Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LB felkészítő: március

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LB felkészítő: március"— Előadás másolata:

1 LB felkészítő: 2013. március 18 - 25.
Az intézményakkreditáció feladatai (ajánlások a MAB Látogató Bizottságok munkájához) Bodorkós László egyetemi főtanácsos MAB szakértő LB felkészítő: március

2 Bemutatkozás …az előadó személyes nézőpontja
Két évtized gazdaságban, másfél évtized felsőoktatásban szerzett tapasztalat A felsőoktatásban öt évig főtitkári munkakörben öt évig minőségfejlesztési igazgatói munkakörben Műszaki és bölcsész képesítések (minőségügyi mérnök is) Közreműködés intézményakkreditációs eljárásokban (FOI és LB oldalról egyaránt) Közreműködés programakkreditációs eljárásokban MAB Minőségfejlesztési Bizottsági tagság

3 Témakörök MAB akkreditációs dokumentumok; a dokumentumok ajánlásai
A helyszíni látogatásra történő felkészülés feladatai A helyszíni látogatás lebonyolítása Az akkreditációs jelentés összeállítása

4 Az intézményakkreditációt szabályozó MAB dokumentumok
Intézményakkreditáció értékelési szempontjai (2012/7/III/11.sz. MAB határozat) Intézményakkreditációs önértékelési útmutató (2012/8/III/1. sz. MAB határozat) Kézikönyv az intézményakkreditációs eljárás végrehajtásához 2011/2/IV. sz. MAB határozat (frissítve: 2012/7/III/11 sz. MAB határozat alapján) …… a dokumentumok ugyanarról szólnak, csak más a „nézőpont” a dokumentumok elérhetők: Akkreditáció/Intézményakkreditáció menüpontok

5 Két alapvetés…. Intézményakkreditáció értékelési szempontjai (2012/7/III/11.sz. MAB határozat), (Elnöki előszó) „A MAB által korábban elindított párhuzamos szakakkreditáció rendszere megteremtette annak lehetőségét, hogy elváljon egymástól az egyes képzési programok (szakok) szakmai, elmélyült tartalmi elbírálása és az általános intézményi működésre, vezetésre, szervezetre, infrastruktúrára, az oktatás - és kutatásszervezésre, az intézményi minőségbiztosításra koncentráló intézményakkreditáció.” „Az intézményi önértékelésben és a külső értékelésben egyik kiindulópont az európai miniszterek által 2005-ben elfogadott bergeni dokumentum: a „Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area” (a továbbiakban: ESG).”

6 Ajánlások a dokumentumokban…
Intézményakkreditációs önértékelési útmutató (2012/8/III/1. sz. MAB határozat), 3. oldal Az értékelők figyelmébe: „Az intézményakkreditáció során a törvényi, jogszabályi és MAB határozatokra vonatkozó minimumok teljesülésének igazolásán kívül a hatékony működés, a minőségfejlesztés ösztönzése és segítése a célunk. Ezt úgy közelítjük meg, hogy az ESG szerinti elveket követjük az értékelésnél. „ Az intézmények és az értékelők figyelmébe egyaránt: „Az önértékelés mindenképpen mutassa be az intézményt, mint egészet, valamint (ha vannak) meghatározó egységeit (karait) – külön-külön 40–60 oldal terjedelemben. Információs rendszer keretében kell elérhetővé tenni – a meglévő intézményi adatbázis formátuma szerint – az adatforrásokat, jelentős hányadban (linkekkel) az intézmény (kar) internetes honlapján. „

7 ..és további ajánlások 1. Az intézmény/kar általános helyzetképe
Intézményakkreditáció értékelési szempontjai (2012/7/III/11.sz. MAB határozat) 4. oldal 1. Az intézmény/kar általános helyzetképe 2. Az intézmény/kar működésének kiemelkedő oktatási, kutatás- fejlesztési, alkotó/művészeti tevékenység és a gazdálkodás eredményei. 3. Az ESG alapján alkalmazott értékelési szempontok: 3.1 Minőségpolitika, - stratégia és eljárások a minőség biztosítására. 3.2 Képzési programok indítása, követése, rendszeres belső értékelés. 3.3 A hallgatói teljesítmények értékelése. 3.4 Az oktatói minőség biztosítása. 3.5 Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások. 3.6 Belső információs rendszer. 3.7 Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása.

8 Felkészülés a látogatásra
Az LB bizottság tagjainak a helyszíni látogatást megelőző feladatai: Az intézményakkreditációs eljárást szabályozó MAB dokumentumok áttanulmányozása Az LB tagjaira szabott munkaprogram összeállítása, a helyszíni látogatás feladatköreinek meghatározása Az önértékelési dokumentumok értékelő feldolgozása Tájékozódás honlapon és egyéb forrásokból (…az intézményi szempontok megértése, mérlegelése) A helyszíni látogatás során érinteni kívánt témakörök, kérdések rögzítése (időtartamok, helyszínek, résztvevők tervezése)

9 A helyszíni látogatás Kézikönyv az intézményakkreditációs eljárás végrehajtásához 2011/2/IV. sz. MAB határozat (frissítve: 2012/7/III/11 sz. MAB határozat alapján) intakkr_m-1 melléklet

10 Példa az LB kézikönyv használatára A folyamatleírás tartalma
látogatás 4 : ZÁRÓÉRTEKEZLET A tevékenység célja: A helyszíni látogatás lezárása. Végrehajtandó feladatok: Az LB (elnöke) és az intézmény vezetése értékeli a helyszíni látogatás során végzett közös munkát. Az LB a lehetséges akkreditációs minősítési javaslatra nem tér ki. Az LB elnöke tájékoztatja az intézményt az akkreditációs folyamat további lépéseiről, a MAB határozathozatal várható időpontjáról. Felelős: LB elnöke Határidő: a helyszíni látogatás zárónapja

11 Az akkreditációs jelentés szerkezete
LB Kézikönyv intakkr_m-6 melléklet I. Akkreditációs javaslat. Az intézmény akkreditációs minősítése: A-20XX-ig / NA; Az akkreditációs minősítés indoklása (az akkreditációs minimumnak való megfelelés / nem megfelelés). II. Minőségértékelés. 1. Az intézmény/kar általános helyzetképe 2. Az intézmény/kar kulcsfontosságú eredményei 2.1. Oktatás 2.2. Kutatás-fejlesztés, alkotó/művészeti tevékenység 2.3. Gazdálkodás 3. A minőségbiztosítás alapelvei és gyakorlata 3.1. Stratégia és eljárások a minőség biztosítására (szervezet, dokumentumok) 3.2. Képzési programok indítása, követése és rendszeres belső értékelése 3.3. A hallgatói teljesítmények értékelési rendszere 3.4. Az oktatók minőségének biztosítása 3.5. Tanulástámogatás, eszközök és hallgatói szolgáltatások 3.6. Belső információs rendszer 3.7. Nyilvánosság, a közvélemény tájékoztatása III. Minőségfejlesztési javaslatok, ajánlások az intézmény számára.

12 ..és amiről nem szabad elfeledkezni !
Látogatási időkeretek betartása (elkerülendő: időcsúszások, terjengősség, lényeges körülmények vizsgálatának elmaradása) Tájékozottság – szakszerűség (tájékozottság az intézményről; szakszerűség a MAB dokumentumok szerinti eljárásrend betartásában) Tárgy - és tényszerűség (a „megfelelés mértékének vizsgálata”; tény - és adatgyűjtés) „Kritikus barát” szerep (a fentiek szellemisége mindig legyen szem előtt)

13 Köszönöm a figyelmüket


Letölteni ppt "LB felkészítő: március"

Hasonló előadás


Google Hirdetések