Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kamarai fórum Alapdiplomások ante portas Bazsa György a MAB elnöke Budapest 2009. január 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kamarai fórum Alapdiplomások ante portas Bazsa György a MAB elnöke Budapest 2009. január 16."— Előadás másolata:

1 Kamarai fórum Alapdiplomások ante portas Bazsa György a MAB elnöke Budapest 2009. január 16.

2 Miről szól Bologna? (Prága, Berlin, Bergen, London, Leuven …) Európai Felsőoktatási Térség (EHEA) – önkéntes harmonizáció, 29 ország kezdte, ma 46 vállalja 3 szintű végzettség összehasonlítható rendszerben minden végzett „tanulás és munkaképes” legyen hallgató (nem tanár) központú képzés (oda-vissza) mobilitás (hallgatói, oktatói) eszközök: ECTS, DS, QF, közös képzések minőség: ESG (Quality Assurance) szoros kapcsolat a kutatással (ERA) szociális dimenziók, esélyegyenlőség, LLL az EHEA társadalmi és nemzetközi vonzereje nő (?)

3 Merre halad Európa és a világ? általános globalizáció, verseny mindenütt a felsőoktatás nyitott társadalmi alrendszer legyen, erős társadalmi támogatottsággal; a képzés figyel a társadalmi és korkihívásokra: nyelvek, kommunikáció, informatika, kompetenciák vs. ismeretek; pálya-változtatás képessége (LLL), (nem termelni, eladni nehéz!); esélyegyenlőség – általános hozzáférési esély a felsőoktatáshoz: tömegek a kapuk előtt és a kapukon belül is; a szelekció a szférán belül történik: sokaknak rövidebb képzési idő, kevesebbeknek (jobbaknak) magasabb képzés, végül szakmai elitképzés;

4 minőség-orientáltság erősödik; megszorítások a közpénzekben, közvetlenül és közvetetten érintettek hozzájárulás-kényszere; megszorítások a közpénzekben, közvetlenül és közvetetten érintettek hozzájárulás-kényszere; elszámoltathatóság, átvilágíthatóság, cost/benefit elemzések; elszámoltathatóság, átvilágíthatóság, cost/benefit elemzések; felelős(ségre vonható) menedzsment; felelős(ségre vonható) menedzsment; gyors reagálás a munkaerőpiac igényeire; gyors reagálás a munkaerőpiac igényeire;

5 Alapképzés (6-8 félév) Mesterképzés (2-5 félév) A képzési piramis Főiskolát végzettek Szakirányú továbbképzés

6 A bolognai képzési piramis szerkezete (vertikális metszet) Alapszak: zömmel 180 vagy 180+ 30*(gyakorlati) (bachelor) ritkán 210/240 kredit + szakirányok. Mesterszak: zömmel 120, ritkán 90, néhány (master) manager szakon csak 60 kredit. + igen sok szakirány! de A+M: minimum 300 kredit kell (nincs kivétel!) Osztatlan M: orvosok (360), fogász, gyógyszerész, állatorvos, építész (300) – szakirányok nélkül!!! Doktori képzés & PhD fokozat: formálisan 180 kredit oktatásra és kutatásra (3 éves állami ösztöndíjjal) & disszertáció és védés (1993 óta így megy).

7 Szaklétesítési és indítási statisztika Szakértői feladatÖssz.TNTNT% Alapszak létesítés15014196% Alapszak indítás1.08280527723% Mesterszak létesítés4163229423% Mesterszak indítás90765325428%

8 A képzési piramis kiegészítő elemei  Felsőfokú szakképzés: ebből egy alapszak 30 vagy 60 kreditet elismer. Nem ad felsőfokú végzettséget! De van rá munkaerőpiaci igény. Nincs intézményrendszere! Két szék között?  Szakirányú továbbképzés (zömmel fizetős): min. 60 – max. 120 kredit (2 – 4 félév). Nem emel végzettséget! És csak igényre indul! Pedagógusképzés: - óvodapedagógusok: alapképzés – 180 kredit - tanítók: 1-4. o.alapképzés – 240 kredit - tanárok: 5-12. o.mesterképzés – 300 + 30* 1 tanári mesterszak – 2 szakképzettség

9 Alapképzés (6-8 félév) Mesterképzés (2-5 félév) A képzési piramis szerkezete Főiskolát végzettek Szakirányú továbbképzés

10 A piramis hallgatólétszám arányai Felsőfokú szakképzés ~12.000 Főiskolát végzettek ? % Munkaerőpiac 35%

11 2009: az első „teljes” alapszakos garnitúra végez Képzési terület Utolsó éves Képzési terület Utolsó éves Agrár1.643Műszaki3.412 Bölcsészet6.386Orvos + eü-i294 Társadalomtud.4.548Pedagógus1.392 Informatika1.875Sport/testkult.1.181 Jog / igazgatás2.007Természettud.2.284 Gazdaságtud.2.711Összesen28.182 Kommun. & médiatud.: 2.198 andragógia: 1.514 óvodapedagógus: 1.056 igazg. szervező: 994 Gazdálk. és menedzsm.: 877 gépészmérnök: 830

12 A 2006-ban kezdett első „teljes” alapszakos garnitúrából 2009-ben „utolsó éves” 28.182 fő. 2-3 évig átmeneti hiány lesz, utána egyensúly. Most hiány lesz, mert közülük (külön-külön) több ezer:  7. félévben még külső gyakorlatra megy,  nem szerez 180 kreditet 6 félév alatt,  a záróvizsgát tevők jelentős hányada nyelvvizsga hiányában nem kap oklevelet Az ezek után oklevelet szerzők 21.700 államilag fi- nanszírozott mesterszakos helyen továbbtanulhatnak,  egy kis részük nem talál szimpatikus munkahelyet, a maradék ? ezer jelenik meg a munkaerőpiacon! Vannak még egyetemi és főiskolai végzősök is.

13 Mit tud, mire képes az alapdiplomás? Képzési és kimeneti követelmények (KKK): http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500289.KOR http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600015.OM a szak neve, a végzettség szintje és a szakképzettség; félévek, ill. össz kreditek száma és azok bontását (törzsanyag, szakirány, választható, gyakorlat, szakdolgozat, külső gyakorlat) a szak képzési célja, a megszerzendő szakmai kompetenciák: - tudáselemek, a megszerzett ismeretek, - a személyes adottságok, készségek, valamint - a szakképzettség konkrét környezetben, tevékenység- rendszerben történő alkalmazásának követelményei; általános kompetenciák; a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök; az idegennyelv-ismeretre vonatkozó követelmények.

14 Az alapképzésben szerezhető végzettségi szint jellemzői Alapképzésben alapfokozatot az szerezhet, aki a) a képzés során az ismereteket illetően bizonyította, hogy - a képzési területéhez tartozó ismereteket elsajátította és olyan ismereteket szerzett, amelyek alapján az adott és más képzési területen folyó mesterképzésbe léphet; - képes a választott képzési ág összefüggésein kívül eső alapfogalmak és alapelvek önálló elsajátítására, alkalmazására és egy adott munkakörben való felhasználására; - ismeri a tanulmányi területre érvényes ismeretszerzés módjait, a legfontosabb ismeretszerzési forrásokat; - képes eldönteni, hogy egy adott problémát milyen megközelítésben lehet megoldani, és ez adott esetben milyen mértékben alkalmas a probléma sikeres megoldására; b) ismereteit illetően alkalmas - szakképzettségének megfelelő munkakör ellátására; - az információk kritikus elemzésére és sokoldalú feldolgozására; - idegen nyelven és az informatika legújabb eszközeivel is hatékonyan kommunikálni, és az információkat, érveket és elemzéseket különböző nézőpontok szerint bemutatni; - a képzési ágon belül elsajátított problémamegoldó technikák hatékony alkalmazására; - önálló továbbtanulással vagy szervezett továbbképzések segítségével meglévő készségei fejlesztésére és olyan új kompetenciák elsajátítására, amelyek segítségével alkalmassá válhat egy szervezeten belül felelősségteljes munkakör vállalására; - a tanulást illetően képes összefüggő szöveg, valamint vizuális jelekkel, tipográfiai eszközökkel, ikonokkal tagolt szövegek, táblázatok, adatsorok, „vizuális szövegek” (mozgó-, állóképek, térképek, diagramok stb.) megértésére, értelmezésére; - saját tanulási folyamatainak hatékony megszervezésére; - a legkülönbözőbb tanulási források felhasználására; c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkezik - olyan személyes tulajdonságokkal és együttműködési készséggel, amelyek a személyes felelősséget és az egyéni döntéshozatalt is megkövetelő munkakörökhöz szükségesek; - minőségtudattal és sikerorientáltsággal; - saját tevékenysége kritikus értékelésének képességével; - értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással.


Letölteni ppt "Kamarai fórum Alapdiplomások ante portas Bazsa György a MAB elnöke Budapest 2009. január 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések