Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Térkategóriák Területi gazdaságtan Nyíregyházi Főiskola, 2006/2007. II. félév Filepné dr. Nagy Éva.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Térkategóriák Területi gazdaságtan Nyíregyházi Főiskola, 2006/2007. II. félév Filepné dr. Nagy Éva."— Előadás másolata:

1 Térkategóriák Területi gazdaságtan Nyíregyházi Főiskola, 2006/2007. II. félév Filepné dr. Nagy Éva

2 2 Regionális tudomány Az előadás főbb témakörei: Térkategóriák, térfelosztás Területi egyenlőtlenségek

3 3 Térkategóriák: Pl. h ely, helyzet, szomszédság, távolság, dimenzió, határ, gát, kiterjedés, alakzat, hálózat, elterjedés, szétáramlás, visszaszorulás, összpontosulás az események közti viszony intenzitása az időbeli, ill. térbeli távolság növekedésével csökken; a tér és idő között analógiák figyelhetők meg (pl. hely, pont - pillanat, egymásmellettiség - egymásutániság, kiterjedés - időtartam)

4 4 Térfelosztások a) A tér felosztásának szükségessége b) A térfelosztások módszerei: területi aggregáció: a kisebb területi egységek összevonása (alulról felfelé) területi dezaggregáció: a nagyobb egységek részekre bontása (felülről lefelé) c) Nincs egyetlen helyes térfelosztás!

5 5 A társadalmi térfelosztások főbb szempontjai: Kiindulás: A térfelosztás egyben a határok meghúzását is jelenti A valóságos szerveződés követésének elve (valós közigazgatási, intézményi, természeti tényezők) - teljesség (pl. minden település tartozik valahová) - átfedés-mentesség (minden település csak egy térséghez tartozik) - belső homogenitás (nincsenek nagy különbségek a térségen belül) - funkcionális összetartozás, egység - területi összefüggőség („szomszédosság”) Kompatibilitás – illeszkedés más térfelosztásokhoz (pl. amit az ott lakók már megszoktak) - a történetiség figyelembe vétele - információval való feltölthetőség - közigazgatási térfelosztásokhoz való igazodás Kezelhetőség – a területegységek optimális száma, mérete - kis méretszóródás - áttekinthetőség - kis aggregációs információveszteség - irányíthatóság

6 6 A társadalmi szerkezet térbeli vetületei: x

7 7 A területi elvű lehatárolás indítékai I. Közgazdasági indítékok helyi potenciál bemutatása területi munkamegosztás hatásának (diszparitásoknak) kimutatása terület orientált gazdasági, fejlesztési és támogatási politika alkalmazása II. Közigazgatási helyi önszerveződés és irányítás megteremtése

8 8 A térlehatárolás tipológiája Gazdasági tér 1. területi lehatárolás szubrégió határon átnyúló régió szupranacionális régió 2. geográfiai lehatárolás alföldi hegyvidéki tengerparti 3. közigazgatási szerepkör közigazgatási funkcióval rendelkezik közigazgatási funkcióval nem rendelkezik - tervezés/statisztikai - fejlesztési - program 4. gazdasági jellege ágazat jellege (mezőgazdasági, ipari, idegenforgalmi, stb.) gazdasági helyzete (válságban lévő, fejlődő, stb.) 5. urbanizáltsági foka városi térség átmeneti vidéki térség

9 9 A társadalom térszerveződésének négyes osztatú modellje: mikrotér: egyén - család (háztartás) - munkahely lokális tér: szomszédság - lakókörzet (településrész, kerület) - település (helyi önkormányzat) regionális tér: kistérség (kistáj, városi vonzáskörzet) - mezokörzet (megye, gazdasági körzet) - nagytérség (országrész) makrotér: ország - országcsoport (nemzetközi integráció) - világ (Föld)

10 10 A személyes terek távolsági zónái ZónaTávolságÉrintkezés típusa Hangerő Bizalmas0-0,5 mszerelmesek, szülők- gyermekek suttogás Személyes0,6 - 1,2 mbarátoknormál Társasági1,2 - 3,7 mtársasági összejövetel, hivatalos megbeszélés emeltebb Nyilvános>3,7 mszónoklat, beszéd nagy tömeg előtt teljes hangerő, mikrofon Forrás: Lengyel, Rechnitzer 2005.

11 11 A csomóponti elv alapján kialakuló területrendszer Forrás: Lengyel, Rechnitzer 2005.

12 12 Területi gazdaságtan – Regionális tudomány A régiók típusai: Tervezési, programozási régiók (közigazgatási-statisztikai) - pontosan megadott és stabil határok - pl. EU NUTS-rendszere Csomóponti (funkcionális) régiók - nincs állandó pontos határa - egy térbeli hely és annak valamilyen szempontú vonzás- körzete Homogén régiók - elemei között kicsi a szóródás - pl. természeti tájegységek

13 13 Az EU területi beosztása A régiók fajtái: a) Normatív (NUTS rendszer) - egy államon belül vannak - saját intézményesített (politikai) testülettel rendelkeznek - a központi szervektől független végrehajtó szervekkel rendelkeznek - identitásuk van b) Funkcionális - pl. eurorégiók (határmenti régiók)

14 14 NUTS rendszer (1) ( Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) A NUTS rendszer jellemzői: a) Hierarchikus (5 szint) b) A történetiség és a közigazgatás figyelembe vétele c) Országonként eltérő d) Statisztikai (információs), tervezési és elosztási (regionális politikai) funkciókkal rendelkezik

15 15 NUTS rendszer (2) A NUTS rendszer szintjei: 1. NUTS-1: Nagyrégió/ország (2002: 78) 2. NUTS-2: Régió (2002: 211) 3. NUTS-3: Megye/alrégió (2002: 1.093) 4. NUTS-4: Kistérség (2002: csak 6 országban volt) 5. NUTS-5: Település (2002: kb. 100 ezer)

16 16 A térségi szintek kapcsolatai

17 17 Az egyes régiók átlagos területe és népessége az Európai Unió országaiban (2002) NUTS 1NUTS 2NUTS 3  Ezer km2 Ezer fő Ezer km2 Ezer fő Ezer km2 Ezer fő Belgium , ,7 234 Dánia 43, , ,9 335 Németország 22, , ,7 148 Görögország 33, ,27932,6 202 Spanyolország 72, , ,7 752 Franciaország 70, , ,3 589 Írország 68, , ,7 444 Olaszország 27, , ,2 599 Luxemburg 2,63932,63932,6 393 Hollandia 10, , ,0 380 Ausztria 28, ,38792,4 226 Portugália 30, , ,1 329 Finnország 169, ,484217,8 266 Svédország 410, , ,1 361 Nagy-Britannia 22, , ,7 892 EU 1568, , ,4410

18 18 NUTS rendszer Magyarországon Kiindulás: évi XXI. Törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről - NUTS-1: Magyarország - NUTS-2: 7 régió - Közép-Magyarország (Központi régió) - Nyugat-Dunántúl - Közép-Dunántúl - Dél-Dunántúl - Dél-Alföld - Észak-Alföld - Észak-Magyarország - NUTS-3: 19 (+1 fővárosi) megyék - NUTS-4: megyén belüli kistérségek, 2004-től 168 db - NUTS-5: települések (városok + községek)

19 19 Feladat: Töltsék ki a táblázatot! RégiókMegyékMegye- székhelyek Észak- Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Dél-Dunántúl Nyugat- Dunántúl Közép- Dunántúl Közép- Magyarország

20 20 Területi gazdaságtan – Regionális tudomány NUTS rendszer Magyarországon, január 1.

21 21 Területi egyenlőtlenségek: az egyenlőtlenségi dimenzió meghatározása a többfajta dimenzió, szempont együtt, egymással összekapcsolódva alakítja a térbeli társadalmi egyenlőtlenségrendszert a szempontok érték-meghatározottsága szubjektív egy-egy szempont kiemelése torzítja a megítélést az egyes dimenziók többféle statisztikai jelzőszámmal mérhetők egyszerre figyelhető meg a területi különbségek növekedése (differenciálódás) és azok csökkenése (nivellálódás) a társadalom térstruktúráját egyéni (generációs), ill. történeti időléptékben erős állandóság jellemzi – az alapvető elmozdulások általában több évtizedes, évszázados időtávon következnek be

22 22 Területi gazdaságtan – Regionális tudomány Térkategóriák a külső és belső terekben Térkategóriák A társadalom külsőbelső tereinek jellemző fogalmai Helyterületegységtársadalmi objektum Helyzetfekvéshelyzet Távolságközelihasonló Szintekmagassági szintek vertikumok, hierarchiák Térfelosztásregionalizálástipizálás Perifériaperemhelyzetfüggés, elmara- dottság Mozgásmigrációmobilitás Terjedésjárványszerűhierarchikus

23 23 Területi egyenlőtlenségek – egy példa : nagyváros – apró falu Egyenlőtlenségi dimenzió NagyvárosApró falu Térbeli helyzet:centrálisperemhelyzet Méret (népesség):népeskis népességű Belső szerkezet:heterogénhomogén Funkciók:sokfunkciósfunkcióhiányos Térbeli kapcsolatok:intenzívszerény (kevés) Térbeli viszonyrendszer: hatalmi erőfüggés


Letölteni ppt "Térkategóriák Területi gazdaságtan Nyíregyházi Főiskola, 2006/2007. II. félév Filepné dr. Nagy Éva."

Hasonló előadás


Google Hirdetések