Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szennyvíz agglomerációkra vonatkozó EU követelmények és hazai szabályozás Regionális szennyvíz rendszerek befogadó vízminőségére gyakorolt hatásai:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szennyvíz agglomerációkra vonatkozó EU követelmények és hazai szabályozás Regionális szennyvíz rendszerek befogadó vízminőségére gyakorolt hatásai:"— Előadás másolata:

1 Szennyvíz agglomerációkra vonatkozó EU követelmények és hazai szabályozás Regionális szennyvíz rendszerek befogadó vízminőségére gyakorolt hatásai:

2 FOLYÓ VÍZKIVÉTEL SZENNYVÍZ SZENNYEZETT FOLYÓ CSATORNÁZÁS: A TELEPÜLÉST (TALAJT, TALAJVIZET) MENTESÍTJÜK A SZENNYEZÉSTŐL, DE VALÓJÁBAN CSAK ÁTHELYEZZÜK A PROBLÉMÁT A FELSZÍNI VIZEKBE... CSATORNÁZÁS: NYITOTT ANYAGÁRAM LÉTREHOZÁSA

3 CO 2 ISZAP SZENNYVÍZTISZTÍTÓ A SZENNYVÍZTISZTÍTÁS MEGOLDJA A PROBLÉMÁT? CÉL: BIOLÓGIAILAG BONTHATÓ SZERVESANYAGOK (BOI 5 ) ELTÁVOLÍTÁSA  FOLYÓK OXIGÉN HÁZTARTÁSA HELYREÁLL

4 Folyók sokévi középvízhozama (m 3 /s) Felszíni vizek minőségének meghatározója: 96% külföldi eredet

5

6 Felszíni vizek minősége (osztályozás az MSZ 12749 szerint) Oxigén háztartás Tápanyagok Bakteriológia Mikroszennyezők

7 Tápanyagterhelés miatt kockázatos vizek 2005-ös Nemzeti Jelentés: a felszíni víztestek (890 vízfolyás és 220 állóvíz) kétharmada, 2006. évi felülvizsgálata után: a víztestek több mint fele.

8 Photos (P.Pomogyi, F.Szilágyi)

9 Szükséges fejlesztések Teljesítési határidők (átmeneti mentesség Magyarország számára) 1998 vége (2008) 2000 vége (2010) 2005 vége (2015) Csatornázás>10 000 LEÉ, érzékeny >15 000 LEÉ, normál & kevésbé érzékeny > 2 000 LEÉ, mindenütt Biológiai tisztítás >15 000 LEÉ, normál & kevésbé érzékeny > 2 000 LEÉ, mindenütt Tápanyag eltávolítás > 10 000 LEÉ, érzékeny -- Ha a csatornán összegyűjtött szennyvíz 2000 LEÉ-nél kisebb településen történik a fentiek vagy egyéb megfelelő tisztítási technológia alkalmazása szükséges Városi szennyvíz irányelv (91/271/EGK)

10 91/271/EGK (Városi szennyvíz Irányelv) hatálya A 2000 lakosegyenérték feletti településekre tartalmaz előírást,A 2000 lakosegyenérték feletti településekre tartalmaz előírást, Nem kizárólagos megoldásként javasolja a hagyományos, közműves szennyvízelvezetési és tisztítási gyakorlat alkalmazását.Nem kizárólagos megoldásként javasolja a hagyományos, közműves szennyvízelvezetési és tisztítási gyakorlat alkalmazását. Azokon a településeken, településrészeken, ahol ez nem jelent környezetvédelmi szempontból előnyt, vagy pedig a beruházási és üzemeltetési költségek túlzottan megnőnének, a hagyományos rendszerekkel egyenértékű megoldások is alkalmazhatók.

11 Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program 25/2002. (II. 27.) rendelet (illetve az azt többször módosító 30/2006 (II. 8.) kormányrendelet) kijelölte azokat a szennyvíz- elvezetési agglomerációkat, melyek területén a csatornázást és az összegyűjtött szennyvizeknek az agglomerációk központjában történő tisztítását az EU követelményeknek megfelelően, négy ütemben kell végrehajtani. A nemzeti program B részeként a 174/2003. (X. 28.) számú, a közműves szennyvízelhelyező és –tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelési Nemzeti Megvalósítási Programról szóló kormányrendelet lehetőséget biztosít a szakszerű egyedi (nem közműves) szennyvízkezelés és elhelyezés alkalmazására.

12 Méret kategória Összes tele- pülés Csator- názott* (2004) „A” program„B” program 163/ 2004. 30/ 2006. 163/ 2004. 30/ 2006. >100 000989 9 0 0 10 000 – 100 00013279132 0 0 5 000 – 10 00013671135 136 1 0 2 000 – 5 000518230514 515 4 3 1 000 – 2 000664268492 424 172 240 600 – 1 000520152359 284 161 236 300 – 600620162378 315 242 305 0 – 30053182271 197 260 334 Összesen313010522290 2012 840 1118 A Szennyvíz program „A” és „B” komponensébe tartozó települések, figyelembe véve a korábbi, 163/2004. (V. 21.) és a legutóbb módosított 30/2006. (II. 8.) rendeletek előírásait *Csatornázottnak tekintettük a települést ha a bekötött és nem bekötött lakások aránya együttesen elérte a 80%-ot.

13 Szennyvízelhelyezés (”Szennyvíz Program”)

14 1990 2003 2015

15

16 Emisszió szabályozás - elvi megfontolások A vízminőség szabályozás alapját képező vízminőségi határértékeknek két típusa ismeretes: az elfolyó, tisztított szennyvizekre (emissziós határérték, effluent standards), a befogadóra vonatkozik (immissziós vagy befogadó határérték, stream standards vagy ambient water quality criteria). Gyakorlat: együttesen alkalmazás, a kibocsátott tisztított szennyvizekre vonatkozó emissziós határértékek általában a gazdaságosságot is figyelembe vevő, technológiai határértékek, mint minimum követelmények; Ha a befogadó minőségi határértéke nem tartható, terhelhetőségi számítások alapján szigorúbb elfolyó víz előírást vagy tisztítási követelményt kell alkalmazni.

17 ParaméterKoncentr. a tisztított szennyvízbenEltávolítás BOI 5 (20 o C-on)25 (mg/l)70-90 (%) KOI125 (mg/l)75 (%) Összes lebegőanyag >10 000 LEÉ35 (mg/l)90 (%) 2000-10000 LEÉ60 (mg/l)70 (%) 91/271 EGK: A biológiai tisztítással szembeni kívánalmak ParaméterKoncentr. a tisztított szennyvízbenEltávolítás ÖP 10 000-100 000 LEÉ2 (mg/l) 80% >100000 LEÉ1 (mg/l) ÖN 10 000-100 000 LEÉ15 (mg/l) 70-80% >100000 LEÉ10 (mg/l) A tápanyag eltávolítással szembeni kívánalmak („érzékeny terület”)

18 Hazai szabályozás: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet „A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól” A rendelet kétféle típusú határértéket tartalmaz: Technológiai határérték: egyes gazdasági, háztartási, település- üzemeltetési tevékenységek általi szennyvíz kibocsátásra a rendelet 1. számú melléklet szerint megállapított vízszennyező anyag kibocsátási koncentráció, vagy fajlagos kibocsátási érték. Területi határérték: a vízszennyező anyag közvetlen bevezetésére, a vízminőség-védelmi területi kategóriák figyelembevételével a rendelet 2. számú melléklete szerint megállapított kibocsátási koncentráció érték. Ezen felül, a hatóságoknak lehetőségük van egyedi elbírálás alapján a határértékek szigorítására vagy enyhítésére. Az egyedileg megszabott határértékek minimális és maximális értékeinek tartományát az 5. számú melléklet adja meg.

19 A határértékek alkalmazását a 220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet szabályozza: „A felügyelőség a kibocsátási határértéket a technológiai határérték és a területi határérték alapján határozza meg a következők szerint: ha a tevékenységre van technológiai kibocsátási határérték, akkor kibocsátási határértéknek azt kell előírni;ha a tevékenységre van technológiai kibocsátási határérték, akkor kibocsátási határértéknek azt kell előírni; ha a tevékenységre vagy a kibocsátásra jellemző szennyező anyagok közül egy adott szennyező anyagra nincs technológiai határérték, akkor a vonatkozó területi határértéket kell előírni kibocsátási határértéknek.”ha a tevékenységre vagy a kibocsátásra jellemző szennyező anyagok közül egy adott szennyező anyagra nincs technológiai határérték, akkor a vonatkozó területi határértéket kell előírni kibocsátási határértéknek.”

20

21 A 3/1984 (II.7.) OVH számú rendelet határértékei a hat területi kategóriában KomponensI.II.III.IV.V.VI. pH 6,5 8,5 6,5 9 6-9 5-106-9 KOI Cr g/m 3 5075100 15075 NH 4 -N g/m 3 1,563,8923,337,7823,337,78 NO 3 -N g/m 3 9,0311,2918,06 - TP g/m 3 1,8222-2 ANA det. g/m 3 225555 CCl 4 extr. g/m 3 2510 Lebegőanyag, g/m 3 100 200 500200

22 Területi kategóriák (érzékeny és sérülékeny területek)

23 Komponens Kiemelt (régi I.) Érzékeny (régi II.) Normál (régi III- VI.) pH6,5-8,56,5-96-9 KOI Cr g/m 3 5075150 BOI 5 g/m 3 152550 NH 4 -N g/m 3 2510 Összes N g/m 3 153050 Összes P g/m 3 0.7210 CCl 4 extr. g/m 3 2510 Lebegőanyag, g/m 3 35100200 A 9/2002 (III.22.) KöM-KöViM rendelet fontosabb határértékei a három kategóriában

24 Komponens Kiemelt (régi I.) Érzékeny (régi II.) Időszakos vízfolyás Normál (régi III-VI.) pH6,5-8,56,5-9 KOI Cr g/m 3 5010075150 BOI 5 g/m 3 15302550 NH 4 -N g/m 3 210520 Összes N g/m 3 20352555 Összes P g/m 3 0.75510 Oldószer extr. g/m 3 25510 Lebegőanyag, g/m 3 3550 200 A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet fontosabb határértékei a három+1 kategóriában

25 Víz Keretirányelv: Cél a „Jó ökológiai állapot” elérése 2015-ig minden felszíni víztestre kiváló állapot: A biológiai és a hidrológiai, hidromorfológiai elemek közel azonosak a referencia állapottal. A fizikai és az általános kémiai jellemzők nem jeleznek emberi beavatkozást. A szennyező-anyagok koncentrációja megfelel a természetes háttérértékeknek, szintetikus anyagok nem mutathatók ki. A biológiai és a hidrológiai, hidromorfológiai elemek közel azonosak a referencia állapottal. A fizikai és az általános kémiai jellemzők nem jeleznek emberi beavatkozást. A szennyező-anyagok koncentrációja megfelel a természetes háttérértékeknek, szintetikus anyagok nem mutathatók ki. jó állapot: A referencia állapothoz képest enyhe torzulások a biológiai elemek összetételében, esetleg plankton virágzás, nincs bakteriális terhelés. A hidrológiai, morfológiai, fizikai állapot megfelel a fentieknek. Kémiai komponenesek koncentrációja kisebb, mint a környezetminőségi határérték. A referencia állapothoz képest enyhe torzulások a biológiai elemek összetételében, esetleg plankton virágzás, nincs bakteriális terhelés. A hidrológiai, morfológiai, fizikai állapot megfelel a fentieknek. Kémiai komponenesek koncentrációja kisebb, mint a környezetminőségi határérték. közepes állapot: A referencia állapothoz képest közepes eltérések. Bakteriális telepek és alacsonyabb diverzitás. gyenge állapot: A zavartalan állapothoz képest jelentős átalakulások a biológiai közösségek összetételében. rossz állapot: A zavartalan állapothoz képest komoly átalakulások, a biológiai közösségek jelentős csoportjai hiányoznak.

26 Komponens Hegy/dombvid.-i kisvízfolyások (1,2,3,4,5,8,9 típusok) Hegy/domb.-i közepes és nagy folyók (6,7,10 típusok) Síkvidéki kisvízfolyások (11,12,15,16,17 típusok) Síkvidéki közepes és nagy folyók (13,14,18, 19,20) Síkvidéki, szerves mederanyagú vízfolyások (21, 22 típusok) Vezetőképesség (μS/cm) 300 (szilikátos) 900 (meszes) 600700600900 Oxigén telítettség* (%) 80 - 10070 - 11060 - 11070 – 11060 - 110 BOI 5 (mg/l)45654 KOI cr (mg/l)202225 40 NH4-N (mg/l)0.30.40.50.4 NO2-N (mg/l)0.05 NO3-N (mg/l)33333 Összes N (mg/l)55555 PO4-P (mg/m 3 )100 (50**) 150 (80**) Össz. P(mg/m 3 )200250400300400 Jó- és közepes állapot évi átlagra vonatkozó határértékei (Javaslat, BME 2007) * Oxigén telítettség: 90%-os (felső határ) és a 10%-os (alsó határ) tartósságú koncentráció (Ha a mintaszám < 10/év, akkor a minimum – maximum értékek) ** Tározásra kerülő vízfolyásoknál, ha a tartózkodási idő a 10 napot elér

27 Új szempontok: az EU VKI figyelembe vétele 1.A Városi Szennyvíz Irányelvben (91/271 EGK) előírt komponensekre a lakosegyenértéktől függő tisztított szennyvíz határértékek, illetve tisztítási hatásfokok minimum feltételként történő alkalmazása, minden szennyvíztisztító telepre (A minimum követelmények kiterjesztendők a 2000 lakosegyenérték alatti tartományra is (a 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének megfelelően); 2.A kibocsátott tisztított szennyvíz előírásokat terhelhetőségi számítások alapján kell megállapítani, valamint több komponensre is kiterjeszteni, és amennyiben a VKI által előírt, a befogadóra vonatkozó, víztípustól függő vízminőségi célállapot (jó ökológiai és kémiai állapot) nem teljesül, szigorítani; 3.Ha a kibocsátás közvetlen vagy közvetett módon állóvízbe történik, a kritériumokat az állóvíz terhelhetősége alapján kell előírni. Egyes komponensekre területi érvényességgel is alkalmazható határérték (pl. Összes P- ra a Balaton vízgyűjtőn 0.7 mg/l elfolyó víz határérték); 4.A terhelhetőség vizsgálatát a vízjogi engedélyezés során el kell végezni, a VKI szerinti vízgyűjtő gazdálkodási tervek (VGT) készítésével összhangban (379/2007 (XII.23) Korm.rend.).

28 A terhelhetőség, vagyis az a „tartalék”, ami a befogadó öntisztulását figyelembe véve, a meglévő (kiinduló) állapot és a célállapot között egy adott vízfolyás esetében – kémiai értelemben – rendelkezésre áll, a mértékadó vízhozam és a befogadó vízminőségi (immissziós) határérték szorzatából áll elő. Mind a kiindulási, mind pedig a tervezett, jövőbeli állapotot befolyásolja a vizsgált, szabályozandó szennyvízkibocsátás mellett meglévő egyéb (pontszerű, diffúz és felvízről érkező) szennyező források megléte. Definíció a tervezéshez:

29 TERHELHETŐSÉG Ökológiai értelmezés Emisszió → Transzmisszió → Immisszió (VKI!) Mi a mértékadó (jellemző állapot) a befogadóban? Átlag, medián, 90%-os tartósság, MAC VízhozamMonitoring Pontosság, megbízhatóság

30 x=0, C=C 0 kezdeti feltételt alkalmazva a szennyezőanyag folyás irányú koncentrációja elsőrendű kinetikát feltételezve: C(x) = C 0 exp (-k x/v x ) k a lebomlás sebességét jellemző kinetikai állandó, v x a vízfolyás középsebessége. Mértékadó vízhozam (stacionárius állapot) Azonnali elkeveredés (keskeny folyó) C h - a bevezetés feletti háttér koncentráció, Q - a befogadó (terhelési állapot szempontjából mértékadó) vízhozama, C sz - a szennyvíz minőségét jellemző koncentráció, q - a szennyvíz hozama Hogyan tudjuk figyelembe venni a mederbeli lebomlás (visszatartás) hatását? C 0 számítása:

31 Szennyvízbevezetések vízminőségi hatása azonnali elkeveredés és első rendű kinetika szerinti lebomlást feltételezve (egyszerű vízminőségi modell)

32 BOI O2O2 TERHELÉSO 2 BEVITEL ÜLEPEDÉS Streeter & Phelps (1925)

33 SZENNYVÍZ-BEVEZETÉSHATÁSA

34 A leggyakrabban alkalmazott szennyvíztisztítási technológiák: Relatív költségek és tisztítási hatásfokok Technológia Rel. költségekTisztítási hatásfok (%) N formák az elfolyóban (%) BerÜzemBOIÖNÖPNH 4 NO 3 Mechanika1.0 305151000 M + Kicsapatás1.091.55515751000 Nagyterhelésű biológia1.401.79215251000 Kisterhelésű biológia1.702.0951530595 Nagyterhelésű Bio + P1.452.09225901000 Kisterhelésű Bio + P1.752.39525955 NB +P +részleges N1.952.49560955 NB + P + teljes N2.403.09585950100 Szennyvíztisztítás

35

36 Szennyvíztisztítók (2015)

37 Szv. víz kib. (db) 2004 Jelenlegi állapot (2004) Sz.víz kib. (db) 2015 A (területi határérték) B (technológiai határérték) BOIKOIÖNÖPBOIKOIÖNÖPBOIKOIÖNÖP DUNA31718163077313232143117282651133 TISZA25614131852378161332126201838144 DRÁVA3700274122382248 BALATON311136126113611310 ORSZÁG641333053142858423781257514796295 Jó állapot kritériumát meghaladó koncentráció növekmény a befogadó víztestben

38 Magas tápanyag (P) koncentráció miatt kockázatos felszíni víztestek száma jelenleg és az alapintézkedések megvalósítása után Fővíz- gyűjtő összes víztest Jelenlegi állapot (2004) Várható (alap) forgatókönyv Kedvezőtlen (pesszimista) forgatókönyv db % % % DUNA40221654%23759%27067% TISZA31916351%21467%24376% DRÁVA903337%3640%4146% BALATON873945%3743%5159% ORSZÁG89845150%52458%60567%

39 Konklúziók: Vízminőségi hatások, a szennyvíztisztítási technológia megválasztása Hígulás (befogadó/szennyvíz hozam aránya, Q/q) a vízminőségi hatás szempontjából (oxigén viszonyok) meghatározó.Hígulás (befogadó/szennyvíz hozam aránya, Q/q) a vízminőségi hatás szempontjából (oxigén viszonyok) meghatározó. A szennyvíztelepeken nitrifikáció előírása fontos, dombvidéken Q/q<30, síkvidéken Q/q <100, pangó víznél Q/q <200 esetén.A szennyvíztelepeken nitrifikáció előírása fontos, dombvidéken Q/q<30, síkvidéken Q/q <100, pangó víznél Q/q <200 esetén. P határérték nem csak a kijelölt „érzékeny” területeken szükséges, hanem minden tápanyag miatt kockázatos felszíni víz befogadónál.P határérték nem csak a kijelölt „érzékeny” területeken szükséges, hanem minden tápanyag miatt kockázatos felszíni víz befogadónál. A technológia előírásánál a befogadó érzékenységét, állapotát (kockázat) figyelembe kell venni, nem minden esetben elegendő a meglévő (területi és technológiai) határértékek alkalmazása! (estenként pedig túl szigorú az előírás)A technológia előírásánál a befogadó érzékenységét, állapotát (kockázat) figyelembe kell venni, nem minden esetben elegendő a meglévő (területi és technológiai) határértékek alkalmazása! (estenként pedig túl szigorú az előírás)

40 Víztest jelenlegi állapota Célállapot Megengedhető terhelés meghatározása Eléri a célállapotot? Emisszi ós határért ék szigorítá sa Szükséges terhelés csökkenés meghatározása A diffúz terhelések csökkentésével elérhető a célállapot? A szennyvíztisztító működésbe lépése után is elérhető a célállapot? Van-e egyéb, tervezett (új) szennyvíztisztító telep a víztesten? igen nem igen A tisztítási követelmény megfelelő, kibocsátási engedély kiadható nincs A meglévő pontforrások szabályozásával elérhető a célállapot? A felvízi vízminőség javításával elérhető a célállapot? igen nem A szennyvízbevezetés engedélyezése csak derogáció esetén nem van Szennyvízkibocsátás engedélyezése a VKI (befogadó célállapot) szerint

41 Vízszennyezés csökkentése: Túr vízgyűjtő

42 Meglévő telepek rekonstrukciója (korszerűsítés, P eltávolítás, iszapkezelés) Vízszennyezés csökkentése: szervesanyag, tápanyagok Települési szennyvizek kezelése A: a szennyvízprogram szerint B: alternatív (meglévő telepek fejlesztése, de minimális csatornázás, helyette szakszerű egyedi szennyvíz elhelyezés)

43 Vízszennyezés csökkentése: szervesanyag, tápanyagok Öreg –Túr: rossz vízminőség Oldott oxigén (mg/l) Összes foszfor (mg/l)

44 Vízszennyezés csökkentése: szervesanyag, tápanyagok Öreg –Túrba torkolló csatornák (ÖP, tonna) Megengedhető terhelés

45 Terv: Csatornázás (6 település) Új szennyvíztisztítók (2) Folyékony hulladék kezelők (2) Vízszennyezés csökkentése: szervesanyag, tápanyagok Települési szennyvizek kezelése A: a szennyvízprogram szerint B: alternatív (meglévő telepek fejlesztése, de minimális csatornázás, helyette szakszerű egyedi szennyvíz elhelyezés)

46 Alternatív: Egyedi, természet-közeli szennyvíztisztítás Vízszennyezés csökkentése: szervesanyag, tápanyagok Települési szennyvizek kezelése A: a szennyvízprogram szerint B: alternatív (meglévő telepek fejlesztése, de minimális csatornázás, helyette szakszerű egyedi szennyvíz elhelyezés)

47 Egyszerű oldómedence és hagyományos (szikkasztásra alkalmas helyi talajban kialakított) dréncsövezett szikkasztó rendszer Bővített oldómedence, kis mélységű, homokkal töltött árkos szikkasztó rendszer és adagoló szivattyú Bővített oldómedence, homokszűrő és dombként kiemelkedő rendszer, adagoló szivattyúkkal

48 SZENNYVÍZTISZTÍTÁS, SZENNYVÍZELHELYEZÉS Nemzeti szennyvíz program – VKI szempontjából felülvizsgálandó!  Befogadó terhelhetősége, költségek  Alternatív megoldások kistelepüléseken Példa: Kállay vízgyűjtő (2 víztest) www.vizeink.hu: Esettanulmányok, módszertani útmutató (terhelhetőség) A – regionális szennyvíz rendszer B – lokális, egyedi (házi) szvtt-k

49 A 174/2003. (X. 28.) kormányrendelet meghatározza az egyedi szennyvízkezelés három eszközét: egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítmény (a), egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítmény (a), egyedi szennyvíztisztító kisberendezés (b), egyedi szennyvíztisztító kisberendezés (b), egyedi zárt szennyvíztároló létesítmény (c), egyedi zárt szennyvíztároló létesítmény (c), Szikkasztás feltételei – felszín alatti vizek védelme: Tilos a talaj, mint befogadó használata (i) 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet szerinti „A” Fokozottan érzékeny területek c) pontja szerinti karszt és d) pontja, illetve a „B” Érzékeny területek c) pontjában meghatározott, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti vízbázis védőterületeken,(i) 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet szerinti „A” Fokozottan érzékeny területek c) pontja szerinti karszt és d) pontja, illetve a „B” Érzékeny területek c) pontjában meghatározott, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti vízbázis védőterületeken, (ii) környezetvédelmi szempontból kijelölt érzékeny felszíni vizek partvonalától számított 250 m szélességű területein,(ii) környezetvédelmi szempontból kijelölt érzékeny felszíni vizek partvonalától számított 250 m szélességű területein, (iii) és a magas talajvízállású területeken(iii) és a magas talajvízállású területeken

50 Fajlagos beruházási költségek a település lakosszámának függvényében

51 Költség /alternatíva Hagyományos szennyvíz gyűjtési, tisztítási és elhelyezési megoldások Szennyvizek szétválasztását, (részben) újrahasznosítását biztosító újszerű, innovatív megoldások Gravitációs és nyomás alatti csatorna + központi szvtt. Egyedi kislétesít mény: oldómede nce + szikkaszt. Zárt tároló, szállítás tengelyen a központi szennyvíz telepre Szürke szennyvíz helyi tiszt., fekete szennyvíz központi (anaerob) tisztítása Komposzt WC, sötét szürke szv. oldómed.+ szikkaszt. Vákuumos csatornarend szer zárt tároló, szállítás tengelyen Beruházási költség (eFt/ház) 800 – 2 000500 – 750150 – 300900 – 1 700600 – 800800 – 1 000 Üzemelt., fennt., amort.(eFt/év/ház) 30 – 9015 – 20350 – 45035 – 5580 – 10035 – 40 Egysz. önköltségi szennyvízdíj (Ft/m 3 ) 300 – 600100 – 1502500 – 3000250 – 400500 – 700200 – 300 A költségek egy 500 – 1000 fő lélekszámú, síkvidéki településre, 4 fő/ház és 100 l/fő/nap fajlagos vízfogyasztás esetén értendők Építési és működési költségek különböző rendszereknél

52 Egyedi Term. közeli Biol.Biol+P Biol+P+ Nitr Biol+P+ Nitr+deN A_település-500fő1,002,673,063,363,784,36 B_település-1000fő1,002,472,983,233,614,10 C_település-2000fő1,002,392,722,933,314,07 D_település-5000fő1,002,002,182,312,542,99 1.Szakszerű egyedi szennyvíz elhelyezés 2.Csatornázás, természetközeli (gyökérmezős) szennyvíztisztító telep 3.Csatornázás, hagyományos biológiai szennyvíztisztító telep 4.Csatornázás, hagyományos biológiai szennyvíztisztító telep, P eltávolítással kiegészítve 5.Csatornázás, hagyományos biológiai szennyvíztisztító telep, P eltávolítással és nitrifikációval kiegészítve 6.Csatornázás, hagyományos biológiai szennyvíztisztító telep, P eltávolítással, nitrifikációval és denitrifikációval kiegészítve Szennyvízdíjak alakulása (relatív összehasonlítás)

53 Javaslat a települési szennyvizek gyűjtésének, tisztításának és elhelyezésének módjára (BME, 2006)


Letölteni ppt "Szennyvíz agglomerációkra vonatkozó EU követelmények és hazai szabályozás Regionális szennyvíz rendszerek befogadó vízminőségére gyakorolt hatásai:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések