Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

főigazgató-helyettes

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "főigazgató-helyettes"— Előadás másolata:

1 főigazgató-helyettes
A helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszere évi ellenőrzésének tapasztalatai Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes Budapest, március 4.

2 Küldetés és jövőkép Az Állami Számvevőszék küldetése az államháztartás biztonságos, kiegyensúlyozott, hatékony működésének szolgálata és fejlesztésének támogatása, a közpénzügyi folyamatok átláthatóságának, a közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodás elszámoltathatóságának erősítése

3 Elvek és értékek Az Állami Számvevőszék ellenőrzései, javaslatai és tanácsadó tevékenysége segítő szándékúak, ellenőrzési eredményeivel a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzésére törekszik, elkötelezett híve a minőségközpontú irányításnak és működésnek, amelyet tevékenysége minden területén következetesen érvényesít.

4 A HELYI ÉS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK ÁTFOGÓ ÉS EGYÉB SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉBE BEVONT ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA KÖZÖTT Megnevezés 2007.év 2008.év 2009. év év összesen megye 5 4 14 megyei jogú város 6 17 fővárosi kerület 18 város 66 65 196 nagyközség 9 2 község 76 25 30 131 Összesen 167 109 117 393

5 AZ ELLENŐRZÖTT ÖNKORMÁNYZATOK TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYA

6 AZ ELLENŐRZÖTT ÖNKORMÁNYZATOK TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI, KIADÁSAI
ÉS PÉNZÜGYI EGYENSÚLYA

7 A TERVEZETT ÉS A TÉNYLEGES KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ELŐFORDULÁSA AZ ELLENŐRZÖTT ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

8 A VAGYON ALAKULÁSA

9 A FOLYÓSZÁMLA HITELT FELVEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK ARÁNYA ÉS A HITEL ÁTLAGOS NAGYSÁGRENDJÉNEK ALAKULÁSA

10 KÉSZPÉNZ LIKVIDITÁSI MUTATÓ*
*Készpénz likviditási mutató = Pénzeszközök/Rövidlejáratú kötelezettségek

11 LIKVIDITÁSI GYORSRÁTA*
*Likviditási gyorsráta = (Követelések+Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok+Pénzeszközök)/Rövidlejáratú kötelezettségek

12 ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

13 ELADÓSODÁSI MUTATÓ ALAKULÁSA ÖNKORMÁNYZAT-TÍPUSONKÉNT
Eladósodási mutató = (Összes kötelezettség-egyéb passzív pénzügyi elszámolások)/Összes forrás

14 ESEDÉKESSÉGI ARÁNYMUTATÓ ALAKULÁSA ÖNKORMÁNYZAT-TÍPUSONKÉNT
Esedékességi aránymutató = Rövid lejáratú kötelezettségek/(Összes kötelezettség-egyéb passzív pénzügyi elszámolások)

15 FIZETŐKÉPESSÉGET ÉS ELADÓSODÁST JELZŐ MUTATÓK ALAKULÁSA (országos adatok alapján)
Készpénz likviditási mutató = [Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek]*100 likviditási gyorsráta = [Követelések+forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok+pénzeszközök/ Rövid lejáratú kötelezettségek]*100 Eladósodási mutató = összes kötelezettség-egyéb passzív pénzügyi elszámolások/összes forrás Esedékességi mutató = rövid lejáratú kötelezettségek/összes kötelezettség-egyéb passzív pénzügyi elszámolások

16 Eredményesség mind szabályozottság, mind a szervezettség tekintetében felkészült 11% ( 9 önkormányzat) csak a szabályozottság tekintetében nem készült fel 72% ( 59 önkormányzat) csak a szervezettség tekintetében nem készült fel 7% ( 6 önkormányzat) sem a szabályozottság, sem a szervezettség tekintetében nem készült fel 10% (8 önkormányzat)

17 AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK IGÉNYBE-VÉTELÉNEK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI

18 A PÁLYÁZATOK ELUTASÍTÁSÁNAK OKAI

19 A FINANSZÍROZÁSI FORRÁS MEGOSZLÁSA
EU Önerő Alap 4,4% európai uniós támogatás 69,3% hazai 21,5% hitel, egyéb 0,1% saját forrás 4,7% 0,2% 5,0% 69,0% 21,4% Tervezett Tényleges

20 E-közigazgatás 1. elektronikus szolgáltatási szint: 35 %
Bizonyos ügyfajtákban, döntő többségük rendeletben kizárta az e-ügyintézést Minden negyedik önkormányzat értékelte csak a tapasztalatokat.

21 „Üvegzseb” 50 % nem vagy hiányosan tett eleget a közzétételi kötelezettségnek (Áht. 15/A. § (1), 15/B. § (1) bekezdés) 60 % a költségvetési beszámoló szöveges indokolását nem tette közzé

22 Kockázat minősítés A kialakított belső kontrollokban rejlő kockázat
alacsony : a kontrollok – végrehajtásuk esetén – megfelelő védelmet nyújtanak a hibák bekövetkezése ellen közepes: a kontrollok – végrehajtásuk esetén – a lehetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtanak magas: a kontrollok – kialakításuk hiányában, vagy hiányos kialakításuk miatt – nem nyújtanak elegendő védelmet a lehetséges hibákkal szemben

23 A kontrollok működésének eredményessége, megbízhatósága
Kiváló: ha azok működése – esetleges apróbb hiányosságoktól eltekintve – megfelelt a hibák megelőzésére és kijavítására meghatározott szabályozásnak és a legmagasabb szintű elvárásoknak Jó: ha a hiányosságok száma ugyan jelentős volt, de nem veszélyeztette az ellenőrzött terület hibáinak megelőzését és kijavítását. Gyenge: amennyiben a hiányosságok mértéke nem biztosította a hibák megelőzését, feltárását, kijavítását és ezáltal veszélyeztette az eredményes, megbízható működést

24 A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS A ZÁRSZÁMADÁS KÉSZÍTÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK KOCKÁZATA

25 A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS ÉS A ZÁRSZÁMADÁS KÉSZÍTÉS FOLYAMATAIBAN A BELSŐ KONTROLLOK MŰKÖDÉSÉNEK MEGBÍZHATÓSÁGA

26 A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS ÉS A ZÁRSZÁMADÁS KÉSZÍTÉS FOLYAMATÁBAN A BELSŐ KONTROLLOK MŰKÖDÉSÉNEK HIÁNYOSSÁGAI

27 A GAZDÁLKODÁSI, A PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÉS A FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉSI FELADATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK KOCKÁZATA

28 A SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS BELSŐ SZABÁLYOZÁSÁNAK HIÁNYOSSÁGAI

29 A FEUVE SZABÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS HIÁNYOSSÁGOK

30 A PÉNZGAZDÁLKODÁS BELSŐ KONTROLLJAI KIALAKÍTÁSÁHOZ HIÁNYZÓ SZABÁLYOZÁSOK A ÉVEKBEN ELLENŐRZÖTT ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

31 A SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS ÉS AZ UTALVÁNY ELLENJEGYZÉS MŰKÖDÉSÉNEK MEGBÍZHATÓSÁGA

32 A SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS HIÁNYOSSÁGAI

33 AZ UTALVÁNY ELLENJEGYZÉS HIÁNYOSSÁGAI

34 AZ INFORMATIKAI RENDSZER SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK KOCKÁZATA

35 A PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI FELADATOKAT ELLÁTÓ INFORMATIKAI RENDSZER KONTROLLJAINAK MEGBÍZHATÓSÁGA

36 A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEINEK ÉS SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK KOCKÁZATA

37 STRATÉGIAI ÉS ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVVEL, ELLENŐRZÉSI PROGRAMMAL, BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVVEL RENDELKEZŐ ÖNKORMÁNYZATOK ARÁNYA

38 A BELSŐ ELLENŐRZÉS MŰKÖDÉSÉNEK MEGBÍZHATÓSÁGA

39 ÁSZ VIZSGÁLATOK AZ ELLENŐRZÖTT ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 2003-2007 KÖZÖTT

40 AZ ÁSZ ELLENŐRZÉSEK JAVASLATAINAK HASZNOSULÁSA

41 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "főigazgató-helyettes"

Hasonló előadás


Google Hirdetések