Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ EU CSATLAKOZÁS GYAKORLATI FELADATAI EU ISMERETEK VÁLLALATVEZETŐK SZÁMÁRA AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNY RENDSZERE ÉS MAGYARORSZÁG OFA - STRATOSZ PROJEKT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ EU CSATLAKOZÁS GYAKORLATI FELADATAI EU ISMERETEK VÁLLALATVEZETŐK SZÁMÁRA AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNY RENDSZERE ÉS MAGYARORSZÁG OFA - STRATOSZ PROJEKT."— Előadás másolata:

1 AZ EU CSATLAKOZÁS GYAKORLATI FELADATAI EU ISMERETEK VÁLLALATVEZETŐK SZÁMÁRA AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNY RENDSZERE ÉS MAGYARORSZÁG OFA - STRATOSZ PROJEKT 2002.

2 Europe EURÓPA-HÁROMSZÖG

3 Az Európai Unió alapvető céljai F Küldetés: „A Tagállamok és polgáraik közötti kapcsolatok koherens módon történő és a szolidaritáson alapuló fejlesztése.” F „Stratégiai” célok: –A gazdasági és társadalmi fejlődés elősegítése –Az EU a szabadság, biztonság és igazságosság területe legyen –Az EU jogrendszer fenntartása és továbbépítése –Az EU-identitás nemzetközi erősítése –Az európai „állampolgárság” bevezetése F Az EU 3 „pillére”: GMU; bel-, és igazságügy; kül-, és biztonságpolitika

4 Az irányítás ciklusai POLITIKA PROGRAMOK PROJEKTEK

5 A közös célok: a „szakpolitikák” („policy”)

6 A KÖZÖSSÉGI JOG A KÖZÖSSÉGI JOG FORRÁSAI: - ALAPSZERZŐDÉSEK - RENDELETEK, IRÁNYELVEK, HATÁROZATOK - NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK - EURÓPAI BÍRÓSÁG DÖNTÉSEI JOGSZABÁLYOK ÉS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK JOGSZABÁLYOK ÉS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK RENDELET (REGULATION): IRÁNYELV (DIRECTIVE): DÖNTÉS (DECISION): AJÁNLÁS (RECOMMENDATION), VÉLEMÉNY (OPINION):

7 A legfontosabb EU intézmények F Európai Tanács F Miniszterek Tanácsa (az EU Tanácsa) * SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG * RÉGIÓK BIZOTTSÁGA  Európai Bizottság * SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG * RÉGIÓK BIZOTTSÁGA F Európai Parlament F Európai Bíróság F Számvevőszék +1: Európa Tanács

8 AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETEI ÉS MŰKÖDÉSE EURÓPAI TANÁCS BIZOTTSÁG IRÁNYELVEK MEGHATÁROZÁSA KORMÁNYFÕK + A BIZOTTSÁG ELNÖKE EU TÖRVÉNYHOZÓ SZERVE KORMÁNY-TAGOK MINISZTEREK TANÁCSA EU KORMÁNYA (ÁLLAMOK FELETTI SZERV) TAGOK (A TAGORSZÁGOK KORMÁNYAITÓL FÜGGETLENEK, DE A KORMÁNYOK NEVEZIK KI NÉGY ÉVRE) SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG TANÁCSADÁS BÍRÓSÁG SZERZŐDÉSEK FELETTI „ŐRKÖDÉS” EURÓPAI PARLAMENT TANÁCSADÁS, FELÜLBÍRÁLAT, ELLENŐRZÉS ORSZÁGONKÉNTI VÁLASZTOTT KÉPVISELŐK JAVASLATOK DÖNTÉSEK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATOK, MEGHALLGATÁSOK KÉRDEZÉS, ELLENŐRZÉS, BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY BIZOTTSÁG EURÓPA TANÁCS RÉGIÓK BIZOTTSÁGA SZÁMVEVŐSZÉK KORMÁNYZÁSI FELADATOK TÖRVÉNYHOZÁSI FELADATOK EU TAGORSZÁGOK

9 EURÓPAI TANÁCS ALAPVETŐ IRÁNYELVEK MEGHATÁROZÁSA ÁLLAM-, ÉS KORMÁNYFÕK + A BIZOTTSÁG ELNÖKE Az EU működését meghatározó végső döntéseket a tagállamok állam-, és kormányfői hozták meg az Európai Tanács keretében, amelynek ülésén a Bizottság elnöke is részt vesz. Ezt követi a ratifikációs folyamat, amely több hónapig is eltarthat. Minden egyes tagállamnak a saját alkotmányos rendje szerint kell a szerződéseket ratifikálnia parlamenti vagy népszavazás útján. A Szerződések csak a ratifikációt követően lépnek életbe.

10 MINISZTEREK TANÁCSA EU TÖRVÉNYHOZÓ SZERVE KORMÁNY-TAGOK Az Európai Parlamenttel közösen jogalkotói és költségvetési szerepet lát el. A Tanácsot a tagállamok egy-egy miniszteri szintű képviselője alkotja A Tanács elnöke az Európai Unió soros elnökségét ellátó ország szakminisztere. Minden tagállam hat hónapig tölti be az elnökséget egy előre elfogadott sorrend alapján. (2001-ben Svédország és Belgium, 2002-ben Spanyolország és Dánia.)

11 EU KORMÁNYA (ÁLLAMOK FELETTI SZERV) BIZOTTSÁG TAGOK (A TAGORSZÁGOK KORMÁNYAITÓL FÜGGETLENEK, DE A KORMÁNYOK NEVEZIK KI NÉGY ÉVRE) A Bizottság felelős a közös politikák (például a közösségi agrárpolitika) végrehajtásáért, a költségvetési adminisztrációért, és a közösségi programok lebonyolításáért. A Bizottság nagymértékben támaszkodik a nemzeti kormányszervekre a közösségi politikák és programok napi lebonyolításában. A Bizottság kollektíven az Európai Parlamentnek tartozik elszámolással, döntéseit egyszerű többséggel hozza.

12 Az Európai Parlament képviseli a tagállamok állampolgárait. Számos területen a Tanáccsal együtt részt vesz a jogalkotásban. A Parlament és a Tanács közösen döntenek a költségvetési kérdésekben. A Parlament a Bizottság működésének demokratikus ellenőrzéséért is felelős. EURÓPAI PARLAMENT ORSZÁGONKÉNTI VÁLASZTOTT KÉPVISELŐK TANÁCSADÁS, FELÜLBÍRÁLAT, ELLENŐRZÉS

13 A Gazdasági és Szociális Bizottság (GSZB) a különböző gazdasági és társadalmi érdekképviseleti szervezetek képviselőiből áll, és egyfajta tanácsadó testületként véleményeket készít az uniós intézmények számára, például a jogalkotási folyamat részeként. Jelenleg 222 tagja van (az ország méretétől függően tagállamonként 6 és 24 között). SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG TANÁCSADÁS

14 RÉGIÓK BIZOTTSÁGA A Régiók Bizottsága konzultatív testület, mely a regionális és helyi önkormányzatok képviselőiből áll, és a régiók érdekeit képviseli európai szinten. Tagjainak száma és tagállamonkénti megoszlása megegyezik a Gazdasági és Szociális Bizottságéval.

15 EURÓPA TANÁCS Az Európa Tanács kormányközi szervezet, melynek bármely európai ország tagjává válhat azzal a feltétellel, hogy elfogadja a jogállamiság elvét, és a joghatósága alatt élő minden személy számára biztosítja az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat. ( Jelenleg 44 tagállama van.)

16 AZ EURÓPAI UNIÓ SZERVEZETEI ÉS MŰKÖDÉSE EURÓPAI TANÁCS BIZOTTSÁG IRÁNYELVEK MEGHATÁROZÁSA KORMÁNYFÕK + A BIZOTTSÁG ELNÖKE EU TÖRVÉNYHOZÓ SZERVE KORMÁNY-TAGOK MINISZTEREK TANÁCSA EU KORMÁNYA (ÁLLAMOK FELETTI SZERV) TAGOK (A TAGORSZÁGOK KORMÁNYAITÓL FÜGGETLENEK, DE A KORMÁNYOK NEVEZIK KI NÉGY ÉVRE) SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG TANÁCSADÁS BÍRÓSÁG SZERZŐDÉSEK FELETTI „ŐRKÖDÉS” EURÓPAI PARLAMENT TANÁCSADÁS, FELÜLBÍRÁLAT, ELLENŐRZÉS ORSZÁGONKÉNTI VÁLASZTOTT KÉPVISELŐK JAVASLATOK DÖNTÉSEK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATOK, MEGHALLGATÁSOK KÉRDEZÉS, ELLENŐRZÉS, BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY BIZOTTSÁG EURÓPA TANÁCS RÉGIÓK BIZOTTSÁGA SZÁMVEVŐSZÉK KORMÁNYZÁSI FELADATOK TÖRVÉNYHOZÁSI FELADATOK EU TAGORSZÁGOK

17 AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEINEK SZÉKHELYEI I N T É Z M É N Y S Z É K H E L Y EURÓPAI TANÁCS változó - mindig az EU soros elnökséget adó országban EURÓPAI PARLAMENT Strasbourg -havi plenáris frakcióülések, költségvetési tárgyalások havi plenáris frakcióülések, költségvetési tárgyalások MINISZTEREK TANÁCSA FŐTITKÁRSÁG Brüsszel, Luxemburg - áprilisi, júniusi és októberi ülések EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel,Luxemburg -

18 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG SZERVEZETEI ÉS MŰKÖDÉSE EURÓPAI TANÁCS BIZOTTSÁG IRÁNYELVEK MEGHATÁROZÁSA KORMÁNYFÕK + A BIZOTTSÁG ELNÖKE EK TÖRVÉNYHOZÓ SZERVE KORMÁNY-TAGOK MINISZTEREK TANÁCSA EK KORMÁNYA (ÁLLAMOK FELETTI SZERV) TAGOK (A TAGORSZÁGOK KORMÁNYAITÓL FÜGGETLENEK, DE A KORMÁNYOK NEVEZIK KI NÉGY ÉVRE) SZOCIÁLIS ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG TANÁCSADÁS BÍRÓSÁG SZERZŐDÉSEK FELETTI „ŐRKÖDÉS” EURÓPAI PARLAMENT TANÁCSADÁS, FELÜLBÍRÁLAT, ELLENŐRZÉS ORSZÁGONKÉNTI VÁLASZTOTT KÉPVISELŐK JAVASLATOK DÖNTÉSEK KÖLTSÉGVETÉSI HATÁROZATOK, MEGHALLGATÁSOK KÉRDEZÉS, ELLENŐRZÉS, BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNY RENDSZERE ÉS MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG INTÉZMÉNYI RENDSZERE

19

20 F Alapelvek: –Koncentráció –Addicionalitás –Partnerség –Programozás –Szubszidiaritás, Transzparencia, Koherencia A támogatás alapelvei

21 Előcsatlakozási Alapok F Phare F SAPARD F ISPA Strukturális Alapok F ERDF F ESF F EAGGF-GS F FIFG Előcsatlakozási és Strukturális Alapok Kohéziós Alap KÖRNYEZET- VÉDELEM KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA

22 Strukturális Alapok rendszere

23 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGI JOG ‘NÉGY SZABADSÁGA’ SZEMÉLYEKSZOLGÁLTATÁSOKÁRUKTŐKE SZABAD ÁRAMLÁSA

24

25 NFT 2004-2006 Hosszú távú cél Az életminőség javítása Az EU jövedelmi szintjének közelítése és a regionális különbségek csökkentése A versenyképesség növelése A foglalkoztatottság növelése és a humán tőke fejlesztése A környezet és az egészségi állapot javítása Gazdasági versenyképesség OP Humán erőforrás fejlesztési OP Agrár és vidékfejlesztési OP Regionális OP Környezetvé- delmi és Infrastruktúra OP A termelő szektor versenyképességé -nek javítása Az emberi erőforrások fejlesztése Az infrastruktúra fejlesztése Agrár és vidék fejlesztés Prioritások Operatív Program Specifikus Célok Az NFT-k hosszú távú célja (2013-ig)

26

27 AZ EU CSATLAKOZÁS VÁRHATÓ SZERVEZETI HATÁSAI F Újraelosztó szemlélet F „0 összegű játék” (nyer-veszít) F Uralmi, „győzelmi,- hatalmi attitűd F Statikus hierarchikus piramis F Zárt, elhatárolódó szervezet F Információ manipuláló, F Erőforrás növelő szemlélet F Kölcsönös előnyök („win- win szemlélet”) F Együttműködő, szolgáltató, koalíciós attitűd F „Lapos”, horizontális dinamikus szerveződés F Nyitott, kapcsolatépítő szervezet F Információ cserélő, kommunikáló

28 AZ EU FELKÉSZÜLÉS IDEJE LEJÁRT! EU TAGKÉNT, EURÓPAI SZÍNVONALON KELL CSELEKEDNÜNK! VÁLLALKOZNI! ÉRDEKEINKET KÉPVISELNI! KÉSZÜLT AZ OFA - STRATOSZ PROJEKT 2002. KERETÉBEN


Letölteni ppt "AZ EU CSATLAKOZÁS GYAKORLATI FELADATAI EU ISMERETEK VÁLLALATVEZETŐK SZÁMÁRA AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNY RENDSZERE ÉS MAGYARORSZÁG OFA - STRATOSZ PROJEKT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések