Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

IV. Krízis – döntés és lehetőség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "IV. Krízis – döntés és lehetőség"— Előadás másolata:

1 IV. Krízis – döntés és lehetőség
Buda Béla dr. IV. Krízis – döntés és lehetőség

2 1. A krízis iránti lélektani érdeklődés története
az elmeegészségügyi ellátás modellváltása a kezelési motiváció gyakori hiánya miatt a súlyos problémák felkeresésének szükséglete, telefon, önkéntesek, mobil szakemberek és teamek a krízis koncepciója: negatív kimenetelek nagy száma, ugyanakkor a gyors és adekvát beavatkozások eredményessége Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

3 2. A krízis jelensége ill. fogalma
az orvosi krízisfogalom metaforája, periculum in mora, sürgősség és krízis, krízis és az öngondoskodás leállása, külső segítség szükséglete krízisokok: életveszély, trauma, szeretett személyek elvesztése, a jövő kilátástalansága, az önértékelés súlyos károsítása tünetek: lelki alapfolyamatok bénulása, erős szorongás és depresszív hangulat, nagy belső feszültség, vegetatív zavarok (alvás, étvágy, stb.) az alapprobléma kényszeres, zavaró ismételt átélése Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

4 3. Határjelenségek, melyek krízisként jelentkezhetnek
poszttraumás stresszállapotok, az elviselhetetlenség tényezője erőszak, katasztrófa, veszteség, gyász – a váratlanság és a visszafordíthatatlanság faktora betegség, képességek elvesztése, társas leértékelődés ill. kirekesztés – a narcisztikus elem Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

5 4. A válság lélektani összetevői
az Antonovsky-féle „szalutogenetikus” modell tanulságai – minden egészségmegtartó mechanizmus ellentettbe megy át: „értelem”, koherencia, folyamatosság, kontroll megküzdési képesség elvesztése, pl. önhatékonyság, problémamegoldási készségek, stb. reménytelenség – introverzió, visszahúzódás, az emberi kapcsolatok belső feladása Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

6 5. A krízis negatív következményei
betegségek – újak és régiek exacerbációi, - halálozáshoz vezető szomatikus problémák (larvált öngyilkosságok) szuicidium – a válság aktiválja a szociokultúrális önpusztító mintákat, a narcissztikus krízis és a praszuicidium konfliktus, agresszió, szociális izoláció, kémiai anyagabúzus Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

7 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség
6. Atípusos mai krízisek munkanélküliség, adósságválság, elszegényedés, hajléktalanság függőségi krízisek – különös tekintettel az alkoholizmusra, sajátos narcissztikus krízisek: coming out, nagy kudarcok, meghiúsulások Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

8 7. A válság humán környezete
„pozitív” és „negatív” krízisek – szerencsétlenség versus könnyelműség, bűnösség magányosság és kirekesztettség a negatív krízisekben a krízisek „természettörténete” mint a környező közösség integrációs állapotának tükre Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

9 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség
8. A krízis felismerése az eseményre adott társadalmi ill. közösségi reakció keretében segítség kérése az érintettek és a környezet részéről – telefon (mobil) és internet kódolt és ambivalens üzenetek, - az elmaradt vagy inadekvát cselekvés „nyelve” Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

10 9. Krízisintervenció – többféle változat
a közszféra szervezett válaszformái a tipikus válságjelenségekre a helyi környezet és a személyes kapcsolathálózat segítő reakciói szakmai módszertan, minimálkritériumok, viszonylagos optimum, minőségelemzési szempontok Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

11 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség
10. Szükségletfelmérés a közvetlen tennivalók megállapítása, biztosítása, a természetes kapcsolatok helyreállítása empátia – a lélektani állapot rekonstrukciója, az egyéni szükségletek tisztázása érdekében helyzetdefiníció – keretek, szerepek, felelősségek, közvetlen jövőkép, „empowerment” Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

12 11. A segítő szituáció lélektana
„rapport”, figyelem és együttérzés, a megértés indirekt közvetítése, a sablonok (pl. vigasztalás) kerülése, törekvés a „találkozásra” a megszólalás, a regresszív kommunikáció és az érzelmi-indulati ventilláció elősegítése pozitív jelenlét, optimizmus közvetítése a „kontainer” funkción át Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

13 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség
12. A segítő beszélgetés az alkalmak előkészítése kontaktus és segítő gesztusok révén az „önfeltárulás” (self-disclosure) szakasza a párbeszéd – az exploráció és az első irányító és értelmező lépések Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

14 13. Mediációs és rendszerbeavatkozások
a természetes kapcsolatokban a kommunikáció helyreállítása közvetítés és segítő szerepmegosztás az intervenciós szereplők között vagy a teamben közvetítés markáns szereprelációkban (rendőr, orvos, lelkész, stb.) Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

15 14. Az autonómia helyreállítása
aktivitás, megoldások, döntések elősegítése hibás motivációs sémák feldolgozása, felbontása a belátható jövőperspektíva támogatása Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

16 15. A krízisfeldolgozás szükséges folyamatainak támogatása
veszteségfeldolgozás, gyászreakció rítusai, jóvátételi szimbólumok és gesztusok, vezeklés, megbocsátás, stb. élettörténeti és készségi erőforrások aktiválása, pl. visszatérés a vallási gyakorlatokhoz, alkotó tevékenységek reintegráció a kapcsolati hálózatokba Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

17 16. Az élethelyzettel való szembenézés
saját mulasztások és hibák felismerése, a változás szükségességének belátása egzisztenciális fordulópont – változtatások és cselekvések a valós életkörülményekben változtatások a kapcsolati szférában és ezek belső változási feltételei Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

18 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség
17. Döntések reális döntési szükségletek felismerése, a krízis utáni helyzetben a valós döntési feladatok elkülönítése az áldöntésektől döntések az autonómia és az öngondoskodás, a társas felelősség jegyében döntés – ami konstruktív változás feltételeit biztosítja, az erőforrások optimális felhasználása Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

19 18. Rövid pszichoterápia a krízisintervencióban
a telefonos intervenció sajátosságai, a hangkontaktus különlegesen intim helyzete, a „találkozás” felszabadító lehetőségei az egzisztenciális, társas és intrapszichés helyzetfelmérésének elősegítése tüneti segítség, a regresszió feldolgozása, kilépés az introverzióból, negatív emóciók kanalizálása Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

20 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség
19. A lehetőségek krónikus életproblémák megoldása, új kezdés, akár veszteséges döntések árán kapcsolati és hálózati (közösségi) reintegráció a személyes változás (terápia, szerleállás, életformaváltás) vállalása és megkezdése Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

21 20. Lehetőségek különleges helyzetekben
egzisztenciálisan reménytelen szituáció. – spirituális fordulat pl. a felkészülés a halálra karitatív és segítő fordulat – aktivitások és erőforrások érdeklődési megnyílás a világ és a korlátozott környezeti (emberi) tér iránt Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség

22 Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség
21. Ajánlott irodalom: Kenneth France: Crisis Intervention. A Handbook of Immediate Person-to-Person Help (5.ed.), C.C.Thomas, Springfield Csürke József, Vörös Viktor, Osváth Péter, Árkovits Amaryl (szerk.): Mindennapi kríziseink. A lélektani krízis és a krízisintervenció kézikönyve Orield és Társai Kiadó, Budapest Buda Béla dr. Krízis - döntés és lehetőség


Letölteni ppt "IV. Krízis – döntés és lehetőség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések