Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IV. Krízis – döntés és lehetőség Buda Béla dr.. Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség2 1. A krízis iránti lélektani érdeklődés története  az elmeegészségügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IV. Krízis – döntés és lehetőség Buda Béla dr.. Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség2 1. A krízis iránti lélektani érdeklődés története  az elmeegészségügyi."— Előadás másolata:

1 IV. Krízis – döntés és lehetőség Buda Béla dr.

2 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség2 1. A krízis iránti lélektani érdeklődés története  az elmeegészségügyi ellátás modellváltása a kezelési motiváció gyakori hiánya miatt  a súlyos problémák felkeresésének szükséglete, telefon, önkéntesek, mobil szakemberek és teamek  a krízis koncepciója: negatív kimenetelek nagy száma, ugyanakkor a gyors és adekvát beavatkozások eredményessége

3 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség3 2. A krízis jelensége ill. fogalma  az orvosi krízisfogalom metaforája, periculum in mora, sürgősség és krízis, krízis és az öngondoskodás leállása, külső segítség szükséglete  krízisokok: életveszély, trauma, szeretett személyek elvesztése, a jövő kilátástalansága, az önértékelés súlyos károsítása  tünetek: lelki alapfolyamatok bénulása, erős szorongás és depresszív hangulat, nagy belső feszültség, vegetatív zavarok (alvás, étvágy, stb.) az alapprobléma kényszeres, zavaró ismételt átélése

4 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség4 3. Határjelenségek, melyek krízisként jelentkezhetnek  poszttraumás stresszállapotok, az elviselhetetlenség tényezője  erőszak, katasztrófa, veszteség, gyász – a váratlanság és a visszafordíthatatlanság faktora  betegség, képességek elvesztése, társas leértékelődés ill. kirekesztés – a narcisztikus elem

5 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség5 4.A válság lélektani összetevői  az Antonovsky-féle „szalutogenetikus” modell tanulságai – minden egészségmegtartó mechanizmus ellentettbe megy át: „értelem”, koherencia, folyamatosság, kontroll  megküzdési képesség elvesztése, pl. önhatékonyság, problémamegoldási készségek, stb.  reménytelenség – introverzió, visszahúzódás, az emberi kapcsolatok belső feladása

6 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség6 5.A krízis negatív következményei  betegségek – újak és régiek exacerbációi, - halálozáshoz vezető szomatikus problémák (larvált öngyilkosságok)  szuicidium – a válság aktiválja a szociokultúrális önpusztító mintákat, a narcissztikus krízis és a praszuicidium  konfliktus, agresszió, szociális izoláció, kémiai anyagabúzus

7 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség7 6.Atípusos mai krízisek  munkanélküliség, adósságválság, elszegényedés, hajléktalanság  függőségi krízisek – különös tekintettel az alkoholizmusra,  sajátos narcissztikus krízisek: coming out, nagy kudarcok, meghiúsulások

8 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség8 7.A válság humán környezete  „pozitív” és „negatív” krízisek – szerencsétlenség versus könnyelműség, bűnösség  magányosság és kirekesztettség a negatív krízisekben  a krízisek „természettörténete” mint a környező közösség integrációs állapotának tükre

9 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség9 8.A krízis felismerése  az eseményre adott társadalmi ill. közösségi reakció keretében  segítség kérése az érintettek és a környezet részéről – telefon (mobil) és internet  kódolt és ambivalens üzenetek, - az elmaradt vagy inadekvát cselekvés „nyelve”

10 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség10 9.Krízisintervenció – többféle változat  a közszféra szervezett válaszformái a tipikus válságjelenségekre  a helyi környezet és a személyes kapcsolathálózat segítő reakciói  szakmai módszertan, minimálkritériumok, viszonylagos optimum, minőségelemzési szempontok

11 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség11 10.Szükségletfelmérés  a közvetlen tennivalók megállapítása, biztosítása, a természetes kapcsolatok helyreállítása  empátia – a lélektani állapot rekonstrukciója, az egyéni szükségletek tisztázása érdekében  helyzetdefiníció – keretek, szerepek, felelősségek, közvetlen jövőkép, „empowerment”

12 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség12 11.A segítő szituáció lélektana  „rapport”, figyelem és együttérzés, a megértés indirekt közvetítése, a sablonok (pl. vigasztalás) kerülése, törekvés a „találkozásra”  a megszólalás, a regresszív kommunikáció és az érzelmi-indulati ventilláció elősegítése  pozitív jelenlét, optimizmus közvetítése a „kontainer” funkción át

13 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség13 12.A segítő beszélgetés  az alkalmak előkészítése kontaktus és segítő gesztusok révén  az „önfeltárulás” (self-disclosure) szakasza  a párbeszéd – az exploráció és az első irányító és értelmező lépések

14 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség14 13.Mediációs és rendszerbeavatkozások  a természetes kapcsolatokban a kommunikáció helyreállítása  közvetítés és segítő szerepmegosztás az intervenciós szereplők között vagy a teamben  közvetítés markáns szereprelációkban (rendőr, orvos, lelkész, stb.)

15 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség15 14.Az autonómia helyreállítása  aktivitás, megoldások, döntések elősegítése  hibás motivációs sémák feldolgozása, felbontása  a belátható jövőperspektíva támogatása

16 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség16 15.A krízisfeldolgozás szükséges folyamatainak támogatása  veszteségfeldolgozás, gyászreakció rítusai, jóvátételi szimbólumok és gesztusok, vezeklés, megbocsátás, stb.  élettörténeti és készségi erőforrások aktiválása, pl. visszatérés a vallási gyakorlatokhoz, alkotó tevékenységek  reintegráció a kapcsolati hálózatokba

17 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség17 16. Az élethelyzettel való szembenézés  saját mulasztások és hibák felismerése, a változás szükségességének belátása  egzisztenciális fordulópont – változtatások és cselekvések a valós életkörülményekben  változtatások a kapcsolati szférában és ezek belső változási feltételei

18 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség18 17.Döntések  reális döntési szükségletek felismerése, a krízis utáni helyzetben a valós döntési feladatok elkülönítése az áldöntésektől  döntések az autonómia és az öngondoskodás, a társas felelősség jegyében  döntés – ami konstruktív változás feltételeit biztosítja, az erőforrások optimális felhasználása

19 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség19 18.Rövid pszichoterápia a krízisintervencióban  a telefonos intervenció sajátosságai, a hangkontaktus különlegesen intim helyzete, a „találkozás” felszabadító lehetőségei  az egzisztenciális, társas és intrapszichés helyzetfelmérésének elősegítése  tüneti segítség, a regresszió feldolgozása, kilépés az introverzióból, negatív emóciók kanalizálása

20 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség20 19.A lehetőségek  krónikus életproblémák megoldása, új kezdés, akár veszteséges döntések árán  kapcsolati és hálózati (közösségi) reintegráció  a személyes változás (terápia, szerleállás, életformaváltás) vállalása és megkezdése

21 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség21 20. Lehetőségek különleges helyzetekben  egzisztenciálisan reménytelen szituáció. – spirituális fordulat pl. a felkészülés a halálra  karitatív és segítő fordulat – aktivitások és erőforrások  érdeklődési megnyílás a világ és a korlátozott környezeti (emberi) tér iránt

22 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség22 21.Ajánlott irodalom:  Kenneth France: Crisis Intervention. A Handbook of Immediate Person-to-Person Help. 2007 (5.ed.), C.C.Thomas, Springfield  Csürke József, Vörös Viktor, Osváth Péter, Árkovits Amaryl (szerk.): Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve. 2009. Orield és Társai Kiadó, Budapest


Letölteni ppt "IV. Krízis – döntés és lehetőség Buda Béla dr.. Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség2 1. A krízis iránti lélektani érdeklődés története  az elmeegészségügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések