Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DIGITÁLIS SZEMÉLYI TITKÁR (DSZT) ÉRDEKKÉPVISELETI TISZTSÉGVISELŐK SZÁMÁRA OKTATÁSI ÉS TRÉNING DIASOROZAT (A POWER-POINTOS DIASOROZATHOZ OKTATÁSI ÉS TRÉNING.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DIGITÁLIS SZEMÉLYI TITKÁR (DSZT) ÉRDEKKÉPVISELETI TISZTSÉGVISELŐK SZÁMÁRA OKTATÁSI ÉS TRÉNING DIASOROZAT (A POWER-POINTOS DIASOROZATHOZ OKTATÁSI ÉS TRÉNING."— Előadás másolata:

1 DIGITÁLIS SZEMÉLYI TITKÁR (DSZT) ÉRDEKKÉPVISELETI TISZTSÉGVISELŐK SZÁMÁRA OKTATÁSI ÉS TRÉNING DIASOROZAT (A POWER-POINTOS DIASOROZATHOZ OKTATÁSI ÉS TRÉNING SEGÉDANYAG, ÖNÁLLÓ MUNKAKÉNT RENDELKEZÉSRE ÁLL) DIASOROZAT AZ OKTATÁSI ÉS TRÉNING DIASOROZAT A STRATOSZ IRÁNYMUTATÁSAI ALAPJÁN KÉSZÜLT AZ OFA TÁMOGATÁSÁVAL EZEN OKTATÁSI ÉS TRÉNING DIASOROZAT TELJES KÖRŰ FELHASZNÁLÁSI JOGÁNAK TULAJDONOSA A STRATOSZ

2 FELHASZNÁLÁS-KORLÁTOZÁSI ÉS KÖTELEZETTSÉG- VÁLLALÁSI ZÁRADÉK * EZ AZ OKTATÁSI ÉS TRÉNING SEGÉDANYAG A STRATOSZ MEGRENDELÉSÉRE, AZ ÁLTALA RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT ELEKTRONIKUS ÉS SZÓBELI INFORMÁCIÓK, VALAMINT AZ ÁLTALA IS AJÁNLOTT IRODALOM TANULMÁNYOZÁSA ALAPJÁN, A MEGRENDELŐ ÁLTAL ELŐÍRT FORMAI ÉS SZERKESZTÉSI SZEMPONTOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL. KÉSZÜLT. * EZEN OKTATÁSI ÉS TRÉNING SEGÉDANYA TELJES KÖRŰ FELHASZNÁLÁSI JOGÁNAK TULAJDONOSA A STRATOSZ. AZ ANYAG BÁRMILYEN FELHASZNÁLÁSÁHOZ A STRATOSZ ELŐZETES ÍRÁSBELI ENGEDÉLYE SZÜKSÉGES. * EZEN OKTATÁSI ÉS TRÉNING SEGÉDANYAG KIDOLGOZÓJA KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL ARRA, HOGY AZ ANYAG FELHASZNÁLÁSÁHOZ, A MEGRENDELŐVEL TÖRTÉNŐ ÚJABB MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN, 2010 VÉGÉIG TOVÁBBI MUNKÁKAT VÁLLAL

3 * Érdekképviselet a Tudásalapú Társadalomban * A tudáskorszak néhány új dimenziója * E-kultúra * * EU-kultúra * Attention management * Interest recognition * Conception of surplus knowledge * A LEGFONTOSABB ÉRDEKKÉPVISELETI ISMERETEK * A Digitális Személyi Titkár általános leírása * POCKET PC * "Fitaly" rendszerű szövegbeviteli módszer TARTALOM

4 Érdekképviselet a Tudásalapú Társadalomban

5 A TUDÁSKORSZAK ÚJ DIMENZIÓI * A TUDÁSKORSZAK ÚJ DIMENZIÓI * E-kultúra * * EU-kultúra * Attention management * Interest recognition * Conception of surplus knowledge

6 A TUDÁSKORSZAK ÚJ DIMENZIÓI A TUDÁSKORSZAK ÚJ DIMENZIÓI Az elmúlt néhány évben egyre világosabban kezdnek kirajzolódni az Információs Társadalom, a tudásalapú gazdaság, a globalizálódó világ új dimenziói, melyek alapjaiban változtatják meg az élet-paradigmánkat, mindennapi életünket, az üzleti életet, a vállalatvezetés legkülönbözőbb szféráit. TUDÁSKORSZAK

7 * ATTENTION MANAGEMENT Figyelemgazdálkodás, figyelemszervezés "Minden szellemi és anyagi értékünk forrása a figyelmünk, elengedhetetlen, hogy kellően megbecsüljük, fejlesszük és gazdálkodjunk vele." * INTEREST RECOGNITION Érdekfelismerés, érdekfeltárás "A tényleges érdekeink felismerése gyakran sokkal fontosabb és nehezebb feladat, mint annak képviselete és védelme, ezért fordítsunk nagyobb figyelmet érdekeink felismerésére." * IQ OF ASSERTIVE Érvényesülési IQ * CONCEPTION OF SURPLUS KNOWLEDGE Többlettudás koncepció - Lifelong learning - Knowledge management * GLOBAL QUANTUM THEORY Globális kvantum elmélet A vállalatirányítással és szervezéssel foglakozó nagy kutató és tanácsadó cégek bizalmas kutató asztalain izgalmas témák szerepelnek, melyek a mindennapi ember számára még elérhetetlenek.

8 ATTENTION MANAGEMENT Figyelemgazdálkodás, figyelem szervezés * A FIGYELEMGAZDÁLKODÁS ALAPJAI * AZ ÉRZÉKELÉSI KÉPESSÉG FEJLESZTÉSE * FIGYELEMPROGRAMOZÁS * AZ ÜZLETI ÉLET FŐBB MOZZANATAINAK FIGYELEMPROGRAMJAI TUDÁSKORSZAK "Minden szellemi és anyagi értékünk forrása a figyelmünk, elengedhetetlen, hogy kellően megbecsüljük, fejlesszük és gazdálkodjunk vele."

9 CONCEPTION OF SURPLUS KNOWLEDGE TÖBBLETTUDÁS KONCEPCIÓ - Lifelong learning - Knowledge management TUDÁSKORSZAK A tudástöbblet koncepció lényege, hogy a tudásalapú gazdaságban a versenyelőny a tudástöbblet alapján alakul ki. A piacképes tudásszint egy vonatkoztatási alap, ami önmagában is egy mozgó referencia, hisz nap mint nap emelkedik. A piaci előnyhöz, a versenyképes tudásszinthez képest többlettudásra van szükség.

10 TUDÁSTÖBBLET KONCEPCIÓ TUDÁSSZINT IDŐ PIACVEZETŐ TUDÁSSZINT VERSENYKÉPES TUDÁSSZINT PIACKÉPES TUDÁSSZINT T1 T2 TUDÁSTŐBBLET AZ ÉLETEN ÁT TÖRTÉNŐ TANULÁS A TUDÁSTÖBBLET-SZERZÉS LEGFŐBB ÚTJA!!!

11 PIACKÉPES TUDÁSSZINT AZON INFORMÁCIÓK, TUDÁS ÉS TAPASZTALATOK ÖSSZESSÉGE, MELYEK SZÜKSÉGESEK A PIACON ÁTLAGOS PROFIT MELLETT ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FENNTARTHATÓ ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ. TUDÁSKORSZAK

12 TUDÁSTÖBBLET TUDÁSTÖBBLET AZON ÚJ INFORMÁCIÓK, ÚJ TUDÁS ÉS ÚJ TAPASZTALATOK ÖSSZESSÉGE, MELYEK SZÜKSÉGESEK AHHOZ, HOGY A MÁR ELÉRT TUDÁSSZINTET „T” IDŐ MÚLVA IS MEGŐRIZHESSÜK. TUDÁSKORSZAK

13 A TUDÁSTÖBBLET-SZERZÉS HATÁSA AZ IDŐFELHASZNÁLÁSRA 8 16 24 MUNKA PIHENÉS SZÓRAKOZÁS MUNKA TANULÁS A TÖBBLETTUDÁS MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IDŐ PIHENÉSSZÓRAKOZÁS IPARI TÁRSADALOM TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM AZ ÉLETEN ÁT TÖRTÉNŐ TANULÁS A TUDÁSTÖBBLET-SZERZÉS LEGFŐBB ÚTJA!!!

14 E-KULTÚRA E-KULTÚRA MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETBEN

15 E-HULLÁM - e-books - e-books - e-writing - audible books - voice recognition - write recognition - shape recognition - text recognition - e-conversations E-MANAGEMENT E-LEADERSHIP E-GUIDE e-teaching e-learning e-knowledge E-MANAGEMENT E-LEADERSHIP E-GUIDE e-teaching e-learning e-knowledge E-ECONOMY, E-BUSINESS, E-SHOPPING INFO. FORRADALOM + ELEKTRONIZÁCIÓ+INFO-KOMMUNIKÁCIÓ E-SHOCK E-CHANCE INNOVÁCIÓ

16 A munkaadói érdekképviseletek elektronizációjának koncepciója A munkaadói érdekképviseletek elektronizációjának koncepciója * A munkaadói érdekképviselet e-kultúra koncepciója azokkal a szövetségi, szervezeti kultúrát érintő kihívásokkal és lehetőségekkel foglalkozik, melyek a digitális technológia rohamos szövetségi és vállalati térnyerése következtében jelentkeznek. * Az e-kultúra rohamos terjedése egyre sürgetőbben veti fel az érdekképviseleti e-kultúra fejlesztésének szükségszerűségét. Könnyen belátható, hogy fejlett e-kultúrával rendelkező tagszövetségek, és tagvállalatok érdekképviseletét eredményesen ellátni megfelelő e-kultúrájú érdekképviselt nélkül nem lehet. * A szövetségek, szervezetek, vállalatok kultúráját merőben új szemszögből, az elektronikus világ nézőpontjából kell vizsgálnunk és alakítanunk. Az e-kultúra koncepció a vállalati és érdekképviseleti vezetők számára segítséget nyújt abban, hogy olyan vezetési és munkatársi kultúra alakuljon ki, mely hasznosítja azt a potenciált, amit a digitális technika kínál.

17 Az elektronizációfőbb jellemzői az munkaadói érdekképviseletekben Az elektronizáció főbb jellemzői az munkaadói érdekképviseletekben GYORSASÁG, GYORS KEZDEMÉNYEZÉS, GYORS REAGÁLÁS A MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETEKBEN * FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, KOCKÁZATVÁLLALÁS, DÖNTÉSEK A MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETBEN * KAPCSOLATOK JELENTŐSÉGE A MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETEKBEN * INFORMÁCIÓSZERZÉS, TANULÁS A MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETEKBEN * TUDÁS JELENTŐSÉGE A MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETEKBEN * HATÉKONYSÁG ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETEKBEN GYORSASÁG, GYORS KEZDEMÉNYEZÉS, GYORS REAGÁLÁS A MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETEKBEN * FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, KOCKÁZATVÁLLALÁS, DÖNTÉSEK A MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETBEN * KAPCSOLATOK JELENTŐSÉGE A MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETEKBEN * INFORMÁCIÓSZERZÉS, TANULÁS A MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETEKBEN * TUDÁS JELENTŐSÉGE A MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETEKBEN * HATÉKONYSÁG ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETEKBEN

18 a.) Az érdekképviseleti folyamat áttekintése, megismerése b.) Megfelelő tanulmányokkal, előadásokkal meg kell ismertetni a tisztségviselőket és a szakértőket az elektronizált érdekképviseleti munka lényegével, előnyeivel. c.)Ki kell alakítani az elektronizált érdekképviseleti munka technológiai infrastruktúráját. d.)Az érdekképviseletek tisztségviselőit és szakértőit, megfelelő oktatások, tréningek szervezésével ki kell képezni az elektronizált érdekképviseleti munkára. Ezt a három feladatot egymással szoros kapcsolatban kell elvégezni, mert csak együttesen lehet hatékony az eredmény. Az elektronizált érdekképviseletek kialakításához az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni

19 A LEGFONTOSABB ÉRDEKKÉPVISELET ISMERETEK

20 ÉRDEK : ANYAGI, SZELLEMI, ERKÖLCSI ÉS ÉRZELMI ÉRTÉKEK MEGŐRZÉSE ÉS GYARAPÍTÁSA! EGYÉNI KÖZÖSSÉGI AZ ÉRDEK ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA

21 * ÉRDEKEGYEZTETÉS - ÉRDEKEK FELISMERÉSE – ÉRDEKEK RENDSZERBE FOGLALÁSA * ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS - ÉRDEKEK ELISMERTETÉSE – LOBBIZÁS * ÉRDEKVÉDELEM - JOGI, GAZDASÁGI, TECHNOLÓGIAI VÉDELEM A SZÖVETSÉGI ÉRDEKKÉPVISELET ELEMEI

22 AZ ÉRDEKKÉPVISELET FŐBB SZEREPLŐI ÉS STRUKTÚRÁJA A B ÉRDEKKÉPVISELETÉRDEKKÉPVISELET KAPCSOLATOK KAPCSOLATOK ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKA AB KÉPVISELTEK: - TULAJDONOSOK - SZAKÉRTŐK - ALKALMAZOTTAK KÉPVISELŐK: - VÁLASZTOTTAK - ALKALMAZOTTAK - SZAKÉRTŐK ÉRDEKHORDOZÓK, É-TULAJDONOSOK, É-KÖZÖSSÉGEK KÉPVISELTEK: - TULAJDONOSOK - SZAKÉRTŐK - ALKALMAZOTTAK KÉPVISELŐK: - VÁLASZTOTTAK - ALKALMAZOTTAK - SZAKÉRTŐK KOMMUNIKÁCIÓ KOMMUNIKÁCIÓ

23 KÉPVISELTEK A * É-FELISMERÉS * É-BELSŐ EGYEZTETÉSE * É-MEGISMERTETÉSE * É-KÜLSŐ EGYEZTETÉSE * É- ELFOGADTATÁSA * É-ÉRVÉNYESÍTÉSE * É-VÉDELEM * LOBBIZÁS BEFELÉ IRÁNYULÓ KIFELÉ IRÁNYULÓ KÉPVISELŐI FELKÉSZÜLÉS, FELKÉSZÍTÉS KÉPVISELŐI TEVÉKENYSÉG * FELMÉRÉSEK * ELEMZÉSEK * INFORMÁCIÓ GYŰJTÉS ÉS FELDOLGOZÁS * KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS ÁPOLÁS FOLYAMATOS KÜLSŐ ÉS BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ KÉPVISELŐI TEVÉKENYSÉG BELSŐ KIFELÉ IRÁNYULÓ AZ ÉRDEKKÉPVISELETI MUNKA FŐBB TARTALMI ELEMEI

24 MAGAS SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG - Széleskörű kommunikációs ismeretek - Tiszta, érthető beszédkészség, jó előadói készség - Elismert együttműködő készség - Fejlett telefonos és internetes kapcsolat - Jártasság az idegen nyelvek alkalmazásában * MAGAS SZINTŰ KAPCSOLATÉPÍTÉSI KÉSZSÉG - Elismert jártasság hazai és nemzetközi kapcsolatokban - Jó arc- és név memória - Jó társalgási készség - Kulturált megjelenés, udvarias viselkedés * INFORMÁCIÓ ORIENTÁLTSÁG - Magas szintű információ-áttekintési készség - Az elektronikus és az írott sajtó szeretete - Széleskörű érdeklősi kör * MAGAS SZINTŰ SZAKMAI JÁRTASSÁG A KÉPVISELT SZAKTERÜLETEKEN - Szakmai, és pszichológia felkészültség - Alapvető jogi ismeretek * MAGAS SZINTŰ ADAPTIVITÁSI KÉSZSÉG - Innovatív készség - Gyors és rugalmas alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez - Az életen át történő tanulás gyakorlati művelése MAGAS SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG - Széleskörű kommunikációs ismeretek - Tiszta, érthető beszédkészség, jó előadói készség - Elismert együttműködő készség - Fejlett telefonos és internetes kapcsolat - Jártasság az idegen nyelvek alkalmazásában * MAGAS SZINTŰ KAPCSOLATÉPÍTÉSI KÉSZSÉG - Elismert jártasság hazai és nemzetközi kapcsolatokban - Jó arc- és név memória - Jó társalgási készség - Kulturált megjelenés, udvarias viselkedés * INFORMÁCIÓ ORIENTÁLTSÁG - Magas szintű információ-áttekintési készség - Az elektronikus és az írott sajtó szeretete - Széleskörű érdeklősi kör * MAGAS SZINTŰ SZAKMAI JÁRTASSÁG A KÉPVISELT SZAKTERÜLETEKEN - Szakmai, és pszichológia felkészültség - Alapvető jogi ismeretek * MAGAS SZINTŰ ADAPTIVITÁSI KÉSZSÉG - Innovatív készség - Gyors és rugalmas alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez - Az életen át történő tanulás gyakorlati művelése A FELKÉSZÜLT ÉRDEKKÉPVISELŐ FŐBB JELLEMZŐI AZ ÉRDEKKÉPVISELET OLYAN ÖSSZETETT FELADAT, AMIT EREDMÉNYESEN CSAK KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZŐ, MEGSZÁLLOTT EMBEREK TUDNAK ELLÁTNI.

25 A Digitális Személyi Titkár általános leírása

26 A Digitális Személyi Titkár rendszer fő részelemei A Digitális Személyi Titkár rendszer három elemrészből áll: egy jól megválasztott Pocket PC, egy érdekképviseleti orientáltságú szoftver csomag, egy, a saját személyi hatékonyságát folyamatosan növelni akaró érdekképviseleti tisztségviselő vagy szakértő. A Digitális Személyi Titkár csak akkor képes eredményesen működni, ha mind a három eleme rendelkezésre áll. A három elemrész, bár egyformán fontos, meghatározó jelentősége mégis a harmadiknak van. A Digitális Személyi Titkár rendszer, a személyi hatékonyságának növelésére eltökélt érdekképviseleti tisztségviselő vagy szakértő nélkül nem működő képes

27 A racionális ember állandó dilemmája, hogy céljai eléréséhez melyik utat válassza: * a hagyományos utak, módszerek választása általában biztonságosak, kevés plusz befektetést igényelnek de lassúak, és hosszabb távra nézve gazdaságtalanok, * a korszerű utak, módszerek általában plusz anyagi és szellemi befektetést igényelnek, bizonytalanok, de ha beállnak, akkor nagyon hatékonyak és gazdaságosak. A racionális ember állandó dilemmája

28 POCKET PC

29 VIRTUÁLIS BILLENTYŰZETEK

30 POCKET PC ALKALMAZÁSI MINTÁK 1.

31 POCKET PC ALKALMAZÁSI MINTÁK 2.

32 POCKET PC ALKALMAZÁSI MINTÁK 3.

33 "Fitaly" rendszerű szövegbeviteli módszer

34 "Fitaly" rendszerű szövegbeviteli módszer általános jellemzői A "fitaly" rendszerű szövegbevitel azáltal, hogy egy olyan billentyűzetet alakított ki melyen a karakterek az előfordulásuk gyakoriságuktól függően helyezkednek el, jelentősen meggyorsította a szövegbevitelt. A "fitaly" rendszerű szövegbevitel lehetőséget ad arra, hogy 50-60 szó/ perc szövegbeviteli sebességet érjünk el.

35 Az öt sorban elhelyezett, soronként hat "karaktert" tartalmazó billentyűzet középpontjában az "n" és az ”e" betűk helyezkednek el. A billentyűzet középső sorának jobb és bal oldalán egyaránt egy-egy, kétkarakternyi hosszú térköz billentyűzet foglal helyet. A billentyűzet négy külső sarkában, tehát a középponttól "legmesszebb" a "z", "k" és a "q", "x" karakterek helyezkednek el. "Fitaly" rendszerű szövegbeviteli módszer "karakter" billentyűzete

36 "Fitaly" rendszerű szövegbeviteli módszer szerkesztő billentyűzete 1. A baloldali szerkesztő billentyűzet oszlop az "Esc", a tabulátor, a Caps, Ctrl és a szám-billentyűzetre váltó billentyűzeteket tartalmazza.

37 A jobboldali szerkesztő billentyűzet oszlop a "Back", Enter, és "Shift", valamint a navigációs billentyűket tartalmazza "Fitaly" rendszerű szövegbeviteli módszer szerkesztő billentyűzete 2.

38 "Fitaly" rendszerű szövegbeviteli módszer gyors szám és írásjelek beviteli billentyűzete A "fitaly" rendszerű, érintőképernyős billentyűzet betűkaraktereit tartalmazó központi mezeje mellett jobboldalon foglal helyet egy gyors számkarakter bevitelére alkalmas billentyűzet rendszer.

39 "Fitaly" rendszerű szövegbeviteli módszer kiterjesztésére vonatkozó billentyűzete A billentyűzet baloldalán található a "fitaly" rendszerű, érintőképernyős billentyűzet kiterjesztésére vonatkozó jelek billentyűzet oszlopa.

40 "Fitaly" rendszerű szövegbeviteli módszer „stylus-csúsztatásos” szövegbevitel általános jellemzői 1. A stylus csúsztatásánál, mint csúsztatási irányt, a négy égtájat is, mint csúsztatási hosszúságot, egy rövid és egy hosszú stylus- csúsztatást figyelembe véve minden virtuális billentyűvel nyolc módosított karaktert, vagy előre definiált fix szöveget vihetünk be. Az égtájaknál "feles" égtájakat, mint például a délnyugatot is alkalmazva, további nyolc kiterjesztési lehetőséget kapunk.

41 "Fitaly" rendszerű szövegbeviteli módszer „stylus-csúsztatásos” szövegbevitel általános jellemzői 2. A "fitaly" rendszerű, érintőképernyős billentyűzet rugalmas alkalmazásárára jellemző, hogy a stylus csúsztatásos szövegbevitel során alkalmazott módosított karaktereket és előre definiált szövegeket a felhasználó saját magának alakíthatja ki.

42 LEZÁRVA 2006 JÚLIUS OKTATÁSI ÉS TRÉNING DIASOROZAT (A POWER-POINTOS DIASOROZATHOZ OKTATÁSI ÉS TRÉNING SEGÉDANYAG, ÖNÁLLÓ MUNKAKÉNT RENDELKEZÉSRE ÁLL) DIASOROZAT AZ OKTATÁSI ÉS TRÉNING DIASOROZAT A STRATOSZ IRÁNYMUTATÁSAI ALAPJÁN KÉSZÜLT EZEN OKTATÁSI ÉS TRÉNING DIASOROZAT TELJES KÖRŰ FELHASZNÁLÁSI JOGÁNAK TULAJDONOSA A STRATOSZ DIGITÁLIS SZEMÉLYI TITKÁR (DSZT ) ÉRDEKKÉPVISELETI TISZTSÉGVISELŐK SZÁMÁRA


Letölteni ppt "DIGITÁLIS SZEMÉLYI TITKÁR (DSZT) ÉRDEKKÉPVISELETI TISZTSÉGVISELŐK SZÁMÁRA OKTATÁSI ÉS TRÉNING DIASOROZAT (A POWER-POINTOS DIASOROZATHOZ OKTATÁSI ÉS TRÉNING."

Hasonló előadás


Google Hirdetések