Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az intézményakkreditáció eljárásrendje, az LB feladatai MAB Látogató bizottságok tájékoztató értekezlete 2014. február 10. 2014. február 10. Előadó: Bodorkós.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az intézményakkreditáció eljárásrendje, az LB feladatai MAB Látogató bizottságok tájékoztató értekezlete 2014. február 10. 2014. február 10. Előadó: Bodorkós."— Előadás másolata:

1 Az intézményakkreditáció eljárásrendje, az LB feladatai MAB Látogató bizottságok tájékoztató értekezlete 2014. február 10. 2014. február 10. Előadó: Bodorkós László MAB szakértő 1

2 Az előadás tartalma  Az akkreditációs eljárás  Akkreditációs elvárások o Törvényi előírások - minimum feltételek o A MAB elvárásai - koncepcionális elemek  A minőségértékelés szempontrendszere  A Látogató Bizottság (LB) munkája o Az LB felelősségi köre o Az LB felkészülése a látogatásra o A helyszíni látogatás, az LB jelentés megírása  Az LB jelentés tartalma 2

3 Az akkreditációs eljárás Intézmény és programakkreditáció A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság az összes felsőoktatási intézményre kiterjedően, egységes elvek és eljárási szabályok alapján  az intézményműködéssel, az intézményi minőségfejlesztéssel kapcsolatos minőséghitelesítést, valamint  a képzés és a tudományos tevékenység minőségének hitelesítését két különböző, időben egymástól függetlenül futó akkreditációs eljárásban végzi. 3

4 … az előzőekből következően … az előzőekből következően Intézményakkreditáció: Az intézményi működés értékelése az intézményi menedzsment valamint a minőségfejlesztési rendszer vizsgálata alapján. Képzési programok párhuzamos akkreditációja ( = programakkreditáció): Egy-egy kiválasztott képzési területen/képzési ágban az egyes intézményekben folyó képzések egyidejű, párhuzamos vizsgálata. 4

5 … eltérések egyházi intézmények esetén Ha az egyházi intézményben csak hitéleti képzés folyik, akkor nem válik szét az intézmény- és programakkreditáció; a hitéleti képzések értékelését is az intézményakkreditációs vizsgálat keretében kell elvégezni. Ha az egyházi intézményben nemcsak hitéleti képzés folyik, akkor a hitéleti képzések értékelését az intézményakkreditációs vizsgálat keretében kell elvégezni, a világi képzéseik értékelésére az aktuális programakkreditáció keretében kerül sor. 5

6 … az akkreditációs eljárást szabályozó dokumentumok A MAB 2013/8/IV/1.sz. határozata: AZ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A MAB 2013/8/IV/2. sz. határozata: ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁSBAN 2013/2014 A dokumentumok elérhetők a MAB honlapján (www.mab.hu) az Akkreditáció/Intézményakkreditáció menüpontok alatt 6

7 Akkreditációs elvárások Intézmény és kar akkreditációjának törvényi feltételei Felsőoktatási intézmény és kara(i) akkreditációjának jogszabályi előfeltételeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szabályozza. A jogszabályi hivatkozások Az intézményakkreditációs eljárás és értékelési szempontok dokumentum (a MAB 2013/8/IV/1.sz. határozata) 5-6 oldalán megtalálhatók. 7

8 Akkreditációs elvárások A MAB elvárásai - koncepcionális elemek A vizsgálat tárgya: Intézményi és kari szintű vezetés, oktatás, kutatás és fejlesztés, minőségbiztosítás és minőségfejlesztés. A vizsgálat alapja: Az intézményeknek a MAB által meghatározott irányelvek mentén, de alapjában véve önálló, és a saját céljaikhoz viszonyító önértékelést kell készíteniük úgy, hogy a külső értékelőket ellássák mindazokkal az információkkal, amelyek a külső értékelés elvégzéséhez szükségesek. Háttéranyagok: Intézményi dokumentumok, intézményi honlap, az önértékelés állításait alátámasztó adatok. 8

9 Akkreditációs elvárások A MAB elvárásai - koncepcionális elemek Differenciált minőségértékelés: A MAB következetesen értékeli az előző akkreditáció során bemutatott adatok fennállását ill. értékállóságát. A működés minőségét intézményi, kari működésre vonatkozó minőség - és teljesítménymutatók alapján vizsgálja. A vizsgálat módszere: Az intézmény/kar önértékelésére alapozott helyszíni látogatás, melynek során a látogató bizottság az önértékelés realitását, a képzés tartalmi, személyi, kutatási és infrastrukturális feltételeit, a képzési folyamatot és annak eredményeit értékeli, és ennek alapján megfogalmazza akkreditációs javaslatát és minőségértékelését. 9

10 A minőségértékelés szempontrendszere 1. Az intézmény/kar általános helyzetképe: szervezete, vezetési rendszere, fontosabb jellemzői, fejlesztések, változtatási folyamatok menedzselése. 2. Az intézmény/kar működésének kiemelkedő oktatási, kutatás- fejlesztési, alkotó/művészeti tevékenységi és gazdálkodási eredményei. 3. Az ESG alapján alkalmazott értékelési szempontok: 3.1.Minőségpolitika, stratégia és eljárások a minőség biztosítására. 3.2.Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése. 3.3.A hallgatói teljesítmények értékelése. 3.4.Az oktatói minőség biztosítása. 3.5.Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások. 3.6.Belső információs rendszer. 3.7.Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása. 10

11 A Látogató Bizottság munkája Az LB felelősségi köre A MAB az intézménytől független, minőségértékelésben jártas, felkészült szakértőkből álló látogató bizottságot (LB) kér fel a minőségértékelésre. Az LB felelős a látogatás lebonyolításáért és az értékelési jelentés megfogalmazásáért. Az LB feladata  hogy ellenőrizze az önértékelések tartalmát;  párbeszédet folytasson az intézmény munkatársainak, hallgatóinak képviselőivel;  véleményt mondjon az értékelés alá vont területről;  javaslatot tegyen az akkreditációt illetően,  és jobbító szándékú ajánlásokat fogalmazzon meg. 11

12 A Látogató Bizottság munkája Az LB felkészülése a látogatásra Az akkreditációs eljárást szabályozó MAB dokumentumok áttanulmányozása Az LB tagjaira szabott munkaprogram összeállítása, a helyszíni látogatás feladatköreinek meghatározása Az önértékelési dokumentumok értékelő feldolgozása Tájékozódás honlapon és egyéb forrásokból (…az intézményi szempontok megértése, mérlegelése) A helyszíni látogatás során érinteni kívánt témakörök, kérdések rögzítése (időtartamok, helyszínek, résztvevők tervezése) 12

13 A Látogató Bizottság munkája A helyszíni látogatás, LB jelentés megírása Az LB az önértékelések beérkezése és áttanulmányozása után (a szempontrendszer, a látogatási program rendjének véglegesítése céljából) nyitó munkaértekezletet tart. A helyszíni látogatások az LB-től:  felkészültséget,  az önértékelés ismeretét,  tárgyilagosságot,  körültekintést,  segítőkészséget,  egyúttal elemző, kritikus szemléletet igényelnek. Az LB jelentés megírására a látogatást követő 6 hét áll az LB rendelkezésére. A jelentés megírását a MAB titkárság szerkesztési és szükség szerinti tartalmi munkával segíti. 13

14 Az LB jelentés tartalma 14 I.Akkreditációs minősítési javaslat. Az intézmény akkreditációs minősítése: A-20XX-ig / NA; Az akkreditációs minősítés indoklása (az akkreditációs minimumnak való megfelelés / nem megfelelés). II. Minőségértékelés. 1.Az intézmény/kar általános helyzetképe: szervezete, vezetési rendszere, fontosabb jellemzői, fejlesztések, változtatási folyamatok menedzselése. 2.Az intézmény/kar működésének kiemelkedő oktatási, kutatás-fejlesztési, alkotó/művészeti tevékenysége és gazdálkodási eredményei. 3.Az ESG alapján alkalmazott értékelési szempontok: 3.1. Minőségpolitika, stratégia és eljárások a minőség biztosítására. 3.2. Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelése. 3.3. A hallgatói teljesítmények értékelése. 3.4. Az oktatói minőség biztosítása. 3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások. 3.6. Belső információs rendszer. 3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása. III. Az intézmény / kar további működésére vonatkozó javaslatok számára.

15 Befejezésül: amiről az LB munkája során nem szabad elfeledkezni !  Látogatási időkeretek betartása (elkerülendő: időcsúszások, terjengősség, lényeges körülmények vizsgálatának elmaradása)  Tájékozottság – szakszerűség (tájékozottság az intézményről; szakszerűség a MAB dokumentumok szerinti eljárásrend betartásában)  Tények és adatok gyűjtése (a „megfelelés mértékének vizsgálata”)  „Kritikus barát” szerep (a fentiek szellemisége mindig legyen szem előtt)  Tárgyszerű, konkrét, informatív LB jelentés készítése (az a cél, hogy a jelentés informatív legyen a külső érdeklődők, felhasználók számára is) 15

16 Köszönöm a figyelmet Kapcsolat: bodorkos@sek.nyme.hu +36-30-500-2379 16


Letölteni ppt "Az intézményakkreditáció eljárásrendje, az LB feladatai MAB Látogató bizottságok tájékoztató értekezlete 2014. február 10. 2014. február 10. Előadó: Bodorkós."

Hasonló előadás


Google Hirdetések