Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Múzeumandragógia és múzeummediáció” A múzeumi kultúraközvetítés innovációs törekvései Előadó: Kurta Mihály Széphalom, 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Múzeumandragógia és múzeummediáció” A múzeumi kultúraközvetítés innovációs törekvései Előadó: Kurta Mihály Széphalom, 2009."— Előadás másolata:

1 „Múzeumandragógia és múzeummediáció” A múzeumi kultúraközvetítés innovációs törekvései Előadó: Kurta Mihály Széphalom, 2009

2 A kultúra társadalmi feladatai A mindenkori életminőség emelése Munkaerőképzés, gondozásfejlesztő szerep Az egyén közösségképző képességének kifejlesztése Nemzeti és állampolitikai célok szolgálata (Glatz, 2007)

3 A kulturális ágazat  közművelődési alágazat (népművelés, szabadművelődés, közművelődés, mediáció)  művészeti alágazat  oktatási alágazat  tudomány alágazat  média- és tömegkommunikáció + a modernizáció eredményeként

4 Múzeumi kultúraközvetítés fogalma A kulturális ágazat feladatait komplexen magábafoglaló múzeumi rendszer ismeret - és tudásfejlesztő, tanulást segítő, személyiségformálást, tanulást segítő, személyiségformálást, alternatív konfliktus megoldást animáló közvetítési feladatainak gyakorlását múzeumi kultúraközvetítésnek, „mediáció”-nak nevezzük. közvetítési feladatainak gyakorlását múzeumi kultúraközvetítésnek, „mediáció”-nak nevezzük. (Kurta, 2008) Közművelődés „Múzeumi Közművelődés”

5 Múzeumandragógia nemzetközi előzmények Felnőttoktatási Konferencia, Montreal Faure jelentés (1972) - A jelentés alapján a felnőttkori tanulást az emberi jogok közé emelik. Ten Have, E.N. Medinszkij „Antropagógia” = Általános Embernevelés tudománya: Durkó átveszi, publikálja a rendszert Life long learning - Lifewide learning > Durkó-Maróti- Koltai

6 Múzeumandragógia hazai előzmények  1999: Bp. Nemzetközi Múzeumpedagógiai Konferencia  MOKK  2006: Debrecen Országos Andragógiai Konferencia  2007: Debrecen, Timpnet Műhely MKK Országos Konferenciája  2008: Bp. Nemzetközi Felnőttképzési Konferencia  2009: Múzeumandragógiai honlap

7 Múzeumgerontagó gia  idősek, szépkorúak felnőttnevelési tudománya  múzeumgerontagógia ANTROPAGÓGIA (embernevelés tudománya) Pedagógia  a gyermeknevelés tudománya  múzeumpedagógia Andragógia  a felnőttnevelés tudománya  múzeumandragógia

8 A múzeumandragógia a múzeumok, a muzeális jellegű intézmények, civil közösségek, a kulturális örökség védelmével, őrzésével megbízott szervezetek felnőttképzési, felnőttoktatási, felnőttnevelési tevékenységének lehetőségeit, feltételeit vizsgálja. Azokat a törvényszerűségeket igyekszik feltárni, amelyek intézményes vagy intézményen kívüli múzeumi keretek között hatékonyabbá tehetik a felnőtt egyének, a felnőtt közösségek számára „az élet teljes körére kiterjedő” tanulási, öntanulási, képzési, önképzési, személyiségfejlesztési tevékenységet. (Kurta, 2008) A MÚZEUMANDRAGÓGIA FOGALMA

9 Mediáció Múzeummediáció értelmezései A múzeumi közvetítés, mediáció napjainkban felmerülő aktuális kérdése az, hogy továbbra is kinyilatkoztat és a hagyományos autoriter ismeretközlést választja, vagy megtanít kételkedni és látni, érzékelni finom különbségeket felkínálva a párbeszéd lehetőségét látogatói számára. (Koltai Zsuzsa, 2007)

10 Mediáció Múzeummediáció értelmezései A hollandiai workshop szakmai fórum elsődleges célja volt, hogy áttekintse és hangsúlyozza a múzeumi mediációval foglalkozó szakemberek szerepét a kiállítások megvalósításának menetében. (Mihalkó Viktória, 2007 - Socrates Grundtvig Program)

11 A mediáció fogalma A mediáció az alternatív konfliktus- megoldás egyik formája (AKM), melynek során egy ”semleges harmadik fél” avatkozik közbe, hogy elősegítse a vitában álló felek között a kölcsönösen elfogadható megegyezést. (F. Strasser - P. Randolph)

12 A múzeummediáció fogalma A múzeummediáció a múzeumi kultúra- közvetítés komplex rendszere, amelynek részei szorosan kapcsolódnak a múzeumtudományi szakágak tudásközvetítő funkcióihoz, a kulturális örökség bemutatásához és értelmezéséhez, a muzeális jellegű hálózat múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai, múzeumgerontagógiai tevékenységekhez köthető tanulási, képzési, nevelési feladatokhoz, az alternatív konfliktusmegoldás múzeumi formáihoz. (Kurta, 2009)

13 Rendszer(t)váltó muzeológiai filozófiák – Múzeumandragógiai stratégia  Legitim-illegitim múzeumandragógia!!??  Támogatók és ellenzők  A „Szentendre modell” /dinamikus múzeum/ (Cseri Miklós BTM előadás)  A Ma-Dok Hálózati Rendszer (Fejős Zoltán)  A Timpnet Műhely (Kriston Vízi József)  Az „Europolit” projekt (Koltai Zsuzsa)  MMM –Múzeumok Mindenkinek Munkacsoport (Vígh Annamária)

14 Új Múzeumi Nevelésfilozófiai Modell múzeumpedagógiamúzeumandragógiaMúzeum gerontagógia S ú l y p o n t o k: Személyes méltóság Tradíció Hagyomány Nyelv Örökség Identitás Múzeumi mediáció Autonóm Egyén Közösség Erkölcs Life long learning Lifewide learning

15 Mission statement Múzeumandragógia Múzeumpedagógia Múzeumgerontagógia Tér és funkció foglaló törekvések „Iskolabarát” - Látogató- és családbarát múzeumi modell Oktató Múzeum - Látványtár - Virtuális kiállítás - Távoktatás

16 Múzeumok innovációs funkciói ma – holnap Szociokulturális animáció Mentálhigiénés programok Interkulturális kommunikáció Közösségfejlesztő múzeumi táborok Tehetséggondozás Gyakorlatorientált és problémamegoldó múzeumi formák Múzeumi szabadiskola (open learning) Távoktatás

17 Totális muzealitás Múzeumi dilemmák: Fejős Zoltán, György Péter, Puczkó László, Bereczky Lóránd Vörös Győző (Surányi Back Fülöp,Régészeti Missziója Egyiptomban) Múzeum és múlt > Múzeum és jelen > Múzeum és jövő > Jelenzsugorodás: Térfoglalás: (jelent a múzeumokba) Múzeumi ígéret: R. Várkonyi Ágnes Fejős Zoltán Bibliai hagyomány

18 Múzeumok új kihívásai „A múzeumi paradigmaváltás lényege, hogy múzeumaink aktívabb szerepet töltsenek be az emberek, a múzeumi közönség, a társadalom szabadművelődésében, közösségfejlesztésében, kielégítve a dinamikus ütemben fokozódó önálló tanulási–közösségi igényeket és szükségleteket, amely egyidejűleg jelenti a személyiségfejlesztést, személyiségformálást.” (Kurta, 2007) Paradigmaváltás a múzeumi kultúraközvetítésben

19 Múzeumok új kihívásai A strukturális reformok lényege, hogy a múlt és a jelen kutatás felvétele alapján mit találnak ki a múzeumok a jövő embere, a jövő társadalom számára. Hinnünk kell abban, hogy a múzeumok hozzájárulnak a morális, kulturális, közösségi válság felszámolásához. Strukturális reformok megvalósítása a múzeumi rendszerben

20 Köszönöm megtisztelő figyelmét! e–mail: kurta@hermuz.hu


Letölteni ppt "„Múzeumandragógia és múzeummediáció” A múzeumi kultúraközvetítés innovációs törekvései Előadó: Kurta Mihály Széphalom, 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések