Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ Szenvedélybetegségek megelőzése - mentálhigiénés és szociális közösségi megközelítés Berényi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ Szenvedélybetegségek megelőzése - mentálhigiénés és szociális közösségi megközelítés Berényi."— Előadás másolata:

1 Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ Szenvedélybetegségek megelőzése - mentálhigiénés és szociális közösségi megközelítés Berényi András Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ Közösségi Lelki Egészségfejlesztés - 1. ESZMECSERE Budapest, 2013. március 26.

2 A Drogmegelőzés – „hagyományos felosztás” 1.Elsődleges megelőzés 2.Másodlagos megelőzés 3.Harmadlagos megelőzés

3 Elsődleges megelőzés Célcsoportja: a drogot még ki nem próbálók köre Cél: a fiatalok eleve ne is nyúljanak drogokhoz Színtere: az óvodától kezdve az általános iskola alsó tagozata (egyes iskolákban a felső tagozatos osztályok is)

4 Másodlagos megelőzés Másodlagos megelőzésCélcsoportja: a drogokat már kipróbáló, de drogot rendszeresen még nem fogyasztó fiatalok Célja: A rendszeres, súlyosabb szerhasználat kialakulásának megelőzése Színtere: a felső tagozatos és a középiskolás korú fiatalok, illetve a felsőoktatásban hallgatók.

5 Harmadlagos megelőzés Harmadlagos megelőzésCélcsoportja: a problémás használók, drogfüggők Célja: a szenvélybetegek társadalmi visszahelyezését, beilleszkedését kívánja segíteni; a különféle betegségek, ill. elhalálozás, valamint a drogkarrier továbbfejlődésének a megelőzése Színtere: fekvő intézmények, rehabilitációs otthonok

6 Drogmegelőzés „új felosztás” Á ltalános prevenció (Universal prevention) – mindenkire kiterjedő megelőző munka, amely az általános populációt célozza meg, legfőképp az iskolai és közösségi alapú munkánál használjuk.

7 Drogmegelőzés „új felosztás” Szelektív prevenció (selective prevention) - kockázati csoportokat célzó megelőző munka. A megelőző munka során megcélzott csoport nem minden tagja fogyasztott már feltétlenül drogot. Példa lehet szerfogyasztó szülők gyermekeinek csoportja.

8 Drogmegelőzés „új felosztás” Indikált (javallt) prevenció (indicated prevention) Az egyén szükségleteire alakított a megelőző munka. Olyan személyeket célzunk meg egyénileg, akiknél már valamiféle probléma felfedezhető a szerfogyasztással kapcsolatban (pl. kipróbálás történt), vagy egyéb kockázatos viselkedést folytatnak.

9 Szemléleti megközelítések a drogmegelőzésben 1960-80-as évek: Elrettentésen alapuló módszerek 1980-90-es évek: Információközlésen alapuló módszerek-felvilágosítás (jogi,rendőrségi,egészségügyi)

10 Szemléleti megközelítések a drogmegelőzésben 1990-es évek Az egészségfejlesztés szemléletéhez szorosan kötődik. Az egyénre és az őt körülvevő környezetre koncentrálva a protektív (védő) tényezők kerülnek központba, azzal szemben,hogy a kockázati tényezők elleni küzdelemre fókuszálnának.

11 Szemléleti megközelítés Betegség megelőzés a betegség kialakulásának megakadályozását szem előtt tartó megközelítés. A betegség, illetve annak súlyosbodásának a megelőzésére irányul.

12 Szemléleti megközelítés Egészségfejlesztés – pozitív szemlélet, értékek magfogalmazása, hangsúlyozása, amit erősíteni fejleszteni kell és lehet. Cél, hogy az egyén képes legyen az egészséges életvezetés megvalósítására, melynek része a szermentesség is.

13 Betegségmegelőzés Medikális szemléletű Speciális tudásokra épít Szűk szakmai kör végezheti A betegségből mint negatívumból indul ki Az egészséget a betegség hiányaként értelmezi Hierarchikus személetű A szakemberek részvételét hangsúlyozza A speciális problémákra összpontosít

14 Egészségfejlesztés Egészségből mint pozitívumból indul ki Az egészség testi-lelki-szociális jól-lét Alulról építkező A közösségi részvételt hangsúlyozza Teljes környezetet és közösséget megcélzó Interdiszciplináris Többszörös erőforrásra épít Több szektorra támaszkodik (önkormányzat, civil szektor, egészségügy, oktatás stb.)

15 Az egészségfejlesztés folyamat  „ Az egészségfejlesztés az a folyamat, melynek során az emberek fokozódó kontrollt nyernek saját életük, következésképpen pedig saját egészségi állapotuk felett, annak érdekében, hogy egészségük jobb legyen.”  (Ottawa Charta, 1986)

16 Az egészségfejlesztés akcióterületei Egészséget támogató társadalompolitika Egészséget támogató társadalompolitika Egészséget támogató környezet Helyi közösségi akciók erősítése Az egészségügyi szemlélet megváltoztatása Egyéni készségek,kompetenciák fejlesztése

17 Egészségfejlesztés - résztvevői TÁRSADALOM iskola önkormányzat Civil szerve- zetek egészségügy

18 Pszichoszociális komplex szemlélet  Korszerű egészségfejlesztési (health protion) szemlélet  A döntéshozók bevonása  Az egészséget támogató rendszerek együttgondolkodása és közös munkája  Szoros kapcsolat a tágabb társadalommal  Szemlélet formálása a korosztályok specialitását figyelembe véve

19 Pszichoszociális komplex szemlélet  Civil és egyházi szervezetek bevonása a tevékenységekbe  A közösség bevonása a munkába  Multidiszciplináris teamek  A mentálhigiénés, szociális és egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezetek összefogása

20 Köszönöm a figyelmet! Berényi András berenyi.andras@unideb.hu 30-436-4790 berenyi.andras@unideb.hu


Letölteni ppt "Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ Szenvedélybetegségek megelőzése - mentálhigiénés és szociális közösségi megközelítés Berényi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések