Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Andragógia kutatások és fejlesztések: egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeumandragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD egyetemi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Andragógia kutatások és fejlesztések: egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeumandragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD egyetemi."— Előadás másolata:

1 Andragógia kutatások és fejlesztések: egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeumandragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD egyetemi docens PTE FEEK

2 Rajz: Mester Forrás: INFONET Adult Education No. 4/5 2009. p. 1 Felnőtt tanulási stratégia válságidőszakban? Martin, Brian: The role of museum. In: Martin, Brian (szerk.) (1999) Adult Education and the Museum. Bonn: IIZ-DVV. p. 18.

3 Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeum-andragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD, egyetemi docens - PTE FEEK Franz Pöggeler: Trends in Andragogical Research in Europe In: Jarvis, Peter – Pöggeler, Franz (ed.) (1994)Developments in the Education of Adults in Europe. Peter LANG: Frankfurt am Main, 12. old. Az összehasonlító felnőttoktatás kutatásának trendjei: Jelentős hatással vannak a kutatásokra a felnőttoktatást befolyásoló új politikai és szakpolitikai/közpolitikai tényezők, felfogások és gyakorlatok. Ugyanakkor megállapítható egyfajta kölcsönhatás a politika és a felnőttoktatás között, mivel nemcsak a politika hat a felnőttoktatásra, de a felnőttoktatás intézményei, mozgalmai megváltoztatják a felnőttek felfogásait, viselkedését, tehát a felnőttoktatás szakpolitikai tényezővé válik és befolyásolja a politikai folyamatokat. Az andragógia ezért sem lehet politikamentes értelmezési keret. Lényeges tehát a felnőttoktatási politika kutatása! Lásd: Harvey, Brian (ed.) (1981) Policy and Research in Adult Education. University of Nottingham:Nottingham. Pöggeler, Franz (ed.) (1988) The State and Adult Education. Peter LANG: Frankfurt am Main.

4 Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeum-andragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD, egyetemi docens - PTE FEEK Franz Pöggeler: Trends in Andragogical Research in Europe In: Jarvis, Peter – Pöggeler, Franz (ed.) (1994)Developments in the Education of Adults in Europe. Peter LANG: Frankfurt am Main, 13-14. old. Az összehasonlító felnőttoktatás kutatásának trendjei: A fejlődő világban új trendek alakulnak a felnőttoktatás-kutatás terén! Pl. Afrika – Lsd: IIZ-DVV/UNESCO UIL „Afrikai felnőttoktatás” c. sorozata Új trend a költség-haszon szemlélet megjelenítése a felnőttoktatási összehasonlító elemzésekben, a hatások és eredmények feltárása. Megjelenik a tanuló és képző intézmény minőség- és teljesítmény-orientációja. Új trend a felnőttoktatásban a térkutatás: a tanuló szervezet, a tanuló tér (város, külváros, város-környék, kerület, régió feltárása), tanuló közösség megismerése és a nemzetközi példák összevetése Új felnőttoktatási keretek, módszerek, tartalmak, innováció a felnőttoktatásban/ alternatív formák, értelmezések térnyerése – társadalmi befogadás/szolidaritás

5 Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeum-andragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD, egyetemi docens - PTE FEEK Útban a tanuló társadalom felé? - 1995 után A múzeumok szerepe és tevékenysége a tanulás ösztönzése terén – ‚újrafelfedezés’ „A holisztikus felfogás szükséges, de nem elégséges a kulturális örökség megóvása és továbbadása érdekében.” „A múzeumok nem csak azzal nevelnek, hogy a társadalmi és kulturális identitás hordozóit közvetítik, de azzal is, hogy azokat folyamatosan fejlesztik és formálják.” Martin, Brian: The role of museum. In: Martin, Brian (szerk.) (1999) Adult Education and the Museum. Bonn: IIZ-DVV. p. 18.

6 Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeum-andragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD, egyetemi docens - PTE FEEK A múzeumi környezet szerepe az eredményes tanulás fejlesztésében Delors, J. (szerk.et. al): Tanulás: Rejtett kincs - 1996 Tanuljunk meg tudni és ismerni; Tanuljunk meg dolgozni és tenni; Tanuljunk meg élni; Tanuljunk meg másokkal együtt élni. Delors, Jacques: A nevelés négy pillére/The forur pillars of education In: Delors, Jacques (szerk.) (1996) Learning: The Treasure within. Paris: UNESCO p. 37.

7 Az Európai Bizottság Cselekvési Terve az egész életen át tartó tanulásról*: *„Minden, életünk során folytatott olyan tanulási tevékenység, melyet a tudás, a készségek és kompetenciák fejlesztésének céljával folytatunk egyéni, állampolgári/civil, társadalmi és/vagy foglalkoztatási perspektívában.” Fő célkitűzés:- Foglalkoztathatóság, versenyképesség - Aktív állampolgárság, egyéni fejlődés - Társadalmi befogadás - Helyi és regionális partnerség a hatékony tanulás támogatására. (Forrás: Communication from the Commission: Making an European Area of Lifelong Learning a Reality, Nov. 2001. - http://europa.eu.int/comm/education/life/communication Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeum-andragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD, egyetemi docens - PTE FEEK

8 Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeum-andragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD, egyetemi docens - PTE FEEK „ Az Európai Felnőttoktatási Társaság (EAEA) szerepe: Felnőttoktatási Trendek és kérdések (2006.) Az európai felnőttoktatást és felnőtt tanulást meghatározó kérdések és cselekvések Európában: - A minőség és a felnőttoktatás fejlesztése (pl. Minőségbizt. monitoring rendszer); - A tanulás más formáinak elismerése és validációja (pl. Az önkéntes munka fejlesztése, a végzettségek transzfere/elfogadtatása, egyetemi LLL, stb.); - Alapkészségek és kulcskompetenciák – felerősödő kérdések; - Aktív állampolgárság és felnőtt tanulás; - Helyi tanuló-központok, partnerség és decentralizáció; - A felnőtt tanulás és oktatás kutatásának alapjai; - Felnőttoktatási személyzet képzése és fejlesztése.

9 Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeum-andragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD, egyetemi docens - PTE FEEK „ Az Európai Felnőttoktatási Társaság (EAEA) szerepe: Felnőttoktatási Trendek és kérdések (2006.) Az európai felnőttoktatást és felnőtt tanulást meghatározó kérdések és cselekvések Európában: - A minőség és a felnőttoktatás fejlesztése (pl. Minőségbizt. monitoring rendszer); - A tanulás más formáinak elismerése és validációja (pl. Az önkéntes munka fejlesztése, a végzettségek transzfere/elfogadtatása, egyetemi LLL, stb.); - Alapkészségek és kulcskompetenciák – felerősödő kérdések; - Aktív állampolgárság és felnőtt tanulás; - Helyi tanuló-központok, partnerség és decentralizáció; - A felnőtt tanulás és oktatás kutatásának alapjai; - Felnőttoktatási személyzet képzése és fejlesztése.

10 Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeum-andragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD, egyetemi docens - PTE FEEK A múzeumi környezet szerepe az eredményes tanulás fejlesztésében Életen át tartó tanulás a múzeumokban/Lifelong learning in Museums - 2006 Tanulás a múzeumban Módszertani keretek A múzeumi környezet Különböző hallgatóság/Interkulturalitás Gibbs K. – Sani, M. – Thompson, J. (2006.) Életen át tartó tanulás a múzeumokban/Lifelong learning in Museums Ferrara: EDISAI

11 Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeum-andragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD, egyetemi docens - PTE FEEK Mindig van jó idő a tanulásra/ It is always a good time to learn – Az Európai Bizottság Akcióterve a felnőttkori tanulásról. 2007. Szeptember 27. Általános célkitűzés: -A 2006. évi Felnőtt-tanulási Nyilatkozat kulcsüzeneteinek alkalmazása; - Egy hatékonyabb felnőtt tanulói környezet ösztönzése/fejlesztése.

12 EU 2020: A felnőtt-tanulás kihívása Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeum-andragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD, egyetemi docens - PTE FEEK

13 Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeum-andragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD, egyetemi docens - PTE FEEK Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése I. Megbízó: NEFMI Megbízott: MTA Pedagógiai Bizottság Andragógia Albizottsága „ A felnőt-tanulási stratégiának lényeges eleme az ún. informális tanulás támogatása. Az informális tanulás nem rögzített időpontokban, de mégis rendszeres öntevékeny tanulás társas és/vagy egyéni megnyilvánulásait képviseli, melyben igen lényeges szerepet játszanak azok a helyi társas szerveződések és intézmények, egyesületek, melyek a felnőtt számára befogadó módon értéket, normát, s egyúttal kultúrát, identitást képviselnek, ezzel pedig a felnőttek aktív részvételével értéket, kultúrát teremtenek és adnak tovább.” Németh, Balázs (2011.) Felnőtt-tanulási stratégia. - Tervezet a Magyar Kormány felnőtt-tanulási stratégiájához 02 Verzió – 2011. 10. 13. p.3.

14 Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeum-andragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD, egyetemi docens - PTE FEEK Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése II. Megbízó: NEFMI Megbízott: MTA Pedagógiai Bizottság Andragógia Albizottsága „ A Stratégia ezért különös szerepet tulajdonít a helyi civil, kulturális, közművelődési egyesületeknek és alapítványoknak, a felekezeteknek, továbbá a népfőiskoláknak és érdekképviseleti szerveknek, a sportegyesületeknek, a múzeumoknak, a TIT tudományos és ismeretterjesztő tevékenységének, a zenei és művészeti nevelés intézményeinek és szerveződéseinek, valamint az idősek akadémiáinak. E szervezetek és intézmények az érdeklődők számára hozzáférhető programokon keresztül az esélyegyenlőség gondolatát is képviselve felkarolják azokat a felnőtteket is, akik számára a tanulás lehetősége, a felfedezéses tanulás sokszor csak vágy és nem valóság, akik számára fontos a tudás és az ismeretek elsajátítása mellett azok továbbadása is.„ Németh, Balázs (2011.) Felnőtt-tanulási stratégia. - Tervezet a Magyar Kormány felnőtt-tanulási stratégiájához 02 Verzió – 2011. 10. 13. p. 3.

15 Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeum-andragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD, egyetemi docens - PTE FEEK A múzeumi környezet szerepe az eredményes tanulás fejlesztésében Tanulás: Rejtett kincs a múzeumok számára - 1996/2006-ban és azóta Tanuljunk meg tudni és ismerni;Tanulás a múzeumban Tanuljunk meg dolgozni és tenni;Módszertani keretek Tanuljunk meg élni;A múzeumi környezet Tanuljunk meg másokkal együtt élni. Különböző hallgatóság/Interkulturalitás Delors, Jacques: A nevelés négy pillére/The forur pillars of education In: Delors, Jacques (szerk.) (1996) Learning: The Treasure within. Paris: UNESCO. p. 37. Gibbs K. – Sani, M. – Thompson, J. (2006.) Életen át tartó tanulás a múzeumokban/Lifelong learning in Museums Ferrara: EDISAI

16 Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeum-andragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD, egyetemi docens - PTE FEEK „Tudnak-e a múzeumok és más, örökséget bemutató intézmények egymaguk túlélni és fejlődni; a különböző partnerségi formák választ adnak-e a jövőnek?” Javaslat: „A múzeumnak el kell sajátítania az életen át tartó tanulás filozófiáját és tanuló szervezetté kell válnia” Sani, M. (2006.) A múzeumok a tanulás korában/ A múzeumok a tanulás korában In: Kearns, Peter – Kling, Sofia – Wistman, Christina (szerk,. 2011) Heritage, Regional Development and Social Cohesion. Fornvardaren 31. Östersund: Jamtli Förlag. p. 35, p. 37.

17 Egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeum-andragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD, egyetemi docens - PTE FEEK Múzeumandragógiai feladatok: A minőségi felnőtt-tanulás fejlesztésének ösztönzése – hozzájárulás a felnőttek kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez; Hozzájárulás a felnőttek tanulási esélyének növeléséhez - Az önkéntesség gondolatának felkarolása; Partnerség ösztönzése az oktatás és a kultúra formális és nem-formális/informális környezete között; A jó gyakorlat bemutatása és terjesztése; A hatékony múzeumandragógia a média világában – a piaci/foglalkoztatási szemlélet enyhítése; A felnőtt-tanulók számának növelése – hatékony felnőtt-tanulási statisztika ösztönzése. További K+F+I tevékenység – nemzetközi kapcsolatok (pl. Tempus Közalapítvány bevonásával – pl. Grundtvig program szerepe); Hozzájárulás egy nemzeti felnőtt-tanulási stratégia megalkotásához.

18 Rajz: Mester Forrás: INFONET Adult Education No. 6. 2010. p. 1 Felnőtt-tanulási stratégia nehéz időkben - 2011 Martin, Brian: The role of museum. In: Martin, Brian (szerk.) (1999) Adult Education and the Museum. Bonn: IIZ-DVV. p. 18.


Letölteni ppt "Andragógia kutatások és fejlesztések: egy magyar felnőtt-tanulási stratégia tervezése – a múzeumandragógia helye és szerepe Németh Balázs, PhD egyetemi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések