Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Harangozó Judit Semmelweis Egyetem Közösségi Pszichiátriai Centrum Ébredések Alapítvány A pszichiátriai zavarokkal összefüggő kriminalitás értelmezése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Harangozó Judit Semmelweis Egyetem Közösségi Pszichiátriai Centrum Ébredések Alapítvány A pszichiátriai zavarokkal összefüggő kriminalitás értelmezése."— Előadás másolata:

1 Dr. Harangozó Judit Semmelweis Egyetem Közösségi Pszichiátriai Centrum Ébredések Alapítvány A pszichiátriai zavarokkal összefüggő kriminalitás értelmezése avagy a pszichiáter identitása

2 Violencia és mentális betegségek Melyik válasz a helyes? A szkizofréniával élők körében: Nagyobb kriminalitás, mint a drogfogyasztóknál A kriminalitás a betegség alapvető tünete A kriminalitás sok más tényezővel is összefügg „A fene tudja” (A legtöbb evidencia a „fene tudja” c. választ támasztja alá!)

3 Violencia és mentális betegségek A mentális betegségekkel kapcsolatos violencia és annak értelmezése alapvet ő en meghatározza a szakmai gyakorlatunkat, a szakmapolitikát és a közvélekedést. Eric B. Elbogen, PhD; Sally C. Johnson, MD,Arch Gen Psychiatry. 2009;66(2):152-161.

4 Tettesek és/vagy áldozatok? 205, súlyos mentális zavar miatt nagyvárosi kórházban kezelt beteggel készítettek interjút, ill. elemezték a bűnügyi jelentéseket. A kórházi felvétel előtti fél évben a férfiak 49, a nők 39%-a mutatott agresszív viselkedést, 57, vs 47% volt áldozat és 47, ill. 17% került kapcsolatba a hatóságokkal bűntény elkövetése miatt. SHEILAGH HODGINS és mtsai: The British Journal of Psychiatry (2007) 191: 343-350

5 A „tettesek” 11,017 ember 26 évig tartó követése során: AZ ALKOHOLFOGYASZTÓ, SZKIZOFRÉNIÁVAL élő emberek 25-ször gyakrabban követtek el kriminális cselekményeket, mint az egészségesek A SZKIZOFRÉNIÁVAL élőknél ez 3.6-szoros, más pszichózisoknál 7.7-szeres A SZKIZOFRÉNIÁVAL ÉLŐ BŰNELKÖVETŐKNÉL EGYSZER SEM VOLT VISSZAESÉS! Ha alkoholt is fogyasztottak, a visszaesés esélye 9.5-szeres volt. Pirkko Räsänen és mtsai: Schizophrenia Bulletin 1998 24(3):437-441

6 Magyar adatok A magyarországi adatok szerint a szkizofréniában szenved ő k körében nem magasabb a kriminalitás, mint ami a lakossági arányukból levezethet ő. Kuncz Elemér, Siófok, MPT Konferencia, 2008.

7 Magyar adatok 109, 18 és 65 év közötti, pszichiátriai gondozókban kezelt, szkizofréniában szenvedő páciens, 10 évnél nem régebbi betegségzajlással. Az agresszív viselkedés gyakoriságát, fajtáit a Közösségi Egészségügyi Felmérés (KEF) kérdőívvel, a betegektől nyert információk alapján mértük fel a vizsgálat előtti évben. Tana Ünige és mtsai: MPT vándorgy ű lés, 2008, jan., absztrakt

8 Magyar adatok 36% számolt be agresszív viselkedésről Kiabálás: 32 %, csak 4 % vélte úgy, hogy nem előzte meg provokáció, Szóbeli és nem szóbeli fenyegetés: 11% Lökdösés: 5% Pofozkodás :4% Öngyilkossági /gyilkossági késztetés ill. gondolat: 12%, közepes, ill. enyhe formában volt jelen, 2%-ban hallucináció

9 Magyar adatok BPRS átlag az agresszív csoportban: 40 BPRS átlag a nem agresszív csoportban: 23.4 Kiemelkedő a stressz szerepe az agresszív viselkedésben, a betegek 25 %-át akut és 75%-át folyamatos stressz éri. A nem agresszív csoportban 5,41% számol be akut stresszről, de nincs folyamatos stressz. oTana Ünige és mtsai: MPT vándorgyűlés, 2008, jan., abszt rakt

10 Tettesek, és/vagy áldozatok? Két hullámban több mint 34 ezer beteg felmérése A súlyos mentális betegségek esetén a violencia emelkedett volt, de ez csak az ezzel együttjáró szerhasználat esetében volt szignifikáns. Eric B. Elbogen, PhD; Sally C. Johnson, MD,Arch Gen Psychiatry. 2009;66(2):152-161.

11 Tettesek, és/vagy áldozatok? A violencia korábbi violenciával, gyermekkori traumával, a szerhasználattal, szociális tényez ő kkel és életeseményekkel függött össze. A violenciát a mentális betegség fennállása esetén gyakran akkor is ezzel magyarázzák, ha az inkább más faktorokkal hozható összefüggésbe (pl. stresszorok, szerhasználat, korábbi kriminalitás) A mentális betegség ÖNMAGÁBAN nem jelzi el ő re a violenciát. Eric B. Elbogen, PhD; Sally C. Johnson, MD,Arch Gen Psychiatry. 2009;66(2):152-161.

12 Ellentmondásos kutatási eredmények A szerhasználat és sok demográfiai sajátosság egyértelmű kockázati tényező A tünetek és az ellátás jelentőségével kapcsolatos kutatások nem egyértelműek, sőt egymásnak is ellentmondóak A mentális zavarok mérsékelt kockázati faktort képviselnek Michael A. Norko, MD, Madelon V. Baranoski: Brief Treatment and Crisis Intervention 2008 8(1):73-91; A betegek történetei nem kapnak szerepet!

13 Hogyan kezelik a betegek és hozzátartozók? Kriminalitás, tünetek és (ön)megbélyegzés Attila ön.megbélyegzése „Én már nem akarok kint élni ezután…” József projekciója „Vegyünk itt fegyvereket a nappali kórházban, hogy megvédjük magunkat a kintiektől…” Gyula pszichotikus hosztilitása „Csak azért bántottam, hogy megöljenek végre! „ „Gyűlölök minden pszichiátert, aki beteggé tett!” Gyula mamáj ának hárítása „Most hová teszik ezt sok közveszélyes elmebeteget, akik kijöttek a Lipótról?”

14 Hogyan kezelik a betegek? 732, szkizofréniával él ő ember közül 526 érzi úgy, hogy jobb eltitkolni a diagnózist. Graham Thornicroft PhD a, Elaine Brohan MSc a, Diana Rose PhD a, Norman Sartorius PhD b, Morven Leese PhD a, for the INDIGO Study Group‡: The Lancet, Volume 373, Issue 9661, 408 - 415, 31 January 2009 Graham ThornicroftaElaine BrohanaDiana RoseaNorman SartoriusbMorven Leesea‡Volume 373, Issue 9661

15 Hogyan kezelik a szakemberek? - I. (Ők is sokféle módon….) Következtetések: „ Mind a börtön, mind pedig az elmeosztályon történ ő kezelés a közösség egy társadalmi jelenségre adott szegregációs válaszaként jelenik meg. Az adatok alapján feltételezhet ő, hogy mindkét rendszerben többségében ugyanazon populáció tagjaival találkozhatunk. A jelenség mélyebb összefüggéseinek elemzése céljából az országos vizsgálat elindítása szükségesnek t ű nik.„ Kalapos MP: Orvosi hetilap, Vol 148, N o 40/October 2007 Vol 148, N o 40/October 2007

16 Hogyan kezelik a szakemberek? – II. "A kezeletlen pszichiátriai betegek sokszor a b ű nelkövet ő k számát növelik, a sorozatosan gyilkosságot elkövet ő k egy része pedig bizonyítottan pszichiátriai beteg.„ Németh A. az INFORÁDIÓNAK „ A Magyar Pszichiátriai Társaság vezet ő sége mégis azt feltételezi, hogy az utóbbi id ő ben több olyan b ű ncselekmény történt, amelyet nem megfelel ő en kezelt betegek követtek el. Súlyos, kezeletlen depresszió állhatott az utóbbi id ő ben történt több er ő szakos b ű ncselekmény hátterében és ez, a Magyar Pszichiátriai Társaság vezet ő sége szerint, összefüggésbe hozható a pszichiátriák közelmúltban történt leépítésével, átalakításával. A szakmai társaság több olyan b ű ncselekményt gy ű jtött össze, amelyek hátterében súlyos depresszió állhatott.„ /ORIGO/

17 Hogyan kezelik a szakemberek? – III. „Ne higgyünk a XXI. század elején legendákban és szörnyekben, ne higgyünk rémhíreknek és torzított adatoknak. Higgyünk a tudomány eredményeiben és a humanizmus értékeiben! Higgyünk egy olyan korban, amikor nem csak az egészségesek, hanem a krónikus mentális betegséggel él ő k is meg ő rizhetik méltóságukat a társadalmi és személyes öngondoskodás keretei között.” Részlet abból a SAJTÓNYILATKOZATból, amelyet több mint 60 szakember és laikus írt alá, tiltakozásul a Lipót bezárását követ ő, a betegeket stigmatizáló sajtókampány ellen (Forrás: www.lefnet.hu El ő zmények alkönyvtár)www.lefnet.hu

18 Hogyan kezelik a szakemberek? – IV. „A pszichiátria vezetése, hogy pozícióit erősítse, meg akarja oldani a depressziókérdést, az öngyilkosságkérdést, az alkoholizmust, s mindehhez pénzt és birodalmat követel. A pszichiátria fegyvere mindig is az ijesztgetés volt, holott eredményei a depresszió, öngyilkosság prevenció vagy alkoholizmus terén jelentéktelenek. Mindezek ugyanis nem csak pszichiátriai kérdések, sőt elsősorban nem azok. „ Szendi Gábor honlapja

19 Hogyan kezelik a szakemberek? – V. „Túlzás-e arról beszélni, hogy a pszichiátrián belül megjelentek a "másként gondolkodók" Európában? Kisebbségben vagyunk, de mégis, mi más világot kívánunk megteremteni a pszichiátriában, mint a gyógyszerek dominálta kezelések és a költség- csökkentésre alapozott intézménybezárások világa. …vannak közös értékeink, amelyek így foglalhatóak össze: a betegek emberi és szabadságjogai, teljes értékű léte a társadalomban, és útjuk a saját belső világuk felé....” European Democratic Movement for Mental Health, alakuló ülés: 2009 május, Budapest

20 Hol van az igazság? (Van-e egy igazság?) A pszichiáter identitása olyan, mint a bevándorlóké... (K. Horska, olaszországi pszichoanalitikus, Francia- magyar pszichiátriai konferencia, 2008 május, Budapest)

21 Összefüggések: a lefelé menő spirál… rossz compliance Stigma kevés önbizalomvisszaesés Ön-stigmatizáció Rossz kórkimenetel Visszahúzódás, lecsúszás Reménytelenség Öngyilkosság, szerhasználat, kriminalitás

22

23

24

25 Összefüggések: a felfelé menő spirál… Javuló compliance Közösségi gondozás, korai interv. Hatékony rehabilitáció Kevesebb visszaesés Kevesebb stigma Jobb kórkimenetel és teljesítmény Önbizalom, remény, kevés addikció

26

27

28

29 Összefüggések… A kriminalitás stigmatizáló módon történő értelmezése és kommunikációja a negatív spirált indíthatja el ezáltal közvetve hozzájárul a kriminalitás fokozódásához is, és etikai problémát vet fel

30 A megbélyegzés A stigma csökkentése költség-hatékony és a pszichiátria alapvető missziója (Thornicroft, G.: Shunned…Oxford Un. Press, 2006, Knapp M: ICMPE training: Mental health policy and economics, Velence, 2008. jul., )

31 Az Indigo vizsgálatban 732 beteg 38%-a érezte megbélyegz ő nek a pszichiátriai ellátókat, 17% az egyéb orvosi szolgálatokat.(Thornicroft és mtsai, – közlés alatt) A szakemberek er ő teljesen részt vesznek a stigmatizációban

32 Kérdés Milyen szolgáltatások játszhatak szerepet a pszichiátriai zavarokkal kapcsolatos violens viselkedés csökkentéséhez? (több válasz is lehetséges) 1. Biztonsági személyzet és kiemelt személyi feltételek, pszichiátriai intenzív osztályon 2. Mobilis krízis-szolgálat 3. Korai sz ű rés és kezelésbe vétel 4. Integrált, átfogó addiktológiai szolgáltatások 5. Ambuláns kényszerkezelés lehet ő vé tétele 6. Felépülés-alapú közösségi gondozás 7. A stigma csökkentése, a média profi kezelése, korrekt és empátiát kelt ő tájékoztatás

33 A mentális zavarral összefüggő emberölések változása a hatékonyabb ellátás bevezetése nyomán

34 „A pszichiáter nem maradhat a rendelőjében.... ” Norman Sartorius : Fighting for Mental Health Cambridge Univ. Press 200 2 (Azaz a pszichiáter nem maradhat az orvosi modellek rabja….)

35 Mi mindent csinálhat a pszichiáter a rendelőn kívül? Hálózatokat építhet Antistigma programokat vezethet Együtt gondolkodhat az érintettekkel Harcolhat a betegek jogaiért és méltányos életéért Kialakíthat demokratikus szakmai közéletet és diskurzusokat És eljöhet Nagykállóba!

36 Ébredések Alapítvány Szolgáltatói kerekasztal a Józsefvárosban

37 Ébredések Alapítvány Antistigma program a Szigeten

38

39

40


Letölteni ppt "Dr. Harangozó Judit Semmelweis Egyetem Közösségi Pszichiátriai Centrum Ébredések Alapítvány A pszichiátriai zavarokkal összefüggő kriminalitás értelmezése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések