Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 MUNKAADÓI MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKISMERETEK KÖZSZOLGÁLTATÓI MUNKAADÓK SZÁMÁRA III. RÉSZ SZAKOKTATÁSI SEGÉDANYAG III. RÉSZ : A KAMARÁK ÉS A KÖZSZOLGÁLATI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 MUNKAADÓI MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKISMERETEK KÖZSZOLGÁLTATÓI MUNKAADÓK SZÁMÁRA III. RÉSZ SZAKOKTATÁSI SEGÉDANYAG III. RÉSZ : A KAMARÁK ÉS A KÖZSZOLGÁLATI."— Előadás másolata:

1 1 MUNKAADÓI MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKISMERETEK KÖZSZOLGÁLTATÓI MUNKAADÓK SZÁMÁRA III. RÉSZ SZAKOKTATÁSI SEGÉDANYAG III. RÉSZ : A KAMARÁK ÉS A KÖZSZOLGÁLATI MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE A SZAKOKTATÁSBAN (KÉSZÜLT AZ MKIK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL) MKIK-STRATOSZ 2005

2 2 MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKISMERETEK KÖZSZOLGÁLTATÓI MUNKAADÓK SZÁMÁRA I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS ÉRDEKKÉPVISELETI ISMERETEK II. RÉSZ: STRATOSZ ISMERETEK III. RÉSZ: A KAMARÁK ÉS A KÖZSZOLGÁLATI MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELET EGYÜTTMŰKÖDÉSE A SZAKOKTATÁSBAN (KÉSZÜLT AZ MKIK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL) KIDOLGOZTA: GTK. STRATÉGIAI CONSULTING A TELJES SZAKOKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKEZETE

3 3 III. RÉSZ: A KAMARÁK ÉS A KÖZSZOLGÁLATI MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELET EGYÜTTMŰKÖDÉSE A SZAKOKTATÁSBAN (KÉSZÜLT AZ MKIK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL)

4 4 BEVEZETŐ Az MKIK rövid bemutatása Törvényi szabályozásokTörvényi szabályozások Szervezeti áttekintésSzervezeti áttekintés Főbb tevékenységekFőbb tevékenységek Az MKIK és a munkaadói érdekképviseleti szövetségek együttműködése Törvényi szabályozásTörvényi szabályozás Együttműködési tapasztalatokEgyüttműködési tapasztalatok Az MKIK és a STRATOSZ együttműködéseAz MKIK és a STRATOSZ együttműködéseÖSSZEFOGLALÓ

5 5 Az MKIK rövid bemutatása

6 6 AZ MKIK tevékenységének törvényi szabályozása „1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról11 Az állam gazdasági szerepvállalásának csökkentéséhez szükség van a gazdasággal összefüggő közfeladatok egy részének a gazdálkodó szervezetek által köztestületi formában, önigazgatás útján történő ellátására. Az egyesülési jog alapján működő társadalmi szervezetek jogainak és érdekeinek tiszteletben tartásával, a gazdaság fejlesztésével, támogatásával, általános érdekeinek előmozdításával, az Európai Uniós integrációval, a regionális fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek elősegítése céljából, a gazdasági tevékenységet folytatók önkormányzat alakításához való jogát elismerve, az Országgyűlés a gazdasági kamarákról a következő törvényt alkotja:”

7 7 „III. Fejezet A GAZDASÁGI KAMARÁK FELADATAI A területi gazdasági kamarák feladatai a gazdaság fejlesztésével kapcsolatban 9. § (1) A gazdasági kamarák a gazdaság fejlesztésével összefüggésben a) előmozdítják a gazdasági tevékenység infrastruktúrájának fejlődését, ennek érdekében felhasználják bevételeiknek az alapszabályukban meghatározott és külön kezelt - e célra fordítható - részét; b) elősegítik a gazdaság fejlődésére jelentős hatást gyakorló, nemzetgazdasági szinten hatékony, de a közvetlen vállalkozói érdekeltséget meghaladó célok megvalósulását; c) közreműködnek a területfejlesztési koncepciók és programok gazdaságfejlesztési munkarészeinek kidolgozásában és végrehajtásában; d) közreműködnek az országos gazdasági érdek-képviseleti szervezetekkel együttműködve a szakképzésben, illetve végzik a mesterképzést és a mestervizsgáztatást;” Az MKIK tevékenységének törvényi szabályozása

8 8 Az MKIK Elnöksége Az MKIK Ellenőrző Bizottsága Az MKIK Etikai Bizottsága Az MKIK kollégiumai Az MKIK ügyintéző szervezete AZ MKIK Szervezeti áttekintés

9 9 Az MKIK főbb tevékenységei Az országos kamarák feladatai 12. § (1) Az országos gazdasági kamara látja el a következő feladatokat: a) véleményezi a gazdasági tárgyú előterjesztések és jogszabályok tervezeteit; b) kapcsolatot tart a külföldi gazdasági kamarák országos szervezeteivel és gazdasági jellegű nemzetközi szervezetekkel; c) összehangolja a gazdasági kamarák külföldön végzett vagy külföldre irányuló, továbbá a külföldiek számára belföldön végzett gazdasági tájékoztató és propagandamunkáját; d) megszervezi a magyar gazdasági napokat; e) kialakítja a gazdasági kamaráknál vezetett nyilvántartások egységes rendszerét; f) kidolgozza a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó etikai szabályokat tartalmazó etikai szabályzatot; g) külön törvények rendelkezései szerint részt vesz az országosan működtetett tanácsok és testületek munkájában. (2) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara biztosítja a nemzetközi kereskedelmi ügyekben is eljáró Állandó Választottbíróság működési feltételeit, megválasztja és visszahívja a választottbírókat.

10 10 Könyvkiadás Időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadás Nyomdai előkészítő tevékenység 22.33Számítógépes adathordozó sokszorosítása Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység Hardver szaktanácsadás Szoftverkiadás Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás Adatfeldolgozás Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás Egyéb számítástechnikai tevékenység Humán kutatás, fejlesztés Jogi tevékenység 74.12Számviteli, adószakértői tevékenység 74.13Piac- és közvélemény-kutatás 74.14Üzletviteli tanácsadás 74.85Titkári, fordítói tevékenység 74.87Máshová nem sorolt egyéb, gazdasági szolgáltatás 80.42Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás 91.11Vállalkozói érdekképviselet A kamara alaptevékenységeinek TEÁOR szerinti besorolása

11 11 Az MKIK és a munkaadói érdekképviseleti szövetségek együttműködése

12 12 AZ MKIK és a munkaadói érdekképviseleti szövetségek együttműködésének törvényi szabályozása Az MKIK és a munkaadói érdekképviseltek együttműködést a kamarai törvény körvonalazza ezért a törvény idevonatkozó részét itt ismertetjük. Külön is kiemeljük a törvény III. fejezet, 9. paragrafus, d. pontját, ami az alábbiakat tartalmazza: „d) közreműködnek az országos gazdasági érdek-képviseleti szervezetekkel együttműködve a szakképzésben, illetve végzik a mesterképzést és a mestervizsgáztatást;” Ez a pont a szakképzésre fejezi a fő hangsúlyt, de természetesen számos más területen is célszerű az együttműködés.

13 13 AZ MKIK és a munkaadói érdekképviseleti szövetségek együttműködésének törvényi szabályozása 14. § A gazdasági kamarák szakmai, munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletet nem láthatnak el. A gazdasági érdekképviseleti jogok gyakorlására vonatkozó szabályok, kapcsolat az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel A gazdálkodó szervezetekre, az általuk folytatott gazdasági tevékenységre vonatkozó - jogszabály alkotására, program elfogadására, átfogó intézkedés meghozatalára irányuló vagy egyéb jelentős - előterjesztésnek (a továbbiakban: gazdasági előterjesztés) a Kormányhoz történő beterjesztése előtt meg kell kérni a kamara véleményét. A kamara véleményének kialakítása előtt szükség esetén egyeztet az érdekelt országos gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel. A kamara a gazdasági tárgyú előterjesztés készítésére, valamint benyújtására irányuló kezdeményezése során, valamint szükség szerint a tevékenységét érintő bármely más kérdésben együttműködik az érdekelt gazdasági érdekképviseleti és az egyéb társadalmi szervezetekkel.

14 14 A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2005. május 18-án tartotta XIX. Küldöttgyűlését. A Küldöttgyűlésen önálló napirendi pontként került megvitatásra a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara középtávú szakképzési stratégiája. A tanácskozás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzéssel kapcsolatos küldetését az alábbiakban fogalmazta meg: „A munkaerő-piac, a vállalkozásaik mindenkori igényeit és az egyén karrier lehetőségeit egész életen át biztosító szolgáltatás centrikus, felhasználóbarát szakképzési rendszer kialakítása.” Az MKIK középtávú szakképzési stratégiája.

15 15 A kamarák és a munkaadói szövetségek szép eredményeket értek el az együttműködésben, különösen a szakképzés területen. Számos együttműködési megállapodás született és számos szerződéskötésre került sor a szakoktatás területén végzendő feladatok biztosítására. A kamarák gyakran olyan megállapodásokat is kötnek, melyek országos szervekkel érintik a munkaadói érdekképviseleteket is. Példaként említhetjük a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatallal (NTH) kötött megállapodást, melynek 2. pontjában a vállalati szféra területén történő oktatás előmozdítását kívánják erősíteni: Az MKIK és a munkaadói érdekképviseltek együttműködési tapasztalatai

16 16 Az MKIK és a STRATOSZ együttműködése Az MKIK és a STRATOSZ szorosabb együttműködése 2004-ben kezdődött a szakoktatás területén történt szerződéskötéssel. Az együttműködés keretében elkészülő szakoktatási segédanyag alkalmas lesz arra, hogy a STRATOSZ tisztségviselői és szakértői az eddiginél jobban megismerjék az MKIK működésének törvényes szabályozását, főbb tevékenységeit és ennek alapján a jövőben szorosabb együttműködésre törekedjenek. Az MKIK és a STRATOSZ szorosabb együttműködése azért is indokolt, mert a STRATOSZ-ban tömörülő stratégiai közszolgáltató vállalatok szerepe a magyar gazdaságban meghatározó.

17 17 A HATÉKONYAN MŰKÖDŐ TÁRSADALMI PÁRBESZÉD RENDSZER EURÓPAI UNIÓS ÉS NEMZETI ÉRDEK! A MAGAS SZINTŰ ÉRDEKKÉPVISELET MUNKAADÓI ÉRDEK! A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzéssel kapcsolatos küldetését az alábbiakban fogalmazta meg: „A munkaerő-piac, a vállalkozásaik mindenkori igényeit és az egyén karrier lehetőségeit egész életen át biztosító szolgáltatás centrikus, felhasználóbarát szakképzési rendszer kialakítása.”

18 18 MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKISMERETEK KÖZSZOLGÁLTATÓI MUNKAADÓK SZÁMÁRA I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS ÉRDEKKÉPVISELETI ISMERETEK II. RÉSZ: STRATOSZ ISMERETEK III. RÉSZ: A KAMARÁK ÉS A KÖZSZOLGÁLATI MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELET EGYÜTTMŰKÖDÉSE A SZAKOKTATÁSBAN (KÉSZÜLT AZ MKIK KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL) KIDOLGOZTA: GTK. STRATÉGIAI CONSULTING MKIK-STRATOSZ 2005


Letölteni ppt "1 MUNKAADÓI MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVISELETI SZAKISMERETEK KÖZSZOLGÁLTATÓI MUNKAADÓK SZÁMÁRA III. RÉSZ SZAKOKTATÁSI SEGÉDANYAG III. RÉSZ : A KAMARÁK ÉS A KÖZSZOLGÁLATI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések