Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MÚZEUMI STRATÉGIA (2008-2013) A versenyképes muzeális közszolgáltatás elősegítése KÖZGYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY Széphalom, 2008. május 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MÚZEUMI STRATÉGIA (2008-2013) A versenyképes muzeális közszolgáltatás elősegítése KÖZGYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY Széphalom, 2008. május 11."— Előadás másolata:

1 MÚZEUMI STRATÉGIA (2008-2013) A versenyképes muzeális közszolgáltatás elősegítése KÖZGYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY Széphalom, 2008. május 11.

2 A stratégiai tervezés indokoltsága Intézmény- és jogrendszer kialakult, de további fejlesztésre, az intézményrendszer korszerűsítésre (strukturális átalakításra) szorul 1997. évi CXL. tv., „múzeumi ügyrend”, működési engedély kiadásának szabályozása, OSAP-adatgyűjtés korszerűsítése stb. A humánerőforrás minőségi fejlesztésének kényszere Foglalkoztatási struktúra, képzések (át- és továbbképzések) stb. Fejlesztéspolitikai „küzdőtér” ÚMFT, ÚMVP, TÁMOP, TIOP, ROP-ok stb. „Versenyképes múzeumok” Gazdaságfejlesztési és társadalom megújító szempontok figyelembevétele „Piacképes”, hozzáférhető múzeumi szolgáltatások ki- és továbbfejlesztésének szükségessége ügyfélbarát jelleg, eredményszemlélet, transzparencia Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia

3 Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia Helyzetelemzés I. Múzeumok, kiállítások és látogatók számának alakulása (1970-2007)

4 Helyzetelemzés II. Belső (inkrementális) mutatók Múzeumok műtárgyállományának alakulása (2004-2007) Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia  A megkezdett állományfejlesztési és -védelmi programok folytatása, kiegészítése indokolt

5 Múzeumi kiadványok darabszámának alakulása (2004-2007) Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia  A különböző kiadványtípusok közötti mennyiségbeli arányok a szolgáltatások (kutatói, látogatói stb.) közötti arányokat kell, hogy tükrözzék Helyzetelemzés III. Belső (inkrementális) mutatók

6 Múzeumi teljes munkaidős foglalkoztatottak arányai alakulása (2004-2007) Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia  Hosszú távon, a foglalkoztatási struktúra (pl. szakalkalmazottak és egyéb alkalmazottak aránya) is a múzeumi szolgáltatási profilt kell, hogy tükrözze a múzeumokban foglalkoztatottak létszáma: kb. 5800fő (2006.12.31. ) Helyzetelemzés IV. Belső (inkrementális) mutatók

7 Múzeumok diáklátogatóinak aránya (2004-2007) Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia  Kulcsfontosságú célcsoport, az arány fenntartása, növelése szükséges Helyzetelemzés V. Külső tényezők mutatói

8 A múzeumi látogatás célja, motiváció Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia  A látogatók motivációi is közvetítik a múzeumi szolgáltatási portfoliók kialakításának igényét Helyzetelemzés VI. Külső tényezők mutatói

9 Mire gondol vissza legszívesebben? Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia  A múzeumok információközvetítői szerepe (informális, kreatív tudásközvetítés eszköze által) felértékelődik Helyzetelemzés VII. Külső tényezők mutatói

10 Országos lefedettséget biztosító alapinfrastruktúra Magas minőségű és képzettségű humánerőforrás-bázis – szellemi infrastruktúra Eddigi sikeres fejlesztési programok Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia SWOT-elemzés (kivonat) Erősségek Szolgáltatási színvonalbeli egyenlőtlenségek (területi és intézményi szinten) Alapinfrastruktúra alkalmatlansága az új, szolgáltatási funkciók ellátására Gyengeségek Minőségi, elérhető és sikeresen „értékesíthető” múzeumi szolgáltatások portfoliójának kialakítása Innovációra ösztönző ágazatközi kapcsolatok (közoktatás, felső- és felnőttoktatás, turizmus, K+F+I stb.) Lehetőségek A múzeumi szolgáltatásokért történő fizetési hajlandóság csökkenése, társadalmi szinten Merev foglalkoztatási struktúrák – humánerőforrás finanszírozásának nehézségei Veszélyek

11 Célstruktúra OKTATÁS-FEJLESZTÉSBEN SZEREPVÁLLALÁS A versenyképes muzeális közszolgáltatás elősegítése Muzeális intézmények versenyképességének tudatosítása és növelése Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia Muzeális infrastruktúra és humánerőforrás célállapotra fókuszált fejlesztése Kulturális közszolgáltatás eredményességének növelése Horizontális politikák tudatosítása és terjesztése TURIZMUS-FEJLESZTÉSBE KAPCSOLÓDÁS INNOVÁCIÓS SZEREP MEGALAPOZÁSA HORIZONTÁLIS POLITIKÁK MEGVALÓSÍTÁSA Célállapotok Iskolabarát Múzeumok Isko M Innovatív Múzeumok Inno M Látogatóbarát Múzeumok Láto M Munkaadó Múzeumok Társadalom-aktivizáló Múzeumok Munka M Környezettudatos Múzeumok Műtárgybarát Múzeumok Társa M Műtá M Környe M

12 Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia Isko M Láto M Inno M Munka M Műtá M Környe M Társa M Célállapotok

13 A stratégiai tervezés eredménye Múzeumi forrástérkép – A Múzeumi Stratégia alapján, a múzeumok forráslehívásának segítése és új forráslehetőségek feltárása ÚMFT, ÚMVP, TÁMOP, TIOP, ROP-ok A „muzeális szolgáltatások” pozícionálása a gazdaságban Projektszemléletű gondolkodás Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia

14 A Múzeumi Stratégia elfogadtatása Társadalmi egyeztetés  országos és lokális szakmai érdekek megjelenítése, az ágazatpolitikai alapelvek mentén  bevonni szándékozott szervezetek: Tájház Szövetség, Pulszky Társaság, ICOM, Közgyűjtemények Országos Szövetsége, Irodalmi Emlékházak Szövetsége, Egyházi Múzeumok Szövetsége Kormányzati legitimálás és felhasználás OKM előterjesztés – felső vezetői jóváhagyás 2010 – Európai Bizottság ÚMFT felülvizsgálata 2010 – központi költségvetési forrástervezés 2013 – EU-társfinanszírozású és nemzetközi fejlesztési források tervezése Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia

15 Felnőttképzési potenciál erősítése a múzeumok partnerségével – TÁMOP 3.2.3. Lehetséges partnerségi modell – múzeumok részvételi lehetősége: a)Múzeumi szakember megbízott előadóként, felnőttképzési szakemberként b)Múzeumi intézmény megbízott szolgáltatóként (felnőttképzési akkreditációt igényel) c)Múzeumi szakemberek, mint a képzés résztvevői (célcsoport) Tevékenységek: –felnőttképzési program kidolgozása és akkreditálása –felnőttképzési konzultációs szolgáltatás –felnőttképzés megszervezése és lebonyolítása FELHÍVÁS múzeumi felnőttképzési projektötletek benyújtására: vigh.annamaria@okm.gov.hu 2009.06.15. Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi Stratégia KÖZGYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY


Letölteni ppt "MÚZEUMI STRATÉGIA (2008-2013) A versenyképes muzeális közszolgáltatás elősegítése KÖZGYŰJTEMÉNYI FŐOSZTÁLY Széphalom, 2008. május 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések