Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI OKTATÁS MÁV-TRAKCIÓ ZRT. 2011. október Összeállította: Anda Tivadar, minőségügyi szakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI OKTATÁS MÁV-TRAKCIÓ ZRT. 2011. október Összeállította: Anda Tivadar, minőségügyi szakértő."— Előadás másolata:

1 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI OKTATÁS MÁV-TRAKCIÓ ZRT. 2011. október Összeállította: Anda Tivadar, minőségügyi szakértő

2 AZ OKTATÁS TÉMÁJA, CÉLJA 1.Minőségirányítással kapcsolatos fogalmak –Minőség, minőségirányítási rendszer (MIR), szabványok, tanúsítás, audit, dokumentáció, a rendszer megtervezése és működése 2.A minőségirányítási rendszer működése –A MIR dokumentumai, minőségpolitika, minőségcélok, a MIR alapelvei, MIR folyamatok és tevékenységek

3 A MINŐSÉG FOGALMA „… annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket.” ISO 9000:2005 Relatív fogalom!

4 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS FOGALMA (1) Minőségellenőrzés: termék végellenőrzés. Minőségbiztosítás: a megfelelő gyártási feltételek biztosítják a termék megfelelő minőségét is. (Bizalomkeltés a követelmények teljesítése iránt. ISO 9000:2005) Minőségirányítás: összehangolt tevékenységek egy szervezet vezetésére és szabályozására a minőség szempontjából. (ISO 9000:2005) Kiválósági modellek: EFQM, TQM (Teljes Körű Minőség)

5 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS FOGALMA (2) Technológia Termék Szervezeti kultúra A termék előállítás folyamata Termék „Tevékenységek és folyamatok eredménye”

6 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER FOGALMA Minőségirányítási rendszer (MIR): irányítási rendszer egy szervezet vezetésére és szabályozására a minőség szempontjából. Más irányítási rendszerek: környezetközpontú (KIR), munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági (MEBIR), információbiztonsági, stb. Integrált irányítási rendszerek: a fentiek közül legalább kettő együttes alkalmazása.

7 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI SZABVÁNYOK A minőségirányítási rendszer követelményei: ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001:2009) Fogalom-meghatározások: ISO 9000:2005 (MSZ EN ISO 9000:2005) Útmutató a tartós siker megvalósításához: ISO 9004:2009 (MSZ EN ISO 9004:2010)

8 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ALAPELVEI 1.Vevőközpontúság 2.Vezetési kultúra 3.A munkatársak bevonása 4.Folyamatszemléletű megközelítés 5.Rendszerszemléletű irányítás 6.Folyamatos fejlesztés 7.Döntés a tények alapján 8.Kölcsönösen előnyös szállítói kapcsolatok

9 VEVŐKÖZPONTÚSÁG A vevői elvárások meghatározása A vevői elvárások teljesítése A vevők megelégedettségének fokozása

10 A VEZETŐSÉG ELKÖTELEZETTSÉGE (1) A MIR megtervezése (és működőképességének fenntartása változás esetén) A MIR bevezetése és fejlesztése A jogszabályi követelmények teljesítése A vevői elvárások teljesítése Az előbbiek fontosságának tudatosítása a munkatársakban A minőségpolitika és a minőségcélok meghatározása Gondoskodás az erőforrásokról Vezetőségi átvizsgálás

11 A VEZETŐSÉG ELKÖTELEZETTSÉGE (2) A felelősségek és hatáskörök meghatározása A vezetőség képviselőjének kijelölése (MIR vezető) Belső kommunikáció a MIR eredményességéről

12 A MIR MŰKÖDTETÉSÉNEK CÉLJA A minőségirányítási rendszer eszköz a vezetőség számára a vevői elégedettség növeléséhez, bizalmat kelt a vevőben a szervezet termékei iránt, lehetőséget ad az értékelésre, a szabványos rendszer a tanúsításra is.

13 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSE

14 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER TANÚSÍTÁSA Független, erre feljogosított (akkreditált) szervezet hivatalos nyilatkozata arról, hogy a vállalat bevezette és működteti a rendszerszabványnak megfelelő minőségirányítási rendszerét. Meghatározott tevékenységekre vonatkozik, lehetségesek a kizárások (pl. tervezés).

15 AZ AUDIT FOGALMA Auditbizonyítékok nyerésére és ezek objektív kiértékelésére irányuló módszeres, független és dokumentált folyamat annak meghatározására, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek.

16 A TANÚSÍTÓ AUDIT CélA minőségirányítási rendszer megfelelőségének igazolása (tanúsítás) Ki végzi?Független, akkreditált szervezet Mi alapján?Szerződés Gyakoriság3 év / évente felügyelet Mi alapján tárja fel a hibát? Kérdéslista, ISO 9001, Minőségirányítási kézikönyv, Eljárási utasítások, munkautasítások, törvényi szabályozások, vevői specifikáció, előző audit tapasztalatai Eltérés rögzítéseEltérésjelentőben Egyeztetés + megoldási javaslat Az auditor a felső vezetéssel egyeztet. Az auditor nem adhat megoldási javaslatot. Intézkedési terv helyesbítésre Elsőszámú vezető jóváhagyásával

17 A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER DOKUMENTÁCIÓJA 4. szint Igényelt feljegyzések az információkról, formanyomtatványok. Nemzetközi szabvány: ISO 9001 Jogi követelmények: törvények, jogszabályok Cég-specifikus követelmények A rendszerrel kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek A rendszerrel kapcsolatos törvényi kötelezettségek A rendszerrel kapcsolatos vevői követelmények Kézi- könyv Eljárási utasítások Munkautasítások Feljegyzések Vevői követelmények Minőségtervezés Minőségirányítási terv Eszközök és technika 1. szint Az alapelvek és a felelősségek rögzítése, beleértve a vevői követelmények teljesítését. 2. szint Előírások: ki? mit? mikor? 3. szint Előírások: hogyan? M Minőségpolitika

18 A DOKUMENTÁLÁS KÖVETELMÉNYEI A minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos általános követelmények: politika, célok, kézikönyv, eljárások, bizonylatok A MIR dokumentálási követelményei: –az előíró dokumentumok kezelése –az igazoló dokumentumok (feljegyzések) kezelése (Bizonylati album)

19 A MÁV-TRAKCIÓ ZRT. MINŐSÉGPOLITIKÁJA vezető szerep megőrzése megfelelő vontatójárművek biztosítása képzett, gyakorlott személyzet biztosítása nemmegfelelőségekre helyesbítő intézkedések környezetterhelés csökkentése gazdálkodásfejlesztés biztonság megfelelő szállítók

20 A MÁV-TRAKCIÓ ZRT. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE Fejezet Fejezet c í me 0. C í mlap A. Tartalomjegyz é k B. Bevezet é s, bemutat á s C. Szervezeti fel é p í t é s D. Minős é gpolitikai nyilatkozat 1. A Minős é gir á ny í t á si K é zik ö nyv kezel é se 2. Rendelkező hivatkoz á sok 3. Fogalom-meghat á roz á sok 4. Minős é gir á ny í t á si rendszer 5. A vezetős é g felelőss é gi k ö re 6. Gazd á lkod á s az erőforr á sokkal 7. A term é k elő á ll í t á sa 8. M é r é s, elemz é s é s fejleszt é s M1. A vontat á s-szolg á ltat á s folyamat á br á ja M2. A M Á V-TRAKCI Ó Zrt. dokument á ci ó s t é rk é pe M3. A M Á V-TRAKCI Ó Zrt. folyamatai é s azok k ö lcs ö nhat á sai M4. Minős é gir á ny í t á si Elj á r á si Utas í t á sok jegyz é ke M5. R ö vid í t é sek M6. A M Á V g é p é szeti szakszolg á lat t ö rt é nete Elérési út: \\10.1.7.81\ftp\ Trakcio\ Minosegiranyitas\ Dokumentumok

21 A MÁV-TRAKCIÓ ZRT. ELJÁRÁSI UTASÍTÁSAI AzonosítóCím EU01.A minőségirányítási rendszer tervezése és a vezetőségi átvizsgálás EU02.Az emberi erőforrások biztosítása EU03.Vontatási szolgáltatások értékesítése EU04.Beszerzés, járműfenntartás EU05.Vontatás-szolgáltatás EU06.Belső audit EU07.Adatgyűjtés, adatelemzés EU08.A munkakörnyezet kialakítása EU09.A dokumentumok kezelése EU10.A feljegyzések kezelése EU11.A nem megfelelő termék kezelése EU12.Helyesbítő tevékenység EU13.Megelőző tevékenység EU14.Informatikai rendszerek fejlesztése

22 A FŐFOLYAMAT

23 MUNKAKÖRNYEZET SEIRI- a szükséges kiválasztása, SEITON- helyes elrendezés, SEISO- takarítás, tisztítás, SEIKETSU- folyamatosan alkalmazni az előző három S-t, SHITSUKE- helyes korrekt magatartás, jó morál. 5S módszer

24 FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS ÉS MÉRÉS Figyelemmel kell kísérni a következőket: A vevő megelégedettsége A folyamatok A szolgáltatás A MIR működése (belső audit)

25 ADATGYŰJTÉS, ADATELEMZÉS A vevők elégedettségéről A termékre vonatkozó követelményeknek való megfelelőségről A folyamatok és a termékek jellemzőiről, a trendekről A beszállítókról Cél: a MIR megfelelőségének és eredményességének igazolása.

26 A NEM MEGFELELŐ TERMÉK KEZELÉSE A nem megfelelő termék azonosítása, ellenőrzés alatt tartása Intézkedés a kiküszöbölésre Engedély a vevőtől az eltérésre Eredeti szándéknak megfelelő felhasználás megakadályozása Feljegyzés

27 FEJLESZTÉS (JAVÍTÁS) Helyesbítő tevékenység: az előfordult, tényleges nemmegfelelőségek kezelése Megelőző tevékenység: a lehetséges nemmegfelelőségek kezelése Vezetőségi átvizsgálás DO ACT Cél: a MIR megfelelőségének és eredményességének javítása

28 VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS Rendszeres időközönként (évente) –A bemenő adatok értékelése Audit eredmények Vevői visszajelzések A folyamatok, a szolgáltatás megfelelősége Megelőző és helyesbítő tevékenységek Változások Fejlesztési javaslatok –Döntés a fejlesztésekről és az erőforrás szükségletekről

29 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI OKTATÁS MÁV-TRAKCIÓ ZRT. 2011. október Összeállította: Anda Tivadar, minőségügyi szakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések