Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék"— Előadás másolata:

1 Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék
Az ipari balesetek egy hazai példája: A CHINOIN nagytétényi telepén 1998-ban történt cipermetrin szennyezés Dr. Fleit Ernő Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

2 Esemény krónika – mi történt?
1998. május 26. délután 16:30 a kiszerelés során egy 8 m3-es reaktor lefejtésekor a szivattyú meghibásodása miatt a formázó üzemben 120 liter CHINMIX 5EC kerül a padlóra A robbanásveszély (xilol !!!) miatt a munkások szellőztetni kezdenek, és a kiömlött anyagot vízzel hígítják, mossák

3 Hogyan történt? A hígítás során keletkezett szennyezett vizet a műhely 1,4 m3-es kármentője nem tudja fogadni A művezető utasítására a szennyezett mosóvizet a műhely előtti csapadék csatornába szivattyúzzák át Az esetről balesetvédelmi jegyzőkönyvet vesznek fel, és mindenki megy a dolgára

4 Az események kibontakoznak…
A rákövetkező napon (május 27-én) hajnalban a horgászok Százhalombattáról tömeges halpusztulást jelentenek A Chinoin-t ezen a napon megszállja a „hatóság” (katasztrófa védelem, rendőrség, stb.) Este a TV-ben a környezetvédelmi minisztérium sajtó tájékozatót tart az eseményekről

5 A szennyezés kárai és hatásai
15 millió Ft értékű halpusztulás az élő-Dunán 70 millió Ft értékű halpusztulás a TEHAG-ban Százhalombatta, Ercsi 2 napig vezetékes ivóvíz nélkül maradt A Csepel szigeti parti szűrésű kútsor veszélyeztetése (Budapesti ivóvíz 30%-a)

6 Hogyan lehet kezelni az ilyen helyzeteket?
A „de jure” helyzet: a kibocsátó NEM a Chinoin, hanem a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. (érvényes közmű szerződés) A „de facto” helyzet: CSAK egy 1000 méteres szennyvízcsatorna a Duna jobb partjáig (parti bevezetés a Vasút utcai átemelőnél)

7 A levonuló szennyezés útja és károsultjai (induló kárérték: 150 millió Ft)
Kibocsátási pont: Duna, jobb part 1630,350 fkm Nagybudapesti HE Dunamenti Erőmű Rt. Dubics HE (Benta patak) TEHAG Kft. Ercsi Halászati Kft. (halászati jog a Dunán) Százhalombatta és Ercsi önkormányzatok (ivóvíz kivétel)

8 A halpusztulások egyik helyszíne: az érdi magaspart

9 Az elsődlegesen érintett Duna-szakasz

10 Alvízi vízhasználatok
Ivóvíz (Százhalombatta, Ercsi, D.földvár) Ipari vízkivitel (Ercsi, MOL, stb.) Tápvíz (TEHAG) Élővíz (halászat, horgászat) Rekreációs lehetőségek korlátozása

11 Mit kell mérlegelni a szennyezés kezelése során?
Milyen szennyező anyagról van szó? A szennyező (mérgező) anyag környezeti sorsa Akut és tartamhatások Környezeti és közegészségügyi hatások Bevezetés módja, befogadó minősége, hidrológiai viszonyai, elkeveredés A veszélyeztetett vízhasználatok

12 A szennyező anyag - CHINMIX
A Chinmix 5 EC, 5 g/l szintetikus piretroid (beta-cipermetrin) hatóanyagot tartalmazó folyékony rovarölő permetezőszer. Szabadforgalmú növényvédőszer - bárki vehet ilyet a boltban Harmadik generációs, ún. környezetbarát, „biotermék”

13 Chinmix 5 EC (Hatóanyag: béta-cipermetrin piretroid (50 g/l) Agro-Chemie Kft.
Munkaegészségügyi várakozási idő: Nincs. Élelmezési várakozási idő: 21 nap. Emberre: gyenge méreg Méhekre: mérsékelten veszélyes Halakra: kifejezetten veszélyes Forgalmazási kategória: III. Eltarthatóság: 5.6 év Tűzveszélyesség: Tűz és robbanásveszélyes (B)

14 A Chinmix 5 EC jellemző tulajdonságai
Külső megjelenés: Tiszta, üledékmentes folyadék Szag: Jellegzetes oldószer (xilol) szagú Sűrűség: 0,89 kg/dm3 Viszkozitás 20 oC-on 10-3 Ns/m2 (cPoise) Felületi feszültség 20 oC-on30 mN/m Összetétel: Béta-cipermetrin 5,0 g/100 ml (emulgeátor) Geronol MS ,5 g/100 ml Xilol (techn.) g/100 ml Kémhatás (pH)10%-os vizes-acetonos emulzió lúgos Korróziós hatás: Nem korrozív Gyulladásképes elegyet képez levegővel tf %-ban Lobbanáspont Zárttéri kb. 25 oC Gyulladási hőmérséklet 465 oC

15 Toxikológiai tulajdonságok 96 órás statikus haltesztben egynyaras ponty, amur és harcsa ivadékok LC értékei A Chinmix 5 EC halakra kifejezetten veszélyes, ezért az engedélyezési szabályok szerint nem használható a felszíni vizek 200 m-es parti sávjában és a Balaton 1000 m-es parti sávjában.

16 1998. május 27-én Százhalombatta alatt (szennyezés máj. 26-án)

17 Következtetés: a melegvérűekre a CHINMIX „nem” veszélyes
Az emlős toxicitás: a patkányokon és az egereken végzett kísérletek eredményeiből meghatározott akut orális LD50 értékek Következtetés: a melegvérűekre a CHINMIX „nem” veszélyes

18 Mi befolyásolja a toxicitást?
Az expozíció tartama és frekvenciája A béltraktus üres, ill. telt állapota - a felszívódás eltérő mértéke, egyéb anyagok jelenléte. Hőmérséklet, légnyomás, fényviszonyok. Biológiai tényezők: faj, fajta, nem, életkor (pl. a xenobiotikum elimináló mechanizmusok hatékonysága). Kémiai tényezők: Oldhatóság - nem poláros, vagy lipid oldékony anyagok általában könnyebben felszívódnak mint a polárosak. Optikai izomerek, ill. cisz-transz izomerek toxicitása eltérő. Fizikai forma (szemcse ill. cseppméret is befolyásoló tényező).

19 Maga a molekula: a béta-cipermetrin izomerjei

20 Lebomlik? Milyen mechanizmusokkal és milyen gyorsan?
A cipermetrin fotokémiai átalakulása

21 A biológiai lebontás

22 A környezeti megoszlás alapvető fontosságú!
A környezeti megoszlás (kísérleti eredménynek) alapján megadott határértékek Vízben oldott cipermetrinre 0,005 µg/l, Teljes (oldott és szuszpendált anyaghoz kötött) mennyiségre 0,01 µ g/l Üledékre 0,015 µ g/kg. A környezeti megoszlás alapvető fontosságú!

23 Terhelés - a szállított víz mennyiségének és a vizsgált komponens koncentrációjának szorzata

24 Mi történt a folyóban ? – esemény rekonstrukció és vizsgálatok
Terhelés Elkeveredés Mintavétel Analitikai nehézségek

25 Keveredés Vertikálisan (a felszín és a fenék között);
Oldalirányban (a két part között); Hosszanti irányban (a bevezetett víz komponenseinek koncentráció csúcsait és völgyeit a folyásirányban kiegyenlítő módon).

26 A Duna vízállás és vízhozam viszonyai a szennyezés idején

27 Dunai elkeveredés – a gyakorlat
A Dunában a teljes keveredéshez szükséges szakasz több tíz kilométer hosszúságú. A beömlések – különösen a kisvízi időszakban rendkívül lassan szélesednek, s a csóva központi kúpjának szöge csupán 1-5 fok között változik. A csóvák a folyóval együtt kanyarognak, esetenként szuperponálódnak, s szennyező anyaguk még kémiailag is átalakul. Szinte lehetetlen olyan mintavételi helyet találni, ahol egyetlen pontminta elegendő lenne a vízminőség meghatározásához.

28 Környezeti sors A mikroszennyezők döntő hányada a lebegőanyaghoz kapcsolódik. A szilárd részecskék felületére adszorbeálódott anyag mozgását és eloszlását a víztestben elsősorban a hidrodinamikai viszonyok szabják meg. A korábban kiülepedett részecskéket a nagyobb áramlási sebességgel levonuló árhullámok felkavarhatják, a felületi erőkkel kötött szennyezőanyagok fizikai, kémiai vagy biológiai hatásokra remobilizálódhatnak. A mikroszennyezők vizsgálata ennek megfelelően nem elválasztható a szuszpendált és kiülepedett szilárd anyagok vizsgálatától. Többfázisú rendszerek mintavétele – speciális problémák: a lebegőanyag eloszlása a vízoszlop mentén nem egyenletes, egy adott ponton vett vízmintában a lebegőanyag többféle frakciója fordulhat elő, a mikroszennyezők nem egyformán kötődnek a lebegőanyag minden frakciójához.

29 A károsultak – a katasztrófa management érdekes vetületei
A „balhéból” sokan hasznot próbálnak húzni Sok károsult túlbecsli a károkat A „nem-anyagi” (lelki) károk problémája (+ elmaradt haszon) a magyar jogrend nem ismeri A peren kívüli egyezségek csapdái A környezeti kárbiztosítás Vállalati „image” helyreállítása Megelőző intézkedések - katasztrófavédelem

30 A károk túlbecslése – a battai „Dubics Tamás HE” kárigénye (15 millió Ft)

31 Összegzés és a tanulságok
A vállalat korrektül viselkedett (nem tehetett mást) – hatósági nyomás A Budapest alatti vízhasználatok gyakran veszélyeztetettek – early warning rendszerek szüksége A vállalatnak szennyvíztisztító telepet és vésztározó rendszert kell építenie Sok minden csak a szerencsén múlt!

32 Mik voltak a szerencsés elemek?
A szer emlősökre gyakorlatilag veszélytelen A csóva mindvégig a jobb part mentén haladt (nem érte el a Bp-i vízbázist) A cipermetrin gyorsan bomlik (T ½= 27 óra) A szer erősen kötődik a lebegőanyaghoz (alacsony biológiai hozzáférhetőség) A parti szűrésű vizekbe nem jutott be

33 A jövő a CHINOIN-ban (ma AGRO-CHEMIE Kft.)
Integrált membrán bioreaktoros szennyvíztisztítási rendszer (napi 1500 m3 kapacitással)

34 Vízminőségi kárelhárítási terv
Mit gyártanak? TETRAMETRIN GYÁRTÁS PERMETRINSAV-KLORID GYÁRTÁS CHINMIX GYÁRTÁS PERMETRIN GYÁRTÁS CIPERMETRIN GYÁRTÁS BENLATE 50 WP GYÁRTÁS CIPERIL 10 EC OLDAT IZOMERIZÁLT ETIL-KRIZANTEMÁT KRIZANTÉMSAVKL RANEY-NIKKEL GYÁRTÁS IZOMERIZÁLT ETIL-KRIZANTEMÁT GYÁRTÁS DV-METILÉSZTER 40/60 GYÁRTÁS METIL-KRIZANTRMÁT GYÁRTÁS KILPAT OLDAT KÉSZÍTÉS ÉS KISZERELÉS CHINMIX 5 EC FORMÁZÁS ÉS KISZERELÉS CHINETRIN 25 EC FORMÁZÁS ÉS KISZERELÉS KOLFUGÓ SZUPER GYÁRTÁS CHINOFUR 40 FW FUNDAZOL 50 WP GYÁRTÁS BENOMYL GYÁRTÁS ABEM GYÁRTÁS BCM-N GYÁRTÁS FLUFENZIN GYÁRTÁS SPRAY ÉS AMPULLA TÖLTŐ ÜZEM

35 A vízminőségi kárelhárítási terv céljai
A hatósági munka, ellenőrzés segítése, és a kooperáció ilyen esetekben törvényi előírás a vállalati vezetés számára. Vízminőségi vészhelyzetet kezelő csoport létrehozása (a vészhelyzetben cselekvő, információ feldolgozó/értékelő, illetve döntéseket hozó felek) A vízminőségi vészhelyzet cselekvési alternatívái és azok végrehajtásának ellenőrzése Vízkezelési, tömény szennyvízdugó felfogási és kezelési alternatívák Emberi munkaerő igény meghatározása Különleges problémák (pl. egészségügyi óvó rendszabályok) Telekommunikációs követelmények A vízminőségi vészhelyzet lefolyása utáni teendők

36 Az alkalmazható beavatkozási technológiák
Mechanikai védekezési módszerek Kémiai védekezési módszerek „Kivárási” taktika

37 A vízminőségi vészhelyzetet kezelő csoport
a vízminőségi vészhelyzettel kapcsolatos információ áramlás koordinálása döntés előkészítési funkciók a tulajdonos és a vezetés felé az elhárítás teendőinek folyamatos irányítása (meghatározása) és ellenőrzése az elhárítást követően az eredmények értékelése és a Vízminőségi kárelhárítási terv esetleges kiegészítése, módosítása

38 Hol vannak és hogyan működnek a beavatkozási pontok és puffer rendszerek?
Vésztározók Semlegesítés és aktív beavatkozás Reakcióidő (képzés) Monitoring rendszerek Információ áramlás (külső-belső) Környezeti tudatosság Vállalati beállítottság (érzékenység)

39 Az üzemi kármentesítéssel kapcsolatos műszaki létesítmények leírása
Föld- és betonmedencék száma, elhelyezkedése, funkciója és térfogata Földalatti és feletti tartályok száma, elhelyezkedése, funkciója és térfogata Kármentők száma, elhelyezkedése és térfogata Aki időt nyer, életet nyer!

40 Vízminőségi vészhelyzetekben értesítendő hatóságok, a kárelhárítási folyamata
Országos szervek, főhatóságok: KvVM, Környezetvédelmi Főfelügyelőség Helyi, illetve regionális szervezetek: Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség és ennek Mérőállomása + Vízügyi Igazgatóság Megyei és Fővárosi ÁNTSZ intézetek Budapesti Természetvédelmi Felügyelőség (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága) DRV, és alvizi Víz- és Csatornamű vállalatok (Ercsi és Százhalombatta) FCSM Rt., Budapest Fővárosi Vízművek Rt.

41 A dunai vízhasználatok fenntarthatósága

42 Ajánlott irodalom: Cypermethrin – Environmental Health Criteria ; WHO, Geneva, 1989. Szintetikus pyrethroidok; OMIKK, Budapest, 1991. Leahey, J. P.: The Pyrethroid Insecticides; Taylor & Francis, 1985. Holmstead, R. L., Casida J. E., Ruzo L. O.: Photochemical Reactions of Pyrethroid Insecticides ; in Synthetic Pyrethroids ACS Symposium Series 42., Washington, D.C Casida, J. E., Ruzo, L. O.: Metabolic Chemistry of Pyrethroid Insecticides ; Pestic. Sci. 1980, 11, Gray, A. J., Soderlund, D. M.: Mammalian toxicology of pyrethroids; in Insecticides ed. by D.H. Huston and T.R. Roberts, John Wiley & Sons Ltd., 1985. The Pesticide Manual 11th edition; Editor: C.D.S. Tomlin; British Crop Protection Council Chinmix 5 EC Material Safety Data Sheet; Chinoin Rt. Geromol MS Material Safety Data Sheet; Rhone-Poulenc Geronazzo S.p.A.. Öntisztulás a Duna Budapest alatti szakaszán a kritikus kisvízi időszakokban. Összefoglaló jelentés, VITUKI Rt. témaszám /1/2023.; VITUKI Rt., Budapest, 1995. Starasolszky, Ö.: Mixing of Pollutants in Rivers. (Advances in Hydro-Science and Engineering. Volume I. Ed.: Sam, S.Y. Wang) University of Mississippi, Mississippi 1993.


Letölteni ppt "Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék"

Hasonló előadás


Google Hirdetések