Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS ESZKÖZEI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS ESZKÖZEI"— Előadás másolata:

1 VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS ESZKÖZEI

2 SZABÁLYOZÁS MŰSZAKI: JOGI GAZDASÁGI EMISSZIÓ CSÖKKENTÉSE
VÍZMINŐSÉG JAVÍTÁSA JOGI HATÓSÁGI ESZKÖZÖK GAZDASÁGI GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK TÁMOGATÁSOK

3 Beavatkozási lehetőségek
Tápanyag gazdákodás „Best management practice”, Területhasználat szabályozás (LUM), Kibocsátás csökkentése („end of pipe”) Emisszió forrás Transzport folyamatok a vízgyűjtőn Lefolyási tényező csökkentése, Erózióvédelem, wetland-ek kialakítása (Hullámterek, előtározók) Transzport (visszatartás) a folyómederben Hordalék- és uszadékfogók, Fenéklépcső, levegőztetés, Ökológiai szemléletű mederrendezés Üledék kotrása, inaktiválása, algicidek, Biomanipulációs eljárások, hínáraratás, Vízpótlás, recirkuláció, Mély tavak levegőztetése, hipolimnion elvezetése Tavi tápanyag forgalom

4 A leggyakrabban alkalmazott szennyvíztisztítási technológiák:
Relatív költségek és tisztítási hatásfokok Technológia Rel. költségek Tisztítási hatásfok (%) N formák az elfolyóban (%) Ber Üzem BOI ÖN ÖP NH4 NO3 Mechanika 1.0 30 5 15 100 M + Kicsapatás 1.09 1.5 55 75 Nagyterhelésű biológia 1.40 1.7 92 25 Kisterhelésű biológia 1.70 2.0 95 Nagyterhelésű Bio + P 1.45 90 Kisterhelésű Bio + P 1.75 2.3 NB +P +részleges N 1.95 2.4 60 NB + P + teljes N 2.40 3.0 85

5

6

7 Vízminőségi hatások az alkalmazott szennyvíztisztítási technológiától függően

8 Délpesti szennyvíztisztító telep - Budapest
Technológia: Alap: nagyterhelésű biológiai tisztítás Biofilterek: nitrifikáció és denitrifikáció (methanol adagolással) Kémiai P eltávolítás (szimultán és utó kicsapatás) Iszap rothasztás + biogáz hasznosítás (kb. az energiaszükséglet 2/3-a) Nyers szennyvíz* mg/L Elfolyó tisztított szennyvíz mg/L KOI 550 50 BOI5 300 10 Tot-N 12 Tot-P 8 1 ÖLA 200 5

9 Északpesti szennyvíztisztító telep - Budapest
Technológia: Nagyterhelésű eleveniszapos (Szovjet technológia) Fejlesztés: (2004) Részleges nitrifikáció Kémiai előkezelés szeparált medencékben Iszap víztelenítés, (rothasztók építése folyamatban) Nyers szennyvíz mg/L Elfolyó tisztított szennyvíz KOI 582 61 BOI5 358 12 Tot-N 47 31 Tot-P 8 2 ÖLA 225

10 Oroszlány: Membrán (MBR) technológia (2004)

11 Oroszlány MBR tisztítási hatásfokok:
Nyers szennyvíz Tisztított víz Határérték KOI mgO2/l 1045 19 75 BOI5 mg/l 496 3,0 25 pH 7,72 7,94 6,5-9 ÖN mg/l 124,5 6,0 30 ÖKN mg/l 122,5 1,3 NO3 mg/l 0,6 36 NH4 mg/l 88 0,12 5 ÖP mg/l 9,3 1,8 2 ÖLA mg/l 383 100 Összes oldószer extract mg/l 43 0,7

12 GYÖKÉRMEZŐS TISZTÍTÁS - SZÜGY

13 ÉPÍTETT VÍZINÖVÉNYES SZENNYVÍZTISZTÍTÓ RENDSZEREK
LEBEGŐHÍNÁROS RENDSZER

14 FAÜLTETVÉNYES SZENNYVÍZTISZTÍTÓ RENDSZEREK

15 TAVAS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ RENDSZEREK
A tavak az I., a II. vagy a III. tisztítási fokozat szerepét töltik be. Utótisztításként is alkalmazzák. Általában sorbakötött tó-egységek: Anaerob tó 3 – 5 m vízmélységgel Fakultatív tó 1,2 – 1,8 m vízmélységgel Utótisztító aerob tó 0,7 – 1,0 m vízmélységgel A fakultatív tóban lejátszódó átalakítási folyamatok

16 OLDÓMEDENCE (OLDÓAKNA) SZIKKASZTÓÁGY (SZIKKASZTÓAKNA)
HAGYOMÁNYOS RENDSZEREK: MŰSZAKI MEGOLDÁSOK OLDÓMEDENCE (OLDÓAKNA) SZIKKASZTÓÁGY (SZIKKASZTÓAKNA)

17 HAGYOMÁNYOS RENDSZEREK: OLDÓMEDENCE (OLDÓAKNA)
MŰSZAKI MEGOLDÁSOK OLDÓMEDENCE (OLDÓAKNA) FELADATA: ELŐTISZTÍTÁS, ISZAP TÁROLÁSA MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK: VÍZZÁRÓSÁG, ELEGENDŐ TÉRFOGAT (3-6 NAPI SZENNYVÍZ + ISZAP)

18 HAGYOMÁNYOS RENDSZEREK:
MŰSZAKI MEGOLDÁSOK OLDÓAKNA 3 KAMRÁS OLDÓMEDENCE

19 OLDÓMEDENCE (OLDÓAKNA) SZIKKASZTÓÁGY (SZIKKASZTÓAKNA)
HAGYOMÁNYOS RENDSZEREK: MŰSZAKI MEGOLDÁSOK OLDÓMEDENCE (OLDÓAKNA) SZIKKASZTÓÁGY (SZIKKASZTÓAKNA) FELADATA: ELŐTISZTÍTÁS, ISZAP TÁROLÁSA BIOLÓGIAI TISZTÍTÁS(AEROB), TALAJBA SZIVÁROGTATÁS SZIVÁROGTATÓ FELÜLET NAGYSÁGA (TALAJÓL FÜGG), TALAJVÍZ MÉLYSÉGE, SZENNYVÍZ ELOSZTÁSA, MEGFELELŐ LEJTÉS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK: VÍZZÁRÓSÁG, ELEGENDŐ TÉRFOGAT (3-6 NAPI SZENNYVÍZ + ISZAP)

20 HAGYOMÁNYOS RENDSZEREK: SZIKKASZTÓ ÁROK KIALAKÍTÁSA
MŰSZAKI MEGOLDÁSOK SZIKKASZTÓ ÁROK KIALAKÍTÁSA

21 HAGYOMÁNYOS RENDSZEREK
ÜZEMELTETÉS ÉVENKÉNTI ISZAP ELTÁVOLÍTÁS AZ OLDÓMEDENCÉBŐL ADAGOLÓ SZIVATTYÚ KARBANTARTÁSA TISZTÍTÁSI HATÁSFOK OLDÓMEDENCE + SZIKKASZTÓ ÁROK BOI – 98 % ÖN – 50 % (Kj N 80 – 95 %) ÖP – 95 % SZEZONÁLISAN VÁLTOZÓ!

22 A HAGYOMÁNYOSTÓL ELTÉRŐ MEGOLDÁSOK
DOMBOS SZIKKASZTÓ

23 A HAGYOMÁNYOSTÓL ELTÉRŐ MEGOLDÁSOK
SZAKASZOS ÜZEMŰ HOMOKSZŰRŐ

24 A HAGYOMÁNYOSTÓL ELTÉRŐ MEGOLDÁSOK
PÁROLOGTATÓ ÉS ADSZORPCIÓS ÁGY

25 A HAGYOMÁNYOSTÓL ELTÉRŐ MEGOLDÁSOK
IDŐSZAKOS ÜZEMŰ ÁRKOS RENDSZER

26 EGYEDI KISBERENDEZÉSEK

27 A HAGYOMÁNYOSTÓL ELTÉRŐ MEGOLDÁSOK

28 Öntisztulás elősegítése, oxigén bevitel fokozása:
Fenéklépcső, fenékküszöb, szűkület, bukó stb. (hosszirányú átjárhatóság korlátozása miatt ökológiai szempontból nem jó) Természetközeli (ökológiai szemléletű) mederrendezés Csobogók, kanyargós meder, hosszabb tartózkodási idő, parti zóna megléte, gazdagabb élővilág Hipolimnion (alsó réteg) levegőztetése, cirkuláció (csak mély tavakban) Iszapkotrás, üledék eltávolítása (folyók, tavak)

29 Szabályozott meder

30 Benőtt meder

31

32 Természet- közelibb kialakítású kisvízi meder

33

34 Kombinált partvédelem elhabolás ellen
Árnyékolt meder

35 Függőleges vonalvezetés,
fenéklépcső surrantó

36 Mezőgazdasági eredetű (földhasználatból származó) terhelés csökkentése
Földhasználat (művelési ág) váltás Szántó → erdő, legelő (gyep) konverzió Vízvisszatartás a természetes mélyedésekben, vizes élőhelyek létrehozása (visszaállítása) Vetésforgó alkalmazása: kalászosok arányának növelése, kapás kultúrák tiltása, növény fedettség biztosítása (C tényező csökkentése). Pillangós vagy takarmány növények termesztése másodvetésként. Művelési mód váltás Erózióvédelmet biztosító növénytermesztési módok (Betakarítást követő tarlóhántás, tarlóápolás, Szárzúzás, növényi maradványok aprítása, felszínen hagyása (mulcs), Másodvetés (takarmányok, zöldtrágya növény), Csökkentett és no-tillage művelés Műszaki talajvédelem (sáncolás, teraszolás, talajvédő táblásítás) Szintvonalas, sávos művelés Talajszerkezet romlás, tömörödés megakadályozása, talajvédő művelés → beszivárgás növelése, vízvisszatartás a területen

37 Mezőgazdasági eredetű (földhasználatból származó) terhelés csökkentése
Korlátozott tápanyag bevitel Kötelező talajvizsgálat, tápanyag többlet korlátozása Trágya kijutatás helyi korlátozása (lejtős területeken kiegyenlítő trágyázás, vízfolyások közelében – parti sáv, hullámtér korlátozás) Trágya kijuttatás időbeli korlátozása (fagyott talajra tilos a kijuttatás) Szakszerű kijuttatás (injektálás, tisztított szennyvíz, szennyvíziszap, hígtrágya kijuttatása megfelelő módon) Védősávok létesítése a folyómeder és Folyómeder mentén a természetes parti vegetáció (zonáció) kialakulásának megteremtése, megfelelően széles galériaerdő (középvízi és nagyvízi mederrendezés része) A mezőgazdasági terület szélén védősáv (fasor, gyepesített sáv) – szélerózió ellen is véd! Hordalékvisszatartás a medren kívül, szűrőmezők kialakítása Kis vízmélységű, állandó vagy időszakos vízborítású területek (tározók) kialakítása vízfolyásokon, – vizes élőhelyek létrehozása

38 Diffúz terhelés (számítás, BME 2006)

39 Földhasználati zónarenddszer, Ökotípusok (GATE, 2006)

40 Share of total P emissions from the Zala river basin within different sectors.

41 Dominated land use activity is agriculture.

42 Economic changes in 1989/90 resulted significant drop in fertilizer use. Now the nutrient surplus of the agricultural fields is about 10% comparing with the mid eighties. P surplus N surplus

43 In 1985 the Upper Kis-Balaton reservoir was inundated in order to protect Lake Balaton against high nutrient loads carried by the river Zala. Total P retention in the reservoire is 20-50% (depending on the inflow P concentration). Upper reservoir A = 18 km2

44 Ingói cops (A=10 km2) Lower reservoir (A=50 km2) The Lower Kis-Balaton reservoir was partly inundated in Total P retention of the wetland (reedbed) area is low (10-30%),but...

45 ... But the entire Kis-Balaton area has significant ecological value (Ramsar area, protected habitat,etc.)

46

47 Jogi eszközök Határértéken alapuló szabályozás
Tulajdoni jogok és abból eredő kötelezettségek (állami, önkormányzati, magántulajdon) Hatósági feladatok (ellenőrzés, engedélyezés, végrehajtás) Nemzetközi (EU jogrendszere – jogharmonizáció!, Határvizi egyezmények és megállapodások)

48 Az EU Víz Keretirányelvének (VKI) átültetése magyar jogszabályokba
Az VKI előírásait tartalmazó hazai rendeletek: A Kormány 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelete a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól A Kormány 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelete a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól A Kormány 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelméről

49 Határértékek a vizek védelmére
Határérték érvényessége: általános jellegű, területi, helyi, egyedi, védelmi övezetekre vonatkozó ökológiai, egészségügyi, tervezési, rendkívüli helyzetben alkalmazandó határértékek. Határértékek megállapítása: figyelembe kell venni a környezet tényleges és elérendő célállapotát, A határértékeket igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi határértékként kell meghatározni. Határérték típusa: immissziós (befogadóra vonatkozó) emissziós (kibocsátót érintő) határérték/technológiai előírás

50 Városi szennyvíz irányelv (91/271/EGK)
Szükséges fejlesztések Teljesítési határidők (átmeneti mentesség Magyarország számára) 1998 vége (2008) 2000 vége (2010) 2005 vége (2015) Csatornázás > LEÉ, érzékeny > LEÉ, normál & kevésbé érzékeny > LEÉ, mindenütt Biológiai tisztítás > LEÉ, mindenütt Tápanyag eltávolítás > LEÉ, érzékeny - Ha a csatornán összegyűjtött szennyvíz 2000 LEÉ-nél kisebb településen történik a fentiek vagy egyéb megfelelő tisztítási technológia alkalmazása szükséges

51 A biológiai tisztítással szembeni kívánalmak
Paraméter Koncentr. a tisztított szennyvízben Eltávolítás BOI5(20oC-on) 25 (mg/l) 70-90 (%) KOI 125 (mg/l) 75 (%) Összes lebegőanyag > LEÉ 35 (mg/l) 90 (%) LEÉ 60 (mg/l) 70 (%) A biológiai tisztítással szembeni kívánalmak Paraméter Koncentr. a tisztított szennyvízben Eltávolítás ÖP LEÉ 2 (mg/l) 80% > LEÉ 1 (mg/l) ÖN 15 (mg/l) 70-80% 10 (mg/l) A tápanyag eltávolítással szembeni kívánalmak

52 A 3/1984 (II.7.) OVH számú rendelet határértékei a hat területi kategóriában
Komponens I. II. III. IV. V. VI. pH 6,5 8,5 9 6-9 5-10 KOICr g/m3 50 75 100 150 NH4-N g/m3 1,56 3,89 23,33 7,78 NO3-N g/m3 9,03 11,29 18,06 - TP g/m3 1,8 2 ANA det. g/m3 5 CCl4 extr. g/m3 10 Lebegőanyag, g/m3 200 500

53 A 9/2002 (III.22.) KöM-KöViM rendelet fontosabb határértékei a három kategóriában
Komponens Kiemelt (régi I.) Érzékeny (régi II.) Normál (régi III-VI.) pH 6,5-8,5 6,5-9 6-9 KOICr g/m3 50 75 150 BOI5 g/m3 15 25 NH4-N g/m3 2 5 10 Összes N g/m3 30 Összes P g/m3 0.7 CCl4 extr. g/m3 Lebegőanyag, g/m3 35 100 200

54 A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet fontosabb határértékei a három+1 kategóriában
Komponens Kiemelt (régi I.) Érzékeny (régi II.) Időszakos vízfolyás Normál (régi III-VI.) pH 6,5-8,5 6,5-9 KOICr g/m3 50 100 75 150 BOI5 g/m3 15 30 25 NH4-N g/m3 2 10 5 20 Összes N g/m3 35 55 Összes P g/m3 0.7 Oldószer extr. g/m3 Lebegőanyag, g/m3 200

55 Területi kategóriák (érzékeny és sérülékeny területek)

56 A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program („A program”: 25/2002. (II. 27.) Korm. Rendelet, „B program”: 174/2003. (X. 28.) Korm. Rendelet szabályozza) 686 db 2000 LEÉ feletti agglomeráció (1472 település) csatornázása További 840 db. kistelepülés sérülékeny területen Szennyvizek teljes biológiai tisztítása Érzékeny befogadóknál (Balaton, Velencei tó , Fertő tó) tápanyag eltávolítás, Nem csatornázandó településeken egyedi szennyvíz elhelyezés (felsz. alatti víz fokoz. védett területeken zárt tároló) 800 – 1000 milliárd Ft beruházás, Megvalósulás: 2015-re 8 prioritási kategória a megvalósítás ütemezésére

57 Mezőgazdasági eredetű terhelés szabályozása
Nitrát direktíva: a mezőgazdasági tevékenység szabályozása Nitrát-érzékeny területek kijelölése Állattartó telepek: trágyatárolás (műszaki előírások) Földhasználat: jó mezőgazdasági gyakorlat, erózióvédelem, tápanyag gazdálkodási szaktanácsadás, trágyakijuttatás szabályozása Nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettség, Ellenőrzés Agrár környezetvédelmi program: célzott támogatások Szántó/gyep konverzió, gyümölcsös telepítése, őshonos állatok beszerzése, az állattartáshoz kapcsolódó legeltetési berendezések helyre-állítása, létesítése (karámépítés, itatók, stb.), agrár-környezetvédelemhez kapcsolódó eszköz, illetve járulékos munkagép beszerzése, talajvízháztartás helyreállítása, épület beruházások, feldolgozási, marketing támogatások stb. 2009-től: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) részeként!

58

59 Gazdasági eszközök Támogatás formái: vissza nem térítendő;
kamatmentes visszatérítendő; a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos kamatozású támogatás nyújtható. Támogatás forrásai: Központi költségvetés  BM céltámogatási rendszere, Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat (KAC), Vízügyi Alap Európai Unió PHARE, ISPA, Kohéziós alap, KIOP, ROP

60 Public water infrastructure development
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Access to sewerage Access to sewerage including population living on sewered areas but not using this service Access to public water supply Including population supplied by public taps located along streets % of the total population 2015

61 IMPACT OF INCREASING WATER PRICE ON WATER CONSUMPTION
80 100 120 140 160 180 200 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 million m3/y 20 40 60 HUF/m3 Domestic consumption Price of water Budapest ( )

62 Hagyományos szennyvíz gyűjtési, tisztítási és elhelyezési megoldások
Építési és működési költségek különböző rendszereknél Költség /alternatíva Hagyományos szennyvíz gyűjtési, tisztítási és elhelyezési megoldások Szennyvizek szétválasztását, (részben) újrahasznosítását biztosító újszerű, innovatív megoldások Gravitációs és nyomás alatti csatorna + központi szvtt. Egyedi kislétesítmény: oldómedence + szikkaszt. Zárt tároló, szállítás tengelyen a központi szennyvíz telepre Szürke szennyvíz helyi tiszt., fekete szennyvíz központi (anaerob) tisztítása Komposzt WC, sötét szürke szv. oldómed.+ szikkaszt. Vákuumos csatornarendszer zárt tároló, szállítás tengelyen Beruházási költség (eFt/ház) 800 – 2 000 500 – 750 150 – 300 900 – 1 700 600 – 800 800 – 1 000 Üzemelt., fennt., amort.(eFt/év/ház) 30 – 90 15 – 20 350 – 450 35 – 55 80 – 100 35 – 40 Egysz. önköltségi szennyvízdíj (Ft/m3) 300 – 600 100 – 150 2500 – 3000 250 – 400 500 – 700 200 – 300 A költségek egy 500 – 1000 fő lélekszámú, síkvidéki településre, 4 fő/ház és 100 l/fő/nap fajlagos vízfogyasztás esetén értendők

63 Javaslat a települési szennyvizek gyűjtésének, tisztításának és elhelyezésének módjára (BME, 2006)

64 AFFORDABILITY INDICATORS OF SELECTED OECD COUNTRIES (2000)

65 CEE Region – Household prices for water and wastewater provision (2000)

66 Csatornázás-szennyvíztisztítás fajlagos költsége a településméret függvényében

67 Fajlagos beruházási költségek a település lakosszámának függvényében


Letölteni ppt "VÍZMINŐSÉGSZABÁLYOZÁS ESZKÖZEI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések