Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Adóterhelés és a hazai gazdaság nemzetközi versenyképessége Halász Anita tudományos munkatárs ICEG Európai Központ Az EU-csatlakozás és a hazai gazdaság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Adóterhelés és a hazai gazdaság nemzetközi versenyképessége Halász Anita tudományos munkatárs ICEG Európai Központ Az EU-csatlakozás és a hazai gazdaság."— Előadás másolata:

1 1 Adóterhelés és a hazai gazdaság nemzetközi versenyképessége Halász Anita tudományos munkatárs ICEG Európai Központ Az EU-csatlakozás és a hazai gazdaság versenyképessége: versenypolitika, adóterhelés, termelési költségek ICEG – DUIHK, Budapest 2004. február 11.

2 2 Az adórendszer és a versenyképesség kapcsolata 1. Milyen tényezőkön keresztül hat az adórendszer a versenyképességre? -Munkaerő költségessége -Vállalkozások jövedelmezősége -Külföldi működőtőke beáramlása -Innováció ösztönzése -Vállalati megtakarítások és magánberuházások alakulása Valamennyi tényező befolyásolja egy ország nemzetközi versenyképességét. A hatások érvényesülhetnek rövid és hosszabb távon. A nemzeti adórendszerek eltérései és a harmonizáció foka az egyes adónemekben eltérőek.

3 3 Az adórendszer és a versenyképesség kapcsolata 2. A csatlakozó országok eddigi fejlődésében különös jelentősége volt a külföldi működőtőke-beruházásokért folytatott versenynek. Ennek legfőbb eszközei a beruházási kedvezmények voltak. Az adórendszer mellett az FDI-ért folytatott verseny további meghatározói voltak: -természeti erőforrások, földrajzi tényezők -intézményrendszer: gazdasági és politikai stabilitás, átlátható jogrendszer, hatékony közigazgatás -megfelelő infrastruktúra -költség-hatékony és megfelelően képzett munkaerő Várható változások a külföldi beruházásokért folytatott versenyben

4 4 Magyar adórendszer és államháztartás: jelenlegi helyzet és kihívások -A magyar adórendszer jellemzői: adónemek és adóterhelés közép- és kelet-európai összehasonlításban (ld. következő dia) -Trendek az egyes adófajták változásában Közép- és Kelet- Európában -A harmonizációban eddig elért lépések és a további harmonizációval járó változások -Államháztartási problémák, az adórendszer és a nagy jóléti ellátórendszerek problémái -Fiskális reformok szükségessége a maastrichti kritériumoknak való megfelelés igényéből fakadóan – bevételi igények versus kiadáscsökkentési nyomás

5 5 Adóterhelés Közép- és Kelet-Európában

6 6 SZJA-kulcsok (min-max) és a legmagasabb kulcshoz tartozó jövedelemhatár (ezer EUR)

7 7 Társasági nyereségadó, 2003 és 2004

8 8 Adóharmonizáció 1. -A legtöbb acquis átvétele megtörtént, az új adószabályok egy kis része 2004 májusában lép életbe -Várható gyakorlati alkalmazási és értelmezési problémák, EU eseti jog alkalmazása -Az adóadminisztráció felkészültsége

9 9 Adóharmonizáció 2. Közvetlen adók -Eljárási szabályozás és az állami támogatások szabályozása (offshore társaságok, kockázati tőke, osztalékadó) -Leányvállalatok adózása, összeolvadási kérdések szabályozása, kamat- és árfolyamnyereség-adó -Diszkriminációmentesség -Új befektetési ösztönzők és átmeneti szabályozás

10 10 Adóharmonizáció 3. Az ÁFA-rendszer változásai -Közösségen belüli kereskedelem, az áruk szabad forgalma -Export és import -Eladás magánfogyasztónak -ÁFA-alanyok közötti kereskedelem -Adminisztratív változások, hatásuk a vállalati folyamatokra -Az új magyar áfa-szabályozás

11 11 Adminisztrációs költségek -Vámok és vámhatárok megszűnése -Statisztikai és jogosultsági jelentési kötelezettségek, áruk nyomon követésének igénye -Költségek: számviteli terhek, nagyobb igény a koordinációra az egyes üzleti folyamatok között (pl. logisztika) -Közvetlen és közvetett költségek -Üzleti stratégia kialakításának lehetőségei, ERP (enterprise resouce planning) - A vállalkozások felkészültsége

12 12 Adóverseny 1. -Az adóverseny célja a vállalatok betelepülésének ösztönzése -A harmonizáció korlátai -Az adóverseny előnye: korlát az államháztartás növekedésén, szuverenitás -Az adóverseny hátrányai: „race to the bottom” – nehézségek a közszolgáltatások finanszírozásában, államháztartási kiadások munkavállalókra hárítása, tér a vállalati lobbi számára -Európai adóparadoxon: a nemzeti szuverenitást sérti az adóverseny, de az adóverseny korlátozása csak a szuverenitás feladásával lehetséges -A káros adóverseny elemei és az európai eljárási szabályok

13 13 Adóverseny 2. -A Közép- és Kelet-Európai országokban eddig alkalmazott befektetés-ösztönzési adókedvezmények. Az eddigi adóverseny eredményei. -Társasági adók a jelenlegi EU-tagországokban. Magas és alacsony adóterhelésű országok. -Törvényben meghatározott és effektív adóterhelés eltérései (szektorális ás vállalatméret szerinti eltérések) -A magyar szabályozás: társasági adójogi és más kedvezmények, fiskális ösztönzők, szabályozók az adóelkerülés megakadályozására

14 14 Munkaerő-költségek -Nem csak a társasági adó befolyásolja a versenyképességet: fontos a egységnyi termékegységre jutó munkaköltség is, és ezt a személyi jövedelemadó-terhelés valamint a társadalombiztosítási járulékok nagysága is meghatározza. -Társadalombiztosítás és szabad munkaerő- áramlás -Tendenciák az egészségügyi és a nyugdíjrendszerek reformjában csatlakozó országokban -Munkáltatói és munkavállalói hozzájárulások Közép- és Kelet-Európában

15 15 Államháztartási reformok a közép- és kelet- európai országokban Közös problémák a közép- és kelet-európai országokban: - deficit-gondok, növekvő államadósság, strukturális reformok igénye az államháztartási ellátórendszerekben Igény a reformokra: -A hatékony államháztartás kialakítása hat a versenyképességre, és bár nem elsődleges cél az állami kiadások csökkentése, a hatékonyság növekedése együtt járhat a centralizáció csökkentésével -finanszírozási igények a versenyképesség növelésére: oktatás és képzés fejlesztése, infrastruktúra-beruházások, innováció ösztönzése, megfelelő jóléti háló működtetése, esélyteremtés. Egy átfogó államháztartási reform felszabadíthat forrásokat ezekre a célokra Az EU-csatlakozás államháztartási hatásai -Költségvetési terhek növekedése a strukturális alapok forrásainak társfinanszírozási igénye miatt -Igény infrastrukturális beruházásokra (ld. környezetvédelem) Mindezekhez a kérdésekhez kapcsolódóan szükség van az adórendszerek reformjára is. Tendenciák: adóalapok szélesítése, kedvezmények felszámolása, kulcsok összevonása.

16 16 Kilátások Kilátások és versenyképességi hatások az egyes elemzett szempontok alapján: -Adóharmonizáció és jogalkalmazás -Adminisztratív alkalmazkodási költségek -Adóverseny, adóteher-megoszlás és befektetés-ösztönzés -Államháztartási problémák és ehhez kapcsolódó adóreformok

17 17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Adóterhelés és a hazai gazdaság nemzetközi versenyképessége Halász Anita tudományos munkatárs ICEG Európai Központ Az EU-csatlakozás és a hazai gazdaság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések