Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A vizsgára tanulunk vagy a hivatásra készülünk?” Az etika oktatás dilemmái az SZTE Magatartástudományi Intézetében Magatartástudományi Napok Szeged 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A vizsgára tanulunk vagy a hivatásra készülünk?” Az etika oktatás dilemmái az SZTE Magatartástudományi Intézetében Magatartástudományi Napok Szeged 2008."— Előadás másolata:

1 „A vizsgára tanulunk vagy a hivatásra készülünk?” Az etika oktatás dilemmái az SZTE Magatartástudományi Intézetében Magatartástudományi Napok Szeged 2008. Június 5 – 6. Kapocsi Erzsébet SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet

2 Etika oktatása SZTE ÁOK Pszichiátriai Klinika Magatartástudományi Csoport ÁOK Magyar, angol (német) évfolyam Fogorvostudományi Kar SZTE JGYTFK

3 Oktatók Filozófusok Orvosok Teológus

4 Az etika oktatás felépítése - ÁOK 14 (7 X 2) óra előadás 30 óra szeminárium Félév végén: kollokvium (szóbeli vizsga) IV. év félév: összevont magatartástudományi szigorlat  Etikai esetelemzés + elméleti háttér FOH:kiscsoportos oktatás (2 csoport)

5 Oktatási cél Az elsajátított ismeretek alapján a napi etikai problémák felismerése könnyebbé válik. A stúdium érzékennyé teszi a hallgatókat az erkölcsi problémák iránt. Olyan fogalmi és logikai rendszer kimunkálása, amely segítséget nyújt a felmerülő orvosi-etikai problémák megoldására. Olyan ismeretek átadása, mely segíti az orvost abban, hogy a betegek, a kísérleti alanyok és az egészségügyi dolgozók jogait megismerje. A leendő orvos etikai felelősségének kialakítása. GAKORLAT-ORIENTÁLTSÁG

6 Előadások tematikája (7 x 2 óra) Az orvosi eskü és a hippokráteszi hagyományok. A bioetika fogalma, jelentése; kialakulásának okai és körülményei. A bioetika és a hagyományos orvosi etika viszonya. A bioetika alapelvei. A jog és etika viszonya. Betegjogok. Peres eljárások és azok etikai vonatkozásai. Az orvos felelőssége. Deontológia; titoktartás. Erkölcsi kérdések az élet kezdetén (Az abortusz és a mesterséges megtermékenyítés jogi és etikai szabályozása) Az eutanázia és annak jogi, etikai vonatkozásai. Az orvosi konzíliumok etikája. Az embereken végzett kísérletek és kutatások etikai szabályozása.

7 Szemináriumok tematikája – kollokviumi tételek 1./ Az etika meghatározása és részei. Az erkölcs és a jog kapcsolata. Az erkölcsi érvelés jellemzõi. 2./ Deontológiai etikai rendszerek. A kanti etika. 3./ Konzekvencionalista etikai rendszerek. Az utilitarizmus 4./ A tradicionális orvosi etika. A hippokrátészi eskü. A paternalista orvos-beteg kapcsolat jellemzői. 5./ A bioetika. Az orvoslásban szerepet játszó bioetikai elvek. A partneri orvos – beteg kapcsolat. 6./ Betegtájékoztatás és felvilágosítás. Az önrendelkezéshez való jog, a tájékozott beleegyezés elve, a kezelés visszautasításának joga 7./ Az 1997. évi Egészségügyi Törvény betegjogi részei.

8 Szemináriumok tematikája – kollokviumi tételek 8./ A művi abortusz jogi szabályozása Magyarországon. 9./ A reprodukciós medicina erkölcsi problémái 10./ Az emberen végezhetõ tudományos kísérletek etikai kérdései 11./ A szervek és szövetek felhasználásának és átültetésének erkölcsi kérdései. 12/ Az igazságosság érvényesülése az egészségügyben. 13./ A haldoklás, a halál és a palliatív ellátás etikai kérdései. A hospice mozgalom. 14./ Az eutanázia.

9 Szemináriumok tematikája - választható témák Öngyilkosság Orvosi műhibák Hálapénz Állatkísérletek Önsorsrontás és meghívott halál ……. erkölcsi vonatkozásai

10 A szemináriumok módszertana Hallgatói referátum(ok) Megbeszélés, kérdések, vita Esetelemzés(ek) Videofilm(ek)

11 Szemináriumok - Társadalmi értékpluralizmus „leképezése” szemináriumokon - Hivatásbeli alapértékek megismerése - Saját értékválasztás tudatosítása - Döntési helyzetek „gyakorlása” - Hivatásbeli készségek, képességek elsajátítása

12 Oktatást minősítő kérdőív 1.) MENNYIRE TARTJA ÉRDEKESNEK A SZEMINÁRIUMOK PROGRAMJÁT ? Nem érdekes Nagyon érdekes 1 2 3 4 5 6 7 2.) JÖVENDŐ MUNKÁJÁT ILLETŐEN MENNYIRE TARTJA HASZNOSNAK AZ ITT KAPOTT ISMERETEKET ? Egyáltalán nem tartom hasznosnak Nagyon hasznosnak tartom 1 2 3 4 5 6 7 3.) MILYENNEK ÍTÉLI SAJÁT SZEMINÁRIUMI MUNKÁJÁT ? Passzív voltam Nagyon aktív voltam 1 2 3 4 5 6 7 4.) MILYENNEK ÍTÉLI A CSOPORT SZEMINÁRIUMI MUNKÁJÁT ? Passzív, kevéssé érdeklődő volt Nagyon aktív, érdeklődő volt 1 2 3 4 5 6 7 5.) MELYIK TÉMA TETSZETT A LEGJOBBAN ? 6.) MILYEN JAVASLATA VAN A SZEMINÁRIUM HATÉKONYABBÁ TÉTELÉRE ? 7.) MI A VÉLEMÉNYE A SZEMINÁRIUMVEZETŐ MUNKÁJÁRÓL ? KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGÉT !

13 Eredmények, pozitívumok Megfelelő óraszám Előadások – szemináriumok aránya jó Tantermek, felszereltség (TV, video, CD) Előadások látogatottsága Szemináriumi részvétel és aktivitás Oktatók felkészültsége Hallgatói elfogadottság (1/3 – 1/3 – 1/3 rész)

14 Számonkérés Kollokvium: fogalmak (10), tétel, esetelemzés Szigorlat: esetelemzés Szigorlat: a.) rangot és jelentőséget ad az etika oktatásnak b.) kérdés: mit kérjünk számon?

15 ÖSSZEVONT SZIGORLAT ORVOSI ETIKA RÉSZE SZEMPONTOK AZ ESETEK ELEMZÉSÉHEZ FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ÉRTELMEZZE AZ ESETET! Állapítsa meg, milyen orvosetikai probléma ill. problémák jelentkeznek az eset kapcsán! Vázolja fel az adott probléma elméleti hátterét:  SZAKIRODALMI ÁLLÁSPONTOK  ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK Elemezze a helyzetet - A PÁCIENS - AZ ORVOS (KÓRHÁZ, ÁPOLÓSZEMÉLYZET) - A CSALÁD SZEMSZÖGÉBŐL Vázolja a helyzet megoldásának erkölcsileg elfogadhatatlan ill. erkölcsileg elfogadható megoldásait Ismertesse és érvekkel röviden támassza alá az ön szerint lehetséges legoptimálisabb megoldást

16 Problémák – értékelés, vizsgáztatás Természettudományi tárgyak „konkurenciája” és példája - tananyag tételszerű „bemagolása” Vizsga- és értékelés - kényszer - „jó jegyet szeretnék” Az etika oktatás és a hallgatói tapasztalatok ellentmondásai - „gyakorlaton nem ezt láttuk”

17 Problémák, nehézségek „A vizsgára tanulunk vagy a hivatásra készülünk?” - bioetikai alapelvek: „megtanulandó „JANI” - betegjogok: „felsoroltam mind a tízet” - esetelemzések: lényeglátás, információkezelés, reagálás

18 J-A-N-I J-ótékonyság A-utonómia tisztelete N-e árts! I-gazságosság

19 Lehetőségek, feladatok Összekötni a vizsgára készülést a hivatásra való felkészüléssel - Interaktív szemináriumok - Esetmegbeszélések - Hallgatói tapasztalatok integrálása az oktatásba - Gyakorló orvosok bevonása az oktatásba

20 Köszönöm szépen a figyelmet !


Letölteni ppt "„A vizsgára tanulunk vagy a hivatásra készülünk?” Az etika oktatás dilemmái az SZTE Magatartástudományi Intézetében Magatartástudományi Napok Szeged 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések