Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vállalatok szerepe környezetük fenntartható fejlődésében

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vállalatok szerepe környezetük fenntartható fejlődésében"— Előadás másolata:

1 A vállalatok szerepe környezetük fenntartható fejlődésében
Kapusy Pál, FF vezető, MOL-csoport

2 Amiről szó lesz… Mi a FF és a vállalatok viszonya?
Miért foglalkozik egy vállalat a FF-el? Hogyan foglalkozik a MOL a FF-el?

3 1. FF és vállalatok viszonya
Minek a fejlődése? Minek a fenntarthatósága? Vállalat „Társadalom” Fejlődés Profit Jólét Fenntarthatóság Profit, üzlet, iparág Környezet Természeti, társadalmi és gazdasági Természeti (ökológia) (FF def ha szükséges, mind Brundtland, mind Daly) Egy ilyen konferencián könnyű volna olyan hangzatos lózungokkal indítani az előadást, hogy a FF korunk legnagyobb kihívása és a megvalósításáért minden vállalatnak tennie kell. Ha egy ehhez hasonló állítás mélyére nézünk, akkor olyan elméleti problémákra lelünk, melyek a gyakorlati teendőket is alapjaiban befolyásolják. Tegyük fel most azt a két egyszerű kérdést, hogy minek a fenntarthatóságáról beszélünk, és minek a fejlődéséről? A kérdés tisztázására azért van szükség, mert a FF alapvetően makro, azaz össztársadalmi szinten jelentkezik problémaként, egy vállalat viszont mint a rendszer egy eleme jelenik csak meg. Kezdjük a fejlődés fogalmával, mely sokkal könnyebben érthető: vállalati szinten a profitot, a növekedést, a hatékonyság javulását érthetjük leginkább alatta. Társadalmi szinten, ahol a FF koncepciója elsősorban jelentkezik, a „jólét” avagy „jól-lét” fokozása értendő ide, mind intenzióját mind extenzióját tekintve (magyarul egyre több ember egyre jobb léte). Mi a helyzet a fenntarthatósággal? Ez a fogalom már sokkal kevesebb ember számára világos. Kezdjük ezúttal a társadalmi szintről: ez a FF kulcskérdése, hogy magát a fejlődést hogyan lehet egy ökológiai értelemben (anyag szempontjából zárt, energia szempontjából nyitott rendszerben) fenntartani. Javuló társadalmi jólét gazdasági teljesítményen keresztül a környezeti korlátokat figyelembe véve. Vállalat esetében amikor a fejlődés fenntarthatóságáról beszélünk, akkor nem a társadalmi jólét kerül fókuszba, hanem az üzlet és az iparág hosszútávú nyereségtermelő képessége. S végül a környezet kérdése: egy vállalat gazdasági, társadalmi és természeti környezetben működik. Hosszútávú üzleti sikeréhez mindhárom terület szükséges. Ezzel szemben a fenntartható fejlődés alapkoncepciója a természeti környezet és erőforrások korlátos voltából született, így a természeti környezet kiemelt státusszal bír. Mi volna itt a korábban említett elméleti probléma? Egy vállalat számára a FF más szinten jelentkezik. Amikor FF-ről beszélünk, akkor egy komplex rendszert és annak fenntarthatóságát érthetjük alatta, míg egy vállalat a rendszer egy elemének szerepét tölti be. S milyen súlyos gyakorlati probléma következik ebből? Egy vállalat, ha a saját fenntarthatóságára fókuszál, akkor azzal lehet, hogy a teljes rendszer fenntarthatóságát veszélyezteti. Hasonló ez, mint egy rákos sejt, mely saját maga fennmarad, sőt áttétekkel terjed is, de a teljes rendszer belepusztulhat. Egy vállalat esetében ez azt a gondolkodást jelenti, amikor a tulajdonosok és a vezetők nem néznek elég hosszú távra és elég tág perspektívából („helikopternézetből”). Tehát még egyszer: csak elméletben és hosszú távon ér össze a két entitás fenntarthatósága! Csak akkor fenntartható az üzlet, ha a széles értelemben vett FF megvalósul! Rövidtávon az üzlet fenntarthatóságát egészen más célrendszerben is el lehet valójában képzelni.

4 Egy gyakorlati példa: klímaváltozás
Ez igazi FF kérdés az emberiség vonatkozásában Vállalati szinten? Jogi kényszer (ETS) Önkéntes vállalások, versenytársak Morál, etika Igazi FF kérdés az emberiség, és így hosszútávon – de csak hosszabb távon! a vállalatok számára is. Egy vállalat azonban, mivel elsősorban nyereség termelése a célja (és ez – tekintsünk el most egyelőre az egyre növekvő befektetői elvárásokkal – egy részvénytársaság esetén különösen így van), amíg nem tudja közvetlen pénzügyi kockázatra lefordítani a klímaváltozás jelentette fenyegetettséget, nem fog reagálni a kihívásra. Hogy ezt megtegye, egyrészt jogi szabályozás kényszerítheti – pl az EU Co2 kereskedelmi rendszere, mely a vállalatok egy része számára kötelező feladat. Másrészt önkéntesen tehet vállalásokat, reputációs vagy egyéb célból. Pl csatlakozás különböző iparági vagy szakmai testületekhez, deklarációkhoz, mint itthon a Pannon VTF napja tavaly. Harmadrészt elvileg morális, etikai megfontolások is vezethetnek a kihívásra történő reakció felé. Ennek feltétele a gyakorlatban a tulajdonosok és a menedzsment egyező elképzelése, mely leggyakrabban úgy valósul meg, hogy például ugyanarról a személyről van szó (kisvállalatok). A példával azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a korábban említett elméleti nehézség, vagyis hogy minek a fenntarthatóságára koncentrál a vállalat, milyen gyakorlati problémákat okoz. Éppen ezért talán ez a legnagyobb kihívások és egyúttal szükséges feltételek a FF-el kapcsolatban: Megfelelő szabályozás, mely kikényszeríti a FF-t (akár externáliák internalizálása révén, ld. ETS) Teljes szemléletváltás mind tulajdonosi, mind fogyasztói, mind menedzsment oldalon

5 Amiről szó lesz… Mi a FF és a vállalatok viszonya?
Miért foglalkozik egy vállalat a FF-el? Hogyan foglalkozik a MOL a FF-el?

6 Miért foglalkozik egy vállalat FF-el?
Társadalmi elvárás Befektetői elvárások Reputáció Üzleti érdek, új lehetőségek Kockázat kezelése Versenyelőny, megkülönböztetés Munkaerő megtartása, vonzása Társadalmi elvárás: nem lehet nem foglalkozni vele! Licence to operate. Befektetői elvárások: Socially responsible investing (SRI) is a booming market in both the US and Europe. Assets in socially screened portfolios climbed to $2.71 trillion in 2007, an increase over the $2.16 trillion counted in 2003 according to the Social Investment Forum’s 2007 Report on Socially Responsible Investing Trends in the United States. From alone, SRI assets increased more than 18 percent while the broader universe of professionally managed assets increased less than 3 percent.[10] As of 2007 about one out of every nine dollars under professional management in the United States is involved in socially responsible investing—11 percent of the $25.1 trillion in total assets under management tracked in Nelson Information’s Directory of Investment Managers. Research estimates by financial consultancy Celent predict that the SRI market in the US will reach $3 trillion by The European SRI market grew from €1 trillion in 2005 to €1.6 trillion in 2007.[11] Nem csak pénzügyi és hagyományos teljesítményt veszik figyelembe, így szélesebb kép a vállalatról! Reputáció, megítélés: nem csak általában véve a társadalom felé, hanem hatóságok, befektetők felé is! Üzleti érdek, új lehetőségek: kulcskérdés! Fenyegetettségből – felelősség – üzleti lehetőség. Pl. DuPont a zöldek céltáblájából hogyan lett jó példa sok területen. Kockázat kezelése: egyrészt hagyományos értelemben vett kockázat, úgy mint munkahelyi biztonság, katasztrófák – milyen társadalmi, környezeti és reputációs költsége van egy olajkiömlésnek… Plusz olyan egyéb, mint stakeholderek kezelése, vagy OMV. Versenyelőny, megkülönböztetés: miben különbözik két benzinkút? Munkaerő: olajiparban különösen nehéz most.

7 Miért (nem) foglalkozik egy vállalat FF-el?
Nehézségek: Időtáv: rövid vs hosszú Üzleti előnnyé konvertálás Előnyök mérhetősége

8 Amiről szó lesz… Mi a FF és a vállalatok viszonya?
Miért foglalkozik egy vállalat a FF-el? Hogyan foglalkozik a MOL a FF-el?

9 Hogyan foglalkozik a MOL a FF-el?
Szervezetbe, szabályozásba építve Nem PR Nem „CSR” néven Üzleti stratégiával összhangban

10 A MOL-csoport FF definíciója
„A fenntartható fejlődés számunkra olyan vállalati elkötelezettség, amelynek célja, hogy egyenlő mértékben integráljuk a gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi tényezőket mindennapi üzleti tevékenységeinkbe, a hosszú távú értékteremtés maximalizálására és a társadalomtól kapott „működési engedélyünk” megőrzésére.” 10

11 A MOL FF irányelvei Célok:
Gazdasági-, környezetvédelmi- és társadalmi tényezők egyenszilárdságú beépítése a napi üzleti működésbe Az érdekelt felek hosszú távú érdekeinek maximális figyelembe vétele és "működési engedélyünk" megőrzése. Alapelvek: Törekszünk arra, hogy interdiszciplináris megközelítés alapján megteremtsük a megfelelő egyensúlyt a gazdasági-, környezetvédelmi- és társadalmi szempontok között és ezeket beépítsük döntéshozatali folyamatainkba és a napi működésünkbe Környezetvédelmi és társadalmi kérdésekben maximális teljesítményjavításra és az elővigyázatosság elvének betartására törekszünk, ezzel minimalizálva a működésünkből származó negatív hatásokat Minden szempontból teljes felelősséget vállalunk cselekedeteinkért és betartjuk a jelen és jövő nemzedékek esélyegyenlőségének biztosítása iránti elkötelezettségünket Működésünk és döntéshozatali folyamataink tekintetében törekszünk az érdekelt felek lehető legszélesebb körű bevonására és hosszabb távon gondolkodunk A külső és belső érdekelt felekkel való kapcsolattartás során érvényesítjük az átláthatóság elvét, aktív párbeszédet folytatunk velük ezzel demonstrálva elkötelezettségünket és teljesítményeinket Élen járunk az innovatív megoldások kidolgozásában és megvalósításában, ezekkel elősegítjük a fenntartható működés fejlődését Vállaljuk, hogy munkavállalóinkkal és a közvéleménnyel megismertetjük a fenntartható fejlődés értékeit A MOL-csoport és az érdekelt felek számára fontos kérdésekre koncentrálunk.

12 A MOL vállalati értékei
Növekedésünk mozgatórugója az értékteremtés: Meghatározzuk a fejlődés irányát és másokat is gyors fejlődésre ösztönzünk: Kemény munka és folyamatos önfejlesztés jellemző ránk: Csapattársak és partnerek vagyunk: Részvényeseink és üzletfeleink jó döntést hoznak, amikor minket választanak: Elkötelezettek vagyunk az egészség- és környezetvédelem, valamint a biztonságos munkavégzés és a közösségi értékek iránt: Felelősséget érzünk munkatársaink és a minket befogadó közösségek iránt. Arra törekszünk, hogy e területeken teljesítményünk túlmutasson a jogszabályok által előírt szinteken. Társadalmi elvárás: nem lehet nem foglalkozni vele! Licence to operate.

13 A FF a MOL szervezetében
Unit-level SD Working Team MOL Group SD & HSE Unit SD Panel SD&HSE Central Team and project management SD Committee of the Board SD&HSE Core Team SD&HSE Vice President, HSE Development Head, HSE Assurance Head, SD Head Mosonyi György GCEO SD Panel head E&P FGSZ HSE Gas&Energy P&C Procurement R&M Retail Strategy IR Risk MGMT FM ER Corp. Com. HR ODPM SD Panel member expert BU/FU experts SD&HSE BU/FU leader (supporting leader) Investment Business Develop. IS Petchem Lub Maintenance Legal

14 Akciók 7 stratégiai célkitűzés 25 témakörben
Több mint 100 projektjavaslatot felölelő akcióterv 2011-ig (FF szempont/kritériumrendszer beépítése a tervezési folyamatba) Társadalmi elvárás: nem lehet nem foglalkozni vele! Licence to operate.

15 Összegzés Vállalati szintre fordítás gyakorlatban kihívás
Lehetőségként célszerű kezelni Feltételek! MOL gyakorlat

16 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "A vállalatok szerepe környezetük fenntartható fejlődésében"

Hasonló előadás


Google Hirdetések