Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Azonosító szám: NCA-NK-08-P-0053

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Azonosító szám: NCA-NK-08-P-0053"— Előadás másolata:

1 Azonosító szám: NCA-NK-08-P-0053
Sikeres pályázás az EU-ban – Pályázatírói Információs Nap AZ EU PÁLYÁZATÍRÁS ALAPJAI: A pályázat elkészítésének gyakorlati lépései az ötlettől a pályázat beadásáig Pál Attila (EMFA)

2 Miért épp pályázatírás
Elsődleges forrásteremtési lehetőség Nagy mértékű forrás hívható le (cca. 8e Mrd Ft) Szabályzott rendszerből adódóan könnyű (?) forrásszerzés Professzionalizálódó elvárások

3 Strukturális Alapok Kohéziós Alap
A Strukturális Alapok olyan - közösségi szintű – pénzügyi alapok, melyekből az Európai Unió kevésbé fejlett régióinak nyújtható támogatás, elmaradottságuk csökkentése érdekében. Elemei: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA, ERDF) Európai Szociális Alap (ESZA, ESF) Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE, FIFG) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA, EAGGF) orientációs szekciója Kohéziós Alap Cél: a csatlakozó tagországok infrastrukturális felzárkóztatása: Szállítási és kommunikációs infrastruktúra, valamint környezetvédelmi fejlesztések stb.

4 Az egyes Strukturális Alapok által támogatott tevékenységek:
1. Európai Regionális Fejlesztési Alap – ERFA, vagy ERDF tartós munkahelyek létrehozása, munkahelymegtartást szolgáló termelő beruházások, termelő infrastrukturális beruházások megvalósítása, a kis- és közepes vállalkozások fejlődésének elősegítése, a K+F tevékenység feltételeinek javítása. Európai Szociális Alap – ESZA, vagy ESF speciális helyzetű csoportok (pályakezdő munkanélküliek, tartós munkanélküliek, fogyatékkal élők, kisebbségek, stb.) munkaerőpiacra (vissza)kerülését segítő intézkedések, a munkaerő átképzését szolgáló intézkedések, az oktatás és képzés rendszerének erősítését, korszerűsítését célzó intézkedések.

5 A STRUKTURÁLIS ALAPOK MEGHIRDETETT INTÉZMÉNYES TÁMOGATÁSAI
A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK (A Strukturális Alapokon belül) Gazdaságfejlesztés OP GOP Közlekedés OP KÖZOP Társadalmi megújulás OP TAMOP Társadalmi infrastruktúra OP  TIOP Környezet és energia OP KEOP Államreform OP ÁROP Elektronikus közigazgatás OP EKOP Nyugat-dunántúli OP NYDOP Dél-alföldi OP DAOP Észak-alföldi OP  EAOP Közép-magyarországi OP  KMOP Észak-magyarországi OP EMOP Közép-dunántúli OP KDOP Dél-dunántúli OP DDOP Végrehajtás OP VOP A os időszakban működő négy közösségi kezdeményezés (INTERREG, EQUAL, URBAN, LEADER+) a korábbi formájukban megszűntek és részben a három fő célkitűzés valamelyikébe, részben az európai területi együttműködési csoportosulásba olvadtak be. Az európai területi együttműködési csoportosulás a határokon átnyúló, a transznacionális és a régiók közötti együttműködést segíti elő. A feladatot 2007-ig ellátó rendszerrel ellentétben a csoportosulások jogi személyiséggel és jogképességgel bíró szervezetek. Ez annyit tesz, hogy vásárolhatnak vagy eladhatnak javakat, illetve alkalmazhatnak munkaerőt. (Forrás:

6 Strukturális Alapok hazai intézményrendszere
Monitoring Bizottság Kifizető Hatóság Irányító Hatóság Közreműködő szervezetek Végső kedvezményezettek

7 Eu-s pályáztatás sajátosságai
Együttműködés szükségessége Meggyőzőnek és érthetőnek kell lenni A pályáztatót érdekli a projekten túli eredmény is Szervezeti háttérgaranciák vizsgálata Eredményorientáltság (Indikátor táblázat!!!) Be kell mutatni a megvalósítási módszereket is Fenntarthatóság (szervezeti, szakmai, pénzügyi) fontos Erős jogi szabályozottság (formai, elszámolási kötöttségek)

8 Pályázat sikerességének záloga
Illeszkedés a támogató elképzeléséhez Illeszkedés a pályázó céljaihoz, stratégiájához Valós válasz az igényekre (szükségletfelmérés, megvalósíthatósági tanulmány) Projekt céljai tisztán megfogalmazottak Eredmények és haszonélvezők körülhatároltsága A tevékenységek, költségvetés és ütemezés valószínűsíti a sikert (logikus, egymásra épül, reális) Fenntarthatóság Modellértékűség- Innováció

9 A pályázati információk forrásai
Pályázatfigyelés A pályázati információk forrásai Folyamatos, tervezett tevékenység legyen!!!! Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: Szociális és Munkaügyi Minisztérium: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Más pályázati információk:

10 Pályázatírás folyamata
I. Projekttervezés: 1. Szükségletfelmérés – helyzetelemzés 2. Probléma elemzés – célmeghatározás 3. Érintettek elemzése 4. Logikai keretmátrix-projektvázlat elkészítése II. Előzetes projektterv átdolgozása a felhívás-útmutató alapján

11 A projektciklus menedzsment
célok meghatározása tervezés a projekt kidolgozása

12 Forrásorientált pályázás vs. célorientált pályázás
Célorientált pályázás előnyei: Szervezeti hatékonyság Szervezeti humán-erőforrás megléte Fenntarthatóság (szervezeti, szakmai, pénzügyi) Projektek „bedőlésének” kisebb a kockázata Nagyobb nyerési esély Valóság?

13 Mikor érdemes foglalkozni egy pályázati kiírással?
Társadalmi egyeztetés folyamata!!!! Előzetes pályázati kiírás megjelentetése, civil kontroll. Miért fontos? Saját szempontok beépítése a leendő kiírásba Ágazati/gazdasági/értelmezési kérdések A kiíró hibáira való rámutatás A valós pályázati kritériumok megismerése!

14 Időbeli/logikai folyamat
Operatív Program(ok) ismerete, a problémák feltárása (ezzel párhuzamosan a civil szervezet erőforrásainak, céljainak meghatározása) Részvétel a társadalmi egyeztetés folyamatában Kiírás/felhívás megjelenésekor a pályázat Megjelenés+1 hónap=felkészülés 2 hónap a beadásra Benyújtás, hiánypótlás(ok), befogadás, értékelés, kiértesítés, Támogatási Szerződés megkötése, megvalósítás, elszámolás, lezárás.

15 Legfontosabb szempontok
Kizáró okok kizárása! A projektötlet alapos kidolgozása (logikai keretmátrix, SWOT, probléma-fa, cél-fa stb.) Partnerek bevonása Indikátorok pontos meghatározása (kulcskérdés!) Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítése Megvalósítás ütemezése Költségvetés reális alapokon (árajánlatok, tervezői költségbecslés) való tervezése Cash-flow!

16 Gyakori hibák Kiírás felületes átolvasása
Formai hibák: mellékletek hiánya, nem megfelelő formátum, pályázatkitöltő program sajátosságai Tartalmi hibák: - Nem projektre pályáznak - Nincs megfelelő kapacitás (pénzügyi, infrastrukturális, humán) - Hiányzik az igényfelmérés - Nincs/nem valós a partnerség - Gyenge megfogalmazások (szakmai, eu) - vállalások (indikátorok) elégtelen volta - Helyi stratégiák, fejlesztési koncepciók ismeretének hiánya

17 Horizontális szempontok
Esélyegyenlőség: Külön útmutató segít az összeállításban. Nem csak számszerűen várják el, de a tevékenységek összességének tükröznie (támogató szolgáltatások) Esélyegyenlőségi szempontból érintett célcsoportok bemutatása A kiemelt esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele projektünkben: Egyéni hátrányok, sajátosságok felmérése, feloldása: Személyre szabott cselekvési terv Szocio-kulturális sajátosságok figyelembevétele Hozzájutás segítése: mobilitás- akadálymentesítés Gazdasági ellehetetlenülés elkerülése: képzési támogatás-ösztöndíj Fenntartható fejlődés: Külön útmutató segít az összeállításban. A környezetvédelem szempontjainak figyelembe vétele, a projekt összes tevékenységében. Projekt vezetésének szakértelme (környezetvédelmi) Hulladékkezelés Energiagazdálkodás Humán fejlesztés területén – tréningekbe beépítve – tudatosabb életvitel ösztönzése Disszemináció: A projekt eredményeinek kommunikálása-átadása (EU - NFT logo)

18 Pályázatíróval vagy önmagunk?
Mindkettő mellett szólnak érvek (szakmaiság, felelősség, ár?) Legjobb: az első projekteket tanácsadóval elkészíttetni, benne lenni a folyamatban, menedzsmentben, kinevelni saját szakértőket, majd megpróbálni összerakni egy pályázatot.

19 Pályázati menedzsment
Befogadás (megkezdés) Támogatás Szerződés megkötése (új feltételek, 45 nap, indikátorok, költségvetés, saját erő, biztosítékadás, előleg!) Előleg lehívása Szakmai megvalósítás: folyamatos kontroll mind szakmailag, mind pénzügyileg! Beszámolók (PEJ, EPEJ, ZPEJ) benyújtása. Projekt zárása, fenntartás.

20 Köszönöm a figyelmet! Pál Attila tréner (info@emfa.hu) (20/429-1362)
Azonosító szám: NCA-ÖNSZ-08-C-0070 Köszönöm a figyelmet! Pál Attila tréner (20/ )


Letölteni ppt "Azonosító szám: NCA-NK-08-P-0053"

Hasonló előadás


Google Hirdetések