Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Múzeumandragógiai nevelésfilozófia és mintaprojekt”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Múzeumandragógiai nevelésfilozófia és mintaprojekt”"— Előadás másolata:

1 „Múzeumandragógiai nevelésfilozófia és mintaprojekt”
Magyar Nemzeti Múzeum Budapest 2011. október 17. Előadó: Kurta Mihály múzeumandragógus Herman Ottó Múzeum, Miskolc

2 Témakörök Múzeumandragógiai nevelésfilozófia
Fenntartható muzeális rendszer Múzeumandragógia: örökség-értelmezés Múzeumandragógia, múzeummediáció Nevelésfilozófiai-modell Múzeumandragógiai mintaprojekt Nevelésfilozófiai sajátosságok

3 Múzeumandragógiai nevelésfilozófia
A durkológia és a durkói felnőttnevelési modell (is) fenntartandó Bölcsészeti pedagógiai kritika/informális tanulás Maróti modell (is) filozófia (teológiai filozófia, metafizika),antropológia:- a múzeumandragógiai diszciplína megalapozásában (Győry) Klasszikus bölcseleti filozófia (Éles) Műveltséghiány és destabilizálódás (Koltai)

4 Fenntartható/fenntartandó muzeológiai rendszer!?
Alternatíva nem áll az egyén, a közösség, az emberiség előtt (jólét) Interdiszciplináris múzeumi tudásbázis Múzeumban Őrzött örökségünk az emberi/történelmi emlékezet,- és fejlesztés alap pillére Transzcendens lényegünk, emberi szellemiségünk, szociális/társas létünk = a világ szellemi talapzatával Tudás/nevelési korrekció-képesség

5 Szakrális örökség kategóriák
Természet Ember Transzcendens

6 Általános örökség kategóriák
Tárgyi örökség Tárgyközpontú múzeum Szellemi örökség Örökségközpontú múzeum Kulturális örökség Ember-központú múzeum

7 A múzeumandragógia fogalma
A múzeumandragógia a múzeumok, a muzeális jellegű intézmények, civil közösségek, a kulturális örökség védelmével, őrzésével megbízott szervezetek felnőttképzési, felnőttoktatási, felnőttnevelési tevékenységének lehetőségeit, feltételeit vizsgálja. Azokat a törvényszerűségeket igyekszik feltárni, amelyek intézményes vagy intézményen kívüli múzeumi keretek között hatékonyabbá tehetik a felnőtt egyének, a felnőtt közösségek számára „az élet teljes körére kiterjedő” tanulási, öntanulási, képzési, önképzési, személyiségfejlesztési eredményeit. (Kurta, 2008)

8 A múzeummediáció fogalma
A múzeummediáció a múzeumi kultúra-közvetítés komplex rendszere, amelynek részei szorosan kapcsolódnak a múzeumtudományi szakágak tudásközvetítő funkcióihoz, a kulturális örökség bemutatásához és értelmezéséhez, a muzeális jellegű hálózat múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai, múzeumgerontagógiai tevékenységéhez köthető tanulási, képzési, nevelési feladataihoz, az alternatív konfliktusmegoldás múzeumi formáihoz. Konkrét cselekvési kategóriáit a muzeális jellegű interakciók,kommunikációk,objektivációk, szimbólumok és animációk jelentik. EXAGÓGIA (Kurta, 2009)

9 Új Múzeumi Nevelésfilozófiai Modell
múzeumpedagógia múzeumandragógia gerontagógia Metanarratíva Verifikált tudás Részben verifikált tudás Múzeumi mediáció Neveléstudományi súlypont: felnőttek képzése LLL. Tudás,- és Felnőttnevelési korrekció KÉPESÍTÉS NÉLKÜL A FELNŐTTKÉPZÉSBEN MINDÖRÖKKÉ?

10 Múzeumangragógiai mintaprojek (idős,- szépkorúak - múzeumi önkéntes program)
Múzeumelmélet szaktudományi előadások frontszemélyzet képzés Gyakorlat interaktív múzeumi programok önkéntes/dócens feladatok Csereprogram magyar transznacionális európai globális

11 Múzeumandragógiai nevelésfilozófia sajátosságai
Jövő kutatók/biológiai forradalom Neveléstudományi paradigmaváltás (negyed-fok) Múzeumandragógiai alkotás attribútumának egyike: új termék/produkt/gondolkodás minőségi újszerűsége Új múzeumi értelmezés/új elmélet, metanarratíva Múzeumi tudás és nevelési korrekció Új múzeumi örökség narratíva/ elidegeníthetetlen/kult. div Fogalmi tisztázások: média, médium, mediálás, mediáció, kulturális mediáció, múzeum mediáció, mediátor Mesterséges világ (kultúra), virtuális világ (világháló) - eredeti/hamis jelenségkör/ egy személyessé váló játék

12 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„Múzeumandragógiai nevelésfilozófia és mintaprojekt”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések