Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az intézményakkreditáció eljárásrendje, az LB feladatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az intézményakkreditáció eljárásrendje, az LB feladatai"— Előadás másolata:

1 Az intézményakkreditáció eljárásrendje, az LB feladatai
MAB Látogató bizottságok tájékoztató értekezlete 2014. február 10. Előadó: Bodorkós László MAB szakértő

2 Az előadás tartalma Az akkreditációs eljárás Akkreditációs elvárások
Törvényi előírások - minimum feltételek A MAB elvárásai - koncepcionális elemek A minőségértékelés szempontrendszere A Látogató Bizottság (LB) munkája Az LB felelősségi köre Az LB felkészülése a látogatásra A helyszíni látogatás, az LB jelentés megírása Az LB jelentés tartalma

3 Az akkreditációs eljárás
Intézmény és programakkreditáció A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság az összes felsőoktatási intézményre kiterjedően, egységes elvek és eljárási szabályok alapján az intézményműködéssel, az intézményi minőségfejlesztéssel kapcsolatos minőséghitelesítést, valamint a képzés és a tudományos tevékenység minőségének hitelesítését két különböző, időben egymástól függetlenül futó akkreditációs eljárásban végzi.

4 … az előzőekből következően
Intézményakkreditáció: Az intézményi működés értékelése az intézményi menedzsment valamint a minőségfejlesztési rendszer vizsgálata alapján. Képzési programok párhuzamos akkreditációja ( = programakkreditáció): Egy-egy kiválasztott képzési területen/képzési ágban az egyes intézményekben folyó képzések egyidejű, párhuzamos vizsgálata.

5 … eltérések egyházi intézmények esetén
Ha az egyházi intézményben csak hitéleti képzés folyik, akkor nem válik szét az intézmény- és programakkreditáció; a hitéleti képzések értékelését is az intézményakkreditációs vizsgálat keretében kell elvégezni. Ha az egyházi intézményben nemcsak hitéleti képzés folyik, akkor a hitéleti képzések értékelését az intézményakkreditációs vizsgálat keretében kell elvégezni, a világi képzéseik értékelésére az aktuális programakkreditáció keretében kerül sor.

6 … az akkreditációs eljárást szabályozó dokumentumok
A MAB 2013/8/IV/1.sz. határozata: AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A MAB 2013/8/IV/2. sz. határozata: ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2013/2014 A dokumentumok elérhetők a MAB honlapján (www.mab.hu) az Akkreditáció/Intézményakkreditáció menüpontok alatt

7 Akkreditációs elvárások
Intézmény és kar akkreditációjának törvényi feltételei Felsőoktatási intézmény és kara(i) akkreditációjának jogszabályi előfeltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény szabályozza. A jogszabályi hivatkozások Az intézményakkreditációs eljárás és értékelési szempontok dokumentum (a MAB 2013/8/IV/1.sz. határozata) 5-6 oldalán megtalálhatók.

8 Akkreditációs elvárások
A MAB elvárásai - koncepcionális elemek A vizsgálat tárgya: Intézményi és kari szintű vezetés, oktatás, kutatás és fejlesztés, minőségbiztosítás és minőségfejlesztés. A vizsgálat alapja: Az intézményeknek a MAB által meghatározott irányelvek mentén, de alapjában véve önálló, és a saját céljaikhoz viszonyító önértékelést kell készíteniük úgy, hogy a külső értékelőket ellássák mindazokkal az információkkal, amelyek a külső értékelés elvégzéséhez szükségesek. Háttéranyagok: Intézményi dokumentumok, intézményi honlap, az önértékelés állításait alátámasztó adatok.

9 Akkreditációs elvárások
A MAB elvárásai - koncepcionális elemek Differenciált minőségértékelés: A MAB következetesen értékeli az előző akkreditáció során bemutatott adatok fennállását ill. értékállóságát. A működés minőségét intézményi, kari működésre vonatkozó minőség - és teljesítménymutatók alapján vizsgálja. A vizsgálat módszere: Az intézmény/kar önértékelésére alapozott helyszíni látogatás, melynek során a látogató bizottság az önértékelés realitását, a képzés tartalmi, személyi, kutatási és infrastrukturális feltételeit, a képzési folyamatot és annak eredményeit értékeli, és ennek alapján megfogalmazza akkreditációs javaslatát és minőségértékelését.

10 A minőségértékelés szempontrendszere
Az intézmény/kar általános helyzetképe: szervezete, vezetési rendszere, fontosabb jellemzői, fejlesztések, változtatási folyamatok menedzselése. Az intézmény/kar működésének kiemelkedő oktatási, kutatás- fejlesztési, alkotó/művészeti tevékenységi és gazdálkodási eredményei. Az ESG alapján alkalmazott értékelési szempontok: 3.1.Minőségpolitika, stratégia és eljárások a minőség biztosítására. 3.2.Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése. 3.3.A hallgatói teljesítmények értékelése. 3.4.Az oktatói minőség biztosítása. 3.5.Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások. 3.6.Belső információs rendszer. 3.7.Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása.

11 A Látogató Bizottság munkája
Az LB felelősségi köre A MAB az intézménytől független, minőségértékelésben jártas, felkészült szakértőkből álló látogató bizottságot (LB) kér fel a minőségértékelésre. Az LB felelős a látogatás lebonyolításáért és az értékelési jelentés megfogalmazásáért. Az LB feladata hogy ellenőrizze az önértékelések tartalmát; párbeszédet folytasson az intézmény munkatársainak, hallgatóinak képviselőivel; véleményt mondjon az értékelés alá vont területről; javaslatot tegyen az akkreditációt illetően, és jobbító szándékú ajánlásokat fogalmazzon meg.

12 A Látogató Bizottság munkája
Az LB felkészülése a látogatásra Az akkreditációs eljárást szabályozó MAB dokumentumok áttanulmányozása Az LB tagjaira szabott munkaprogram összeállítása, a helyszíni látogatás feladatköreinek meghatározása Az önértékelési dokumentumok értékelő feldolgozása Tájékozódás honlapon és egyéb forrásokból (…az intézményi szempontok megértése, mérlegelése) A helyszíni látogatás során érinteni kívánt témakörök, kérdések rögzítése (időtartamok, helyszínek, résztvevők tervezése)

13 A Látogató Bizottság munkája
A helyszíni látogatás, LB jelentés megírása Az LB az önértékelések beérkezése és áttanulmányozása után (a szempontrendszer, a látogatási program rendjének véglegesítése céljából) nyitó munkaértekezletet tart. A helyszíni látogatások az LB-től: felkészültséget, az önértékelés ismeretét, tárgyilagosságot, körültekintést, segítőkészséget, egyúttal elemző, kritikus szemléletet igényelnek. Az LB jelentés megírására a látogatást követő 6 hét áll az LB rendelkezésére. A jelentés megírását a MAB titkárság szerkesztési és szükség szerinti tartalmi munkával segíti.

14 Az LB jelentés tartalma
Akkreditációs minősítési javaslat. Az intézmény akkreditációs minősítése: A-20XX-ig / NA; Az akkreditációs minősítés indoklása (az akkreditációs minimumnak való megfelelés / nem megfelelés). II. Minőségértékelés. Az intézmény/kar általános helyzetképe: szervezete, vezetési rendszere, fontosabb jellemzői, fejlesztések, változtatási folyamatok menedzselése. Az intézmény/kar működésének kiemelkedő oktatási, kutatás-fejlesztési, alkotó/művészeti tevékenysége és gazdálkodási eredményei. Az ESG alapján alkalmazott értékelési szempontok: 3.1. Minőségpolitika, stratégia és eljárások a minőség biztosítására. 3.2. Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelése. 3.3. A hallgatói teljesítmények értékelése. 3.4. Az oktatói minőség biztosítása. 3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások. 3.6. Belső információs rendszer. 3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása. III. Az intézmény / kar további működésére vonatkozó javaslatok számára.

15 Befejezésül: amiről az LB munkája során nem szabad elfeledkezni !
Látogatási időkeretek betartása (elkerülendő: időcsúszások, terjengősség, lényeges körülmények vizsgálatának elmaradása) Tájékozottság – szakszerűség (tájékozottság az intézményről; szakszerűség a MAB dokumentumok szerinti eljárásrend betartásában) Tények és adatok gyűjtése (a „megfelelés mértékének vizsgálata”) „Kritikus barát” szerep (a fentiek szellemisége mindig legyen szem előtt) Tárgyszerű, konkrét, informatív LB jelentés készítése (az a cél, hogy a jelentés informatív legyen a külső érdeklődők, felhasználók számára is)

16 Köszönöm a figyelmet Kapcsolat:


Letölteni ppt "Az intézményakkreditáció eljárásrendje, az LB feladatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések