Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai közjog és politika Jogász szak (nappali/levelező képzés) 2006/2007./I. félév Széchenyi István Egyetem (Győr)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai közjog és politika Jogász szak (nappali/levelező képzés) 2006/2007./I. félév Széchenyi István Egyetem (Győr)"— Előadás másolata:

1 Európai közjog és politika Jogász szak (nappali/levelező képzés) 2006/2007./I. félév Széchenyi István Egyetem (Győr)

2 Az Európai Bíróság Az Európai Unió intézményrendszere

3 Az Európai Bíróság Az EuB helye az intézményrendszerben Európai Bíróság Európai Elsőfokú Bíróság Európai Közszolgálati Törvényszék Az ASz tárgykört érintő módosításai

4 1) Az EuB helye az intézményrendszerben  ESZAK-Bíróság (1952. december)  A nemzetközi bíróságokhoz képest az EuB joghatósága kötelező (nem szükséges alávetés  az alapszerződésből következik  nem korlátozható az EuB jogköre)  De nem általános joghatóság!  A jogalanyok széles körét jogosító/kötelező döntéseket hozhat

5 1) Az EuB helye az intézményrendszerben  Ítéletei által kikristályosodott általános jogelvek az elsődleges jog forrásai  Közösségi jog érvényesítése az EU-ban két szinten történik:  Tagállami bíróságok szintjén  Európai bíróságok szintjén  A jogértelmezési egységet az Európai Bíróság interpretációs monopóliuma adja

6 2) Európai Bíróság A tagállamok közös egyetértéssel, 6 évre kineveznek  25 (27) bírót (Juhász Endre), és  8 főtanácsnokot (létszámát a Tanács egyhangúlag módosíthatja) A Bíróság tagjai közül 3 évre elnököt választ Kvalifikáció:  „függetlenségükhöz nem fér kétség”  akik megfelelnek az országukban a legfelsőbb bírói tisztségekbe történő kinevezéshez szükséges feltételeknek, vagy elismert szakértelemmel rendelkező jogtudósok

7 2) Európai Bíróság Az EuB ítélkezése:  Teljes ülés (határozatképesség: 15 bíró, kivételesen)  Nagytanács (13 bíró, ha tagállam a peres fél, vagy közösségi intézmény indítványozta az ügyet, ill. különösen bonyolult ügyekben)  Három vagy öttagú tanács (általában ilyen összetételben ülésezik) Az EuB igazgatása:  Hivatalvezető, aki egyben a teljes Bíróság főtitkára  Szolgálatok (pl. fordítói szolgálat, könyvtár stb.)

8 2) Európai Bíróság Az EuB hatáskörei és működése :  Ld. EKSz 220. Cikk Eljárási típusok:  Fellebbezések  Tagállami mulasztás megállapítása iránti kereset  Előzetes döntéshozatali eljárás Eljárás menete: Ld. Elsőfokú Bíróságnál

9 3) Európai Elsőfokú Bíróság  1989-től működik  A tagállamok közös egyetértéssel, 6 évre kineveznek 25 (27) bírót (Czúcz Ottó)  Főtanácsnok nincs  Amennyiben szükséges az eljárásban, a bírák maguk közül választanak referáló főtanácsnokot  Tagjai közül 3 évre elnököt választ Kvalifikáció:  „függetlenségükhöz nem fér kétség”  A tagállam felsőbb bírói tisztségének betöltésére alkalmas.

10 3) Európai Elsőfokú Bíróság Az Elsőfokú Bíróság ítélkezése:  Teljes ülés vagy nagytanács (13 bíró, különösen jelentős ügyekben)  Három vagy öttagú tanács (általában ilyen összetételben ülésezik)  Kivételesen egyesbíróként Az Elsőfokú Bíróság igazgatása:  Hivatalvezető  Nincs önálló igazgatási apparátusa, az EuB Szolgálatait, hivatalát veszik igénybe

11 3) Európai Elsőfokú Bíróság Az Elsőfokú Bíróság hatáskörei és működése:  EKSz 220. Cikk: saját hatáskörén belül – biztosítja a jog tiszteletben tartását az alapszerződés értelmezése és alkalmazása során  Magánszemélyek és tagállamok közvetlen keresetei alapján indult eljárásokban, kivéve amelyek az EuB vagy különtanács hatáskörébe tartozik

12 3) Európai Elsőfokú Bíróság Eljárási típusok:  Semmisségi eljárás  Intézményi mulasztás megállapítása iránti per  Kártérítési kereset  Választottbírósági kikötés alapján történő eljárás  Közszolgálati jogvita (Változás várható!) Eljárás menete:  Írásbeli és szóbeli szakasz  Nyilvános ítélethirdetés

13 4) Európai Közszolgálati Törvényszék  2005 decemberétől működik az Elsőfokú Bíróság különtanácsaként (ld. Nizzai szerződés)  A bírói tisztségre pályázni kell, a jelölteket szakmai bizottság fogja értékelni  Ez alapján Tanács fog kinevezni 7 bírót a következő szempontok szerint:  kiegyensúlyozottság figyelembe vételével,  legszélesebb földrajzi arányosság alapján,  A nemzeti jogrendek lehető legjobban képviselve legyenek.

14 4) Európai Közszolgálati Törvényszék Kvalifikáció:  „függetlenségükhöz nem fér kétség”  A tagállam bírói tisztségének betöltésére alkalmas.  +uniós állampolgár (Tanács 2004/752/EK- EURATOM határozat alapján) A Közszolgálati Törvényszék ítélkezése:  Egyesbíró, 3 vagy 5 bíróból álló tanács, teljes ülés

15 4) Európai Közszolgálati Törvényszék Hatásköre:  Első fokon a Közösségek és alkalmazottaik közötti jogvitában jár el  Fellebbezni az Európai Elsőfokú Bírósághoz lehet

16 5) Az ASz tárgykört érintő módosításai  Közvetett változás: alapjogi charta beemelése az ASz-be  Tényleges alapjogi bírósággá válik az EuB  Hogyan alakul majd a luxembourgi EuB és a strasbourgi EJEB viszonya??

17 A témához kapcsolódó tananyag: TKV 148-163. o. TKV 327-424. o. Széchenyi István Egyetem (Győr)


Letölteni ppt "Európai közjog és politika Jogász szak (nappali/levelező képzés) 2006/2007./I. félév Széchenyi István Egyetem (Győr)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések