Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A doktori iskolák akkreditációja - 2009 Dr. Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu ODT ülés – Budapest 2009. április 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A doktori iskolák akkreditációja - 2009 Dr. Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu ODT ülés – Budapest 2009. április 17."— Előadás másolata:

1 A doktori iskolák akkreditációja - 2009 Dr. Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu ODT ülés – Budapest 2009. április 17.

2 A doktori adatbázis feltöltése, aktualizálása a 2009. évi akkreditáció érdekében befejeződött. Köszönet mindenkinek: az egyetértésért, a jobbító szándékú kritikáért, a megértésért és a munkáért Közös vállalás, közös döntés, közös érdek, közös munka volt és marad. Nagy munka volt – többes céllal: ODT: védések, disszertációk megjelenítése stb. MAB: akkreditálási adatok Közös érdek: publikációk és tudománymetriai átvétele más adatbázisokból

3 Az adatbázis működése és a két értékelési eljárás célja és értelme: a magyar doktori képzés és fokozat magasabb színvonala – minőségfejlesztés és az azt segítő minimum követelmények révén. A MAB és az adatbázis csak eszköz és nem cél. Értékei: teljes, nyilvános, informatív, élő elektronikus, adatbázis: korszerű kultúra

4 A magyar doktori képzés és fokozatszerzés: Általános vélemény: a végzettek (és mások) szerint a doktori képzés sikertörténet (Felsőoktatási Műhely >1000 fős felmérése) – de messze nem hibátlan, és vannak gyenge pontjai. Törvényi háttere stabil. Szervezett és koordinált. A tudomány alkotmányos autonómiája érvényesül. Nemzetközi kapcsolatrendszere is széles skálán mozog: nullától az „európai”-ig. A fokozatok (disszertációk) színvonala is változó.

5 A képzés kerete a doktori iskola. El kell fogadni a koncepciót, hogy ez szervezett csapatmunka és sok oktató és témavezető/ doktorandusz páros együttes működése. Ez minimum 7 törzstagot jelent, a minőség érdekében köztük 4 egyetemi tanárt. (Más országokban más példák is ismertek.) A képzés helye: a Bologna-rendszer 3. ciklusa, gyakorlatilag az elitképzés színtere. A fokozatszerzés jogilag önálló fázis.

6 A jelen akkreditáció célja: A kissé módosult jogrendszerben (törzstagok, definiált tudományágak, mesterképzés stb.) egységes megmérettetés alapján a jó minőség kapjon továbbra is zöld utat, a hibázók javíthassanak (ezért volt március 31. és április 14.), a gyengék megerősödésükig szüneteljenek.

7 Az adatfeltöltés (ördögi) „részletei”: Jogszerűség (MAB, MRK, ODT, OKM vs. ÉS). A minőség nem fenntartó-függő! (Állami, ma- gán, egyházi FOI-ban azonos követelmények.) A törzstagság nem csak DI kritérium, hanem túldimenzionált presztízs lett. Egyértelműsítettünk: legördülő menüket vezettünk be (FOI, tudományág, M-szakok) Megkértük a fokozatot szerzettek nevét, évét. 3 tekintetben (M-szak, fokozatot szerzettek és új egyetemi tanárok) szept. 1-ig haladék van. Fórum: igen aktív és fontos volt, sokat és sokakat segített. Kollár István: köszönjük.

8 Változtatások előzetesen: A tudományos publikációkat definiáltuk. Tudománymetria: hivatkozások, impakt faktor, külföldi közlemények (Ftv.: egyetemi tanári követelmények) – MTA gyakorlata bővül. Önértékelést (C-SWOT) kértünk. Összevont T T-megfelelőség kategóriát hoztunk létre (e. tanár nem felel meg automatikusan). A 2008-as megfelelés nem garancia 2009-re! A korkövetelményeket pontosítottuk. Minden DI-ben mindig legyen 4 aktív egyetemi tanár (70 év alatt) + „fiatal” oktatók v. emeritusok. (Kibúvó: emeritus prof. 75 évesen főmunkatárs egyetemen.)

9 Változtatások menet közben – csak technikai és értelmezési jelleggel: Önértékelés nyilvánosságát korlátoztuk. Kettős témavezetést pontosítjuk (az utólagos témavezetői hozzáírásra rákérdezünk). A kutatóintézet értelmezését megadtuk. Sajnos, dupla munkát kellett végezzenek azok, akik januárban feltöltötték adataikat, és márciusban újra nyitották lapjukat. Többes személyi lapok megszüntetése (felesleges és zavaró) – későbbre halasztottuk. Kivételeket a MAB nem látja indokoltnak, nem tesz ilyet, mert van szabályos megoldás (csak akarni, s nem ellenezni kellene). 2009-ben nem lesz helyszíni látogatás!

10 A programozott formai megfelelés szempontjai Törzstagok: beosztás kor tudományos fokozat munkahely, „főállás” akrreditációs nyilatkozat témakiírás (foglalt vs. jelentkezési határidő) 5+5 tudományos közlemény fokozattal záruló témavezetés

11 A programozott formai megfelelés szempontjai Doktori iskolák: minimum 7 törzstag (összesen és nem tudományáganként) minimum 4 egyetemi tanár (csak összesen) dokumentumok (elérhetőségük, nem tartalmuk) honlap elérhetősége megállapodás(ok) – ha szükséges

12 A formai megfelelés statisztikája – a két hét eredménye: IdőpontMFHNFM Σ TTMárc. 31.2.08722372.146 Ápr. 14.2.0971922.114 DIMárc. 31.140414158 Ápr. 14.1544-158 Ebben Négyesi Judit és Spányik János végzett nagy munkát: köszönjük!

13 Milyen hatásokat tapasztaltunk: tisztességes, ambiciózus adatfeltöltés – minden morgás, felháborodás ellenére; új oktatók alkalmazása: több esetben láttuk, de ez legitim „átigazolás” – csak meddig? egyetemi tanári pályázat: nem szaporodtak; PhD fokozat-szerzések: itt-ott kérdőjelek; kettős-témavezetői gyakorlat terjedése: ebben vannak statisztika-javító törekvések is; mesterszakok: kevés helyen okoznak gondot; a tudománymetriai adatok nyilvántartása bővült, számuk nőtt: lassan terjed, a skála nagyon széles – az ellenérzéstől a természetes hétköznapi gyakorlatig.

14 Marad az eredeti ütemezés: ez a MAB testület 2009-ben lezárja ezt az akkreditációs értékelést. A nem megfeleltek ügye hosszabb eljárást igényel, de ez csak 2010-ben esedékes (lásd a kormány­rendeletet + a MAB állásfoglalását). A doktori adatbázis él, mindig nyitva van és folyamatosan frissítendő: témahirdetések, doktoranduszok, közlemények frissítése – évente legalább egyszer szükséges. A publikációs adatbázisok és miénk kapcsolata épül és terjed, bár nem mindig könnyű meg- oldani. Itt még sokaknak van tennivalója. A doktori szabályzatokról részletes véleményt, javaslatokat adunk + DOSZ levél.

15 A 2009. évi akkreditáció eredményének megjelenítése. DI-nál nyilvános az értékelés tételes része (a MAB logo-ra kattintva ez megjelenik), de nem nyilvános a szakértői szöveges indoklás. Ez a DI belső használatára szolgál. T T-nál nyilvános a „megfelel” minősítés; ha „nem felel meg”: átkerül témavezetőnek, de maga a NFM minősítés nem jelenik meg.

16 Az új DI-k (azonosító >180) akkreditációja folyamatos, rendben halad, kb. 50%-os sikerrel. Manapság nem könnyű még tovább expandálni, ám a magyar felsőoktatási intézmények nagy részét továbbra is expanziós törekvések jellemzik, felfelé is, oldalra is terjeszkednek (a kicsik is, a nagyok is) és nem a helyzetük (a minőség) stabilizálása az elsődleges céljuk. Kérdés: ebből sikeres előremenekülés lesz vagy belefulladás?

17 Mi lesz 2010-től? (MAB „előzetes” + ODT) Évente rendszeres adatfrissítés után „formai” értékelés a program futtatásával (törzstagok száma, kora, fokozatot szerzettek, utóbbi 5 év publikációi). A program visszajelez a rektornak, DI-nek, ők intézkednek: 2 év átmeneti toleranciát javaslunk a hiánypótlásra. A párhuzamos program-akkreditációk során a DI-ket is értékeljük: az adatbázis és főleg a kimeneti teljesítmény alapján. (Nem fetisizáljuk a 8 évet.) Új törzstag-jelölteket évente értékel a MAB.

18 Javaslatok: Legyen mindenkor 7 „megfelelt” törzstag – köztük 4 fő 70 év alatti egyetemi tanár: a személyek folyamatosan változhatnak. Ez a DI, s konkrétan a doktoranduszok perspektí- váját biztosítja. Ez régi és új doktori iskolákra is legyen érvényes, de kivétel nélküli nagyon szigorú következményekkel. Egyetemen működő „főiskolai” kar egyetemi tanárai ott lehetnek T T-ok, de az önálló főis- kolán működő egyetemi tanárok más egye- temen nem, csak a saját főiskola DI-jében. A doktori iskola vezetőjét az intézmény a MAB véleménye nélkül bízhassa meg.


Letölteni ppt "A doktori iskolák akkreditációja - 2009 Dr. Bazsa György a MAB elnöke www.mab.hu ODT ülés – Budapest 2009. április 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések