Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Félévzáró nevelőtestületi értekezlet 2012 – 2013-as tanév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Félévzáró nevelőtestületi értekezlet 2012 – 2013-as tanév."— Előadás másolata:

1 Félévzáró nevelőtestületi értekezlet 2012 – 2013-as tanév

2 Személyi feltételek szeptember 1-jén Január 14-én Pedagógus státuszok száma 70 fő 67 fő Technikai dolgozók száma 21 fő 1 fő Összes alkalmazott száma 91 fő 68 fő

3 Tárgyi feltételek változása Beszerzések ( a naptári év végén a dologi költségek megtakarításából): - 1 tanterem teljes bútorzata - 3 db tanulói számítógép a könyvtárba - 1 hűtőszekrény a konyhára - 1 mosógép a konyhára - 4 kézimagnó a nyelvtanárok részére - 1 monitor a gazdasági irodára

4 Pedagógusaink továbbképzési helyzete Ebben a tanévben diplomáért vagy szakvizsgáért tanuló kollégáink:  - Balogh Zsuzsa - BME közoktatási vezető szak (szakvizsga) – diplomáját decemberben megszerezte  - Bartos Zoltánné- BME közoktatási vezető szak (szakvizsga) - diplomáját decemberben megszerezte  - Hegedüsné Garda Éva – mentortanár (szakvizsga)  - Ginál Beáta – mentortanár (szakvizsga)  - Szkiba Ivánné – mentortanár (szakvizsga)  - Szűcs Sándor – matematika tanári szak  - Brindza Erika – német nemzetiségi szakirány (szakvizsga)  - Megyeri Lívia – német nemzetiségi szakirány (szakirány)  - Izsák Dávid - német nemzetiségi szakirány (szakirány)  - Faragóné Makai Gabriella – nyelv- és beszédművelés szakirány (szakvizsga)  - Tóth Zsolt - rekreáció szak  - Dominek Jánosné – gyógypedagógia mentortanár, szakértő szakvizsga  - Semler – Lévai Zsófia - gyógypedagógia mentortanár, szakértő szakvizsga

5 Célkitűzések személyi feltételek vonatkozásában  Az Intézményi Minőségirányítási Program készítésekor a SWOT- analízis egyértelműen jelezte, hogy az iskolánk egyik gyengesége, hogy nincs iskolai pszichológusunk.  Előrelépés nem történt.  Német nemzetiségi nyelvet oktató pedagógusaink szerezzék meg a német nemzetiségi szakirányt német nyelvtanári diplomájuk mellé.  Három kollégánk (Brindzs E., Megyeri L. és Izsák D.)megkezdte tanulmányait a J. P. Tudományegyetemen.  Mivel a Kaposvári Egyetem gyakorlóhelyeként is működünk a es tanév óta, célunk, hogy pedagógusaink minél nagyobb számban szerezzék meg a mentortanár szakvizsgát, hogy ez által felkészültebbek legyenek a hospitáló pedagógushallgatók fogadására, az ellátandó feladatra.  Hegedüsné G. É. és Ginál B. mellett megkezdte tanulmányait Szkiba É. is.

6 Kiemelt pedagógiai célkitűzéseink 1. Felkészülés a referenciaintézményi működésre. Hálózatépítés. Referenciaintézményi működés, zárókonferencia szervezése én nevelőtestületi értekezlet keretében megtartottuk Előadó: Dr. Igaz Sarolta szakértő asszony A tanév folyamán két alkalommal bemutató óra/foglalkozás és ezekhez kapcsolódóan műhelymunka szervezése:  Hálózatépítés. A hálózati tanulást segítő bemutató óra és műhelymunka; IKT alkalmazás matematika órán  november 20-án megtartottuk. Összesen 19 vendég pedagógust fogadtunk a bemutató órán, ill. az azt követő műhelymunkán. Az értékelő lapok visszajelzései alapján a bemutató napunk sikeres volt.  Hálózatépítés. A hálózati tanulást segítő bemutató foglalkozás és műhelymunka ÖKO-iskola témában  án tartjuk.

7 Kiemelt pedagógiai célkitűzéseink  Újragondoljuk a tehetséggondozással kapcsolatos feladatainkat. A gyermekekkel már az iskolába lépéskor szerteágazó képességvizsgálatokat végzünk. Az eredmények alapján szervezzük meg a munkát, rendeljük hozzá a szervezeti kereteket, az eszközöket és a módszereket.  A fejlesztő és tehetséggondozó munkához szükséges vizsgálatokat szeptemberben elvégeztük.  Tehetséggondozó munkánk legfontosabb mutatói a tanulmányi és sportversenyeken, művészeti bemutatókon elért eredmények. Bővítjük a részvételi lehetőségeket, a széles palettáról egyénre szabottan válogatunk.  A versenyeken való részvétel folyamatos. Az elért eredményeket tanév végén összesítjük.

8 Kiemelt pedagógiai célkitűzéseink  ÖKO-iskolai munkatervünk feladatainak végrehajtása. (Szelektív hulladékgyűjtés, erdőtakarítás, pályázatok, projekt-nap) A munkaterv végrehajtása folyamatos, eddig az alábbiak valósultak meg:  Az őszi papírgyűjtést lebonyolítottuk  A szelektív hulladékgyűjtést folyamatosan végeztetjük  Szitakötő projektnapot tartottunk az 5 – 6. évfolyamon  Plakátkészítés az energiatakarékosság jegyében  Meseerdő program

9 Kiemelt pedagógiai célkitűzéseink A Comenius iskolai együttműködések keretében újabb projekt indítása angol nyelvet tanuló diákjaink bevonásával. Nem sikerült pályázatot beadnunk.

10 Kiemelt pedagógiai célkitűzéseink  A Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása. Az összhang megteremtése a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásaival. A kerettanterv kiválasztását követően az új helyi tanterv elkészítése. SzMSz és Házirend módosítás.  A Kerettantervek a tervezettnél később történt megjelenése miatt a korábbi határidőt március 31-re módosították.  A dokumentumok elkészítését ill. módosítását még januárban megkezdjük.

11 Pályázatok helyzete Pályázat megnevezése Jelenlegi státuszaElnyert támogatás TÁMOP /1 „Együtt egymásért!” Hálózati tanulás a Zimándyban Zárójelentés leadva, Hiánypótlás folyamatban, pénzügyi elszámolás alatt Ft TÁMOP /1 „Mentalentum” Tehetséggondozás a Zimándyban Befogadták, hiánypótlásra várunk. TÁMOP-3.1.4/12/1 Innovációval, kreativitással a minőségi oktatásért a Zimándy iskolában Befogadták. Sorsolásra és/vagy hiánypótlásra várunk. Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány „Erzsébet-tábor” Felkészülés a Bolyai matematika csapatversenyre A tábor ig Fonyódligeten megtartottuk Ft Tempus Közalapítvány Előkészítő konferencia A támogatást elnyertük, de visszamondtuk! Kölcsey Ferenc Alapítvány „Könyvadomány határon túlra” A támogatást elnyertük, a beszerzés megtörtént, a pályázati pénzzel elszámoltunk. Az adományt júniusban visszük Székelyudvarhelyr e Ft Törökbálint Város Önkormányzata Tanártovábbképzé s (Konfliktuskezelés) Folyamatban 15 kolléga részére Ft

12 Munkaterv szerint megtartottuk:  A szülői értekezleteket, fogadóórákat, továbbtanulási szülői értekezletet  A nevelőtestületi értekezleteket (alakuló ért., évnyitó ért., nevelőtestületi értekezletek, osztályozó értekezlet)  A beiskolázással kapcsolatos feladatainkat (tanítóink részvétele az Óvodapedagógiai napok programjain, leendő 1. osztályos tanulók szülei részére tájékoztató kiadvány szerkesztése, óvodavezetők és óvónők meghívása, az Ovisuli programtervezetének megalkotása)  A továbbtanulással kapcsolatos teendőinket  Referencia-intézményi munkatervünk aktuális feladatait  Az IMIP-ben foglaltak szerinti teendőinket: partnerazonosítás frissítése, beszámoló az előző tanévben végzett partneri igény- és elégedettségmérésről  Iskolai ünnepélyeinket, diákrendezvényeinket

13 Statisztikai adatok Statisztikai adatlap as tanév I. félév Alsó tag. Felső tag. Gyógype d. Összesen Létszám Osztályozott tanulók száma Hiányzás Igazolt napok száma Hiányzás Igazolatlan napok száma Kitűnő tanulók száma Bukott tanulók száma 1-2 tárgyból Felzárkóztatásra szorul Bukott tanulók száma Több tárgyból Nevelőtestületi dicséretek száma Szaktárgyi dicséretek száma Napközis tanulók száma Tanulószobás tanulók száma Menzás tanulók száma

14 Tanulmányi eredmények első – második évfolyamon (szöveges értékelés) évfolyamKiválóan megfelelt Jól megfelelt MegfeleltFelzárkóztatásr a szorul Első Második Gyógype d Összesen

15 Tanulmányi eredmények harmadik – nyolcadik évfolyamon évfolya m Magatar t. Szorg. M. irod. M. nyelv Mat.Id. nyelv Harmadi k 4,7 4,58 4,53 4,41 4,35 3,38 Negyedi k 4,6 4,7 4,35 4,2 4,39 4,27 Ötödik 4,4 4,1 4, 3,6 4, Hatodik 4,3 4, 3,8 3,5 3,6 Hetedik 4,1 3,8 3,6 3,5 3,2 3,7 Nyolcad ik 4,4 4, 3,6 3,8 3,4 4, Gyógyp ed. 3,8 4, 4,3 3,8 4,5 Összese n 4,3 4,16 4, 3,93 3,84 3,82

16 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Félévzáró nevelőtestületi értekezlet 2012 – 2013-as tanév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések