII. kerületi pedagógiai napok 2012. február 23-án.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Veszelszki Ágnes XIII. kerületi pedagógiai napok 2012. február 23-án."— Előadás másolata:

1 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu Veszelszki Ágnes XIII. kerületi pedagógiai napok 2012. február 23-án

2 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu „Amikor könyvet olvasok, egy kézzelfogható tárgyat fogok a kezemben adott időben és adott helyen. Egy képernyőn a szöveget mindig olyannak látom, amit egy mozdulattal ki lehet törölni, meg lehet változtatni, odébb lehet költöztetni. Egy olyan könyvmolynak, mint én, ez túlságosan mulandó.” Jonathan Franzen A magazine is an iPad that does not work http://www.youtube.com/watch?v=aXV-yaFmQNk http://www.youtube.com/watch?v=aXV-yaFmQNk

3 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu írás előtti kor kulturális váltás: rögzítettség, emlékezet kézzel írás kulturális váltás: sokszorosítás, terjesztés, olvasás nyomtatás (Gutenberg-galaxis) kulturális váltás: módosíthatóság, kereshetőség… számítógéppel írás (Google-galaxis)

4 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu elektronikus írásmód a képernyőn megjelenő produktum tipográfiailag szerkesztett, szerkeszthető és újra szerkeszthető, módosítható, felülírható, újraírható, átrendezhető, átformázható „minden számítógépen író ember tipográfus lett” hatás: a szövegprodukcióra, a kommunikációs szokásokra, a nyelvről való gondolkodásra

5 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu írógép billentyűzete a szöveget nem közvetlenül a papírra írjuk a protoforma a gépben marad az „absztrakció diadala” a konkrétság felett (Benczik Vilmos) anyagtalanság: nyomtalan törlés, beszúrás, nem lineáris szerkesztésmód

6 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu a hiperlinkes kapcsolatokkal létrejött szövegek befogadása lineáris olvasási mód → cirkuláris olvasás hipertext (Ted Nelson) nonszekvenciális jellegű (multimediális) szöveg, amelynek testét olyan komplexen összekötött írott vagy képi anyag adja, hogy e szöveget lehetetlen papírra nyomtatni

7 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu a linkek sorozata kérdésessé teszi a szöveg mibenlétét a hagyományos, a könyvekben megszokott linearitás felfüggesztődik hálón kereső: „mindig olyan utalástöbbletbe ütközik, aminek nem tud a végére járni, azaz kontrollálhatatlan marad a számára. […] Folytonos a küzdelem a linearitásért, a kronológia rendezőelvéért” (Karácsony András)

8 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu „a gutenbergi forradalomhoz mérhető, alapvető technikai és kulturális fordulat kellős közepén” vagyunk (Landow 1996) a hagyományos, lineáris könyvet felcserélik az új multilineáris multimédia hipertexttel a kultúra, illetve a kulturális formák meghatározó kifejezési formája lesz (Miller 1991)

9 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu dekódolási készség, amelynek során a leírt szavakat beszélt (kiejtett) szavakká alakítjuk át (Perfetti 1986: 18) „a megfelelő morfológiai, funkcionális biológiai és kognitív fejlettség esetén vizuális transzformációk közbeiktatásával és egyfajta kódváltással teszi lehetővé az információ feldolgozását” (Gósy 1999) főbb részfolyamatai: vizuális észlelési folyamatok, optikai elemzés, betűfelismerés betű–hang megfeleltetés: a betűsor transzformációja annak megfelelő beszélt hangsorrá lexikai azonosítás grammatikai/szintaktikai struktúrák megfeleltetése és felismerése megértés asszociációs szint (Gósy 1989, 1999; Adamikné 1996)

10 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu szóbeliség: a szegmentális elemek szintaktikai és szemantikai megformáltsága szupraszegmentális jellemzők (szünet, hangmagasság, időtartam) írott szövegek: vizuális információk (bekezdés, írásjelek, vizuális vezérlőeszközök…) írott-beszélt nyelv: egyedi megformálási jellemzők (pl.: rövidítések, emotikonok, kiejtés szerinti írásmód, hiperhivatkozások) új megértési stratégiát követel meg

11 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu gondolkodás, idegrendszer megváltozik digitális bennszülötteké + mindenkié emberi agy: képlékeny, nyitott, tapasztalatfüggő rendszer, működési módja a környezet hatására alakul (Gyarmathy Éva 2012)

12 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu Írásbeliség logikai-elemző gondolkodás részletek, oksági összefüggések az új információ megszerzése, a műveltség előzetes tudást kíván fel kell dolgozni a verbális, nyelvi anyagokat, hogy saját képeket tudjunk alkotni Digitális kultúra vizuálisan sok információ: szükségük van a képekre nagy ingertömegek kezelése gyorsabb döntések szimultán több tevékenység = multitasking minden információ könnyen elérhető információk megjegyzésére szinte nincsen szükség: emlékezőképesség romlik visszatérés a holisztikus, átlátó, képszerű élményekhez

13 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu digitális változás: a képi információ bevonása „ikonikus fordulat” (Boehm 1994), picturial turn (Mitchell) a képáradat állandóan növekszik (Giulani 2006: 185) a kimondott és írott szó átad(hat)ja egyeduralmát a képnek homo loquens et audiensből homo videns (Giulani 2006: 185) egyszerre több közegben történő, egyszerre több érzékszervre ható közlés: az ember természetes világa az „emberek elsősorban képekben gondolkodnak, s csak azután elvont szavakban” (Nyíri Kristóf)

14 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu verbális nyelv lineárisan dekódolható, konvencionalizált szimbólumok vizuális nyelv könnyen és gyorsan dekódolható a szövegek és a képek felfogása szakkádokkal (ugrásokkal) és fixációval (a szem egyes pontokon való megpihenésével) szövegek: egy-egy ugrással 10-12 jel kép: fő elemei mindössze néhány ugrással példa: Keressetek a neten József Attila-verseket! tanár: szöveg diákok: Youtube-videók

15 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu a szövegek kommunikatív minimálegységekre (information chunks) való széttördelése képekkel/ikonokkal való feltöltés az internetes szövegek elveszítik textuális karakterüket szöveg > betű-ikonokká halványult értő olvasás > puszta nézés

16 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu kultúrpesszimizmus nélkül tematizálás tudatosítás: lineáris vs. globális szövegolvasás holisztikus gondolkodás (egészlegesség, döntések, vizualitás, globális szövegértelem) + analitikus gondolkodás (részek, oksági viszonyok, verbális kompetenciák) információs biztonság (l. közösségi oldalak)

17 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu feladatötletek: www.veszelszki.hu – Módszertani blog fiktív Facebook-profil – virtuális személyiség LOLvasásteszt hitelességi vizsgálat szövegszövetbontás: anti-copy-paste linkeskedő össze-vissza fordító (Google-fordító, mesterséges intelligencia) szépirodalom netesítve (irodalmi sms, irodalom a Facebookon, irodalmi posztok, irodalmi blog) emotikonhoz a szöveget, én és az emotikonom

18 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu

19 veszelszki.agnes@gmail.comwww.veszelszki.hu


Letölteni ppt "Veszelszki Ágnes XIII. kerületi pedagógiai napok 2012. február 23-án."

Hasonló előadás


Google Hirdetések