Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MÚZEUMI STRATÉGIA (2008-2013) A versenyképes muzeális közszolgáltatás elősegítése KÖZGYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY Széphalom, 2008. május 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MÚZEUMI STRATÉGIA (2008-2013) A versenyképes muzeális közszolgáltatás elősegítése KÖZGYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY Széphalom, 2008. május 11."— Előadás másolata:

1 MÚZEUMI STRATÉGIA ( ) A versenyképes muzeális közszolgáltatás elősegítése KÖZGYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY Széphalom, május 11.

2 A stratégiai tervezés indokoltsága
Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia A stratégiai tervezés indokoltsága Intézmény- és jogrendszer kialakult, de további fejlesztésre, az intézményrendszer korszerűsítésre (strukturális átalakításra) szorul 1997. évi CXL. tv., „múzeumi ügyrend”, működési engedély kiadásának szabályozása, OSAP-adatgyűjtés korszerűsítése stb. A humánerőforrás minőségi fejlesztésének kényszere Foglalkoztatási struktúra, képzések (át- és továbbképzések) stb. Fejlesztéspolitikai „küzdőtér” ÚMFT, ÚMVP, TÁMOP, TIOP, ROP-ok stb. „Versenyképes múzeumok” Gazdaságfejlesztési és társadalom megújító szempontok figyelembevétele „Piacképes”, hozzáférhető múzeumi szolgáltatások ki- és továbbfejlesztésének szükségessége ügyfélbarát jelleg, eredményszemlélet, transzparencia

3 Múzeumok, kiállítások és látogatók számának alakulása (1970-2007)
Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia Helyzetelemzés I. Múzeumok, kiállítások és látogatók számának alakulása ( )

4 Helyzetelemzés II. Belső (inkrementális) mutatók
Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia Helyzetelemzés II. Belső (inkrementális) mutatók Múzeumok műtárgyállományának alakulása ( )  A megkezdett állományfejlesztési és -védelmi programok folytatása, kiegészítése indokolt

5 Helyzetelemzés III. Belső (inkrementális) mutatók
Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia Helyzetelemzés III. Belső (inkrementális) mutatók Múzeumi kiadványok darabszámának alakulása ( )  A különböző kiadványtípusok közötti mennyiségbeli arányok a szolgáltatások (kutatói, látogatói stb.) közötti arányokat kell, hogy tükrözzék

6 Helyzetelemzés IV. Belső (inkrementális) mutatók
Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia Helyzetelemzés IV. Belső (inkrementális) mutatók Múzeumi teljes munkaidős foglalkoztatottak arányai alakulása ( ) a múzeumokban foglalkoztatottak létszáma: kb. 5800fő ( )  Hosszú távon, a foglalkoztatási struktúra (pl. szakalkalmazottak és egyéb alkalmazottak aránya) is a múzeumi szolgáltatási profilt kell, hogy tükrözze

7 Helyzetelemzés V. Külső tényezők mutatói
Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia Helyzetelemzés V. Külső tényezők mutatói Múzeumok diáklátogatóinak aránya ( )  Kulcsfontosságú célcsoport, az arány fenntartása, növelése szükséges

8 Helyzetelemzés VI. Külső tényezők mutatói
Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia Helyzetelemzés VI. Külső tényezők mutatói A múzeumi látogatás célja, motiváció  A látogatók motivációi is közvetítik a múzeumi szolgáltatási portfoliók kialakításának igényét

9 Helyzetelemzés VII. Külső tényezők mutatói
Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia Helyzetelemzés VII. Külső tényezők mutatói Mire gondol vissza legszívesebben?  A múzeumok információközvetítői szerepe (informális, kreatív tudásközvetítés eszköze által) felértékelődik

10 SWOT-elemzés (kivonat)
Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia SWOT-elemzés (kivonat) Erősségek Országos lefedettséget biztosító alapinfrastruktúra Magas minőségű és képzettségű humánerőforrás-bázis – szellemi infrastruktúra Eddigi sikeres fejlesztési programok Gyengeségek Szolgáltatási színvonalbeli egyenlőtlenségek (területi és intézményi szinten) Alapinfrastruktúra alkalmatlansága az új, szolgáltatási funkciók ellátására Lehetőségek Minőségi, elérhető és sikeresen „értékesíthető” múzeumi szolgáltatások portfoliójának kialakítása Innovációra ösztönző ágazatközi kapcsolatok (közoktatás, felső- és felnőttoktatás, turizmus, K+F+I stb.) Veszélyek A múzeumi szolgáltatásokért történő fizetési hajlandóság csökkenése, társadalmi szinten Merev foglalkoztatási struktúrák – humánerőforrás finanszírozásának nehézségei

11 Célstruktúra Célállapotok
Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia Célstruktúra A versenyképes muzeális közszolgáltatás elősegítése Muzeális intézmények versenyképességének tudatosítása és növelése Muzeális infrastruktúra és humánerőforrás célállapotra fókuszált fejlesztése Kulturális közszolgáltatás eredményességének növelése Horizontális politikák tudatosítása és terjesztése OKTATÁS-FEJLESZTÉSBEN SZEREPVÁLLALÁS TURIZMUS-FEJLESZTÉSBE KAPCSOLÓDÁS INNOVÁCIÓS SZEREP MEGALAPOZÁSA HORIZONTÁLIS POLITIKÁK MEGVALÓSÍTÁSA MunkaM Iskolabarát Múzeumok Innovatív Múzeumok Látogatóbarát Múzeumok Munkaadó Múzeumok TársaM Társadalom-aktivizáló Múzeumok KörnyeM Környezettudatos Múzeumok IskoM InnoM LátoM MűtáM Műtárgybarát Múzeumok Célállapotok

12 Célállapotok IskoM InnoM LátoM MunkaM TársaM MűtáM KörnyeM
Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia Célállapotok IskoM InnoM LátoM MunkaM MűtáM KörnyeM TársaM

13 A stratégiai tervezés eredménye
Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia A stratégiai tervezés eredménye Múzeumi forrástérkép – A Múzeumi Stratégia alapján, a múzeumok forráslehívásának segítése és új forráslehetőségek feltárása ÚMFT, ÚMVP, TÁMOP, TIOP, ROP-ok A „muzeális szolgáltatások” pozícionálása a gazdaságban Projektszemléletű gondolkodás

14 A Múzeumi Stratégia elfogadtatása
Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia A Múzeumi Stratégia elfogadtatása Társadalmi egyeztetés  országos és lokális szakmai érdekek megjelenítése, az ágazatpolitikai alapelvek mentén  bevonni szándékozott szervezetek: Tájház Szövetség, Pulszky Társaság, ICOM, Közgyűjtemények Országos Szövetsége, Irodalmi Emlékházak Szövetsége, Egyházi Múzeumok Szövetsége Kormányzati legitimálás és felhasználás OKM előterjesztés – felső vezetői jóváhagyás 2010 – Európai Bizottság ÚMFT felülvizsgálata 2010 – központi költségvetési forrástervezés 2013 – EU-társfinanszírozású és nemzetközi fejlesztési források tervezése

15 Közgyűjteményi Főosztály
Múzeumi Stratégia Felnőttképzési potenciál erősítése a múzeumok partnerségével – TÁMOP Lehetséges partnerségi modell – múzeumok részvételi lehetősége: Múzeumi szakember megbízott előadóként, felnőttképzési szakemberként Múzeumi intézmény megbízott szolgáltatóként (felnőttképzési akkreditációt igényel) Múzeumi szakemberek, mint a képzés résztvevői (célcsoport) Tevékenységek: felnőttképzési program kidolgozása és akkreditálása felnőttképzési konzultációs szolgáltatás felnőttképzés megszervezése és lebonyolítása FELHÍVÁS múzeumi felnőttképzési projektötletek benyújtására:

16 KÖZGYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY
Múzeumi Stratégia KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! KÖZGYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY


Letölteni ppt "MÚZEUMI STRATÉGIA (2008-2013) A versenyképes muzeális közszolgáltatás elősegítése KÖZGYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY Széphalom, 2008. május 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések