Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előzmények: 1840- Magyarországon kialakult egy fiatal értelmiségi csoport (Pilvax kávéház)Közéjük tartozott pl.: Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előzmények: 1840- Magyarországon kialakult egy fiatal értelmiségi csoport (Pilvax kávéház)Közéjük tartozott pl.: Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór,"— Előadás másolata:

1

2

3 Előzmények: 1840- Magyarországon kialakult egy fiatal értelmiségi csoport (Pilvax kávéház)Közéjük tartozott pl.: Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór, Bulyovszky Gyula, Vajda János A Pilvax ifjai szerették volna a 12 pontot több ezer pesti aláírásával eljuttatni Pozsonyba.Ezért a márciusi ifjak, az azonnali cselekvés mellett döntöttek. oMárcius 15-én reggel a Tizenkét pont utcai kihirdetésével, Petőfi Nemzeti dalának elszavalásával tüntetés kezdődött. oAz utcára vonultak és felkeresték az egyetemistákat. oA tömeg Landerer és Heckenast nyomdája elé vonult(12 pont és a Nemzeti dal kinyomtatása). oDélután a Nemzeti Múzeum előtt gyülekeztek a pesti városházára mentek o Budán felkeresték a Helytartótanácsot Budán kihozták börtönéből Táncsics Mihályt. 1848. március 15-én Pesten vérontás nélkül győzött a forradalom.

4 Megfogalmazták a polgári átalakulás alaptörvényeit. Az uralkodó április 11-én szentesítette ezeket. Mgyarországon a végrehajtó hatalom a parlamentnek felelős,Bécstől független kormány kezébe került. Évente országgyűlést kell tartani Pesten. Népképviseleti országgyűlés jött létre. Felszabadították a jobbágyokat. Eltörölték a cenzúrát. Elfogadták a közteherviselés elvét. Eltörölték az ősiség törvényét. Létrehozták a nemzetőrséget. Magyarország és Erdély egyesülése.

5

6 gr. Széchenyi István (közmunka és közlekedésügy), Kossuth Lajos (pénzügy), Deák Ferenc (igazságügy), Mészáros Lázár (hadügy), Szemere Bertalan (belügy), herceg Esterházy Pál (király személye körüli miniszter), Klauzál Gábor földm ű velés- és iparügy), Eötvös József (vallás és oktatásügy). A Batthyány- kormány tagjai: Magyarország els ő felel ő s kormánya volt. 1848.márc.23.-az országgy ű lés alsótábláján Batthyány Lajos kihirdette Minisztériumának névsorát.

7 A Batthyány-kormány előtt álló nehézségek : A kormányzás során derültek ki az áprilisi törvények hiányosságai: A jobbágyfelszabadítás sem oldott meg minden problémát. A régi jobbágyok több mint fele föld nélküli zsellér volt. Ők földtulajdont akartak. Sok helyen földfoglaló mozgalmak bontakoztak ki. A Batthyány-kormány honvédzászlóaljak toborzását rendelte el.

8 Július 4-én ült össze az els ő népképviseleti országgy ű lés,amelyben biztos többsége volt a Batthyány-kormánynak. Legfontosabb feladata: - 1848 áprilisi törvények továbbfejlesztése és kiegészítése. A testület azonban augusztus végéig 3 törvényt alkotott a kincstári birtokokon eszközlend ő magyar telepítésekr ő l, a magyar hadseregr ő l és a bankjegykibocsájtásról. KOSSUTH- BANKÓK Az önállóság fontos biztosítéka volt az önálló pénzügy megteremtése(Kossuth Lajos). Kossuth szinte teljesen üres államkincstárat vett át 1848 áprilisában, ám csakhamar úrrá lett a helyzeten: Kamatos kincstári utalványokat bocsátott ki(ezzel próbálta meger ő síteni az ország pénzügyi helyzetét.) Önálló bankjegyeket bocsátott ki.

9 1804. november 18-án, született, Pesten. Reformkori magyar politikus, miniszter. Apja:Klauzál János (cseh származású katonatiszt) Anyja:Babarczy Ágnes 1824-ügyvédi vizsga 1825-fizetéses táblabíró 1832-Országgy ű lési követ, liberális ellenzék tagja, majd egyik vezet ő je. 1844-Az országos politikától visszavonult. 1848-a Batthyány-kormányban az ipar-és kereskedelemügy minisztere; a mérsékl ő egyezked ő politika híve.

10 Első felesége:Prezetska Mária Antónia 20 év házasság után tűdőgyulladásban meghalt,ezért Klauzált agyvérzés érte. 1848-Az osztrák rendőrség az Újépületbe zárta, haditörvényszék elé állították. 1850-Kistétényben telket vásárolt. 1853-feleségül vette Schmidt Emmát. Gyermekeik:Emma,Gábor Mária Az 1861-es országgyűlésen Szeged képviselőjeként a Deák vezette Felirati Párt tagjaként vett részt. 1866-II.felesége váratlanul meghalt, Szegeden temették el. 1866. augusztus 3. Kalocsán meghal. Schmidt Emma

11


Letölteni ppt "Előzmények: 1840- Magyarországon kialakult egy fiatal értelmiségi csoport (Pilvax kávéház)Közéjük tartozott pl.: Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai Mór,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések