Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszere 2008. évi ellenőrzésének tapasztalatai Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes Budapest, 2010. március 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszere 2008. évi ellenőrzésének tapasztalatai Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes Budapest, 2010. március 4."— Előadás másolata:

1 A helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszere évi ellenőrzésének tapasztalatai Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes Budapest, március 4.

2 Küldetés és jövőkép Az Állami Számvevőszék küldetése az államháztartás biztonságos, kiegyensúlyozott, hatékony működésének szolgálata és fejlesztésének támogatása, a közpénzügyi folyamatok átláthatóságának, a közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodás elszámoltathatóságának erősítése

3 Elvek és értékek Az Állami Számvevőszék ellenőrzései, javaslatai és tanácsadó tevékenysége segítő szándékúak, ellenőrzési eredményeivel a hibák, hiányosságok, szabálytalanságok megelőzésére törekszik, elkötelezett híve a minőségközpontú irányításnak és működésnek, amelyet tevékenysége minden területén következetesen érvényesít.

4 A HELYI ÉS HELYI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK ÁTFOGÓ ÉS EGYÉB SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉBE BEVONT ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA KÖZÖTT Megnevezés 2007.év2008.év2009. év év összesen megye55414 megyei jogú város56617 fővárosi kerület66618 város nagyközség92617 község Összesen

5 AZ ELLENŐRZÖTT ÖNKORMÁNYZATOK TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI, KIADÁSAI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYA

6 AZ ELLENŐRZÖTT ÖNKORMÁNYZATOK TELJESÍTETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI, KIADÁSAI ÉS PÉNZÜGYI EGYENSÚLYA

7 A TERVEZETT ÉS A TÉNYLEGES KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ELŐFORDULÁSA AZ ELLENŐRZÖTT ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

8 A VAGYON ALAKULÁSA

9 A FOLYÓSZÁMLA HITELT FELVEVŐ ÖNKORMÁNYZATOK ARÁNYA ÉS A HITEL ÁTLAGOS NAGYSÁGRENDJÉNEK ALAKULÁSA

10 *Készpénz likviditási mutató = Pénzeszközök/Rövidlejáratú kötelezettségek KÉSZPÉNZ LIKVIDITÁSI MUTATÓ*

11 *Likviditási gyorsráta = (Követelések+Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok+Pénzeszközök)/Rövidlejáratú kötelezettségek LIKVIDITÁSI GYORSRÁTA*

12 ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

13 ELADÓSODÁSI MUTATÓ ALAKULÁSA ÖNKORMÁNYZAT-TÍPUSONKÉNT Eladósodási mutató = (Összes kötelezettség-egyéb passzív pénzügyi elszámolások)/Összes forrás

14 ESEDÉKESSÉGI ARÁNYMUTATÓ ALAKULÁSA ÖNKORMÁNYZAT-TÍPUSONKÉNT Esedékességi aránymutató = Rövid lejáratú kötelezettségek/(Összes kötelezettség-egyéb passzív pénzügyi elszámolások)

15 FIZETŐKÉPESSÉGET ÉS ELADÓSODÁST JELZŐ MUTATÓK ALAKULÁSA (országos adatok alapján) Készpénz likviditási mutató = [Pénzeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek]*100 likviditási gyorsráta = [Követelések+forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok+pénzeszközök/ Rövid lejáratú kötelezettségek]*100 Eladósodási mutató = összes kötelezettség-egyéb passzív pénzügyi elszámolások/összes forrás Esedékességi mutató = rövid lejáratú kötelezettségek/összes kötelezettség-egyéb passzív pénzügyi elszámolások

16 Eredményesség mind szabályozottság, mind a szervezettség tekintetében felkészült 11% ( 9 önkormányzat) csak a szabályozottság tekintetében nem készült fel 72% ( 59 önkormányzat) csak a szervezettség tekintetében nem készült fel 7% ( 6 önkormányzat) sem a szabályozottság, sem a szervezettség tekintetében nem készült fel 10% (8 önkormányzat)

17 AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK IGÉNYBE-VÉTELÉNEK ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI

18 A PÁLYÁZATOK ELUTASÍTÁSÁNAK OKAI

19 A FINANSZÍROZÁSI FORRÁS MEGOSZLÁSA EU Önerő Alap 4,4% európai uniós támogatás 69,3% hazai támogatás 21,5% hitel, egyéb 0,1% saját forrás 4,7% hitel, egyéb 0,2% EU Önerő Alap 4,4% saját forrás 5,0% európai uniós támogatás 69,0% hazai támogatás 21,4% Tervezett Tényleges

20 E-közigazgatás 1. elektronikus szolgáltatási szint: 35 % 2. elektronikus szolgáltatási szint: 63 % 3. elektronikus szolgáltatási szint: 2 % Bizonyos ügyfajtákban, döntő többségük rendeletben kizárta az e-ügyintézést Minden negyedik önkormányzat értékelte csak a tapasztalatokat.

21 „Üvegzseb” 50 % nem vagy hiányosan tett eleget a közzétételi kötelezettségnek (Áht. 15/A. § (1), 15/B. § (1) bekezdés) 60 % a költségvetési beszámoló szöveges indokolását nem tette közzé

22 Kockázat minősítés A kialakított belső kontrollokban rejlő kockázat alacsony : a kontrollok – végrehajtásuk esetén – megfelelő védelmet nyújtanak a hibák bekövetkezése ellen közepes: a kontrollok – végrehajtásuk esetén – a lehetséges hibák többsége ellen védelmet nyújtanak magas: a kontrollok – kialakításuk hiányában, vagy hiányos kialakításuk miatt – nem nyújtanak elegendő védelmet a lehetséges hibákkal szemben

23 A kontrollok működésének eredményessége, megbízhatósága Kiváló: ha azok működése – esetleges apróbb hiányosságoktól eltekintve – megfelelt a hibák megelőzésére és kijavítására meghatározott szabályozásnak és a legmagasabb szintű elvárásoknak Jó: ha a hiányosságok száma ugyan jelentős volt, de nem veszélyeztette az ellenőrzött terület hibáinak megelőzését és kijavítását. Gyenge: amennyiben a hiányosságok mértéke nem biztosította a hibák megelőzését, feltárását, kijavítását és ezáltal veszélyeztette az eredményes, megbízható működést

24 A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS A ZÁRSZÁMADÁS KÉSZÍTÉSI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK KOCKÁZATA

25 A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS ÉS A ZÁRSZÁMADÁS KÉSZÍTÉS FOLYAMATAIBAN A BELSŐ KONTROLLOK MŰKÖDÉSÉNEK MEGBÍZHATÓSÁGA

26 A KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS ÉS A ZÁRSZÁMADÁS KÉSZÍTÉS FOLYAMATÁBAN A BELSŐ KONTROLLOK MŰKÖDÉSÉNEK HIÁNYOSSÁGAI

27 A GAZDÁLKODÁSI, A PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÉS A FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELLENŐRZÉSI FELADATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK KOCKÁZATA

28 A SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS BELSŐ SZABÁLYOZÁSÁNAK HIÁNYOSSÁGAI

29 A FEUVE SZABÁLYOZÁSÁVAL KAPCSOLATOS HIÁNYOSSÁGOK

30 A PÉNZGAZDÁLKODÁS BELSŐ KONTROLLJAI KIALAKÍTÁSÁHOZ HIÁNYZÓ SZABÁLYOZÁSOK A ÉVEKBEN ELLENŐRZÖTT ÖNKORMÁNYZATOKNÁL

31 A SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS ÉS AZ UTALVÁNY ELLENJEGYZÉS MŰKÖDÉSÉNEK MEGBÍZHATÓSÁGA

32 A SZAKMAI TELJESÍTÉS IGAZOLÁS HIÁNYOSSÁGAI

33 AZ UTALVÁNY ELLENJEGYZÉS HIÁNYOSSÁGAI

34 AZ INFORMATIKAI RENDSZER SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK KOCKÁZATA

35 A PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI FELADATOKAT ELLÁTÓ INFORMATIKAI RENDSZER KONTROLLJAINAK MEGBÍZHATÓSÁGA

36 A BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG SZERVEZETI KERETEINEK ÉS SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK KOCKÁZATA

37 STRATÉGIAI ÉS ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVVEL, ELLENŐRZÉSI PROGRAMMAL, BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVVEL RENDELKEZŐ ÖNKORMÁNYZATOK ARÁNYA

38 A BELSŐ ELLENŐRZÉS MŰKÖDÉSÉNEK MEGBÍZHATÓSÁGA

39 ÁSZ VIZSGÁLATOK AZ ELLENŐRZÖTT ÖNKORMÁNYZATOKNÁL KÖZÖTT

40 AZ ÁSZ ELLENŐRZÉSEK JAVASLATAINAK HASZNOSULÁSA

41 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszere 2008. évi ellenőrzésének tapasztalatai Dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes Budapest, 2010. március 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések