Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ipari balesetek egy hazai példája : A CHINOIN nagytétényi telepén 1998-ban történt cipermetrin szennyezés Dr. Fleit Ernő Vízi Közmű és Környezetmérnöki.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ipari balesetek egy hazai példája : A CHINOIN nagytétényi telepén 1998-ban történt cipermetrin szennyezés Dr. Fleit Ernő Vízi Közmű és Környezetmérnöki."— Előadás másolata:

1 Az ipari balesetek egy hazai példája : A CHINOIN nagytétényi telepén 1998-ban történt cipermetrin szennyezés Dr. Fleit Ernő Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék fleit@vkkt.bme.hu

2 Esemény krónika – mi történt?  1998. május 26. délután 16:30 a kiszerelés során egy 8 m 3 -es reaktor lefejtésekor a szivattyú meghibásodása miatt a formázó üzemben 120 liter CHINMIX 5EC kerül a padlóra  A robbanásveszély (xilol !!!) miatt a munkások szellőztetni kezdenek, és a kiömlött anyagot vízzel hígítják, mossák

3 Hogyan történt?  A hígítás során keletkezett szennyezett vizet a műhely 1,4 m3-es kármentője nem tudja fogadni  A művezető utasítására a szennyezett mosóvizet a műhely előtti csapadék csatornába szivattyúzzák át  Az esetről balesetvédelmi jegyzőkönyvet vesznek fel, és mindenki megy a dolgára

4 Az események kibontakoznak…  A rákövetkező napon (május 27-én) hajnalban a horgászok Százhalombattáról tömeges halpusztulást jelentenek  A Chinoin-t ezen a napon megszállja a „hatóság” (katasztrófa védelem, rendőrség, stb.)  Este a TV-ben a környezetvédelmi minisztérium sajtó tájékozatót tart az eseményekről

5 A szennyezés kárai és hatásai  15 millió Ft értékű halpusztulás az élő- Dunán  70 millió Ft értékű halpusztulás a TEHAG- ban  Százhalombatta, Ercsi 2 napig vezetékes ivóvíz nélkül maradt  A Csepel szigeti parti szűrésű kútsor veszélyeztetése (Budapesti ivóvíz 30%-a)

6 Hogyan lehet kezelni az ilyen helyzeteket?  A „de jure” helyzet: a kibocsátó NEM a Chinoin, hanem a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. (érvényes közmű szerződés)  A „de facto” helyzet: CSAK egy 1000 méteres szennyvízcsatorna a Duna jobb partjáig (parti bevezetés a Vasút utcai átemelőnél)

7 A levonuló szennyezés útja és károsultjai (induló kárérték: 150 millió Ft)  Kibocsátási pont: Duna, jobb part 1630,350 fkm  Nagybudapesti HE  Dunamenti Erőmű Rt.  Dubics HE (Benta patak)  TEHAG Kft.  Ercsi Halászati Kft. (halászati jog a Dunán)  Százhalombatta és Ercsi önkormányzatok (ivóvíz kivétel)

8 A halpusztulások egyik helyszíne: az érdi magaspart

9 Az elsődlegesen érintett Duna-szakasz

10 Alvízi vízhasználatok  Ivóvíz (Százhalombatta, Ercsi, D.földvár)  Ipari vízkivitel (Ercsi, MOL, stb.)  Tápvíz (TEHAG)  Élővíz (halászat, horgászat)  Rekreációs lehetőségek korlátozása

11 Mit kell mérlegelni a szennyezés kezelése során?  Milyen szennyező anyagról van szó?  A szennyező (mérgező) anyag környezeti sorsa  Akut és tartamhatások  Környezeti és közegészségügyi hatások  Bevezetés módja, befogadó minősége, hidrológiai viszonyai, elkeveredés  A veszélyeztetett vízhasználatok

12 A szennyező anyag - CHINMIX  A Chinmix 5 EC, 5 g/l szintetikus piretroid (beta-cipermetrin) hatóanyagot tartalmazó folyékony rovarölő permetezőszer.  Szabadforgalmú növényvédőszer - bárki vehet ilyet a boltban  Harmadik generációs, ún. környezetbarát, „biotermék”

13 Chinmix 5 EC (Hatóanyag: béta-cipermetrin piretroid (50 g/l) Agro-Chemie Kft.  Munkaegészségügyi várakozási idő: Nincs.  Élelmezési várakozási idő: 21 nap.  Emberre: gyenge méreg  Méhekre: mérsékelten veszélyes  Halakra: kifejezetten veszélyes  Forgalmazási kategória: III.  Eltarthatóság: 5.6 év  Tűzveszélyesség: Tűz és robbanásveszélyes (B)

14 A Chinmix 5 EC jellemző tulajdonságai Külső megjelenés: Tiszta, üledékmentes folyadék Szag: Jellegzetes oldószer (xilol) szagú Sűrűség: 0,89 kg/dm3 Viszkozitás 20 oC-on 10-3 Ns/m2 (cPoise) Felületi feszültség 20 oC-on30 mN/m Összetétel: Béta-cipermetrin 5,0 g/100 ml (emulgeátor) Geronol MS 5,5 g/100 ml (emulgeátor) Geronol MS 5,5 g/100 ml Xilol (techn.) g/100 ml Kémhatás (pH)10%-os vizes- acetonos emulzió lúgos Korróziós hatás: Nem korrozív Gyulladásképes elegyet képez levegővel 1 - 7 tf %-ban Lobbanáspont Zárttéri kb. 25 oC Gyulladási hőmérséklet 465 oC

15 Toxikológiai tulajdonságok 96 órás statikus haltesztben egynyaras ponty, amur és harcsa ivadékok LC értékei A Chinmix 5 EC halakra kifejezetten veszélyes, ezért az engedélyezési szabályok szerint nem használható a felszíni vizek 200 m-es parti sávjában és a Balaton 1000 m-es parti sávjában.

16 1998. május 27-én Százhalombatta alatt (szennyezés máj. 26-án)

17 Az emlős toxicitás: a patkányokon és az egereken végzett kísérletek eredményeiből meghatározott akut orális LD50 értékek Következtetés: a melegvérűekre a CHINMIX „nem” veszélyes

18 Mi befolyásolja a toxicitást?  Az expozíció tartama és frekvenciája  A béltraktus üres, ill. telt állapota - a felszívódás eltérő mértéke, egyéb anyagok jelenléte.  Hőmérséklet, légnyomás, fényviszonyok.  Biológiai tényezők: faj, fajta, nem, életkor (pl. a xenobiotikum elimináló mechanizmusok hatékonysága).  Kémiai tényezők:  Oldhatóság - nem poláros, vagy lipid oldékony anyagok általában könnyebben felszívódnak mint a polárosak.  Optikai izomerek, ill. cisz-transz izomerek toxicitása eltérő.  Fizikai forma (szemcse ill. cseppméret is befolyásoló tényező).

19 Maga a molekula: a béta-cipermetrin izomerjei

20 Lebomlik? Milyen mechanizmusokkal és milyen gyorsan? A cipermetrin fotokémiai átalakulása http://efrirk.antsz.hu/okk/okbi/kiadv/ettsz_sarga.swf

21 A biológiai lebontás

22 A környezeti megoszlás (kísérleti eredménynek) alapján megadott határértékek  Vízben oldott cipermetrinre 0,005 µg/l,  Teljes (oldott és szuszpendált anyaghoz kötött) mennyiségre 0,01 µ g/l  Üledékre 0,015 µ g/kg.

23 Terhelés - a szállított víz mennyiségének és a vizsgált komponens koncentrációjának szorzata

24 Mi történt a folyóban ? – esemény rekonstrukció és vizsgálatok  Terhelés  Elkeveredés  Mintavétel  Analitikai nehézségek

25 Keveredés  Vertikálisan (a felszín és a fenék között);  Oldalirányban (a két part között);  Hosszanti irányban (a bevezetett víz komponenseinek koncentráció csúcsait és völgyeit a folyásirányban kiegyenlítő módon).

26 A Duna vízállás és vízhozam viszonyai a szennyezés idején

27 Dunai elkeveredés – a gyakorlat  A Dunában a teljes keveredéshez szükséges szakasz több tíz kilométer hosszúságú.  A beömlések – különösen a kisvízi időszakban rendkívül lassan szélesednek, s a csóva központi kúpjának szöge csupán 1-5 fok között változik.  A csóvák a folyóval együtt kanyarognak, esetenként szuperponálódnak, s szennyező anyaguk még kémiailag is átalakul.  Szinte lehetetlen olyan mintavételi helyet találni, ahol egyetlen pontminta elegendő lenne a vízminőség meghatározásához.

28 Környezeti sors  A mikroszennyezők döntő hányada a lebegőanyaghoz kapcsolódik.  A szilárd részecskék felületére adszorbeálódott anyag mozgását és eloszlását a víztestben elsősorban a hidrodinamikai viszonyok szabják meg.  A korábban kiülepedett részecskéket a nagyobb áramlási sebességgel levonuló árhullámok felkavarhatják, a felületi erőkkel kötött szennyezőanyagok fizikai, kémiai vagy biológiai hatásokra remobilizálódhatnak.  A mikroszennyezők vizsgálata ennek megfelelően nem elválasztható a szuszpendált és kiülepedett szilárd anyagok vizsgálatától.  Többfázisú rendszerek mintavétele – speciális problémák: –a lebegőanyag eloszlása a vízoszlop mentén nem egyenletes, –egy adott ponton vett vízmintában a lebegőanyag többféle frakciója fordulhat elő, –a mikroszennyezők nem egyformán kötődnek a lebegőanyag minden frakciójához.

29 A károsultak – a katasztrófa management érdekes vetületei  A „balhéból” sokan hasznot próbálnak húzni  Sok károsult túlbecsli a károkat  A „nem-anyagi” (lelki) károk problémája  (+ elmaradt haszon) a magyar jogrend nem ismeri  A peren kívüli egyezségek csapdái  A környezeti kárbiztosítás  Vállalati „image” helyreállítása  Megelőző intézkedések - katasztrófavédelem

30 A károk túlbecslése – a battai „Dubics Tamás HE” kárigénye (15 millió Ft)

31 Összegzés és a tanulságok  A vállalat korrektül viselkedett (nem tehetett mást) – hatósági nyomás  A Budapest alatti vízhasználatok gyakran veszélyeztetettek – early warning rendszerek szüksége  A vállalatnak szennyvíztisztító telepet és vésztározó rendszert kell építenie  Sok minden csak a szerencsén múlt!

32 Mik voltak a szerencsés elemek?  A szer emlősökre gyakorlatilag veszélytelen  A csóva mindvégig a jobb part mentén haladt (nem érte el a Bp-i vízbázist)  A cipermetrin gyorsan bomlik (T ½= 27 óra)  A szer erősen kötődik a lebegőanyaghoz (alacsony biológiai hozzáférhetőség)  A parti szűrésű vizekbe nem jutott be

33 A jövő a CHINOIN-ban (ma AGRO- CHEMIE Kft.) Integrált membrán bioreaktoros szennyvíztisztítási rendszer (napi 1500 m3 kapacitással) Integrált membrán bioreaktoros szennyvíztisztítási rendszer (napi 1500 m3 kapacitással)

34 Vízminőségi kárelhárítási terv  Mit gyártanak? TETRAMETRIN GYÁRTÁS  PERMETRINSAV-KLORID GYÁRTÁS  CHINMIX GYÁRTÁS  PERMETRIN GYÁRTÁS  CIPERMETRIN GYÁRTÁS  BENLATE 50 WP GYÁRTÁS  CIPERIL 10 EC OLDAT  IZOMERIZÁLT ETIL-KRIZANTEMÁT  KRIZANTÉMSAVKL RANEY-NIKKEL GYÁRTÁS  IZOMERIZÁLT ETIL-KRIZANTEMÁT GYÁRTÁS  DV-METILÉSZTER 40/60 GYÁRTÁS  METIL-KRIZANTRMÁT GYÁRTÁS  KILPAT OLDAT KÉSZÍTÉS ÉS KISZERELÉS  CHINMIX 5 EC FORMÁZÁS ÉS KISZERELÉS  CHINETRIN 25 EC FORMÁZÁS ÉS KISZERELÉS  KOLFUGÓ SZUPER GYÁRTÁS  CHINOFUR 40 FW  FUNDAZOL 50 WP GYÁRTÁS  BENOMYL GYÁRTÁS  ABEM GYÁRTÁS  BCM-N GYÁRTÁS  FLUFENZIN GYÁRTÁS SPRAY ÉS AMPULLA TÖLTŐ ÜZEM

35 A vízminőségi kárelhárítási terv céljai  A hatósági munka, ellenőrzés segítése, és a kooperáció ilyen esetekben törvényi előírás a vállalati vezetés számára.  Vízminőségi vészhelyzetet kezelő csoport létrehozása (a vészhelyzetben cselekvő, információ feldolgozó/értékelő, illetve döntéseket hozó felek)  A vízminőségi vészhelyzet cselekvési alternatívái és azok végrehajtásának ellenőrzése  Vízkezelési, tömény szennyvízdugó felfogási és kezelési alternatívák  Emberi munkaerő igény meghatározása  Különleges problémák (pl. egészségügyi óvó rendszabályok)  Telekommunikációs követelmények  A vízminőségi vészhelyzet lefolyása utáni teendők

36 Az alkalmazható beavatkozási technológiák  Mechanikai védekezési módszerek  Kémiai védekezési módszerek  „Kivárási” taktika

37 A vízminőségi vészhelyzetet kezelő csoport  a vízminőségi vészhelyzettel kapcsolatos információ áramlás koordinálása  döntés előkészítési funkciók a tulajdonos és a vezetés felé  az elhárítás teendőinek folyamatos irányítása (meghatározása) és ellenőrzése  az elhárítást követően az eredmények értékelése és a Vízminőségi kárelhárítási terv esetleges kiegészítése, módosítása

38 Hol vannak és hogyan működnek a beavatkozási pontok és puffer rendszerek?  Vésztározók  Semlegesítés és aktív beavatkozás  Reakcióidő (képzés)  Monitoring rendszerek  Információ áramlás (külső-belső)  Környezeti tudatosság  Vállalati beállítottság (érzékenység)

39 Az üzemi kármentesítéssel kapcsolatos műszaki létesítmények leírása  Föld- és betonmedencék száma, elhelyezkedése, funkciója és térfogata  Földalatti és feletti tartályok száma, elhelyezkedése, funkciója és térfogata  Kármentők száma, elhelyezkedése és térfogata

40 Vízminőségi vészhelyzetekben értesítendő hatóságok, a kárelhárítási folyamata  Országos szervek, főhatóságok:  KvVM, Környezetvédelmi Főfelügyelőség  Helyi, illetve regionális szervezetek:  Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség és ennek Mérőállomása + Vízügyi Igazgatóság  Megyei és Fővárosi ÁNTSZ intézetek  Budapesti Természetvédelmi Felügyelőség (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága)  DRV, és alvizi Víz- és Csatornamű vállalatok (Ercsi és Százhalombatta)  FCSM Rt., Budapest  Fővárosi Vízművek Rt.

41 A dunai vízhasználatok fenntarthatósága

42 Ajánlott irodalom :  Cypermethrin – Environmental Health Criteria ; WHO, Geneva, 1989.  Szintetikus pyrethroidok; OMIKK, Budapest, 1991.  Leahey, J. P.: The Pyrethroid Insecticides; Taylor & Francis, 1985.  Holmstead, R. L., Casida J. E., Ruzo L. O.: Photochemical Reactions of Pyrethroid Insecticides ; in Synthetic Pyrethroids ACS Symposium Series 42., Washington, D.C. 1977.  Casida, J. E., Ruzo, L. O.: Metabolic Chemistry of Pyrethroid Insecticides ; Pestic. Sci. 1980, 11, 257-269.  Gray, A. J., Soderlund, D. M.: Mammalian toxicology of pyrethroids; in Insecticides ed. by D.H. Huston and T.R. Roberts, John Wiley & Sons Ltd., 1985.  The Pesticide Manual 11th edition; Editor: C.D.S. Tomlin; British Crop Protection Council  Chinmix 5 EC Material Safety Data Sheet; Chinoin Rt.  Geromol MS Material Safety Data Sheet; Rhone-Poulenc Geronazzo S.p.A..  Öntisztulás a Duna Budapest alatti szakaszán a kritikus kisvízi időszakokban. Összefoglaló jelentés, VITUKI Rt. témaszám 6831-2/1/2023.; VITUKI Rt., Budapest, 1995.  Starasolszky, Ö.: Mixing of Pollutants in Rivers. (Advances in Hydro-Science and Engineering. Volume I. Ed.: Sam, S.Y. Wang) University of Mississippi, Mississippi 1993.


Letölteni ppt "Az ipari balesetek egy hazai példája : A CHINOIN nagytétényi telepén 1998-ban történt cipermetrin szennyezés Dr. Fleit Ernő Vízi Közmű és Környezetmérnöki."

Hasonló előadás


Google Hirdetések