Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 éves tárgy Mindegyik félév 5 előadás 10 szeminárium Számonkérés:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 éves tárgy Mindegyik félév 5 előadás 10 szeminárium Számonkérés:"— Előadás másolata:

1 Az orvosi pszichológia oktatásának 15 éve - Semmelweis Egyetem, Budapest Kopp Mária, Szumszka Irena
1 éves tárgy Mindegyik félév 5 előadás 10 szeminárium Számonkérés: Első félév gyakorlati jegy. Összetevői: zárthelyi (max 70 pont), órai munka (max. 30pont ). Zárthely struktúrája : tesztkérdések, rövid fogalmi meghatározások,rövid témák kifejtése, egy hosszabb téma kifejtése. Második félév: kollokvium Ez a Kurrikulum reform alapjan változni fog 3 év mulva: Egy félévben heti 3 óra

2 Választható témák A diákok Neptun-on keresztül jelentkezhettek az általuk választott csoportba Személyiségzavarok Érzelmeink és a szívünk (szív- érrendszeri betegség háttértényezői). Krónikus fájdalom biopszichológiai aspektusból Szorongásos  és pszichoszomatikus zavarok pszichoterápiája Az orvos szerepe a gyermek-psychoterápia indikációjában. Személyiségzavarok  gyermekkorban. Nevelési tanácsadás és családterápia. Holisztikus szemlélet az orvoslásban. Az orvos szocializációja. Pszichoterápiás módszerek A gyermekkori bántalmazás hatása az egészségkarrierre – bántalmazott gyermekek megjelenése az orvosi gyakorlatban Nemi különbségek pszichológiai háttértényezői Alvás, álom, intelligencia

3 Súlyosan beteg gyermekek és családjaik egyéni és/vagy csoportos pszichés vezetése (esetbemutatásokon keresztül) Evészavarok: anorexia és bulimia nervosa Pszichoszomatikus történések gyermekkorban. Prevenciós lehetőségek. Orvosi pszichológiai szemlélet a szülészetben és a nőgyógyászatban Pszichoszomatikus zavarok Alvászavarok és terápiájuk Szorongásos zavarok és terápiájuk A személyközpontú pszichoterápia gyakorlata. Szorongás, félelem, relaxáció A malignus betegségben szenvedő gyermekek és szüleik  pszichológiai gondozása.A halálfélelem összetevői. A gyermek haláltudata. A halálos megbetegedés stádiumai. A beteg és a hozzátartozók magatartása

4 Gyakorlatok tematikája
I félév Észlelés, emlékezet, figyelem Motiváció, érzelmek , szorongás, agresszió Gondolkodás, intelligencia , tudatállapotok, alvás A személyiség fogalma, személyiségfejlődés, fontosabb személyiségelméletek Személyiségtesztek , a személyiség vizsgálatának fontosabb módszerei (esetelemzés), az általános orvosi gyakorlatban használható orvosi pszichológiai tünetlisták Zárthelyi, megbeszélés Gyakorlatorientált, esetismertetéseken, esetmegbeszélésen keresztül

5 II félév Az orvos-beteg kapcsolat elméleti és gyakorlati kérdései. Betegekkel és oktató betegekkel az exploráció és orvos-beteg kommunikáció gyakorlása (problem based learning). Az orvos-beteg kapcsolat nehéz helyzetei, a kiégési szindróma. A haldoklás és gyász. Bálint csoport Áttekintés a föbb pszichoszomatikus kórképekről, tünetképződésről Főbb pszichoterápiás irányzatok Választott téma megbeszélése, áttekintés (3 gyakorlat) Gyakorkorlatorientált, betegbemutatás, esetmegbeszélés, önálló munka

6 Oktató betegek bevonása
1994-től együttműködés a Maastrichti Egyetemmel Probléma központú oktatás- orvos-beteg találkozás Oktató betegek képzése- skriptek Értékelési szempontok Nem a diagnózis, hanem a kommunikáció tanítása a cél

7 pszichoszomatikus orvoslás, pszichoterápiás módszerek alapjait,
Orvosi pszichológia tankönyv, (Szerk: Kopp Mária, Berghammer Rita) Medicina Alapvető cél volt, hogy az orvosi pszichológiát közelítsük az orvostanhallgatók egyéb ismereteihez, kapcsolódási pontok bemutatása, pszichofiziológiai, élettani alapokra építve mutassa be a személyiséglélektan, fejlődéslélektan, egészséglélektan, pszichoszomatikus orvoslás, pszichoterápiás módszerek alapjait, valamint az orvossá válás folyamatát és az orvos-beteg kapcsolat fejlesztésének lehetőségeit.

8 Oktatott hallgatók száma
MEDICAL PSYCHOLOGY Oktatott hallgatók száma 2005/2006: 161 2006/2007: 138 2007/2008: 111

9 Az oktatott tárgyak és az oktatók
Dr.Harmatta János 1993: az intézeti német nyelvű oktatás megalapozója,oktatója ÁOK II. évf. orvosi pszichológia - 1.szemeszter (15-15) : koll. 2.szemeszter: szociológia ea (15) pszichol. gyak. (15) Pszichol.szigorlat, Szociol.szigorlat Hallgatói létszám növekedése, 11 csoport, kb fő III.év- németországi helyek, kis létszám marad III.évf. bioetika, koll. , 1 szemeszter IV. évf. Pszichoszomatika, kötelezően választható FOK- kis létszám; felmentések elbírálásának problémái IV.évf. orvosi pszichológia, koll., 1 szemeszter IV. évf.orvosi szociológia, koll., 1 szemeszter IV.évf. bioetika,koll.,1 szemeszter

10 Reggeli agytorna bemutatkozások

11 Az orvosi pszichológia oktatásának célja (Saját szubjektív véleményem) (Kopp Mária):
„Annak idején azért jelentkeztem az orvosegyetemre, mert azt reméltem, hogy itt érthetek meg a legtöbbet az emberről. Aztán hat év alatt kiderült, hogy az embernek nincs személyisége, érzelmei, gondolatai, legalábbis ezekről semmit nem hallottunk. Amikor megkérdeztem, hogy a kutya és az ember hipertóniája között mi a különbség, csodálkozva és tanácstalanul néztek rám a tanáraim.  Már akkor úgy gondoltam, hogy el kellene érnünk, hogy az orvos és a beteg személyisége visszanyerje méltó és tudományosan megalapozott helyét az orvoslásban. Azt remélem, hogy az orvosi pszichológia mai tananyaga és az oktatók szemlélete ebben segít a hallgatóknak. Ha megértik, hogy egy pszichoterápiás kezelés vagy egy örömteli kapcsolat milyen utakon vezethet kimutatható agyi és szervezeti változásokhoz, már képesek lehetnek „orvos gyógyszerré” válni.”

12 Amit fontosnak tart.... Dr.Purebl György

13 Megelőző programok Stresszkezelő tréning Munkahelyi stresszkezelő tréning Munkaerőpiaci esélynövelő tréning Rövid asszertivitási tréning Egészségügyi kockázatkezelő tréning Tréning szív-érrendszeri betegségekben szenvedőknek

14 Ambulancia tevékenység kapcsolódása az orvosi pszichológiához
Gyakorlati szemlélet Betegek bemutatása Kompetencia, hitelesség Széles körű posztgraduális oktatás Részvétel egyes szakmai kollégiumok protokolljainak kidolgozásában (pszichiátriai, klinikai pszichológiai) PMK-ben 8 szerző

15 Meta üzenetek A test és lélek a mindennapi gyakorlatban sem választható szét Magasabb rendű idegműködések egzakt kapcsolata a pszichológiai funkciókkal A pszichológiai készségfejlesztés tanulható és tanítható A magatartástudományok alkalmazása a közvetlen siker/anyagi haszon orientált ágazatokban (pl. üzleti életben, ergonómiában) kb. 30%-os A szomatikus medicinában és a pedagógiában jóval alacsonyabb. Miért?

16 Amit fontosnak tart..... Dr.Szumska Irena

17 Család, civil szervezetek
I995 óta NOE- Nagycsaládosok Országos Szövetsége- (Purebl György, Fóris Nóra) vezetők képzése Kommunikáció, Csoport vezetés Tárgyalási technikák Konfliktuskezelés, probléma megoldás Határontúli NOE szervezetek vezetőinek továbbképzése

18 2001 óta Otthon Segítünk Szolgálat létrehozása (Benkő Ágóta, Purebl Gyuri, Lajtai Lacy)- a szolgálat preventív jellegű A szervezőképzés protokolljának kidolgozása (140 óra) , amely a következő célokat szolgálja: A segítő foglalkozáshoz szükséges készségek elsajátítása – családközpontú megközelítésben, a szervezet működtetéséhez szükséges szakmai és menedzsment készségek elsajátítása, a szervezők képessé tétele önkéntesek képzésére (a Home-Start UK kidolgozott önkéntes képző protokollja alapján). Rendszeres (havonta) szupervízió, esetmegbeszélés, továbbképzések, évente egyszer új szervezőképző tanfolyam, szervezők kiválasztása

19

20

21

22 Amit fontosnak tart..... Dr.Berghammer Rita

23 Az önsegítő könyvek pszichés haszna
1. Információközlés: a kontroll érzése 2. Egyetemlegesség érzése 3. Reménysugalmazás: van segítség 4. Kognitív átstrukturálás: a katasztrófa-minősítést változtatja meg 5. Depresszió esetén a tanult tehetetlenség ellen hat

24 Tanácsok betegeknek Pszichoterápia izomrelaxáció és légzéskontroll
elemi imagináció (szép tárgy, természeti kép) gondolatstop és a negatív gondolat helyettesítése pozitívval kellemes tevékenységek beiktatása a napirendbe ne szégyelljen segítséget kérni! Pszichoterápia -különböző szemléletű terapeuták módszerei, -a beteg élménye a terápiában, -várható eredmények

25 Amit még fontosnak tart.....
Dr.Hajnal Ágnes

26 Igazságügyi szakértői tevékenység
Iü.Minisztérium által kinevezett szakértő, szakértői igazolvány, kötelező továbbképzés, kötelező kamarai tagság Magyar nyelvű szakirodalom alig van Igazságügyi klinikai pszichológia szakvizsga, szakképzés Szakmai protokoll kidolgozása, módszertani szabályozás kidolgozása PPKE: gyakorlatfeldolgozó szeminárium igazságügyi program keretében a pszichológus alapképzésben unalmas téli szombatokon

27 Kijelölt szakértő, Iü. Orvostani Intézet –korábban külső mts.
Kirendelő hatóság: bíróságok, rendőrség, gyámhatóságok- magánszemélyek felkérését nem vállalom Polgári perek (kártérítési perek-pszichés kár; gyermekelhelyezési perek, örökbefogadás és felbontása, kötelező katonai szolgálat megtagadása a rendszerváltás időszakában) Büntetőügyekből csak az áldozat vizsgálatát vállalom (pl. igazmondás, szavahihetőség)

28 Hogy miért csinálom? sok szakmailag érdekes ügy
szakmai próbatétel- pl. érzelmi kívülállást, objektivitást igényel; a vizsgálat kötelező jellegéből adódó problémákkal való megküzdés nehézségei írásba kell foglalni, igen jelentős felelősséget kell vállalni, sok álmatlan éjszakát lehet eltölteni a vívódással, mert emberek sorsa függ a véleménytől a pszichológia-pszichiátria legkülönbözőbb területeiről származó ismeretek ötvözését kívánja, rendszeres agytorna oktatásban felhasználható esetek tömege

29 Amit fontosnak tart..... Dr.Léder Rózsa

30 Kutatási területek Az asthma br. pszichoszomatikája -gyermekkor-prevenció - az iskola, mint ágens Gyermekbántalmazás -pszichésen bántalmazottak megjelenése az orvosi gyakorlatban; gyermek-gyermek bántalm.; családon belüli erőszak (Szolnok) Gyermekkori szorongások „álruhában” - tanulási zavarok - iskolai problémák - depresszió - suicidium gyermekkorban Családi státusz és egészség (élettársak) Apák egészségvédő szerepe Középiskolások egészségmutatói Megküzdési stratégiák ( imádság; művészeti tevékenység.) Gyermekrajzok (serdülő fiúk apa nélküli helyzetben) EAAD

31 Betegellátás (Ambulancia)
Krízisintervenció Felnőtt: szoc. fóbia, szorongások, pánik serdülők: identitás krízisek gyermek: tanulási zavarok (felsőoktatás is), iskolafóbia, különböző szomatizációk, bántalmazott gyermekek online - tanácsadás

32 Egyéb tevékenységek Pszichológiai kultúra terjesztése: képzések, továbbképzések (pedag.; SOTE-okt.; ...) média (szakértés) MPT Etikai Bizottság Orsz.Iskolapszichológiai Módszertani Bázis: alapító tag, szupervizor, szakértés Együttműködés: ( ifj.véd.) ORFK ifj.Bűnmegel, Szolnok Főisk, Szolnok V.és M Rk, Főv. ÁNTSZ; gyermekorvosok, pedagógusok

33 Amit fontosnak tart..... Rigó Péter

34 Tolerancianövelő gondolatok az intelligencia tárgyköréből
Környezeti vagy genetikai okokkal magyarázható az amerikai fehérek és feketék intelligencia-eloszlása közötti 15 IQ-pontos különbség?

35 A genetikai magyarázat
Teljesen más szelekciós elv alapján kerültek Amerikába fehérek – a leginkább vállalkozó szelleműek, vélhetően a legtehetségesebbek, a legintelligensebbek, a legkreatívabbak feketék – tisztán testi szempontok szerint szelektálva, rabszolgának

36 A környezeti elvű magyarázat
Jelentős szociális különbségek vannak fehérek és feketék között szinte minden olyan környezeti tényező szempontjából, amelyről tudjuk, hogy befolyásolja az intelligenciát táplálkozás (már intrauterin korban!) környezeti ingergazdagság oktatás

37 A g faktor inkább az általános butaság faktora
a különféle képességtesztek eredményei sokkal magasabb korrelációt mutatnak az alacsonyabb IQ övezetben, mint a magasban a g faktor az alacsony IQ övezetben sokkal markánsabban jelenik meg, mint a magasban a butaság egyféle, a tehetség nagyon sokféle lehet


Letölteni ppt "1 éves tárgy Mindegyik félév 5 előadás 10 szeminárium Számonkérés:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések