Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Polgári jog 2. Tulajdonjog.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Polgári jog 2. Tulajdonjog."— Előadás másolata:

1 Polgári jog 2. Tulajdonjog

2 Tulajdonjog története
„Az első ember, aki bekerített egy földdarabot és azt találta mondani: ez az enyém, s oly együgyű emberekre akadt, akik ezt el is hitték neki, ez az ember teremtette meg a polgári társadalmat. (…) Ne hallgassatok erre a csalóra! Elvesztetek, ha megfeledkeztek róla, hogy a termés mindenkié, a föld pedig senkié!” Rousseau: Értekezés az emberi közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól (1755)

3 Tulajdonjog története
Emberi társadalom története a tulajdonért és a tulajdon ellen vívott harcok története (szabadság és egyenlőség közti ellentét) Polgárok tulajdona az államhatalom legfőbb korlátja De! a tulajdon kötelez is (Alk. 12. § kontra 70/J. §) Szociális biztonság kérdése

4 Tulajdonjog fogalma Vagyoni viszonyok alapjogviszonya
Ebből levezetett alapelvek, jogintézmények: - jogalany fogalma (aki tulajdonos, vagy azzá válhat) - jogképesség (szerzőképesség általánosítása) - szerződési szabadság (szabad rendelkezésből) - személyiségi jogok szerkezete és védelme (abszolút) - szellemi alkotások alapjogviszonyai („szellemi tulajdon”)

5 Tulajdonjogviszony tartalma
Klasszikus triász: birtoklás, használat, rendelkezés Tulajdonost illető alanyi jogok és terhelő alanyi kötelezettségek Tulajdonos bármely magatartást jogában áll a dolgával kapcsolatban tanúsítani, de tiszteletben kell tartania: - polgári jog alapelveit - törvényi tilalmakat - mások alapvető jogait

6 Tulajdonosi alanyi jogok
Birtoklás Használat Hasznok szedése Rendelkezési jog - dolog birtokát át lehet engedni másnak - használat jogának átengedése - hasznok szedésének átengedése - dolog biztosítékul adása vagy más módon való megterhelése - tulajdonjog átruházása - dolog tulajdonjogával való felhagyás

7 Tulajdonosi alanyi kötelezettségek
Viseli a dologgal járó terheket Kárveszély viselése (azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem lehet kötelezni) jogellenes károkozás – kártérítés jogosan okozott kár – kártalanítás

8 Tulajdonjog korlátozása
Közjogi korlátok (jogszabály vagy bírósági határozat rendelkezés jogát kizárja vagy korlátozza; kisajátítás 1976: 24. tvr.) Magánjogi korlátok (szomszédjogok, túlépítés)

9 Tulajdonjog megszerzése
Főszabály: Csak tulajdonostól Érvényes jogcím

10 Tulajdonjog megszerzése
Átruházással Hatósági határozattal vagy árverés útján Elbirtoklás Elsajátítás Találás (feldolgozás, dologegyesülés, öröklés)

11 Közös tulajdon Ugyanazon a dolgon meghatározott hányadok szerint több személyt is megillethet (kétség esetén egyenlő arányban) Szavazati jog, hasznok, kötelezettségek tulajdoni hányad arányban Szótöbbséggel határoznak Egyhangú határozat szükséges: - rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás - az egész dolog átruházásához, megterheléséhez Elővásárlási, előbérleti, előhaszonbérleti jog harmadik személyekkel szemben Kisebbségben maradt tulajdonostárs jogvédelme

12 Közös tulajdon megszüntetése
Bármelyik tulajdonostárs követelheti Elsősorban természetben Ha ez nem lehetséges, vagy jelentékeny értékcsökkenéssel járna, vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot, értékesíteni kell, s a vételárat kell megosztani Elővásárlási jog megilleti Bíróság nem alkalmazhatja a közös tulajdon megszüntetésének olyan módját, amely ellen minden tulajdonostárs tiltakozik

13 Telki szolgalom Alapítása: - átjárás - vízellátás és vízelvezetés
- pince létesítése - vezetékoszlop elhelyezése - épület megtámasztása - jogosult számára előnyös más hasonló célra

14 Telki szolgalom Létrejöhet: - elbirtoklással - alapítással Tartalma:
valamely ingatlan mindenkori birtokosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti valamely magatartástól való tartózkodást Megszűnik: - rendeltetésszerű használathoz már nem szükséges - tíz éven át nem gyakorolta


Letölteni ppt "Polgári jog 2. Tulajdonjog."

Hasonló előadás


Google Hirdetések