Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Le az intézményekkel!” Közösségi gondozás XI. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia, Budapest 17 April 2013 A Pszichiátria.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Le az intézményekkel!” Közösségi gondozás XI. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia, Budapest 17 April 2013 A Pszichiátria."— Előadás másolata:

1 „Le az intézményekkel!” Közösségi gondozás XI. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia, Budapest 17 April 2013 A Pszichiátria egy lehetséges útja

2 2 Philippe Pinel úgy ismert a szakirodalomból, mint az ember, aki megszabadította a mentális problémával élőket béklyóiktól.

3 3 A gyakorlatban, ma kétszáz évvel később, világosnak tűnik, hogy a szegregáció és a társadalmi kirekesztés, a másság kizárásának egy új formáját alapozta meg.

4 4 1838: Az első tébolydákra vonatkozó törvényi szabályozás francia területen. 1904: Olaszországban is átvették ugyanezt.

5 5 A két világháború és a fasizmus húsz éve alatt gyakorlatilag nem történt változás az olasz pszichiátriában  50 évvel később, 1960 – as évek: ugyanolyanok az állapotok, annyi különbséggel, hogy a helyzet időközben romlott.

6 6.6. A rossz hivatali és adminisztratív mechanizmusok, gyakorlatok és struktúrák konzerválódtak. A személyzet kompetenciája hiányzott és a létesítmények ijesztő állapotban voltak, ami reformot tett szükségessé.

7 7 Olaszországban, a közösségi gondozás egy egyszerű,de jelentőségteljes gesztussal kezdődött: a korlátozás megszüntetésének elve.

8 8 Vannak olyan történelmi pillanatok, amikor annak érdekében, hogy egy elvakult és abszurd hatalom utat engedjen egy demokratikusabb és emberségesebb alapokon nyugvó rendszernek, bizonyos személyeknek fel kell adniuk a hatalmat.

9 9 Franco Basaglia ilyen ember volt. Egy napon, a pszichiátriák álszentségére vonatkozóan, egyszerűen kijelentette: “A király meztelen”. Ezzel arra a tényre utalt, hogy az olasz elmegyógyintézetek nem gyógyítottak és nem gyógyítanak.

10 10 Amikor 1961 – ben,Gorizia – ban arra kérték, írjon alá egy korlátozásokra vonatkozó nyilvántartást, visszautasította. Őszintén bevallotta, nem tudja mi a teendő helyette, de javasolja a téma megvitatását. Így a mentális betegek tekintetében, a türannosz időszakát a dialektika, a vitakultúra korszaka váltotta fel.

11 11 Korlátozások nélkül, a másik nyelvén szólni. A Transzkulturális pszichiátria arra tanít, hogy amit valamikor ésszerűtlenségnek gondoltunk, az egy másféle ésszerűség, másik észjárás.

12 12 Vagy inkább, más észjárások, többesszámban. Szükségszerűen annyiféle gondolkodásmód létezik, ahány féle ember.

13 13 A pszichiátriában a prevenció jelentése elsősorban a legkártékonyabb faktoroknak– a hospitalizációnak és az intézményesülésnek - elkerülése.

14 14 Két alapvető feltevés: 1) Lemondani a történelembe ágyazott kontroll igényről

15 15 2) Az intézmények által biztosított humán és anyagi források fokozatos, ám radikális és végső soron teljes átalakítása. A személyzet minden tagja része a közösségnek és kijár a felhasználókhoz. Börtönőr helyett gondozó - szemléletváltás.

16 16. Országunkban a Rehabilitáció az Intézményi rendszer lebontásával született meg.

17 17 Ezért,a rehabilitáció és az emancipáció szorosan összefüggő fogalmak.

18 18 Végül, gyógyítani = változtatni. Értelmet kell adnunk a krízisnek. Nem egyszerűen negatívan, reduktívan, medikalizált módon kell megközelítenünk. A krízis gyakran és tévesen kap „elkerülendő, eltüntetendő” olvasatot.

19 19 Felszabadulni valaki felszabadulása által. Empowerment. A paciensem felszabadulása az én felszabadulásom is.

20 20 Költségvetési szempontok 80-as évek: Európában széleskörű vita a Gondozás témájában. Angol állampolgárok érkeznek Olaszországba, hogy tanulmányozzák a Közösségi gondozás kialakulásának folyamatát. 1. Intézmények bezárása 2.Közösségi pszichiátria elindulása

21 21 Arra a következtetésre jutottak az angolok, hogy ez a politika előbb-utóbb a pszichiátriai és jólléti kiadások csökkenéséhez fog vezetni.

22 22 Mi, olaszok – bár megértettük brit barátaink aggályait - úgy gondoltuk, hogy bármennyire megalapozottak is ezek, nem adnak alapot arra, hogy a pszichiátriai betegeket továbbra is olyan borzasztó körülmények között tartsuk az intézetekben, mint amilyeneket a tekintélyelvű orvoslás létrehozott. (angol- olasz vita)

23 23 Most el kell ismernünk, hogy ami megjósolható volt, az részben beteljesült.Ugyanakkor igaz, hogy a központi és területi önkormányzatoknak előnye származott a szervezeti változásokból. Csökkentették a hozzájárulásukat és a befektetéseket a Mentális Egészség területén.

24 24 Ez szorosan összefonódik azzal, hogy gyengült a kapcsolat a mentális egészség és a közbiztonság között. Az európai kormányok és a pszichiátriai szervezetek riadókészültségben voltak a közbiztonságot érintő, feltételezett veszéllyel szemben. Ezért ez utóbbit jelentős juttatásokkal támogatták.

25 25 Mindazonáltal, a forráskivonás nem ugyanolyan mértékben érintett minden területet. Ez nagymértékben azon múlott, hogy a visszatérített forrás az egykori intézmény egészét érintette-e, vagy nem. Más szóval azokon a helyeken, ahol a költségvetés a teljes intézményhez tartozott, ott a pénz nem szétosztásra került, hanem visszatérítették a közösségi szolgáltatások új reformjába. Így lehetőség nyílt a források megőrzésére..

26 26 Összegezve, A következmények az alábbiak: A gondozás költsége alacsonyabb, mint az elmegyógyintézeté. A drasztikus költségcsökkentés nem szükségszerű és nem is ajánlatos, mivel nagyban csökkentené a működést a rehabilitáció, a terápia és a szociális egészség területein. A források (humán erőforrások is) visszatérítése a szolgáltatáson belül attitűdváltozást eredményez. Kizárólag teljes visszaállítás esetén lehetséges a tekintélyelvű, kontroll- alapú pszichiátria elhagyása és egy másfajta pszichiátria elterjedése. Amíg emberek még ki vannak kötözve, vagy izolálva, ez a bánásmód nélkülözhetetlennek fog tűnni és folytatódni fog. – Ami ideológiai-gyakorlati-ideológiai ördögikört eredményez.

27 27 Kulcs források: - alkalmazottak és emberi értékek. - az emberi erőforrások messze a legfontosabbak. - Az alkalmazottak alkalmasak, tapasztaltak, képesek viszonyulni a pszichiátriai felhasználókhoz.

28 28. A kulcs kihívás, hogy kiaknázzuk a pszichiátriai dolgozók együttérzését, nyitottságát, és megkockáztatom, hogy a melegségét. Ezek azok a különleges emberi kvalitások, amelyeket a történelem folyamán menhelyek falai közé zártunk.

29 29 NÉHÁNY KULCS ADAT Az Olasz Egészségügyi Minisztérium elemzése a „Haladás” (2002-2004) kutatás alapján. Történelmi szempontból, az első fontos mutató 1968 környékéről. A pszichiátriai kórházakba zártak, vagy inkább, ahogy mondani szokás az ágyak száma mindösszesen 100 000 volt.

30 30. 321 Akut Pszichiátriai Osztály. – osztályonként maximum 15 ággyal (törvény szabályozta) Ezek nagyobb kórházak részét képezték. Elméletben Olaszországban 15 x 321 = 4.815 ágy volt összesen. Ehelyett a jelenlegi adat: 3997 akut ágy.

31 31 1.552 létesítmény, összesen 17.101 férőhely. Ezek a tartózkodási lehetőségek kórházon kívüli, közösségi-alapú lehetőségek. 17101 / 1552 = 11.01 – a férőhelyek átlagos mennyisége létesítményenként.

32 32 Következésképpen, Olaszországban a közszféra összesített férőhelyeinek száma 3.997 + 17.101 = 21.071. Illetve, 8 Egyetemi Klinikának van további 162 ágya  össz. 21.238 férőhely. Ha ehhez hozzáadjuk a magán Szanatóriumok ágyait  összesen 25.213 pszichiátriai ágy Olaszországban (2004).

33 33 707 Mentális Egészség Központ. - 1.107 kerületi ambulancia -612 Nappali Otthon -Összesen 2.426 közösségi járóbeteg ellátóhely, ahol valamilyen módon a Mentális Egészséggel foglalkoznak, az ágyak számán túlmenően is. Állampolgárokra leosztva ez: 57.857.262/ 2.426 = minden 23. embernek jut Közösségi Ellátás.

34 34 - A Nappali Otthonokban a helyek száma 11.619. Központonként, átlagosan 18,9 férőhely áll rendelkezésre. Ezek nem ágyak, hanem tevékenységet biztosító munkalehetőségek, elfoglaltságok. Gyakran a munkába állásra készítenek fel.

35 35 211 Mentális Egészség Részleg működik az országban. Ezek egyesítik magukban a kórház-alapú és a közösségi – alapú ellátás előnyeit egy egyszerű vezetői részleg formájában. Így minden M.E. létesítmény rendelkezik 1,5 SPDC-vel és 15 vagy kevesebb ággyal, 3,3 Mentális Egészség Központtal, valamint 5,2 periférikus ambulanciával. 2, 9 Nappali Otthonnal és létesítményenként átlag 55 ággyal. Átlagosan minden egyes részleghez 274.205 fő tartozik.

36 36 KÖVETKEZTETÉSEK 1.A Mentális egészséghez erőforrásokra van szükség 2.Ennek szükségszerűen intézményes természete van 3.A mentális betegségek nem kórházi kezelést igénylő betegségek 4.A megelőzés és a gondozás közti egyensúlyt a megelőzés irányába érdemes eltolni

37 37 5) Könnyebb megelőzésben gondolkodni, mint gyógyításban. 6) A prevenció legfontosabb típusa a rehabilitáció megelőzése

38 38 7)A Felvilágosodás utópiája, melyben a kórház-központú gondolkodásmód uralkodott, megbukott, és fel kellene, hogy váltsa a közösségi gondozás és felelősség gondolata. A közösségnek azonban forrásokra van szüksége, amelyek közül a leginkább elérhetőek az elmegyógyintézetek átalakításából származnak.

39 39 A következtetéseken túl Megtiszteltetés számomra, hogy Magyarországon mutathatom be az Olasz Pszichiátria helyzetét. A két ország között mi olaszok rokoni köteléket, testvériséget érzünk.

40 40 Meg vagyok róla győződve, hogy a történelem ma nagy lehetőséget kínál a tapasztalatokról, a jó gyakorlatokról szóló eszmecserére, szakmai diskurzusra, ami a jövőben képes lesz kidomborítani a hasonlóságokat, a közös (olasz-magyar), mély gyökereket a két ország, a két kultúra között.

41 41 A “Weltanschauung” kifejezés az ésszerűség és ésszerűtlenség ütköztetéséhez kapcsolódik. Ha megértjük és helyesen alakítjuk át az intézményes szabályozást,akkor ezzel a modern európai társadalmi berendezkedés kritikája is megfoganhat.

42

43

44 DEINSTITUTIONALIZATION


Letölteni ppt "„Le az intézményekkel!” Közösségi gondozás XI. Közösségi Pszichiátriai, Addiktológiai és Mentálhigiénés Konferencia, Budapest 17 April 2013 A Pszichiátria."

Hasonló előadás


Google Hirdetések